Sledované úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna) (EUR*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna) (USD*)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...
*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Sledované úvěry celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 114 644.70
Min 30.06.2007 53 787.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2017 62 335.80 58 911.60 3 424.20 5.81% 72 429.30 -10 093.50 -13.94%
30.11.2017 58 911.60 57 059.10 1 852.50 3.25% 73 419.80 -14 508.20 -19.76%
31.10.2017 57 059.10 57 357.00 - 297.90 -0.52% 72 526.40 -15 467.30 -21.33%
30.09.2017 57 357.00 57 860.20 - 503.20 -0.87% 67 019.40 -9 662.40 -14.42%
31.08.2017 57 860.20 59 746.00 -1 885.80 -3.16% 68 922.60 -11 062.40 -16.05%
31.07.2017 59 746.00 58 891.80 854.20 1.45% 71 359.70 -11 613.70 -16.27%
30.06.2017 58 891.80 66 881.40 -7 989.60 -11.95% 70 522.60 -11 630.80 -16.49%
31.05.2017 66 881.40 71 052.40 -4 171.00 -5.87% 73 731.80 -6 850.40 -9.29%
30.04.2017 71 052.40 70 818.30 234.10 0.33% 72 309.20 -1 256.80 -1.74%
31.03.2017 70 818.30 75 155.50 -4 337.20 -5.77% 72 228.00 -1 409.70 -1.95%
28.02.2017 75 155.50 79 437.60 -4 282.10 -5.39% 74 435.60 719.90 0.97%
31.01.2017 79 437.60 72 429.30 7 008.30 9.68% 78 044.60 1 393.00 1.78%
31.12.2016 72 429.30 73 419.80 - 990.50 -1.35% 77 961.00 -5 531.70 -7.10%
30.11.2016 73 419.80 72 526.40 893.40 1.23% 79 840.50 -6 420.70 -8.04%
31.10.2016 72 526.40 67 019.40 5 507.00 8.22% 79 365.90 -6 839.50 -8.62%
30.09.2016 67 019.40 68 922.60 -1 903.20 -2.76% 78 603.20 -11 583.80 -14.74%
31.08.2016 68 922.60 71 359.70 -2 437.10 -3.42% 90 244.00 -21 321.40 -23.63%
31.07.2016 71 359.70 70 522.60 837.10 1.19% 90 449.50 -19 089.80 -21.11%
30.06.2016 70 522.60 73 731.80 -3 209.20 -4.35% 86 799.50 -16 276.90 -18.75%
31.05.2016 73 731.80 72 309.20 1 422.60 1.97% 86 570.90 -12 839.10 -14.83%
30.04.2016 72 309.20 72 228.00 81.20 0.11% 88 569.30 -16 260.10 -18.36%
31.03.2016 72 228.00 74 435.60 -2 207.60 -2.97% 86 910.90 -14 682.90 -16.89%
29.02.2016 74 435.60 78 044.60 -3 609.00 -4.62% 91 726.60 -17 291.00 -18.85%
31.01.2016 78 044.60 77 961.00 83.60 0.11% 93 649.20 -15 604.60 -16.66%
31.12.2015 77 961.00 79 840.50 -1 879.50 -2.35% 92 881.30 -14 920.30 -16.06%
30.11.2015 79 840.50 79 365.90 474.60 0.60% 93 803.80 -13 963.30 -14.89%
31.10.2015 79 365.90 78 603.20 762.70 0.97% 92 555.30 -13 189.40 -14.25%
30.09.2015 78 603.20 90 244.00 -11 640.80 -12.90% 94 307.00 -15 703.80 -16.65%
31.08.2015 90 244.00 90 449.50 - 205.50 -0.23% 91 461.60 -1 217.60 -1.33%
31.07.2015 90 449.50 86 799.50 3 650.00 4.21% 89 286.80 1 162.70 1.30%
30.06.2015 86 799.50 86 570.90 228.60 0.26% 90 543.20 -3 743.70 -4.13%
31.05.2015 86 570.90 88 569.30 -1 998.40 -2.26% 88 570.90 -2 000.00 -2.26%
30.04.2015 88 569.30 86 910.90 1 658.40 1.91% 90 447.60 -1 878.30 -2.08%
31.03.2015 86 910.90 91 726.60 -4 815.70 -5.25% 90 683.60 -3 772.70 -4.16%
28.02.2015 91 726.60 93 649.20 -1 922.60 -2.05% 105 629.20 -13 902.60 -13.16%
31.01.2015 93 649.20 92 881.30 767.90 0.83% 106 213.70 -12 564.50 -11.83%
31.12.2014 92 881.30 93 803.80 - 922.50 -0.98% 112 397.20 -19 515.90 -17.36%
30.11.2014 93 803.80 92 555.30 1 248.50 1.35% 109 129.40 -15 325.60 -14.04%
31.10.2014 92 555.30 94 307.00 -1 751.70 -1.86% 108 507.30 -15 952.00 -14.70%
30.09.2014 94 307.00 91 461.60 2 845.40 3.11% 108 389.90 -14 082.90 -12.99%
31.08.2014 91 461.60 89 286.80 2 174.80 2.44% 102 122.00 -10 660.40 -10.44%
31.07.2014 89 286.80 90 543.20 -1 256.40 -1.39% 100 080.80 -10 794.00 -10.79%
30.06.2014 90 543.20 88 570.90 1 972.30 2.23% 100 415.40 -9 872.20 -9.83%
31.05.2014 88 570.90 90 447.60 -1 876.70 -2.07% 89 916.00 -1 345.10 -1.50%
30.04.2014 90 447.60 90 683.60 - 236.00 -0.26% 95 071.90 -4 624.30 -4.86%
31.03.2014 90 683.60 105 629.20 -14 945.60 -14.15% 95 741.40 -5 057.80 -5.28%
28.02.2014 105 629.20 106 213.70 - 584.50 -0.55% 91 160.60 14 468.60 15.87%
31.01.2014 106 213.70 112 397.20 -6 183.50 -5.50% 92 709.20 13 504.50 14.57%
31.12.2013 112 397.20 109 129.40 3 267.80 2.99% 94 107.90 18 289.30 19.43%
30.11.2013 109 129.40 108 507.30 622.10 0.57% 96 191.60 12 937.80 13.45%
31.10.2013 108 507.30 108 389.90 117.40 0.11% 95 015.70 13 491.60 14.20%
30.09.2013 108 389.90 102 122.00 6 267.90 6.14% 95 938.70 12 451.20 12.98%
31.08.2013 102 122.00 100 080.80 2 041.20 2.04% 91 610.90 10 511.10 11.47%
31.07.2013 100 080.80 100 415.40 - 334.60 -0.33% 93 421.50 6 659.30 7.13%
30.06.2013 100 415.40 89 916.00 10 499.40 11.68% 94 548.90 5 866.50 6.20%
31.05.2013 89 916.00 95 071.90 -5 155.90 -5.42% 93 236.90 -3 320.90 -3.56%
30.04.2013 95 071.90 95 741.40 - 669.50 -0.70% 93 865.60 1 206.30 1.29%
31.03.2013 95 741.40 91 160.60 4 580.80 5.02% 95 277.80 463.60 0.49%
28.02.2013 91 160.60 92 709.20 -1 548.60 -1.67% 92 898.60 -1 738.00 -1.87%
31.01.2013 92 709.20 94 107.90 -1 398.70 -1.49% 95 074.10 -2 364.90 -2.49%
31.12.2012 94 107.90 96 191.60 -2 083.70 -2.17% 95 439.30 -1 331.40 -1.40%
30.11.2012 96 191.60 95 015.70 1 175.90 1.24% 93 734.50 2 457.10 2.62%
31.10.2012 95 015.70 95 938.70 - 923.00 -0.96% 97 239.60 -2 223.90 -2.29%
30.09.2012 95 938.70 91 610.90 4 327.80 4.72% 95 215.60 723.10 0.76%
31.08.2012 91 610.90 93 421.50 -1 810.60 -1.94% 97 494.40 -5 883.50 -6.03%
31.07.2012 93 421.50 94 548.90 -1 127.40 -1.19% 99 647.00 -6 225.50 -6.25%
30.06.2012 94 548.90 93 236.90 1 312.00 1.41% 96 343.10 -1 794.20 -1.86%
31.05.2012 93 236.90 93 865.60 - 628.70 -0.67% 96 351.90 -3 115.00 -3.23%
30.04.2012 93 865.60 95 277.80 -1 412.20 -1.48% 98 998.90 -5 133.30 -5.19%
31.03.2012 95 277.80 92 898.60 2 379.20 2.56% 101 956.20 -6 678.40 -6.55%
29.02.2012 92 898.60 95 074.10 -2 175.50 -2.29% 100 869.60 -7 971.00 -7.90%
31.01.2012 95 074.10 95 439.30 - 365.20 -0.38% 100 849.60 -5 775.50 -5.73%
31.12.2011 95 439.30 93 734.50 1 704.80 1.82% 102 320.60 -6 881.30 -6.73%
30.11.2011 93 734.50 97 239.60 -3 505.10 -3.60% 100 389.90 -6 655.40 -6.63%
31.10.2011 97 239.60 95 215.60 2 024.00 2.13% 103 329.50 -6 089.90 -5.89%
30.09.2011 95 215.60 97 494.40 -2 278.80 -2.34% 103 973.80 -8 758.20 -8.42%
31.08.2011 97 494.40 99 647.00 -2 152.60 -2.16% 109 502.30 -12 007.90 -10.97%
31.07.2011 99 647.00 96 343.10 3 303.90 3.43% 109 760.40 -10 113.40 -9.21%
30.06.2011 96 343.10 96 351.90 -8.80 -0.01% 106 054.10 -9 711.00 -9.16%
31.05.2011 96 351.90 98 998.90 -2 647.00 -2.67% 111 668.10 -15 316.20 -13.72%
30.04.2011 98 998.90 101 956.20 -2 957.30 -2.90% 108 994.40 -9 995.50 -9.17%
31.03.2011 101 956.20 100 869.60 1 086.60 1.08% 109 609.50 -7 653.30 -6.98%
28.02.2011 100 869.60 100 849.60 20.00 0.02% 113 458.00 -12 588.40 -11.10%
31.01.2011 100 849.60 102 320.60 -1 471.00 -1.44% 114 644.70 -13 795.10 -12.03%
31.12.2010 102 320.60 100 389.90 1 930.70 1.92% 109 793.30 -7 472.70 -6.81%
30.11.2010 100 389.90 103 329.50 -2 939.60 -2.84% 112 362.60 -11 972.70 -10.66%
31.10.2010 103 329.50 103 973.80 - 644.30 -0.62% 107 137.40 -3 807.90 -3.55%
30.09.2010 103 973.80 109 502.30 -5 528.50 -5.05% 103 872.50 101.30 0.10%
31.08.2010 109 502.30 109 760.40 - 258.10 -0.24% 108 935.40 566.90 0.52%
31.07.2010 109 760.40 106 054.10 3 706.30 3.49% 104 091.50 5 668.90 5.45%
30.06.2010 106 054.10 111 668.10 -5 614.00 -5.03% 99 962.90 6 091.20 6.09%
31.05.2010 111 668.10 108 994.40 2 673.70 2.45% 99 102.60 12 565.50 12.68%
30.04.2010 108 994.40 109 609.50 - 615.10 -0.56% 91 226.50 17 767.90 19.48%
31.03.2010 109 609.50 113 458.00 -3 848.50 -3.39% 91 669.90 17 939.60 19.57%
28.02.2010 113 458.00 114 644.70 -1 186.70 -1.04% 88 988.90 24 469.10 27.50%
31.01.2010 114 644.70 109 793.30 4 851.40 4.42% 87 485.40 27 159.30 31.04%
31.12.2009 109 793.30 112 362.60 -2 569.30 -2.29% 85 518.00 24 275.30 28.39%
30.11.2009 112 362.60 107 137.40 5 225.20 4.88% 68 945.00 43 417.60 62.97%
31.10.2009 107 137.40 103 872.50 3 264.90 3.14% 67 572.20 39 565.20 58.55%
30.09.2009 103 872.50 108 935.40 -5 062.90 -4.65% 63 493.90 40 378.60 63.59%
31.08.2009 108 935.40 104 091.50 4 843.90 4.65% 67 121.90 41 813.50 62.29%
31.07.2009 104 091.50 99 962.90 4 128.60 4.13% 63 211.10 40 880.40 64.67%
30.06.2009 99 962.90 99 102.60 860.30 0.87% 60 199.50 39 763.40 66.05%
31.05.2009 99 102.60 91 226.50 7 876.10 8.63% 59 710.20 39 392.40 65.97%
30.04.2009 91 226.50 91 669.90 - 443.40 -0.48% 56 995.40 34 231.10 60.06%
31.03.2009 91 669.90 88 988.90 2 681.00 3.01% 57 754.10 33 915.80 58.72%
28.02.2009 88 988.90 87 485.40 1 503.50 1.72% 55 394.80 33 594.10 60.64%
31.01.2009 87 485.40 85 518.00 1 967.40 2.30% 60 087.30 27 398.10 45.60%
31.12.2008 85 518.00 68 945.00 16 573.00 24.04% 61 545.20 23 972.80 38.95%
30.11.2008 68 945.00 67 572.20 1 372.80 2.03% 61 963.30 6 981.70 11.27%
31.10.2008 67 572.20 63 493.90 4 078.30 6.42% 56 404.00 11 168.20 19.80%
30.09.2008 63 493.90 67 121.90 -3 628.00 -5.41% 55 977.40 7 516.50 13.43%
31.08.2008 67 121.90 63 211.10 3 910.80 6.19% 59 128.50 7 993.40 13.52%
31.07.2008 63 211.10 60 199.50 3 011.60 5.00% 55 218.30 7 992.80 14.47%
30.06.2008 60 199.50 59 710.20 489.30 0.82% 53 787.70 6 411.80 11.92%
31.05.2008 59 710.20 56 995.40 2 714.80 4.76% 84 902.20 -25 192.00 -29.67%
30.04.2008 56 995.40 57 754.10 - 758.70 -1.31% 83 724.50 -26 729.10 -31.93%
31.03.2008 57 754.10 55 394.80 2 359.30 4.26% 83 067.80 -25 313.70 -30.47%
29.02.2008 55 394.80 60 087.30 -4 692.50 -7.81% 96 100.60 -40 705.80 -42.36%
31.01.2008 60 087.30 61 545.20 -1 457.90 -2.37% 97 405.70 -37 318.40 -38.31%
31.12.2007 61 545.20 61 963.30 - 418.10 -0.67% 91 690.40 -30 145.20 -32.88%
30.11.2007 61 963.30 56 404.00 5 559.30 9.86% 96 748.70 -34 785.40 -35.95%
31.10.2007 56 404.00 55 977.40 426.60 0.76% 92 731.50 -36 327.50 -39.17%
30.09.2007 55 977.40 59 128.50 -3 151.10 -5.33% 93 311.20 -37 333.80 -40.01%
31.08.2007 59 128.50 55 218.30 3 910.20 7.08% 91 919.20 -32 790.70 -35.67%
31.07.2007 55 218.30 53 787.70 1 430.60 2.66% 89 695.90 -34 477.60 -38.44%
30.06.2007 53 787.70 84 902.20 -31 114.50 -36.65% 88 633.40 -34 845.70 -39.31%
31.05.2007 84 902.20 83 724.50 1 177.70 1.41% 90 966.60 -6 064.40 -6.67%
30.04.2007 83 724.50 83 067.80 656.70 0.79% 87 273.30 -3 548.80 -4.07%
31.03.2007 83 067.80 96 100.60 -13 032.80 -13.56% 81 134.40 1 933.40 2.38%
28.02.2007 96 100.60 97 405.70 -1 305.10 -1.34% 78 976.40 17 124.20 21.68%
31.01.2007 97 405.70 91 690.40 5 715.30 6.23% 74 305.70 23 100.00 31.09%
31.12.2006 91 690.40 96 748.70 -5 058.30 -5.23% 73 113.30 18 577.10 25.41%
30.11.2006 96 748.70 92 731.50 4 017.20 4.33% 76 417.60 20 331.10 26.61%
31.10.2006 92 731.50 93 311.20 - 579.70 -0.62% 77 708.00 15 023.50 19.33%
30.09.2006 93 311.20 91 919.20 1 392.00 1.51% 76 859.80 16 451.40 21.40%
31.08.2006 91 919.20 89 695.90 2 223.30 2.48% 74 158.60 17 760.60 23.95%
31.07.2006 89 695.90 88 633.40 1 062.50 1.20% 72 859.30 16 836.60 23.11%
30.06.2006 88 633.40 90 966.60 -2 333.20 -2.56% 71 789.20 16 844.20 23.46%
31.05.2006 90 966.60 87 273.30 3 693.30 4.23% 72 681.60 18 285.00 25.16%
30.04.2006 87 273.30 81 134.40 6 138.90 7.57% 71 295.20 15 978.10 22.41%
31.03.2006 81 134.40 78 976.40 2 158.00 2.73% 72 325.40 8 809.00 12.18%
28.02.2006 78 976.40 74 305.70 4 670.70 6.29% 69 237.30 9 739.10 14.07%
31.01.2006 74 305.70 73 113.30 1 192.40 1.63% 69 503.40 4 802.30 6.91%
31.12.2005 73 113.30 76 417.60 -3 304.30 -4.32% 69 101.40 4 011.90 5.81%
30.11.2005 76 417.60 77 708.00 -1 290.40 -1.66% 65 057.90 11 359.70 17.46%
31.10.2005 77 708.00 76 859.80 848.20 1.10% 64 350.30 13 357.70 20.76%
30.09.2005 76 859.80 74 158.60 2 701.20 3.64% 61 909.40 14 950.40 24.15%
31.08.2005 74 158.60 72 859.30 1 299.30 1.78% 61 844.20 12 314.40 19.91%
31.07.2005 72 859.30 71 789.20 1 070.10 1.49% 63 607.00 9 252.30 14.55%
30.06.2005 71 789.20 72 681.60 - 892.40 -1.23% 63 909.30 7 879.90 12.33%
31.05.2005 72 681.60 71 295.20 1 386.40 1.94% 65 363.20 7 318.40 11.20%
30.04.2005 71 295.20 72 325.40 -1 030.20 -1.42% 64 483.00 6 812.20 10.56%
31.03.2005 72 325.40 69 237.30 3 088.10 4.46% 62 587.60 9 737.80 15.56%
28.02.2005 69 237.30 69 503.40 - 266.10 -0.38% 63 022.70 6 214.60 9.86%
31.01.2005 69 503.40 69 101.40 402.00 0.58% 62 868.60 6 634.80 10.55%
31.12.2004 69 101.40 65 057.90 4 043.50 6.22% 61 591.00 7 510.40 12.19%
30.11.2004 65 057.90 64 350.30 707.60 1.10% 67 669.80 -2 611.90 -3.86%
31.10.2004 64 350.30 61 909.40 2 440.90 3.94% 65 222.60 - 872.30 -1.34%
30.09.2004 61 909.40 61 844.20 65.20 0.11% 65 385.30 -3 475.90 -5.32%
31.08.2004 61 844.20 63 607.00 -1 762.80 -2.77% 66 195.00 -4 350.80 -6.57%
31.07.2004 63 607.00 63 909.30 - 302.30 -0.47% 64 674.40 -1 067.40 -1.65%
30.06.2004 63 909.30 65 363.20 -1 453.90 -2.22% 64 355.50 - 446.20 -0.69%
31.05.2004 65 363.20 64 483.00 880.20 1.36% 65 908.70 - 545.50 -0.83%
30.04.2004 64 483.00 62 587.60 1 895.40 3.03% 68 896.80 -4 413.80 -6.41%
31.03.2004 62 587.60 63 022.70 - 435.10 -0.69% 69 345.10 -6 757.50 -9.74%
29.02.2004 63 022.70 62 868.60 154.10 0.25% 66 861.50 -3 838.80 -5.74%
31.01.2004 62 868.60 61 591.00 1 277.60 2.07% 68 155.80 -5 287.20 -7.76%
31.12.2003 61 591.00 67 669.80 -6 078.80 -8.98% 72 548.10 -10 957.10 -15.10%
30.11.2003 67 669.80 65 222.60 2 447.20 3.75% 65 650.20 2 019.60 3.08%
31.10.2003 65 222.60 65 385.30 - 162.70 -0.25% 65 434.60 - 212.00 -0.32%
30.09.2003 65 385.30 66 195.00 - 809.70 -1.22% 68 218.40 -2 833.10 -4.15%
31.08.2003 66 195.00 64 674.40 1 520.60 2.35% 72 105.10 -5 910.10 -8.20%
31.07.2003 64 674.40 64 355.50 318.90 0.50% 65 221.30 - 546.90 -0.84%
30.06.2003 64 355.50 65 908.70 -1 553.20 -2.36% 66 425.30 -2 069.80 -3.12%
31.05.2003 65 908.70 68 896.80 -2 988.10 -4.34% 68 783.50 -2 874.80 -4.18%
30.04.2003 68 896.80 69 345.10 - 448.30 -0.65% 69 413.30 - 516.50 -0.74%
31.03.2003 69 345.10 66 861.50 2 483.60 3.71% 71 200.50 -1 855.40 -2.61%
28.02.2003 66 861.50 68 155.80 -1 294.30 -1.90% 72 226.60 -5 365.10 -7.43%
31.01.2003 68 155.80 72 548.10 -4 392.30 -6.05% 72 619.90 -4 464.10 -6.15%
31.12.2002 72 548.10 65 650.20 6 897.90 10.51% - - -
30.11.2002 65 650.20 65 434.60 215.60 0.33% - - -
31.10.2002 65 434.60 68 218.40 -2 783.80 -4.08% - - -
30.09.2002 68 218.40 72 105.10 -3 886.70 -5.39% - - -
31.08.2002 72 105.10 65 221.30 6 883.80 10.55% - - -
31.07.2002 65 221.30 66 425.30 -1 204.00 -1.81% - - -
30.06.2002 66 425.30 68 783.50 -2 358.20 -3.43% - - -
31.05.2002 68 783.50 69 413.30 - 629.80 -0.91% - - -
30.04.2002 69 413.30 71 200.50 -1 787.20 -2.51% - - -
31.03.2002 71 200.50 72 226.60 -1 026.10 -1.42% - - -
28.02.2002 72 226.60 72 619.90 - 393.30 -0.54% - - -
31.01.2002 72 619.90 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2017 775 506.70 866 949.00 -91 442.30 -10.55% 866 949.00 -91 442.30 -10.55%
01.01.2016 866 949.00 1 030 690.50 - 163 741.50 -15.89% 1 030 690.50 - 163 741.50 -15.89%
01.01.2015 1 030 690.50 1 126 384.00 -95 693.50 -8.50% 1 126 384.00 -95 693.50 -8.50%
01.01.2014 1 126 384.00 1 205 641.10 -79 257.10 -6.57% 1 205 641.10 -79 257.10 -6.57%
01.01.2013 1 205 641.10 1 131 188.20 74 452.90 6.58% 1 131 188.20 74 452.90 6.58%
01.01.2012 1 131 188.20 1 174 139.70 -42 951.50 -3.66% 1 174 139.70 -42 951.50 -3.66%
01.01.2011 1 174 139.70 1 293 705.30 - 119 565.60 -9.24% 1 293 705.30 - 119 565.60 -9.24%
01.01.2010 1 293 705.30 1 204 628.90 89 076.40 7.39% 1 204 628.90 89 076.40 7.39%
01.01.2009 1 204 628.90 766 003.40 438 625.50 57.26% 766 003.40 438 625.50 57.26%
01.01.2008 766 003.40 849 225.20 -83 221.80 -9.80% 849 225.20 -83 221.80 -9.80%
01.01.2007 849 225.20 1 057 386.70 - 208 161.50 -19.69% 1 057 386.70 - 208 161.50 -19.69%
01.01.2006 1 057 386.70 877 948.70 179 438.00 20.44% 877 948.70 179 438.00 20.44%
01.01.2005 877 948.70 768 104.60 109 844.10 14.30% 768 104.60 109 844.10 14.30%
01.01.2004 768 104.60 794 261.50 -26 156.90 -3.29% 794 261.50 -26 156.90 -3.29%
01.01.2003 794 261.50 829 846.80 -35 585.30 -4.29% 829 846.80 -35 585.30 -4.29%
01.01.2002 829 846.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Sledované úvěry celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Sledované úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč+cizí měna))
Sledované úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (Kč))
Sledované úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (cizí měna))
Sledované úvěry celkem (Klientské úvěry podle kategorizace (EUR))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč) (Úvěry na bydlení (banky, stavební spořitelny))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů