Term deposits up to and includ. 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Term deposits up to and includ. 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 3.1.1. z toho provozní nemovitosti
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.3.1. z toho dohadné položky aktivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Term deposits up to and includ. 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2017 18 812.70
Max 30.04.2008 112 046.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 20 207.10 19 708.80 498.30 2.53% 39 869.30 -19 662.20 -49.32%
30.06.2020 19 708.80 32 785.00 -13 076.20 -39.88% 24 491.10 -4 782.30 -19.53%
31.05.2020 32 785.00 47 447.60 -14 662.60 -30.90% 37 786.50 -5 001.50 -13.24%
30.04.2020 47 447.60 28 200.90 19 246.70 68.25% 47 273.20 174.40 0.37%
31.03.2020 28 200.90 29 806.60 -1 605.70 -5.39% 25 498.30 2 702.60 10.60%
29.02.2020 29 806.60 21 936.90 7 869.70 35.87% 34 029.10 -4 222.50 -12.41%
31.01.2020 21 936.90 21 999.50 -62.60 -0.28% 33 039.40 -11 102.50 -33.60%
31.12.2019 21 999.50 41 486.10 -19 486.60 -46.97% 24 021.80 -2 022.30 -8.42%
30.11.2019 41 486.10 40 335.60 1 150.50 2.85% 39 726.90 1 759.20 4.43%
31.10.2019 40 335.60 29 384.00 10 951.60 37.27% 39 477.70 857.90 2.17%
30.09.2019 29 384.00 40 645.10 -11 261.10 -27.71% 39 456.70 -10 072.70 -25.53%
31.08.2019 40 645.10 39 869.30 775.80 1.95% 40 622.50 22.60 0.06%
31.07.2019 39 869.30 24 491.10 15 378.20 62.79% 38 717.10 1 152.20 2.98%
30.06.2019 24 491.10 37 786.50 -13 295.40 -35.19% 26 810.40 -2 319.30 -8.65%
31.05.2019 37 786.50 47 273.20 -9 486.70 -20.07% 37 186.30 600.20 1.61%
30.04.2019 47 273.20 25 498.30 21 774.90 85.40% 35 777.40 11 495.80 32.13%
31.03.2019 25 498.30 34 029.10 -8 530.80 -25.07% 37 278.80 -11 780.50 -31.60%
28.02.2019 34 029.10 33 039.40 989.70 3.00% 21 248.50 12 780.60 60.15%
31.01.2019 33 039.40 24 021.80 9 017.60 37.54% 20 872.10 12 167.30 58.29%
31.12.2018 24 021.80 39 726.90 -15 705.10 -39.53% 18 812.70 5 209.10 27.69%
30.11.2018 39 726.90 39 477.70 249.20 0.63% 36 133.40 3 593.50 9.95%
31.10.2018 39 477.70 39 456.70 21.00 0.05% 34 981.80 4 495.90 12.85%
30.09.2018 39 456.70 40 622.50 -1 165.80 -2.87% 27 585.10 11 871.60 43.04%
31.08.2018 40 622.50 38 717.10 1 905.40 4.92% 28 536.40 12 086.10 42.35%
31.07.2018 38 717.10 26 810.40 11 906.70 44.41% 25 121.90 13 595.20 54.12%
30.06.2018 26 810.40 37 186.30 -10 375.90 -27.90% 23 514.00 3 296.40 14.02%
31.05.2018 37 186.30 35 777.40 1 408.90 3.94% 27 405.20 9 781.10 35.69%
30.04.2018 35 777.40 37 278.80 -1 501.40 -4.03% 32 236.10 3 541.30 10.99%
31.03.2018 37 278.80 21 248.50 16 030.30 75.44% 31 536.10 5 742.70 18.21%
28.02.2018 21 248.50 20 872.10 376.40 1.80% 29 027.20 -7 778.70 -26.80%
31.01.2018 20 872.10 18 812.70 2 059.40 10.95% 26 528.50 -5 656.40 -21.32%
31.12.2017 18 812.70 36 133.40 -17 320.70 -47.94% 22 659.80 -3 847.10 -16.98%
30.11.2017 36 133.40 34 981.80 1 151.60 3.29% 26 342.90 9 790.50 37.17%
31.10.2017 34 981.80 27 585.10 7 396.70 26.81% 29 044.50 5 937.30 20.44%
30.09.2017 27 585.10 28 536.40 - 951.30 -3.33% 27 422.30 162.80 0.59%
31.08.2017 28 536.40 25 121.90 3 414.50 13.59% 26 237.40 2 299.00 8.76%
31.07.2017 25 121.90 23 514.00 1 607.90 6.84% 26 454.80 -1 332.90 -5.04%
30.06.2017 23 514.00 27 405.20 -3 891.20 -14.20% 26 342.10 -2 828.10 -10.74%
31.05.2017 27 405.20 32 236.10 -4 830.90 -14.99% 28 205.10 - 799.90 -2.84%
30.04.2017 32 236.10 31 536.10 700.00 2.22% 26 494.50 5 741.60 21.67%
31.03.2017 31 536.10 29 027.20 2 508.90 8.64% 26 348.30 5 187.80 19.69%
28.02.2017 29 027.20 26 528.50 2 498.70 9.42% 28 417.10 610.10 2.15%
31.01.2017 26 528.50 22 659.80 3 868.70 17.07% 27 595.00 -1 066.50 -3.86%
31.12.2016 22 659.80 26 342.90 -3 683.10 -13.98% 24 691.60 -2 031.80 -8.23%
30.11.2016 26 342.90 29 044.50 -2 701.60 -9.30% 41 945.70 -15 602.80 -37.20%
31.10.2016 29 044.50 27 422.30 1 622.20 5.92% 46 143.10 -17 098.60 -37.06%
30.09.2016 27 422.30 26 237.40 1 184.90 4.52% 52 928.60 -25 506.30 -48.19%
31.08.2016 26 237.40 26 454.80 - 217.40 -0.82% 43 604.60 -17 367.20 -39.83%
31.07.2016 26 454.80 26 342.10 112.70 0.43% 36 621.80 -10 167.00 -27.76%
30.06.2016 26 342.10 28 205.10 -1 863.00 -6.61% 42 643.10 -16 301.00 -38.23%
31.05.2016 28 205.10 26 494.50 1 710.60 6.46% 43 023.50 -14 818.40 -34.44%
30.04.2016 26 494.50 26 348.30 146.20 0.55% 49 759.80 -23 265.30 -46.76%
31.03.2016 26 348.30 28 417.10 -2 068.80 -7.28% 62 974.10 -36 625.80 -58.16%
29.02.2016 28 417.10 27 595.00 822.10 2.98% 56 826.90 -28 409.80 -49.99%
31.01.2016 27 595.00 24 691.60 2 903.40 11.76% 66 478.90 -38 883.90 -58.49%
31.12.2015 24 691.60 41 945.70 -17 254.10 -41.13% 69 504.60 -44 813.00 -64.47%
30.11.2015 41 945.70 46 143.10 -4 197.40 -9.10% 67 519.80 -25 574.10 -37.88%
31.10.2015 46 143.10 52 928.60 -6 785.50 -12.82% 60 511.50 -14 368.40 -23.74%
30.09.2015 52 928.60 43 604.60 9 324.00 21.38% 60 846.10 -7 917.50 -13.01%
31.08.2015 43 604.60 36 621.80 6 982.80 19.07% 70 931.50 -27 326.90 -38.53%
31.07.2015 36 621.80 42 643.10 -6 021.30 -14.12% 79 920.30 -43 298.50 -54.18%
30.06.2015 42 643.10 43 023.50 - 380.40 -0.88% 73 223.20 -30 580.10 -41.76%
31.05.2015 43 023.50 49 759.80 -6 736.30 -13.54% 88 161.70 -45 138.20 -51.20%
30.04.2015 49 759.80 62 974.10 -13 214.30 -20.98% 86 428.20 -36 668.40 -42.43%
31.03.2015 62 974.10 56 826.90 6 147.20 10.82% 94 281.50 -31 307.40 -33.21%
28.02.2015 56 826.90 66 478.90 -9 652.00 -14.52% 69 697.70 -12 870.80 -18.47%
31.01.2015 66 478.90 69 504.60 -3 025.70 -4.35% 74 012.60 -7 533.70 -10.18%
31.12.2014 69 504.60 67 519.80 1 984.80 2.94% 91 743.70 -22 239.10 -24.24%
30.11.2014 67 519.80 60 511.50 7 008.30 11.58% 97 311.90 -29 792.10 -30.61%
31.10.2014 60 511.50 60 846.10 - 334.60 -0.55% 46 018.40 14 493.10 31.49%
30.09.2014 60 846.10 70 931.50 -10 085.40 -14.22% 42 674.30 18 171.80 42.58%
31.08.2014 70 931.50 79 920.30 -8 988.80 -11.25% 42 856.40 28 075.10 65.51%
31.07.2014 79 920.30 73 223.20 6 697.10 9.15% 36 773.30 43 147.00 117.33%
30.06.2014 73 223.20 88 161.70 -14 938.50 -16.94% 37 086.30 36 136.90 97.44%
31.05.2014 88 161.70 86 428.20 1 733.50 2.01% 39 616.10 48 545.60 122.54%
30.04.2014 86 428.20 94 281.50 -7 853.30 -8.33% 35 408.80 51 019.40 144.09%
31.03.2014 94 281.50 69 697.70 24 583.80 35.27% 38 089.10 56 192.40 147.53%
28.02.2014 69 697.70 74 012.60 -4 314.90 -5.83% 38 240.70 31 457.00 82.26%
31.01.2014 74 012.60 91 743.70 -17 731.10 -19.33% 39 185.50 34 827.10 88.88%
31.12.2013 91 743.70 97 311.90 -5 568.20 -5.72% 36 736.00 55 007.70 149.74%
30.11.2013 97 311.90 46 018.40 51 293.50 111.46% 33 497.00 63 814.90 190.51%
31.10.2013 46 018.40 42 674.30 3 344.10 7.84% 36 278.70 9 739.70 26.85%
30.09.2013 42 674.30 42 856.40 - 182.10 -0.42% 42 896.50 - 222.20 -0.52%
31.08.2013 42 856.40 36 773.30 6 083.10 16.54% 44 017.60 -1 161.20 -2.64%
31.07.2013 36 773.30 37 086.30 - 313.00 -0.84% 48 049.70 -11 276.40 -23.47%
30.06.2013 37 086.30 39 616.10 -2 529.80 -6.39% 63 913.40 -26 827.10 -41.97%
31.05.2013 39 616.10 35 408.80 4 207.30 11.88% 68 319.80 -28 703.70 -42.01%
30.04.2013 35 408.80 38 089.10 -2 680.30 -7.04% 84 830.70 -49 421.90 -58.26%
31.03.2013 38 089.10 38 240.70 - 151.60 -0.40% 90 193.50 -52 104.40 -57.77%
28.02.2013 38 240.70 39 185.50 - 944.80 -2.41% 83 096.00 -44 855.30 -53.98%
31.01.2013 39 185.50 36 736.00 2 449.50 6.67% 58 935.20 -19 749.70 -33.51%
31.12.2012 36 736.00 33 497.00 3 239.00 9.67% 56 058.70 -19 322.70 -34.47%
30.11.2012 33 497.00 36 278.70 -2 781.70 -7.67% 58 673.30 -25 176.30 -42.91%
31.10.2012 36 278.70 42 896.50 -6 617.80 -15.43% 65 296.30 -29 017.60 -44.44%
30.09.2012 42 896.50 44 017.60 -1 121.10 -2.55% 76 159.20 -33 262.70 -43.68%
31.08.2012 44 017.60 48 049.70 -4 032.10 -8.39% 82 313.90 -38 296.30 -46.52%
31.07.2012 48 049.70 63 913.40 -15 863.70 -24.82% 83 502.60 -35 452.90 -42.46%
30.06.2012 63 913.40 68 319.80 -4 406.40 -6.45% 80 718.60 -16 805.20 -20.82%
31.05.2012 68 319.80 84 830.70 -16 510.90 -19.46% 78 064.70 -9 744.90 -12.48%
30.04.2012 84 830.70 90 193.50 -5 362.80 -5.95% 84 385.80 444.90 0.53%
31.03.2012 90 193.50 83 096.00 7 097.50 8.54% 86 209.00 3 984.50 4.62%
29.02.2012 83 096.00 58 935.20 24 160.80 41.00% 88 478.90 -5 382.90 -6.08%
31.01.2012 58 935.20 56 058.70 2 876.50 5.13% 85 078.60 -26 143.40 -30.73%
31.12.2011 56 058.70 58 673.30 -2 614.60 -4.46% 59 554.30 -3 495.60 -5.87%
30.11.2011 58 673.30 65 296.30 -6 623.00 -10.14% 55 253.90 3 419.40 6.19%
31.10.2011 65 296.30 76 159.20 -10 862.90 -14.26% 58 270.20 7 026.10 12.06%
30.09.2011 76 159.20 82 313.90 -6 154.70 -7.48% 53 324.80 22 834.40 42.82%
31.08.2011 82 313.90 83 502.60 -1 188.70 -1.42% 56 507.60 25 806.30 45.67%
31.07.2011 83 502.60 80 718.60 2 784.00 3.45% 59 008.90 24 493.70 41.51%
30.06.2011 80 718.60 78 064.70 2 653.90 3.40% 64 586.70 16 131.90 24.98%
31.05.2011 78 064.70 84 385.80 -6 321.10 -7.49% 65 361.90 12 702.80 19.43%
30.04.2011 84 385.80 86 209.00 -1 823.20 -2.11% 91 282.90 -6 897.10 -7.56%
31.03.2011 86 209.00 88 478.90 -2 269.90 -2.57% 61 614.90 24 594.10 39.92%
28.02.2011 88 478.90 85 078.60 3 400.30 4.00% 64 581.00 23 897.90 37.00%
31.01.2011 85 078.60 59 554.30 25 524.30 42.86% 70 769.10 14 309.50 20.22%
31.12.2010 59 554.30 55 253.90 4 300.40 7.78% 66 618.50 -7 064.20 -10.60%
30.11.2010 55 253.90 58 270.20 -3 016.30 -5.18% 63 052.00 -7 798.10 -12.37%
31.10.2010 58 270.20 53 324.80 4 945.40 9.27% 65 021.70 -6 751.50 -10.38%
30.09.2010 53 324.80 56 507.60 -3 182.80 -5.63% 69 032.50 -15 707.70 -22.75%
31.08.2010 56 507.60 59 008.90 -2 501.30 -4.24% 81 895.00 -25 387.40 -31.00%
31.07.2010 59 008.90 64 586.70 -5 577.80 -8.64% 75 544.30 -16 535.40 -21.89%
30.06.2010 64 586.70 65 361.90 - 775.20 -1.19% 92 057.90 -27 471.20 -29.84%
31.05.2010 65 361.90 91 282.90 -25 921.00 -28.40% 95 193.80 -29 831.90 -31.34%
30.04.2010 91 282.90 61 614.90 29 668.00 48.15% 87 290.60 3 992.30 4.57%
31.03.2010 61 614.90 64 581.00 -2 966.10 -4.59% 95 391.00 -33 776.10 -35.41%
28.02.2010 64 581.00 70 769.10 -6 188.10 -8.74% 103 169.40 -38 588.40 -37.40%
31.01.2010 70 769.10 66 618.50 4 150.60 6.23% 100 406.30 -29 637.20 -29.52%
31.12.2009 66 618.50 63 052.00 3 566.50 5.66% 110 846.20 -44 227.70 -39.90%
30.11.2009 63 052.00 65 021.70 -1 969.70 -3.03% 107 742.40 -44 690.40 -41.48%
31.10.2009 65 021.70 69 032.50 -4 010.80 -5.81% 104 255.70 -39 234.00 -37.63%
30.09.2009 69 032.50 81 895.00 -12 862.50 -15.71% 101 541.70 -32 509.20 -32.02%
31.08.2009 81 895.00 75 544.30 6 350.70 8.41% 108 627.80 -26 732.80 -24.61%
31.07.2009 75 544.30 92 057.90 -16 513.60 -17.94% 106 460.00 -30 915.70 -29.04%
30.06.2009 92 057.90 95 193.80 -3 135.90 -3.29% 103 800.60 -11 742.70 -11.31%
31.05.2009 95 193.80 87 290.60 7 903.20 9.05% 109 838.10 -14 644.30 -13.33%
30.04.2009 87 290.60 95 391.00 -8 100.40 -8.49% 112 046.20 -24 755.60 -22.09%
31.03.2009 95 391.00 103 169.40 -7 778.40 -7.54% 103 845.80 -8 454.80 -8.14%
28.02.2009 103 169.40 100 406.30 2 763.10 2.75% 111 289.10 -8 119.70 -7.30%
31.01.2009 100 406.30 110 846.20 -10 439.90 -9.42% 99 058.00 1 348.30 1.36%
31.12.2008 110 846.20 107 742.40 3 103.80 2.88% 97 777.20 13 069.00 13.37%
30.11.2008 107 742.40 104 255.70 3 486.70 3.34% 96 699.50 11 042.90 11.42%
31.10.2008 104 255.70 101 541.70 2 714.00 2.67% 93 982.60 10 273.10 10.93%
30.09.2008 101 541.70 108 627.80 -7 086.10 -6.52% 94 778.60 6 763.10 7.14%
31.08.2008 108 627.80 106 460.00 2 167.80 2.04% 106 310.50 2 317.30 2.18%
31.07.2008 106 460.00 103 800.60 2 659.40 2.56% 99 575.50 6 884.50 6.91%
30.06.2008 103 800.60 109 838.10 -6 037.50 -5.50% 103 066.50 734.10 0.71%
31.05.2008 109 838.10 112 046.20 -2 208.10 -1.97% 91 606.00 18 232.10 19.90%
30.04.2008 112 046.20 103 845.80 8 200.40 7.90% 90 600.50 21 445.70 23.67%
31.03.2008 103 845.80 111 289.10 -7 443.30 -6.69% 87 749.50 16 096.30 18.34%
29.02.2008 111 289.10 99 058.00 12 231.10 12.35% 84 693.80 26 595.30 31.40%
31.01.2008 99 058.00 97 777.20 1 280.80 1.31% 94 531.00 4 527.00 4.79%
31.12.2007 97 777.20 96 699.50 1 077.70 1.11% 92 124.60 5 652.60 6.14%
30.11.2007 96 699.50 93 982.60 2 716.90 2.89% 87 750.60 8 948.90 10.20%
31.10.2007 93 982.60 94 778.60 - 796.00 -0.84% 94 390.80 - 408.20 -0.43%
30.09.2007 94 778.60 106 310.50 -11 531.90 -10.85% 76 216.20 18 562.40 24.35%
31.08.2007 106 310.50 99 575.50 6 735.00 6.76% 90 830.40 15 480.10 17.04%
31.07.2007 99 575.50 103 066.50 -3 491.00 -3.39% 87 748.60 11 826.90 13.48%
30.06.2007 103 066.50 91 606.00 11 460.50 12.51% 85 084.90 17 981.60 21.13%
31.05.2007 91 606.00 90 600.50 1 005.50 1.11% 85 491.70 6 114.30 7.15%
30.04.2007 90 600.50 87 749.50 2 851.00 3.25% 85 235.40 5 365.10 6.29%
31.03.2007 87 749.50 84 693.80 3 055.70 3.61% 86 778.90 970.60 1.12%
28.02.2007 84 693.80 94 531.00 -9 837.20 -10.41% 87 490.00 -2 796.20 -3.20%
31.01.2007 94 531.00 92 124.60 2 406.40 2.61% 87 624.80 6 906.20 7.88%
31.12.2006 92 124.60 87 750.60 4 374.00 4.98% 80 800.20 11 324.40 14.02%
30.11.2006 87 750.60 94 390.80 -6 640.20 -7.03% 80 992.80 6 757.80 8.34%
31.10.2006 94 390.80 76 216.20 18 174.60 23.85% 85 117.20 9 273.60 10.89%
30.09.2006 76 216.20 90 830.40 -14 614.20 -16.09% 77 753.80 -1 537.60 -1.98%
31.08.2006 90 830.40 87 748.60 3 081.80 3.51% 80 830.90 9 999.50 12.37%
31.07.2006 87 748.60 85 084.90 2 663.70 3.13% 82 528.80 5 219.80 6.32%
30.06.2006 85 084.90 85 491.70 - 406.80 -0.48% 73 932.50 11 152.40 15.08%
31.05.2006 85 491.70 85 235.40 256.30 0.30% 74 722.20 10 769.50 14.41%
30.04.2006 85 235.40 86 778.90 -1 543.50 -1.78% 72 138.10 13 097.30 18.16%
31.03.2006 86 778.90 87 490.00 - 711.10 -0.81% 68 269.60 18 509.30 27.11%
28.02.2006 87 490.00 87 624.80 - 134.80 -0.15% 70 739.90 16 750.10 23.68%
31.01.2006 87 624.80 80 800.20 6 824.60 8.45% 70 319.70 17 305.10 24.61%
31.12.2005 80 800.20 80 992.80 - 192.60 -0.24% 68 515.10 12 285.10 17.93%
30.11.2005 80 992.80 85 117.20 -4 124.40 -4.85% 74 924.90 6 067.90 8.10%
31.10.2005 85 117.20 77 753.80 7 363.40 9.47% 78 202.60 6 914.60 8.84%
30.09.2005 77 753.80 80 830.90 -3 077.10 -3.81% 80 470.00 -2 716.20 -3.38%
31.08.2005 80 830.90 82 528.80 -1 697.90 -2.06% 80 865.90 -35.00 -0.04%
31.07.2005 82 528.80 73 932.50 8 596.30 11.63% 81 485.70 1 043.10 1.28%
30.06.2005 73 932.50 74 722.20 - 789.70 -1.06% 78 520.60 -4 588.10 -5.84%
31.05.2005 74 722.20 72 138.10 2 584.10 3.58% 74 944.00 - 221.80 -0.30%
30.04.2005 72 138.10 68 269.60 3 868.50 5.67% 72 541.00 - 402.90 -0.56%
31.03.2005 68 269.60 70 739.90 -2 470.30 -3.49% 73 915.90 -5 646.30 -7.64%
28.02.2005 70 739.90 70 319.70 420.20 0.60% 70 991.40 - 251.50 -0.35%
31.01.2005 70 319.70 68 515.10 1 804.60 2.63% 71 816.00 -1 496.30 -2.08%
31.12.2004 68 515.10 74 924.90 -6 409.80 -8.55% 71 228.60 -2 713.50 -3.81%
30.11.2004 74 924.90 78 202.60 -3 277.70 -4.19% 80 783.30 -5 858.40 -7.25%
31.10.2004 78 202.60 80 470.00 -2 267.40 -2.82% 83 996.10 -5 793.50 -6.90%
30.09.2004 80 470.00 80 865.90 - 395.90 -0.49% 78 777.30 1 692.70 2.15%
31.08.2004 80 865.90 81 485.70 - 619.80 -0.76% 83 477.60 -2 611.70 -3.13%
31.07.2004 81 485.70 78 520.60 2 965.10 3.78% 83 547.30 -2 061.60 -2.47%
30.06.2004 78 520.60 74 944.00 3 576.60 4.77% 83 092.80 -4 572.20 -5.50%
31.05.2004 74 944.00 72 541.00 2 403.00 3.31% 79 704.50 -4 760.50 -5.97%
30.04.2004 72 541.00 73 915.90 -1 374.90 -1.86% 78 045.80 -5 504.80 -7.05%
31.03.2004 73 915.90 70 991.40 2 924.50 4.12% 81 699.50 -7 783.60 -9.53%
29.02.2004 70 991.40 71 816.00 - 824.60 -1.15% 81 842.10 -10 850.70 -13.26%
31.01.2004 71 816.00 71 228.60 587.40 0.82% 80 952.10 -9 136.10 -11.29%
31.12.2003 71 228.60 80 783.30 -9 554.70 -11.83% 81 473.10 -10 244.50 -12.57%
30.11.2003 80 783.30 83 996.10 -3 212.80 -3.82% 81 874.70 -1 091.40 -1.33%
31.10.2003 83 996.10 78 777.30 5 218.80 6.62% 78 329.40 5 666.70 7.23%
30.09.2003 78 777.30 83 477.60 -4 700.30 -5.63% 76 507.00 2 270.30 2.97%
31.08.2003 83 477.60 83 547.30 -69.70 -0.08% 77 960.50 5 517.10 7.08%
31.07.2003 83 547.30 83 092.80 454.50 0.55% 79 516.20 4 031.10 5.07%
30.06.2003 83 092.80 79 704.50 3 388.30 4.25% 77 774.50 5 318.30 6.84%
31.05.2003 79 704.50 78 045.80 1 658.70 2.13% 82 103.10 -2 398.60 -2.92%
30.04.2003 78 045.80 81 699.50 -3 653.70 -4.47% 84 242.40 -6 196.60 -7.36%
31.03.2003 81 699.50 81 842.10 - 142.60 -0.17% 87 989.60 -6 290.10 -7.15%
28.02.2003 81 842.10 80 952.10 890.00 1.10% 93 920.70 -12 078.60 -12.86%
31.01.2003 80 952.10 81 473.10 - 521.00 -0.64% 101 972.80 -21 020.70 -20.61%
31.12.2002 81 473.10 81 874.70 - 401.60 -0.49% 103 118.10 -21 645.00 -20.99%
30.11.2002 81 874.70 78 329.40 3 545.30 4.53% 93 019.90 -11 145.20 -11.98%
31.10.2002 78 329.40 76 507.00 1 822.40 2.38% 93 849.80 -15 520.40 -16.54%
30.09.2002 76 507.00 77 960.50 -1 453.50 -1.86% 95 318.20 -18 811.20 -19.74%
31.08.2002 77 960.50 79 516.20 -1 555.70 -1.96% 104 088.40 -26 127.90 -25.10%
31.07.2002 79 516.20 77 774.50 1 741.70 2.24% 102 959.10 -23 442.90 -22.77%
30.06.2002 77 774.50 82 103.10 -4 328.60 -5.27% 100 637.90 -22 863.40 -22.72%
31.05.2002 82 103.10 84 242.40 -2 139.30 -2.54% 101 966.30 -19 863.20 -19.48%
30.04.2002 84 242.40 87 989.60 -3 747.20 -4.26% 98 560.40 -14 318.00 -14.53%
31.03.2002 87 989.60 93 920.70 -5 931.10 -6.32% 99 191.40 -11 201.80 -11.29%
28.02.2002 93 920.70 101 972.80 -8 052.10 -7.90% 95 582.70 -1 662.00 -1.74%
31.01.2002 101 972.80 103 118.10 -1 145.30 -1.11% 93 904.50 8 068.30 8.59%
31.12.2001 103 118.10 93 019.90 10 098.20 10.86% 87 662.00 15 456.10 17.63%
30.11.2001 93 019.90 93 849.80 - 829.90 -0.88% 87 730.60 5 289.30 6.03%
31.10.2001 93 849.80 95 318.20 -1 468.40 -1.54% 84 904.90 8 944.90 10.54%
30.09.2001 95 318.20 104 088.40 -8 770.20 -8.43% 80 365.00 14 953.20 18.61%
31.08.2001 104 088.40 102 959.10 1 129.30 1.10% 83 286.80 20 801.60 24.98%
31.07.2001 102 959.10 100 637.90 2 321.20 2.31% 80 229.60 22 729.50 28.33%
30.06.2001 100 637.90 101 966.30 -1 328.40 -1.30% 76 617.60 24 020.30 31.35%
31.05.2001 101 966.30 98 560.40 3 405.90 3.46% 76 742.40 25 223.90 32.87%
30.04.2001 98 560.40 99 191.40 - 631.00 -0.64% 78 030.10 20 530.30 26.31%
31.03.2001 99 191.40 95 582.70 3 608.70 3.78% 77 935.10 21 256.30 27.27%
28.02.2001 95 582.70 93 904.50 1 678.20 1.79% 79 822.00 15 760.70 19.74%
31.01.2001 93 904.50 87 662.00 6 242.50 7.12% 80 557.40 13 347.10 16.57%
31.12.2000 87 662.00 87 730.60 -68.60 -0.08% 82 448.40 5 213.60 6.32%
30.11.2000 87 730.60 84 904.90 2 825.70 3.33% 78 459.50 9 271.10 11.82%
31.10.2000 84 904.90 80 365.00 4 539.90 5.65% 78 375.50 6 529.40 8.33%
30.09.2000 80 365.00 83 286.80 -2 921.80 -3.51% 76 306.40 4 058.60 5.32%
31.08.2000 83 286.80 80 229.60 3 057.20 3.81% 80 615.30 2 671.50 3.31%
31.07.2000 80 229.60 76 617.60 3 612.00 4.71% 77 745.90 2 483.70 3.19%
30.06.2000 76 617.60 76 742.40 - 124.80 -0.16% 73 754.20 2 863.40 3.88%
31.05.2000 76 742.40 78 030.10 -1 287.70 -1.65% 76 630.90 111.50 0.15%
30.04.2000 78 030.10 77 935.10 95.00 0.12% 75 011.50 3 018.60 4.02%
31.03.2000 77 935.10 79 822.00 -1 886.90 -2.36% 75 510.00 2 425.10 3.21%
29.02.2000 79 822.00 80 557.40 - 735.40 -0.91% 77 509.30 2 312.70 2.98%
31.01.2000 80 557.40 82 448.40 -1 891.00 -2.29% 74 705.10 5 852.30 7.83%
31.12.1999 82 448.40 78 459.50 3 988.90 5.08% 76 568.10 5 880.30 7.68%
30.11.1999 78 459.50 78 375.50 84.00 0.11% 69 304.00 9 155.50 13.21%
31.10.1999 78 375.50 76 306.40 2 069.10 2.71% 68 267.60 10 107.90 14.81%
30.09.1999 76 306.40 80 615.30 -4 308.90 -5.34% 68 486.40 7 820.00 11.42%
31.08.1999 80 615.30 77 745.90 2 869.40 3.69% 74 014.40 6 600.90 8.92%
31.07.1999 77 745.90 73 754.20 3 991.70 5.41% 71 780.60 5 965.30 8.31%
30.06.1999 73 754.20 76 630.90 -2 876.70 -3.75% 68 646.40 5 107.80 7.44%
31.05.1999 76 630.90 75 011.50 1 619.40 2.16% 68 707.40 7 923.50 11.53%
30.04.1999 75 011.50 75 510.00 - 498.50 -0.66% 65 747.70 9 263.80 14.09%
31.03.1999 75 510.00 77 509.30 -1 999.30 -2.58% 64 772.30 10 737.70 16.58%
28.02.1999 77 509.30 74 705.10 2 804.20 3.75% 67 863.00 9 646.30 14.21%
31.01.1999 74 705.10 76 568.10 -1 863.00 -2.43% 70 846.60 3 858.50 5.45%
31.12.1998 76 568.10 69 304.00 7 264.10 10.48% 74 133.70 2 434.40 3.28%
30.11.1998 69 304.00 68 267.60 1 036.40 1.52% 63 048.00 6 256.00 9.92%
31.10.1998 68 267.60 68 486.40 - 218.80 -0.32% 60 583.70 7 683.90 12.68%
30.09.1998 68 486.40 74 014.40 -5 528.00 -7.47% 60 057.70 8 428.70 14.03%
31.08.1998 74 014.40 71 780.60 2 233.80 3.11% 59 504.90 14 509.50 24.38%
31.07.1998 71 780.60 68 646.40 3 134.20 4.57% 56 890.50 14 890.10 26.17%
30.06.1998 68 646.40 68 707.40 -61.00 -0.09% 54 010.20 14 636.20 27.10%
31.05.1998 68 707.40 65 747.70 2 959.70 4.50% 50 288.30 18 419.10 36.63%
30.04.1998 65 747.70 64 772.30 975.40 1.51% 39 833.10 25 914.60 65.06%
31.03.1998 64 772.30 67 863.00 -3 090.70 -4.55% 39 229.90 25 542.40 65.11%
28.02.1998 67 863.00 70 846.60 -2 983.60 -4.21% 34 997.10 32 865.90 93.91%
31.01.1998 70 846.60 74 133.70 -3 287.10 -4.43% 32 819.60 38 027.00 115.87%
31.12.1997 74 133.70 63 048.00 11 085.70 17.58% - - -
30.11.1997 63 048.00 60 583.70 2 464.30 4.07% - - -
31.10.1997 60 583.70 60 057.70 526.00 0.88% - - -
30.09.1997 60 057.70 59 504.90 552.80 0.93% - - -
31.08.1997 59 504.90 56 890.50 2 614.40 4.60% - - -
31.07.1997 56 890.50 54 010.20 2 880.30 5.33% - - -
30.06.1997 54 010.20 50 288.30 3 721.90 7.40% - - -
31.05.1997 50 288.30 39 833.10 10 455.20 26.25% - - -
30.04.1997 39 833.10 39 229.90 603.20 1.54% - - -
31.03.1997 39 229.90 34 997.10 4 232.80 12.09% - - -
28.02.1997 34 997.10 32 819.60 2 177.50 6.63% - - -
31.01.1997 32 819.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Term deposits up to and includ. 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Term deposits up to and includ. 3 months (Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits up to and includ. 3 months (Client deposits by time (CZK))
Term deposits up to and includ. 3 months (Client deposits by time (FC))
Term deposits up to and includ. 3 months (Client deposits by time (EUR))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits up to and includ. 3 months (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.