Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.08.2014 17 944.30
Max 28.02.2009 29 687.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2015 29 295.90 25 828.50 3 467.40 13.42% 19 419.60 9 876.30 50.86%
31.10.2015 25 828.50 25 812.20 16.30 0.06% 18 961.60 6 866.90 36.21%
30.09.2015 25 812.20 26 566.30 - 754.10 -2.84% 19 376.30 6 435.90 33.22%
31.08.2015 26 566.30 27 174.80 - 608.50 -2.24% 17 944.30 8 622.00 48.05%
31.07.2015 27 174.80 26 310.00 864.80 3.29% 18 545.70 8 629.10 46.53%
30.06.2015 26 310.00 24 097.20 2 212.80 9.18% 18 395.00 7 915.00 43.03%
31.05.2015 24 097.20 24 087.60 9.60 0.04% 18 804.50 5 292.70 28.15%
30.04.2015 24 087.60 24 773.80 - 686.20 -2.77% 18 964.00 5 123.60 27.02%
31.03.2015 24 773.80 24 934.60 - 160.80 -0.64% 20 161.40 4 612.40 22.88%
28.02.2015 24 934.60 23 689.80 1 244.80 5.25% 20 243.70 4 690.90 23.17%
31.01.2015 23 689.80 26 473.80 -2 784.00 -10.52% 20 017.40 3 672.40 18.35%
31.12.2014 26 473.80 19 419.60 7 054.20 36.33% 21 519.30 4 954.50 23.02%
30.11.2014 19 419.60 18 961.60 458.00 2.42% 20 912.90 -1 493.30 -7.14%
31.10.2014 18 961.60 19 376.30 - 414.70 -2.14% 19 459.30 - 497.70 -2.56%
30.09.2014 19 376.30 17 944.30 1 432.00 7.98% 20 134.30 - 758.00 -3.76%
31.08.2014 17 944.30 18 545.70 - 601.40 -3.24% 19 622.50 -1 678.20 -8.55%
31.07.2014 18 545.70 18 395.00 150.70 0.82% 20 103.50 -1 557.80 -7.75%
30.06.2014 18 395.00 18 804.50 - 409.50 -2.18% 19 967.00 -1 572.00 -7.87%
31.05.2014 18 804.50 18 964.00 - 159.50 -0.84% 20 728.40 -1 923.90 -9.28%
30.04.2014 18 964.00 20 161.40 -1 197.40 -5.94% 20 507.10 -1 543.10 -7.52%
31.03.2014 20 161.40 20 243.70 -82.30 -0.41% 21 286.70 -1 125.30 -5.29%
28.02.2014 20 243.70 20 017.40 226.30 1.13% 20 003.70 240.00 1.20%
31.01.2014 20 017.40 21 519.30 -1 501.90 -6.98% 21 212.80 -1 195.40 -5.64%
31.12.2013 21 519.30 20 912.90 606.40 2.90% 21 837.50 - 318.20 -1.46%
30.11.2013 20 912.90 19 459.30 1 453.60 7.47% 22 119.20 -1 206.30 -5.45%
31.10.2013 19 459.30 20 134.30 - 675.00 -3.35% 22 480.80 -3 021.50 -13.44%
30.09.2013 20 134.30 19 622.50 511.80 2.61% 20 906.00 - 771.70 -3.69%
31.08.2013 19 622.50 20 103.50 - 481.00 -2.39% 21 052.00 -1 429.50 -6.79%
31.07.2013 20 103.50 19 967.00 136.50 0.68% 23 687.90 -3 584.40 -15.13%
30.06.2013 19 967.00 20 728.40 - 761.40 -3.67% 22 444.20 -2 477.20 -11.04%
31.05.2013 20 728.40 20 507.10 221.30 1.08% 22 709.70 -1 981.30 -8.72%
30.04.2013 20 507.10 21 286.70 - 779.60 -3.66% 23 193.90 -2 686.80 -11.58%
31.03.2013 21 286.70 20 003.70 1 283.00 6.41% 25 720.00 -4 433.30 -17.24%
28.02.2013 20 003.70 21 212.80 -1 209.10 -5.70% 25 909.70 -5 906.00 -22.79%
31.01.2013 21 212.80 21 837.50 - 624.70 -2.86% 22 877.60 -1 664.80 -7.28%
31.12.2012 21 837.50 22 119.20 - 281.70 -1.27% 21 690.10 147.40 0.68%
30.11.2012 22 119.20 22 480.80 - 361.60 -1.61% 25 668.90 -3 549.70 -13.83%
31.10.2012 22 480.80 20 906.00 1 574.80 7.53% 25 326.60 -2 845.80 -11.24%
30.09.2012 20 906.00 21 052.00 - 146.00 -0.69% 20 721.90 184.10 0.89%
31.08.2012 21 052.00 23 687.90 -2 635.90 -11.13% 22 403.70 -1 351.70 -6.03%
31.07.2012 23 687.90 22 444.20 1 243.70 5.54% 21 536.50 2 151.40 9.99%
30.06.2012 22 444.20 22 709.70 - 265.50 -1.17% 21 194.30 1 249.90 5.90%
31.05.2012 22 709.70 23 193.90 - 484.20 -2.09% 20 873.80 1 835.90 8.80%
30.04.2012 23 193.90 25 720.00 -2 526.10 -9.82% 21 009.20 2 184.70 10.40%
31.03.2012 25 720.00 25 909.70 - 189.70 -0.73% 21 844.50 3 875.50 17.74%
29.02.2012 25 909.70 22 877.60 3 032.10 13.25% 23 498.10 2 411.60 10.26%
31.01.2012 22 877.60 21 690.10 1 187.50 5.47% 22 396.40 481.20 2.15%
31.12.2011 21 690.10 25 668.90 -3 978.80 -15.50% 24 207.20 -2 517.10 -10.40%
30.11.2011 25 668.90 25 326.60 342.30 1.35% 23 217.60 2 451.30 10.56%
31.10.2011 25 326.60 20 721.90 4 604.70 22.22% 22 884.30 2 442.30 10.67%
30.09.2011 20 721.90 22 403.70 -1 681.80 -7.51% 23 794.30 -3 072.40 -12.91%
31.08.2011 22 403.70 21 536.50 867.20 4.03% 25 174.70 -2 771.00 -11.01%
31.07.2011 21 536.50 21 194.30 342.20 1.61% 25 950.70 -4 414.20 -17.01%
30.06.2011 21 194.30 20 873.80 320.50 1.54% 26 484.60 -5 290.30 -19.98%
31.05.2011 20 873.80 21 009.20 - 135.40 -0.64% 26 993.50 -6 119.70 -22.67%
30.04.2011 21 009.20 21 844.50 - 835.30 -3.82% 25 026.80 -4 017.60 -16.05%
31.03.2011 21 844.50 23 498.10 -1 653.60 -7.04% 26 569.40 -4 724.90 -17.78%
28.02.2011 23 498.10 22 396.40 1 101.70 4.92% 26 630.60 -3 132.50 -11.76%
31.01.2011 22 396.40 24 207.20 -1 810.80 -7.48% 23 568.60 -1 172.20 -4.97%
31.12.2010 24 207.20 23 217.60 989.60 4.26% 24 212.30 -5.10 -0.02%
30.11.2010 23 217.60 22 884.30 333.30 1.46% 24 112.60 - 895.00 -3.71%
31.10.2010 22 884.30 23 794.30 - 910.00 -3.82% 23 138.80 - 254.50 -1.10%
30.09.2010 23 794.30 25 174.70 -1 380.40 -5.48% 22 027.20 1 767.10 8.02%
31.08.2010 25 174.70 25 950.70 - 776.00 -2.99% 22 311.30 2 863.40 12.83%
31.07.2010 25 950.70 26 484.60 - 533.90 -2.02% 22 407.70 3 543.00 15.81%
30.06.2010 26 484.60 26 993.50 - 508.90 -1.89% 23 613.00 2 871.60 12.16%
31.05.2010 26 993.50 25 026.80 1 966.70 7.86% 24 072.80 2 920.70 12.13%
30.04.2010 25 026.80 26 569.40 -1 542.60 -5.81% 23 436.50 1 590.30 6.79%
31.03.2010 26 569.40 26 630.60 -61.20 -0.23% 23 648.80 2 920.60 12.35%
28.02.2010 26 630.60 23 568.60 3 062.00 12.99% 29 687.30 -3 056.70 -10.30%
31.01.2010 23 568.60 24 212.30 - 643.70 -2.66% 28 957.00 -5 388.40 -18.61%
31.12.2009 24 212.30 24 112.60 99.70 0.41% - - -
30.11.2009 24 112.60 23 138.80 973.80 4.21% - - -
31.10.2009 23 138.80 22 027.20 1 111.60 5.05% - - -
30.09.2009 22 027.20 22 311.30 - 284.10 -1.27% - - -
31.08.2009 22 311.30 22 407.70 -96.40 -0.43% - - -
31.07.2009 22 407.70 23 613.00 -1 205.30 -5.10% - - -
30.06.2009 23 613.00 24 072.80 - 459.80 -1.91% - - -
31.05.2009 24 072.80 23 436.50 636.30 2.71% - - -
30.04.2009 23 436.50 23 648.80 - 212.30 -0.90% - - -
31.03.2009 23 648.80 29 687.30 -6 038.50 -20.34% - - -
28.02.2009 29 687.30 28 957.00 730.30 2.52% - - -
31.01.2009 28 957.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2015 282 570.70 237 307.30 45 263.40 19.07% 237 307.30 45 263.40 19.07%
01.01.2014 237 307.30 245 457.50 -8 150.20 -3.32% 245 457.50 -8 150.20 -3.32%
01.01.2013 245 457.50 274 938.50 -29 481.00 -10.72% 274 938.50 -29 481.00 -10.72%
01.01.2012 274 938.50 268 164.00 6 774.50 2.53% 268 164.00 6 774.50 2.53%
01.01.2011 268 164.00 300 502.30 -32 338.30 -10.76% 300 502.30 -32 338.30 -10.76%
01.01.2010 300 502.30 291 625.30 8 877.00 3.04% 291 625.30 8 877.00 3.04%
01.01.2009 291 625.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč))
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (cizí měna))
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba potravinářských výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba nápojů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba tabákových výrobků (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba textilií (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba oděvů (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Výroba usní a souvisejících výrobků (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů