Financování schodku vládního sektoru (ESA 2010) - konsolidované verze - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Financování schodku vládního sektoru (ESA95) - konsolidovaná verze - úprava 13.11.2009

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Úprava mezi finančními a nefinančními účty -57 401.00 -3 398.00 1 589.26% -3 398.00 1 589.26%

Financování schodku vládního sektoru (ESA 2010) - konsolidovaná verze

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Adjustment between financial and non-financial accounts -1 395.00 -25.00 5 480.00% -25.00 5 480.00%
UK2 Net financial transactions (consolidated) 36 390.00 -28 936.00 - 225.76% -28 936.00 - 225.76%
UK3 Financial assets (consolidated) -52 466.00 12 779.00 - 510.56% 12 779.00 - 510.56%
UK4 Currency and deposits 35 173.00 3 570.00 885.24% 3 570.00 885.24%
UK5 Debt securities -1 340.00 255.00 - 625.49% 255.00 - 625.49%
UK6 Loans -9 452.00 -5 216.00 81.21% -5 216.00 81.21%
UK7 Equity and investment fund shares or units - 531.00 -4 193.00 -87.34% -4 193.00 -87.34%
UK8 Privatisations (net) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Equity injections (net) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Other - 531.00 -4 193.00 -87.34% -4 193.00 -87.34%
UK11 Insurance, pension and standardised guarantee schemes - 410.00 251.00 - 263.35% 251.00 - 263.35%
UK12 Financial derivatives and employee stock options 615.00 507.00 21.30% 507.00 21.30%
UK13 Other financial assets -76 521.00 17 605.00 - 534.65% 17 605.00 - 534.65%
UK14 of which: taxes and social contributions accrued but not yet paid 10 434.00 10 872.00 -4.03% 10 872.00 -4.03%
UK15 Taxes accrued but not yet paid 4 988.00 10 791.00 -53.78% 10 791.00 -53.78%
UK16 Social contributions accrued but not yet paid 5 446.00 81.00 6 623.46% 81.00 6 623.46%
UK17 Liabilities (consolidated) -88 856.00 41 715.00 - 313.01% 41 715.00 - 313.01%
UK18 Currency and deposits 2 471.00 -4 645.00 - 153.20% -4 645.00 - 153.20%
UK19 Short-term debt securities -79 524.00 -22 609.00 251.74% -22 609.00 251.74%
UK20 Long-term debt securities 26 606.00 56 538.00 -52.94% 56 538.00 -52.94%
UK21 Loans -28 559.00 -3 452.00 727.32% -3 452.00 727.32%
UK22 of which: loans from central bank 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 Insurance, pension and standardised guarantee schemes -3 063.00 3 003.00 - 202.00% 3 003.00 - 202.00%
UK24 Financial derivatives and employee stock options 40.00 - 152.00 - 126.32% - 152.00 - 126.32%
UK25 Other liabilities -6 827.00 13 032.00 - 152.39% 13 032.00 - 152.39%
UK26 General Government Borrowing Requirement -79 006.00 25 832.00 - 405.85% 25 832.00 - 405.85%
UK27 of which: long-term 3 773.00 53 223.00 -92.91% 53 223.00 -92.91%
UK28 Denominated in national currency -62 264.00 40 093.00 - 255.30% 40 093.00 - 255.30%
UK29 Denominated in currencies of euro area Member States 0.00 -14 261.00 - -14 261.00 -
UK30 Denominated in other currencies -16 742.00 0.00 - 0.00 -
UK31 Other flows -2 366.00 -8 675.00 -72.73% -8 675.00 -72.73%
UK32 Revaluation effects on debt -2 344.00 -8 610.00 -72.78% -8 610.00 -72.78%
UK33 Foreign exchange holding gains and losses 323.00 -5 906.00 - 105.47% -5 906.00 - 105.47%
UK34 Other revaluation effects - face value1 -2 667.00 -2 704.00 -1.37% -2 704.00 -1.37%
UK35 of which: due to issuance and redemption value not at par -8 598.00 -6 566.00 30.95% -6 566.00 30.95%
UK36 Other changes in volume of debt -22.00 -65.00 -66.15% -65.00 -66.15%
UK37 of which: reclassification of units 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 Change in government debt (consolidated) -81 372.00 17 157.00 - 574.28% 17 157.00 - 574.28%
V držení bank
Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny
Financování schodku vládního sektoru (ESA95) - konsolidovaná verze - úprava 13.11.2009
Úprava mezi finančními a nefinančními účty (20 hodnot, 31.12.2014)
Čisté transakce s finančními aktivy a závazky
Transakce s finančními aktivy (konsolidováno))
Transakce s oběživem a vklady
Transakce s cennými papíry jinými než akcie (krátké i dlouhé cenné papíry)
Transakce s finančními deriváty
Transakce s úvěry
Transakce s akciemi a ostatními majetkovými účastmi
Privatizace
Kapitálové injekce
Ostatní
Transakce s ostatními finančními aktivy (konsolidováno)
z toho:akruální (naběhlé) daně mínus příjem daní v hotovosti (cash)
Transakce se závazky (konsolidováno)
Transakce s oběživem a vklady (včetně repooperací)
Transakce s cennými papíry jinými než akcie - (krátkodobé cenné papíry)
Transakce s cennými papíry jinými než akcie - (dlouhodobé cenné papíry)
Transakce s finančními deriváty
Transakce s úvěry
z toho úvěry od centrální banky
Transakce s ostatními závazky (konsolidováno)
Transakce v MA dluhu GGBR
Transakce v dlouhodobých dluhových instrumentech
Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v národní měně
Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v cizí měně zúčastněného členského státu
Transakce s dluhovými nástroji denominovanými v cizí měně nezúčastněného členského státu
Ostatní toky
Účinky oceňování na zadlužení
Zisky a ztráty z držby deviz
Ostatní účinky oceňování - nominální hodnota
Ostatní změny míry zadlužení
Změny v zadlužení
Transakce v úvěrech jiných než S.121
Privatizační přijmy ke splácení dluhu
UMTS licence ke splácení dluhu
Financování schodku vládního sektoru (ESA 2010) - konsolidovaná verze
Adjustment between financial and non-financial accounts (21 hodnot, 31.12.2016)
Net financial transactions (consolidated) (21 hodnot, 31.12.2016)
Financial assets (consolidated) (21 hodnot, 31.12.2016)
Currency and deposits (21 hodnot, 31.12.2016)
Debt securities (21 hodnot, 31.12.2016)
Loans (21 hodnot, 31.12.2016)
Equity and investment fund shares or units (21 hodnot, 31.12.2016)
Privatisations (net) (21 hodnot, 31.12.2016)
Equity injections (net) (21 hodnot, 31.12.2016)
Other (21 hodnot, 31.12.2016)
Insurance, pension and standardised guarantee schemes (21 hodnot, 31.12.2016)
Financial derivatives and employee stock options (21 hodnot, 31.12.2016)
Other financial assets (21 hodnot, 31.12.2016)
of which: taxes and social contributions accrued but not yet paid (21 hodnot, 31.12.2016)
Taxes accrued but not yet paid (21 hodnot, 31.12.2016)
Social contributions accrued but not yet paid (21 hodnot, 31.12.2016)
Liabilities (consolidated) (21 hodnot, 31.12.2016)
Currency and deposits (21 hodnot, 31.12.2016)
Short-term debt securities (21 hodnot, 31.12.2016)
Long-term debt securities (21 hodnot, 31.12.2016)
Loans (21 hodnot, 31.12.2016)
of which: loans from central bank (21 hodnot, 31.12.2016)
Insurance, pension and standardised guarantee schemes (21 hodnot, 31.12.2016)
Financial derivatives and employee stock options (21 hodnot, 31.12.2016)
Other liabilities (21 hodnot, 31.12.2016)
General Government Borrowing Requirement (21 hodnot, 31.12.2016)
of which: long-term (21 hodnot, 31.12.2016)
Denominated in national currency (21 hodnot, 31.12.2016)
Denominated in currencies of euro area Member States (21 hodnot, 31.12.2016)
Denominated in other currencies (21 hodnot, 31.12.2016)
Other flows (21 hodnot, 31.12.2016)
Revaluation effects on debt (21 hodnot, 31.12.2016)
Foreign exchange holding gains and losses (21 hodnot, 31.12.2016)
Other revaluation effects - face value1 (21 hodnot, 31.12.2016)
of which: due to issuance and redemption value not at par (21 hodnot, 31.12.2016)
Other changes in volume of debt (21 hodnot, 31.12.2016)
of which: reclassification of units (21 hodnot, 31.12.2016)
Change in government debt (consolidated) (21 hodnot, 31.12.2016)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Financování schodku vládního sektoru (ESA 2010) - konsolidované verze (Vládní finanční statistika)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Půjčky vládním institucím - celkem (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky)
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.) (Hlavní ukazatele)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů