Long-term (External Debt by Debtors in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Long-term (External Debt by Debtors in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of USD - Long-term - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 88 274.60
Min 31.12.1993 7 278.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 76 974.00 80 816.70 -3 842.70 -4.75% 82 490.70 -5 516.70 -6.69%
31.12.2019 80 816.70 82 140.30 -1 323.60 -1.61% 80 488.10 328.60 0.41%
30.09.2019 82 140.30 86 390.20 -4 249.90 -4.92% 81 094.00 1 046.30 1.29%
30.06.2019 86 390.20 82 490.70 3 899.50 4.73% 79 709.20 6 681.00 8.38%
31.03.2019 82 490.70 80 488.10 2 002.60 2.49% 87 757.70 -5 267.00 -6.00%
31.12.2018 80 488.10 81 094.00 - 605.90 -0.75% 88 033.30 -7 545.20 -8.57%
30.09.2018 81 094.00 79 709.20 1 384.80 1.74% 86 072.20 -4 978.20 -5.78%
30.06.2018 79 709.20 87 757.70 -8 048.50 -9.17% 80 634.70 - 925.50 -1.15%
31.03.2018 87 757.70 88 033.30 - 275.60 -0.31% 73 685.90 14 071.80 19.10%
31.12.2017 88 033.30 86 072.20 1 961.10 2.28% 69 594.80 18 438.50 26.49%
30.09.2017 86 072.20 80 634.70 5 437.50 6.74% 72 703.90 13 368.30 18.39%
30.06.2017 80 634.70 73 685.90 6 948.80 9.43% 70 741.00 9 893.70 13.99%
31.03.2017 73 685.90 69 594.80 4 091.10 5.88% 72 894.20 791.70 1.09%
31.12.2016 69 594.80 72 703.90 -3 109.10 -4.28% 68 557.70 1 037.10 1.51%
30.09.2016 72 703.90 70 741.00 1 962.90 2.77% 69 537.60 3 166.30 4.55%
30.06.2016 70 741.00 72 894.20 -2 153.20 -2.95% 68 907.40 1 833.60 2.66%
31.03.2016 72 894.20 68 557.70 4 336.50 6.33% 67 410.20 5 484.00 8.14%
31.12.2015 68 557.70 69 537.60 - 979.90 -1.41% 76 234.10 -7 676.40 -10.07%
30.09.2015 69 537.60 68 907.40 630.20 0.91% 79 366.40 -9 828.80 -12.38%
30.06.2015 68 907.40 67 410.20 1 497.20 2.22% 85 918.30 -17 010.90 -19.80%
31.03.2015 67 410.20 76 234.10 -8 823.90 -11.57% 87 936.90 -20 526.70 -23.34%
31.12.2014 76 234.10 79 366.40 -3 132.30 -3.95% 88 274.60 -12 040.50 -13.64%
30.09.2014 79 366.40 85 918.30 -6 551.90 -7.63% 87 066.60 -7 700.20 -8.84%
30.06.2014 85 918.30 87 936.90 -2 018.60 -2.30% 84 076.20 1 842.10 2.19%
31.03.2014 87 936.90 88 274.60 - 337.70 -0.38% 80 562.00 7 374.90 9.15%
31.12.2013 88 274.60 87 066.60 1 208.00 1.39% 83 384.70 4 889.90 5.86%
30.09.2013 87 066.60 84 076.20 2 990.40 3.56% 78 663.50 8 403.10 10.68%
30.06.2013 84 076.20 80 562.00 3 514.20 4.36% 73 942.70 10 133.50 13.70%
31.03.2013 80 562.00 83 384.70 -2 822.70 -3.39% 80 610.10 -48.10 -0.06%
31.12.2012 83 384.70 78 663.50 4 721.20 6.00% 72 310.50 11 074.20 15.31%
30.09.2012 78 663.50 73 942.70 4 720.80 6.38% 76 893.10 1 770.40 2.30%
30.06.2012 73 942.70 80 610.10 -6 667.40 -8.27% 83 140.30 -9 197.60 -11.06%
31.03.2012 80 610.10 72 310.50 8 299.60 11.48% 80 049.30 560.80 0.70%
31.12.2011 72 310.50 76 893.10 -4 582.60 -5.96% 75 814.60 -3 504.10 -4.62%
30.09.2011 76 893.10 83 140.30 -6 247.20 -7.51% 77 755.70 - 862.60 -1.11%
30.06.2011 83 140.30 80 049.30 3 091.00 3.86% 64 426.30 18 714.00 29.05%
31.03.2011 80 049.30 75 814.60 4 234.70 5.59% 67 938.00 12 111.30 17.83%
31.12.2010 75 814.60 77 755.70 -1 941.10 -2.50% 69 280.80 6 533.80 9.43%
30.09.2010 77 755.70 64 426.30 13 329.40 20.69% 68 424.40 9 331.30 13.64%
30.06.2010 64 426.30 67 938.00 -3 511.70 -5.17% 62 773.40 1 652.90 2.63%
31.03.2010 67 938.00 69 280.80 -1 342.80 -1.94% 53 771.50 14 166.50 26.35%
31.12.2009 69 280.80 68 424.40 856.40 1.25% 58 166.50 11 114.30 19.11%
30.09.2009 68 424.40 62 773.40 5 651.00 9.00% 65 102.70 3 321.70 5.10%
30.06.2009 62 773.40 53 771.50 9 001.90 16.74% 69 129.20 -6 355.80 -9.19%
31.03.2009 53 771.50 58 166.50 -4 395.00 -7.56% 61 469.10 -7 697.60 -12.52%
31.12.2008 58 166.50 65 102.70 -6 936.20 -10.65% 55 290.40 2 876.10 5.20%
30.09.2008 65 102.70 69 129.20 -4 026.50 -5.82% 47 549.40 17 553.30 36.92%
30.06.2008 69 129.20 61 469.10 7 660.10 12.46% 44 295.20 24 834.00 56.06%
31.03.2008 61 469.10 55 290.40 6 178.70 11.17% 43 294.50 18 174.60 41.98%
31.12.2007 55 290.40 47 549.40 7 741.00 16.28% 42 785.90 12 504.50 29.23%
30.09.2007 47 549.40 44 295.20 3 254.20 7.35% 36 821.60 10 727.80 29.13%
30.06.2007 44 295.20 43 294.50 1 000.70 2.31% 36 429.60 7 865.60 21.59%
31.03.2007 43 294.50 42 785.90 508.60 1.19% 34 577.60 8 716.90 25.21%
31.12.2006 42 785.90 36 821.60 5 964.30 16.20% 32 293.70 10 492.20 32.49%
30.09.2006 36 821.60 36 429.60 392.00 1.08% 32 528.80 4 292.80 13.20%
30.06.2006 36 429.60 34 577.60 1 852.00 5.36% 31 375.50 5 054.10 16.11%
31.03.2006 34 577.60 32 293.70 2 283.90 7.07% 30 302.70 4 274.90 14.11%
31.12.2005 32 293.70 32 528.80 - 235.10 -0.72% 29 961.60 2 332.10 7.78%
30.09.2005 32 528.80 31 375.50 1 153.30 3.68% 24 913.30 7 615.50 30.57%
30.06.2005 31 375.50 30 302.70 1 072.80 3.54% 23 655.30 7 720.20 32.64%
31.03.2005 30 302.70 29 961.60 341.10 1.14% 20 428.00 9 874.70 48.34%
31.12.2004 29 961.60 24 913.30 5 048.30 20.26% 20 893.30 9 068.30 43.40%
30.09.2004 24 913.30 23 655.30 1 258.00 5.32% 18 525.60 6 387.70 34.48%
30.06.2004 23 655.30 20 428.00 3 227.30 15.80% 17 986.40 5 668.90 31.52%
31.03.2004 20 428.00 20 893.30 - 465.30 -2.23% 17 295.60 3 132.40 18.11%
31.12.2003 20 893.30 18 525.60 2 367.70 12.78% 16 550.00 4 343.30 26.24%
30.09.2003 18 525.60 17 986.40 539.20 3.00% 15 831.30 2 694.30 17.02%
30.06.2003 17 986.40 17 295.60 690.80 3.99% 15 748.80 2 237.60 14.21%
31.03.2003 17 295.60 16 550.00 745.60 4.51% 13 474.10 3 821.50 28.36%
31.12.2002 16 550.00 15 831.30 718.70 4.54% 12 843.40 3 706.60 28.86%
30.09.2002 15 831.30 15 748.80 82.50 0.52% 12 649.00 3 182.30 25.16%
30.06.2002 15 748.80 13 474.10 2 274.70 16.88% 12 106.70 3 642.10 30.08%
31.03.2002 13 474.10 12 843.40 630.70 4.91% 12 366.40 1 107.70 8.96%
31.12.2001 12 843.40 12 649.00 194.40 1.54% 12 516.20 327.20 2.61%
30.09.2001 12 649.00 12 106.70 542.30 4.48% 12 320.50 328.50 2.67%
30.06.2001 12 106.70 12 366.40 - 259.70 -2.10% 13 688.70 -1 582.00 -11.56%
31.03.2001 12 366.40 12 516.20 - 149.80 -1.20% 13 286.90 - 920.50 -6.93%
31.12.2000 12 516.20 12 320.50 195.70 1.59% 14 085.90 -1 569.70 -11.14%
30.09.2000 12 320.50 13 688.70 -1 368.20 -10.00% 15 253.00 -2 932.50 -19.23%
30.06.2000 13 688.70 13 286.90 401.80 3.02% 15 253.00 -1 564.30 -10.26%
31.03.2000 13 286.90 14 085.90 - 799.00 -5.67% 15 253.00 -1 966.10 -12.89%
31.12.1999 14 085.90 15 253.00 -1 167.10 -7.65% 15 253.00 -1 167.10 -7.65%
31.12.1998 15 253.00 14 549.00 704.00 4.84% 14 549.00 704.00 4.84%
31.12.1997 14 549.00 15 147.40 - 598.40 -3.95% 15 147.40 - 598.40 -3.95%
31.12.1996 15 147.40 11 898.30 3 249.10 27.31% 11 898.30 3 249.10 27.31%
31.12.1995 11 898.30 8 629.10 3 269.20 37.89% 8 629.10 3 269.20 37.89%
31.12.1994 8 629.10 7 278.40 1 350.70 18.56% 7 278.40 1 350.70 18.56%
31.12.1993 7 278.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Long-term - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Long-term (External Debt by Debtors in millions of EUR)
Long-term (External Debt by Debtors in millions of USD)
Long-term (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.