Aktiva celkem (Družstevní záložny»Aktiva (v tis. Kč)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva (v tis. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Graf hodnot, Aktiva (v tis. Kč) (EUR*)

@[$--ERR--]

Graf hodnot, Aktiva (v tis. Kč) (USD*)

@[$--ERR--]*Pro přepočet hodnot na EUR/USD jsou použity kurzy ČNB ke konci daného období.

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2013 45 694 009.00
Min 30.09.2008 10 280 501.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2018 22 936 558.00 23 100 358.00 - 163 800.00 -0.71% 23 075 471.00 - 138 913.00 -0.60%
31.12.2017 23 100 358.00 22 201 546.00 898 812.00 4.05% 34 185 006.00 -11 084 648.00 -32.43%
30.09.2017 22 201 546.00 22 481 673.00 - 280 127.00 -1.25% 32 713 500.00 -10 511 954.00 -32.13%
30.06.2017 22 481 673.00 23 075 471.00 - 593 798.00 -2.57% 33 230 014.00 -10 748 341.00 -32.35%
31.03.2017 23 075 471.00 34 185 006.00 -11 109 535.00 -32.50% 32 568 743.00 -9 493 272.00 -29.15%
31.12.2016 34 185 006.00 32 713 500.00 1 471 506.00 4.50% 32 316 406.00 1 868 600.00 5.78%
30.09.2016 32 713 500.00 33 230 014.00 - 516 514.00 -1.55% 32 516 977.00 196 523.00 0.60%
30.06.2016 33 230 014.00 32 568 743.00 661 271.00 2.03% 32 944 526.00 285 488.00 0.87%
31.03.2016 32 568 743.00 32 316 406.00 252 337.00 0.78% 31 341 699.00 1 227 044.00 3.92%
31.12.2015 32 316 406.00 32 516 977.00 - 200 571.00 -0.62% 31 278 439.00 1 037 967.00 3.32%
30.09.2015 32 516 977.00 32 944 526.00 - 427 549.00 -1.30% 30 544 522.00 1 972 455.00 6.46%
30.06.2015 32 944 526.00 31 341 699.00 1 602 827.00 5.11% 30 044 457.00 2 900 069.00 9.65%
31.03.2015 31 341 699.00 31 278 439.00 63 260.00 0.20% 33 038 464.00 -1 696 765.00 -5.14%
31.12.2014 31 278 439.00 30 544 522.00 733 917.00 2.40% 31 579 042.00 - 300 603.00 -0.95%
30.09.2014 30 544 522.00 30 044 457.00 500 065.00 1.66% 44 754 829.00 -14 210 307.00 -31.75%
30.06.2014 30 044 457.00 33 038 464.00 -2 994 007.00 -9.06% 45 694 009.00 -15 649 552.00 -34.25%
31.03.2014 33 038 464.00 31 579 042.00 1 459 422.00 4.62% 44 352 258.00 -11 313 794.00 -25.51%
31.12.2013 31 579 042.00 44 754 829.00 -13 175 787.00 -29.44% 39 254 422.00 -7 675 380.00 -19.55%
30.09.2013 44 754 829.00 45 694 009.00 - 939 180.00 -2.06% 35 062 688.00 9 692 141.00 27.64%
30.06.2013 45 694 009.00 44 352 258.00 1 341 751.00 3.03% 31 850 065.00 13 843 944.00 43.47%
31.03.2013 44 352 258.00 39 254 422.00 5 097 836.00 12.99% 29 978 594.00 14 373 664.00 47.95%
31.12.2012 39 254 422.00 35 062 688.00 4 191 734.00 11.95% 28 274 847.00 10 979 575.00 38.83%
30.09.2012 35 062 688.00 31 850 065.00 3 212 623.00 10.09% 26 176 917.00 8 885 771.00 33.95%
30.06.2012 31 850 065.00 29 978 594.00 1 871 471.00 6.24% 24 481 441.00 7 368 624.00 30.10%
31.03.2012 29 978 594.00 28 274 847.00 1 703 747.00 6.03% 22 485 052.00 7 493 542.00 33.33%
31.12.2011 28 274 847.00 26 176 917.00 2 097 930.00 8.01% 19 890 281.00 8 384 566.00 42.15%
30.09.2011 26 176 917.00 24 481 441.00 1 695 476.00 6.93% 18 425 606.00 7 751 311.00 42.07%
30.06.2011 24 481 441.00 22 485 052.00 1 996 389.00 8.88% 22 528 509.00 1 952 932.00 8.67%
31.03.2011 22 485 052.00 19 890 281.00 2 594 771.00 13.05% 20 565 192.00 1 919 860.00 9.34%
31.12.2010 19 890 281.00 18 425 606.00 1 464 675.00 7.95% 17 649 059.00 2 241 222.00 12.70%
30.09.2010 18 425 606.00 22 528 509.00 -4 102 903.00 -18.21% 16 824 386.00 1 601 220.00 9.52%
30.06.2010 22 528 509.00 20 565 192.00 1 963 317.00 9.55% 15 212 309.00 7 316 200.00 48.09%
31.03.2010 20 565 192.00 17 649 059.00 2 916 133.00 16.52% 13 674 586.00 6 890 606.00 50.39%
31.12.2009 17 649 059.00 16 824 386.00 824 673.00 4.90% 12 057 293.00 5 591 766.00 46.38%
30.09.2009 16 824 386.00 15 212 309.00 1 612 077.00 10.60% 10 280 501.00 6 543 885.00 63.65%
30.06.2009 15 212 309.00 13 674 586.00 1 537 723.00 11.25% - - -
31.03.2009 13 674 586.00 12 057 293.00 1 617 293.00 13.41% - - -
31.12.2008 12 057 293.00 10 280 501.00 1 776 792.00 17.28% - - -
30.09.2008 10 280 501.00 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2018 22 936 558.00 90 859 048.00 -67 922 490.00 -74.76% 90 859 048.00 -67 922 490.00 -74.76%
01.01.2017 90 859 048.00 132 697 263.00 -41 838 215.00 -31.53% 132 697 263.00 -41 838 215.00 -31.53%
01.01.2016 132 697 263.00 129 119 608.00 3 577 655.00 2.77% 129 119 608.00 3 577 655.00 2.77%
01.01.2015 129 119 608.00 124 905 882.00 4 213 726.00 3.37% 124 905 882.00 4 213 726.00 3.37%
01.01.2014 124 905 882.00 166 380 138.00 -41 474 256.00 -24.93% 166 380 138.00 -41 474 256.00 -24.93%
01.01.2013 166 380 138.00 136 145 769.00 30 234 369.00 22.21% 136 145 769.00 30 234 369.00 22.21%
01.01.2012 136 145 769.00 101 418 257.00 34 727 512.00 34.24% 101 418 257.00 34 727 512.00 34.24%
01.01.2011 101 418 257.00 81 409 588.00 20 008 669.00 24.58% 81 409 588.00 20 008 669.00 24.58%
01.01.2010 81 409 588.00 63 360 340.00 18 049 248.00 28.49% 63 360 340.00 18 049 248.00 28.49%
01.01.2009 63 360 340.00 22 337 794.00 41 022 546.00 183.65% 22 337 794.00 41 022 546.00 183.65%
01.01.2008 22 337 794.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Banky (bez stavebních spořitelen) - úvěry na nákup bytových nemovitostí celkem - RPSN (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
* TRŽNÍ SLUŽBY CELKEM (SOPR=100, čtvrtletní data)

Označení stránky: družstevní záložna aktiva

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů