Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Investiční fondy - Aktiva: Čtvrtletní, 12. Daňové pohledávky
31.12.2023 Investiční společnosti - Aktiva: Čtvrtletní, 12. Daňové pohledávky
31.03.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Zajištění vývozu v následujících 12 měsících, Vážený průměr, Procenta, Nominálně, Čtvrtletní
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
- Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Předchozí období = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Stejné období předchozího roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Předchozí období = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměrný meziměsíční index za období, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Stejné období předchozího roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Roční, 2005, Průměrný meziměsíční index za období, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Roční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Roční, 2005, Stejné období předchozího roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2015 63 211.00
Min 28.02.1997 5 127.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 27 669.70 26 564.60 1 105.10 4.16% 23 969.10 3 700.60 15.44%
30.06.2020 26 564.60 30 210.40 -3 645.80 -12.07% 27 668.30 -1 103.70 -3.99%
31.05.2020 30 210.40 20 951.50 9 258.90 44.19% 33 632.10 -3 421.70 -10.17%
30.04.2020 20 951.50 24 651.10 -3 699.60 -15.01% 34 471.80 -13 520.30 -39.22%
31.03.2020 24 651.10 21 169.50 3 481.60 16.45% 31 321.90 -6 670.80 -21.30%
29.02.2020 21 169.50 20 296.10 873.40 4.30% 26 766.70 -5 597.20 -20.91%
31.01.2020 20 296.10 21 062.00 - 765.90 -3.64% 27 135.70 -6 839.60 -25.21%
31.12.2019 21 062.00 21 083.20 -21.20 -0.10% 27 382.30 -6 320.30 -23.08%
30.11.2019 21 083.20 20 989.60 93.60 0.45% 31 043.90 -9 960.70 -32.09%
31.10.2019 20 989.60 22 709.90 -1 720.30 -7.58% 31 453.60 -10 464.00 -33.27%
30.09.2019 22 709.90 22 258.80 451.10 2.03% 36 198.50 -13 488.60 -37.26%
31.08.2019 22 258.80 23 969.10 -1 710.30 -7.14% 32 857.70 -10 598.90 -32.26%
31.07.2019 23 969.10 27 668.30 -3 699.20 -13.37% 35 566.50 -11 597.40 -32.61%
30.06.2019 27 668.30 33 632.10 -5 963.80 -17.73% 35 707.40 -8 039.10 -22.51%
31.05.2019 33 632.10 34 471.80 - 839.70 -2.44% 28 742.30 4 889.80 17.01%
30.04.2019 34 471.80 31 321.90 3 149.90 10.06% 25 358.80 9 113.00 35.94%
31.03.2019 31 321.90 26 766.70 4 555.20 17.02% 32 297.90 - 976.00 -3.02%
28.02.2019 26 766.70 27 135.70 - 369.00 -1.36% 33 458.20 -6 691.50 -20.00%
31.01.2019 27 135.70 27 382.30 - 246.60 -0.90% 31 294.40 -4 158.70 -13.29%
31.12.2018 27 382.30 31 043.90 -3 661.60 -11.79% 24 030.10 3 352.20 13.95%
30.11.2018 31 043.90 31 453.60 - 409.70 -1.30% 27 489.90 3 554.00 12.93%
31.10.2018 31 453.60 36 198.50 -4 744.90 -13.11% 30 900.60 553.00 1.79%
30.09.2018 36 198.50 32 857.70 3 340.80 10.17% 34 406.80 1 791.70 5.21%
31.08.2018 32 857.70 35 566.50 -2 708.80 -7.62% 38 481.70 -5 624.00 -14.61%
31.07.2018 35 566.50 35 707.40 - 140.90 -0.39% 40 050.00 -4 483.50 -11.19%
30.06.2018 35 707.40 28 742.30 6 965.10 24.23% 40 354.80 -4 647.40 -11.52%
31.05.2018 28 742.30 25 358.80 3 383.50 13.34% 41 923.80 -13 181.50 -31.44%
30.04.2018 25 358.80 32 297.90 -6 939.10 -21.48% 38 102.70 -12 743.90 -33.45%
31.03.2018 32 297.90 33 458.20 -1 160.30 -3.47% 33 179.10 - 881.20 -2.66%
28.02.2018 33 458.20 31 294.40 2 163.80 6.91% 17 896.10 15 562.10 86.96%
31.01.2018 31 294.40 24 030.10 7 264.30 30.23% 18 142.90 13 151.50 72.49%
31.12.2017 24 030.10 27 489.90 -3 459.80 -12.59% 22 834.90 1 195.20 5.23%
30.11.2017 27 489.90 30 900.60 -3 410.70 -11.04% 21 985.40 5 504.50 25.04%
31.10.2017 30 900.60 34 406.80 -3 506.20 -10.19% 28 694.10 2 206.50 7.69%
30.09.2017 34 406.80 38 481.70 -4 074.90 -10.59% 30 962.80 3 444.00 11.12%
31.08.2017 38 481.70 40 050.00 -1 568.30 -3.92% 32 356.20 6 125.50 18.93%
31.07.2017 40 050.00 40 354.80 - 304.80 -0.76% 35 890.10 4 159.90 11.59%
30.06.2017 40 354.80 41 923.80 -1 569.00 -3.74% 34 817.80 5 537.00 15.90%
31.05.2017 41 923.80 38 102.70 3 821.10 10.03% 32 268.70 9 655.10 29.92%
30.04.2017 38 102.70 33 179.10 4 923.60 14.84% 32 133.20 5 969.50 18.58%
31.03.2017 33 179.10 17 896.10 15 283.00 85.40% 24 483.60 8 695.50 35.52%
28.02.2017 17 896.10 18 142.90 - 246.80 -1.36% 25 288.90 -7 392.80 -29.23%
31.01.2017 18 142.90 22 834.90 -4 692.00 -20.55% 29 553.80 -11 410.90 -38.61%
31.12.2016 22 834.90 21 985.40 849.50 3.86% 34 554.80 -11 719.90 -33.92%
30.11.2016 21 985.40 28 694.10 -6 708.70 -23.38% 50 527.60 -28 542.20 -56.49%
31.10.2016 28 694.10 30 962.80 -2 268.70 -7.33% 57 052.40 -28 358.30 -49.71%
30.09.2016 30 962.80 32 356.20 -1 393.40 -4.31% 60 341.60 -29 378.80 -48.69%
31.08.2016 32 356.20 35 890.10 -3 533.90 -9.85% 63 211.00 -30 854.80 -48.81%
31.07.2016 35 890.10 34 817.80 1 072.30 3.08% 59 052.40 -23 162.30 -39.22%
30.06.2016 34 817.80 32 268.70 2 549.10 7.90% 44 302.00 -9 484.20 -21.41%
31.05.2016 32 268.70 32 133.20 135.50 0.42% 46 738.70 -14 470.00 -30.96%
30.04.2016 32 133.20 24 483.60 7 649.60 31.24% 43 266.00 -11 132.80 -25.73%
31.03.2016 24 483.60 25 288.90 - 805.30 -3.18% 41 052.30 -16 568.70 -40.36%
29.02.2016 25 288.90 29 553.80 -4 264.90 -14.43% 26 408.30 -1 119.40 -4.24%
31.01.2016 29 553.80 34 554.80 -5 001.00 -14.47% 18 809.40 10 744.40 57.12%
31.12.2015 34 554.80 50 527.60 -15 972.80 -31.61% 26 056.70 8 498.10 32.61%
30.11.2015 50 527.60 57 052.40 -6 524.80 -11.44% 40 972.90 9 554.70 23.32%
31.10.2015 57 052.40 60 341.60 -3 289.20 -5.45% 46 636.00 10 416.40 22.34%
30.09.2015 60 341.60 63 211.00 -2 869.40 -4.54% 35 244.40 25 097.20 71.21%
31.08.2015 63 211.00 59 052.40 4 158.60 7.04% 36 073.10 27 137.90 75.23%
31.07.2015 59 052.40 44 302.00 14 750.40 33.30% 31 629.00 27 423.40 86.70%
30.06.2015 44 302.00 46 738.70 -2 436.70 -5.21% 32 486.50 11 815.50 36.37%
31.05.2015 46 738.70 43 266.00 3 472.70 8.03% 18 945.60 27 793.10 146.70%
30.04.2015 43 266.00 41 052.30 2 213.70 5.39% 20 149.20 23 116.80 114.73%
31.03.2015 41 052.30 26 408.30 14 644.00 55.45% 16 622.70 24 429.60 146.97%
28.02.2015 26 408.30 18 809.40 7 598.90 40.40% 17 292.30 9 116.00 52.72%
31.01.2015 18 809.40 26 056.70 -7 247.30 -27.81% 15 856.70 2 952.70 18.62%
31.12.2014 26 056.70 40 972.90 -14 916.20 -36.41% 16 296.40 9 760.30 59.89%
30.11.2014 40 972.90 46 636.00 -5 663.10 -12.14% 15 669.50 25 303.40 161.48%
31.10.2014 46 636.00 35 244.40 11 391.60 32.32% 13 817.70 32 818.30 237.51%
30.09.2014 35 244.40 36 073.10 - 828.70 -2.30% 16 008.70 19 235.70 120.16%
31.08.2014 36 073.10 31 629.00 4 444.10 14.05% 16 209.60 19 863.50 122.54%
31.07.2014 31 629.00 32 486.50 - 857.50 -2.64% 16 504.00 15 125.00 91.64%
30.06.2014 32 486.50 18 945.60 13 540.90 71.47% 16 107.00 16 379.50 101.69%
31.05.2014 18 945.60 20 149.20 -1 203.60 -5.97% 13 808.90 5 136.70 37.20%
30.04.2014 20 149.20 16 622.70 3 526.50 21.21% 14 243.70 5 905.50 41.46%
31.03.2014 16 622.70 17 292.30 - 669.60 -3.87% 14 370.30 2 252.40 15.67%
28.02.2014 17 292.30 15 856.70 1 435.60 9.05% 14 797.50 2 494.80 16.86%
31.01.2014 15 856.70 16 296.40 - 439.70 -2.70% 15 558.40 298.30 1.92%
31.12.2013 16 296.40 15 669.50 626.90 4.00% 16 138.40 158.00 0.98%
30.11.2013 15 669.50 13 817.70 1 851.80 13.40% 18 508.40 -2 838.90 -15.34%
31.10.2013 13 817.70 16 008.70 -2 191.00 -13.69% 18 332.50 -4 514.80 -24.63%
30.09.2013 16 008.70 16 209.60 - 200.90 -1.24% 19 029.20 -3 020.50 -15.87%
31.08.2013 16 209.60 16 504.00 - 294.40 -1.78% 18 225.20 -2 015.60 -11.06%
31.07.2013 16 504.00 16 107.00 397.00 2.46% 22 919.80 -6 415.80 -27.99%
30.06.2013 16 107.00 13 808.90 2 298.10 16.64% 28 139.70 -12 032.70 -42.76%
31.05.2013 13 808.90 14 243.70 - 434.80 -3.05% 28 654.00 -14 845.10 -51.81%
30.04.2013 14 243.70 14 370.30 - 126.60 -0.88% 27 690.30 -13 446.60 -48.56%
31.03.2013 14 370.30 14 797.50 - 427.20 -2.89% 22 321.40 -7 951.10 -35.62%
28.02.2013 14 797.50 15 558.40 - 760.90 -4.89% 18 077.80 -3 280.30 -18.15%
31.01.2013 15 558.40 16 138.40 - 580.00 -3.59% 16 866.60 -1 308.20 -7.76%
31.12.2012 16 138.40 18 508.40 -2 370.00 -12.80% 17 795.50 -1 657.10 -9.31%
30.11.2012 18 508.40 18 332.50 175.90 0.96% 17 720.40 788.00 4.45%
31.10.2012 18 332.50 19 029.20 - 696.70 -3.66% 17 317.40 1 015.10 5.86%
30.09.2012 19 029.20 18 225.20 804.00 4.41% 17 742.80 1 286.40 7.25%
31.08.2012 18 225.20 22 919.80 -4 694.60 -20.48% 15 972.50 2 252.70 14.10%
31.07.2012 22 919.80 28 139.70 -5 219.90 -18.55% 16 616.00 6 303.80 37.94%
30.06.2012 28 139.70 28 654.00 - 514.30 -1.79% 17 068.30 11 071.40 64.87%
31.05.2012 28 654.00 27 690.30 963.70 3.48% 17 718.90 10 935.10 61.71%
30.04.2012 27 690.30 22 321.40 5 368.90 24.05% 17 588.40 10 101.90 57.44%
31.03.2012 22 321.40 18 077.80 4 243.60 23.47% 19 308.70 3 012.70 15.60%
29.02.2012 18 077.80 16 866.60 1 211.20 7.18% 18 758.40 - 680.60 -3.63%
31.01.2012 16 866.60 17 795.50 - 928.90 -5.22% 18 562.70 -1 696.10 -9.14%
31.12.2011 17 795.50 17 720.40 75.10 0.42% 22 083.90 -4 288.40 -19.42%
30.11.2011 17 720.40 17 317.40 403.00 2.33% 25 835.90 -8 115.50 -31.41%
31.10.2011 17 317.40 17 742.80 - 425.40 -2.40% 23 538.30 -6 220.90 -26.43%
30.09.2011 17 742.80 15 972.50 1 770.30 11.08% 22 161.80 -4 419.00 -19.94%
31.08.2011 15 972.50 16 616.00 - 643.50 -3.87% 21 921.10 -5 948.60 -27.14%
31.07.2011 16 616.00 17 068.30 - 452.30 -2.65% 29 316.10 -12 700.10 -43.32%
30.06.2011 17 068.30 17 718.90 - 650.60 -3.67% 35 803.80 -18 735.50 -52.33%
31.05.2011 17 718.90 17 588.40 130.50 0.74% 40 108.60 -22 389.70 -55.82%
30.04.2011 17 588.40 19 308.70 -1 720.30 -8.91% 38 879.70 -21 291.30 -54.76%
31.03.2011 19 308.70 18 758.40 550.30 2.93% 22 000.80 -2 692.10 -12.24%
28.02.2011 18 758.40 18 562.70 195.70 1.05% 17 866.60 891.80 4.99%
31.01.2011 18 562.70 22 083.90 -3 521.20 -15.94% 18 156.80 405.90 2.24%
31.12.2010 22 083.90 25 835.90 -3 752.00 -14.52% 20 961.90 1 122.00 5.35%
30.11.2010 25 835.90 23 538.30 2 297.60 9.76% 23 209.30 2 626.60 11.32%
31.10.2010 23 538.30 22 161.80 1 376.50 6.21% 24 271.10 - 732.80 -3.02%
30.09.2010 22 161.80 21 921.10 240.70 1.10% 21 646.20 515.60 2.38%
31.08.2010 21 921.10 29 316.10 -7 395.00 -25.23% 23 391.10 -1 470.00 -6.28%
31.07.2010 29 316.10 35 803.80 -6 487.70 -18.12% 23 348.50 5 967.60 25.56%
30.06.2010 35 803.80 40 108.60 -4 304.80 -10.73% 24 318.80 11 485.00 47.23%
31.05.2010 40 108.60 38 879.70 1 228.90 3.16% 25 288.40 14 820.20 58.60%
30.04.2010 38 879.70 22 000.80 16 878.90 76.72% 23 615.70 15 264.00 64.63%
31.03.2010 22 000.80 17 866.60 4 134.20 23.14% 24 952.00 -2 951.20 -11.83%
28.02.2010 17 866.60 18 156.80 - 290.20 -1.60% 21 332.30 -3 465.70 -16.25%
31.01.2010 18 156.80 20 961.90 -2 805.10 -13.38% 20 874.40 -2 717.60 -13.02%
31.12.2009 20 961.90 23 209.30 -2 247.40 -9.68% 18 649.00 2 312.90 12.40%
30.11.2009 23 209.30 24 271.10 -1 061.80 -4.37% 18 231.20 4 978.10 27.31%
31.10.2009 24 271.10 21 646.20 2 624.90 12.13% 18 649.60 5 621.50 30.14%
30.09.2009 21 646.20 23 391.10 -1 744.90 -7.46% 20 106.00 1 540.20 7.66%
31.08.2009 23 391.10 23 348.50 42.60 0.18% 19 756.30 3 634.80 18.40%
31.07.2009 23 348.50 24 318.80 - 970.30 -3.99% 17 608.20 5 740.30 32.60%
30.06.2009 24 318.80 25 288.40 - 969.60 -3.83% 17 880.80 6 438.00 36.01%
31.05.2009 25 288.40 23 615.70 1 672.70 7.08% 15 905.20 9 383.20 58.99%
30.04.2009 23 615.70 24 952.00 -1 336.30 -5.36% 15 401.10 8 214.60 53.34%
31.03.2009 24 952.00 21 332.30 3 619.70 16.97% 13 966.30 10 985.70 78.66%
28.02.2009 21 332.30 20 874.40 457.90 2.19% 13 524.60 7 807.70 57.73%
31.01.2009 20 874.40 18 649.00 2 225.40 11.93% 14 013.00 6 861.40 48.96%
31.12.2008 18 649.00 18 231.20 417.80 2.29% 14 753.80 3 895.20 26.40%
30.11.2008 18 231.20 18 649.60 - 418.40 -2.24% 10 075.10 8 156.10 80.95%
31.10.2008 18 649.60 20 106.00 -1 456.40 -7.24% 9 468.90 9 180.70 96.96%
30.09.2008 20 106.00 19 756.30 349.70 1.77% 9 039.70 11 066.30 122.42%
31.08.2008 19 756.30 17 608.20 2 148.10 12.20% 9 443.70 10 312.60 109.20%
31.07.2008 17 608.20 17 880.80 - 272.60 -1.52% 9 768.90 7 839.30 80.25%
30.06.2008 17 880.80 15 905.20 1 975.60 12.42% 11 605.70 6 275.10 54.07%
31.05.2008 15 905.20 15 401.10 504.10 3.27% 12 432.70 3 472.50 27.93%
30.04.2008 15 401.10 13 966.30 1 434.80 10.27% 14 480.10 921.00 6.36%
31.03.2008 13 966.30 13 524.60 441.70 3.27% 14 206.60 - 240.30 -1.69%
29.02.2008 13 524.60 14 013.00 - 488.40 -3.49% 12 650.70 873.90 6.91%
31.01.2008 14 013.00 14 753.80 - 740.80 -5.02% 10 962.40 3 050.60 27.83%
31.12.2007 14 753.80 10 075.10 4 678.70 46.44% 10 325.00 4 428.80 42.89%
30.11.2007 10 075.10 9 468.90 606.20 6.40% 10 458.30 - 383.20 -3.66%
31.10.2007 9 468.90 9 039.70 429.20 4.75% 11 372.10 -1 903.20 -16.74%
30.09.2007 9 039.70 9 443.70 - 404.00 -4.28% 9 719.20 - 679.50 -6.99%
31.08.2007 9 443.70 9 768.90 - 325.20 -3.33% 9 378.50 65.20 0.70%
31.07.2007 9 768.90 11 605.70 -1 836.80 -15.83% 9 349.10 419.80 4.49%
30.06.2007 11 605.70 12 432.70 - 827.00 -6.65% 8 827.00 2 778.70 31.48%
31.05.2007 12 432.70 14 480.10 -2 047.40 -14.14% 8 283.70 4 149.00 50.09%
30.04.2007 14 480.10 14 206.60 273.50 1.93% 7 135.00 7 345.10 102.94%
31.03.2007 14 206.60 12 650.70 1 555.90 12.30% 7 811.50 6 395.10 81.87%
28.02.2007 12 650.70 10 962.40 1 688.30 15.40% 8 470.30 4 180.40 49.35%
31.01.2007 10 962.40 10 325.00 637.40 6.17% 8 624.20 2 338.20 27.11%
31.12.2006 10 325.00 10 458.30 - 133.30 -1.27% 8 450.60 1 874.40 22.18%
30.11.2006 10 458.30 11 372.10 - 913.80 -8.04% 7 465.90 2 992.40 40.08%
31.10.2006 11 372.10 9 719.20 1 652.90 17.01% 7 005.10 4 367.00 62.34%
30.09.2006 9 719.20 9 378.50 340.70 3.63% 7 530.60 2 188.60 29.06%
31.08.2006 9 378.50 9 349.10 29.40 0.31% 7 535.30 1 843.20 24.46%
31.07.2006 9 349.10 8 827.00 522.10 5.91% 7 047.40 2 301.70 32.66%
30.06.2006 8 827.00 8 283.70 543.30 6.56% 6 741.70 2 085.30 30.93%
31.05.2006 8 283.70 7 135.00 1 148.70 16.10% 6 898.70 1 385.00 20.08%
30.04.2006 7 135.00 7 811.50 - 676.50 -8.66% 6 491.30 643.70 9.92%
31.03.2006 7 811.50 8 470.30 - 658.80 -7.78% 6 938.80 872.70 12.58%
28.02.2006 8 470.30 8 624.20 - 153.90 -1.78% 6 807.20 1 663.10 24.43%
31.01.2006 8 624.20 8 450.60 173.60 2.05% 6 951.30 1 672.90 24.07%
31.12.2005 8 450.60 7 465.90 984.70 13.19% 6 156.10 2 294.50 37.27%
30.11.2005 7 465.90 7 005.10 460.80 6.58% 6 397.40 1 068.50 16.70%
31.10.2005 7 005.10 7 530.60 - 525.50 -6.98% 6 563.40 441.70 6.73%
30.09.2005 7 530.60 7 535.30 -4.70 -0.06% 6 551.10 979.50 14.95%
31.08.2005 7 535.30 7 047.40 487.90 6.92% 6 438.00 1 097.30 17.04%
31.07.2005 7 047.40 6 741.70 305.70 4.53% 6 203.60 843.80 13.60%
30.06.2005 6 741.70 6 898.70 - 157.00 -2.28% 6 288.30 453.40 7.21%
31.05.2005 6 898.70 6 491.30 407.40 6.28% 6 065.70 833.00 13.73%
30.04.2005 6 491.30 6 938.80 - 447.50 -6.45% 6 337.20 154.10 2.43%
31.03.2005 6 938.80 6 807.20 131.60 1.93% 5 997.80 941.00 15.69%
28.02.2005 6 807.20 6 951.30 - 144.10 -2.07% 6 011.40 795.80 13.24%
31.01.2005 6 951.30 6 156.10 795.20 12.92% 6 492.70 458.60 7.06%
31.12.2004 6 156.10 6 397.40 - 241.30 -3.77% 6 948.60 - 792.50 -11.41%
30.11.2004 6 397.40 6 563.40 - 166.00 -2.53% 6 367.00 30.40 0.48%
31.10.2004 6 563.40 6 551.10 12.30 0.19% 6 493.80 69.60 1.07%
30.09.2004 6 551.10 6 438.00 113.10 1.76% 6 457.10 94.00 1.46%
31.08.2004 6 438.00 6 203.60 234.40 3.78% 13 058.40 -6 620.40 -50.70%
31.07.2004 6 203.60 6 288.30 -84.70 -1.35% 11 678.10 -5 474.50 -46.88%
30.06.2004 6 288.30 6 065.70 222.60 3.67% 11 539.30 -5 251.00 -45.51%
31.05.2004 6 065.70 6 337.20 - 271.50 -4.28% 5 600.50 465.20 8.31%
30.04.2004 6 337.20 5 997.80 339.40 5.66% 6 064.00 273.20 4.51%
31.03.2004 5 997.80 6 011.40 -13.60 -0.23% 6 011.90 -14.10 -0.23%
29.02.2004 6 011.40 6 492.70 - 481.30 -7.41% 5 806.90 204.50 3.52%
31.01.2004 6 492.70 6 948.60 - 455.90 -6.56% 6 752.40 - 259.70 -3.85%
31.12.2003 6 948.60 6 367.00 581.60 9.13% 6 761.70 186.90 2.76%
30.11.2003 6 367.00 6 493.80 - 126.80 -1.95% 7 152.20 - 785.20 -10.98%
31.10.2003 6 493.80 6 457.10 36.70 0.57% 7 390.80 - 897.00 -12.14%
30.09.2003 6 457.10 13 058.40 -6 601.30 -50.55% 7 482.40 -1 025.30 -13.70%
31.08.2003 13 058.40 11 678.10 1 380.30 11.82% 7 465.50 5 592.90 74.92%
31.07.2003 11 678.10 11 539.30 138.80 1.20% 7 672.90 4 005.20 52.20%
30.06.2003 11 539.30 5 600.50 5 938.80 106.04% 7 498.40 4 040.90 53.89%
31.05.2003 5 600.50 6 064.00 - 463.50 -7.64% 8 475.10 -2 874.60 -33.92%
30.04.2003 6 064.00 6 011.90 52.10 0.87% 8 189.10 -2 125.10 -25.95%
31.03.2003 6 011.90 5 806.90 205.00 3.53% 8 638.00 -2 626.10 -30.40%
28.02.2003 5 806.90 6 752.40 - 945.50 -14.00% 6 949.60 -1 142.70 -16.44%
31.01.2003 6 752.40 6 761.70 -9.30 -0.14% 7 655.10 - 902.70 -11.79%
31.12.2002 6 761.70 7 152.20 - 390.50 -5.46% 9 877.70 -3 116.00 -31.55%
30.11.2002 7 152.20 7 390.80 - 238.60 -3.23% 10 481.10 -3 328.90 -31.76%
31.10.2002 7 390.80 7 482.40 -91.60 -1.22% 12 412.90 -5 022.10 -40.46%
30.09.2002 7 482.40 7 465.50 16.90 0.23% 11 730.10 -4 247.70 -36.21%
31.08.2002 7 465.50 7 672.90 - 207.40 -2.70% 12 041.90 -4 576.40 -38.00%
31.07.2002 7 672.90 7 498.40 174.50 2.33% 11 817.60 -4 144.70 -35.07%
30.06.2002 7 498.40 8 475.10 - 976.70 -11.52% 12 332.20 -4 833.80 -39.20%
31.05.2002 8 475.10 8 189.10 286.00 3.49% 12 410.50 -3 935.40 -31.71%
30.04.2002 8 189.10 8 638.00 - 448.90 -5.20% 31 706.10 -23 517.00 -74.17%
31.03.2002 8 638.00 6 949.60 1 688.40 24.29% 10 966.50 -2 328.50 -21.23%
28.02.2002 6 949.60 7 655.10 - 705.50 -9.22% 10 324.00 -3 374.40 -32.69%
31.01.2002 7 655.10 9 877.70 -2 222.60 -22.50% 11 607.20 -3 952.10 -34.05%
31.12.2001 9 877.70 10 481.10 - 603.40 -5.76% 12 775.80 -2 898.10 -22.68%
30.11.2001 10 481.10 12 412.90 -1 931.80 -15.56% 14 676.20 -4 195.10 -28.58%
31.10.2001 12 412.90 11 730.10 682.80 5.82% 14 861.80 -2 448.90 -16.48%
30.09.2001 11 730.10 12 041.90 - 311.80 -2.59% 14 640.10 -2 910.00 -19.88%
31.08.2001 12 041.90 11 817.60 224.30 1.90% 15 288.40 -3 246.50 -21.23%
31.07.2001 11 817.60 12 332.20 - 514.60 -4.17% 14 318.70 -2 501.10 -17.47%
30.06.2001 12 332.20 12 410.50 -78.30 -0.63% 13 803.20 -1 471.00 -10.66%
31.05.2001 12 410.50 31 706.10 -19 295.60 -60.86% 15 183.20 -2 772.70 -18.26%
30.04.2001 31 706.10 10 966.50 20 739.60 189.12% 14 368.60 17 337.50 120.66%
31.03.2001 10 966.50 10 324.00 642.50 6.22% 11 648.80 - 682.30 -5.86%
28.02.2001 10 324.00 11 607.20 -1 283.20 -11.06% 11 252.20 - 928.20 -8.25%
31.01.2001 11 607.20 12 775.80 -1 168.60 -9.15% 10 919.80 687.40 6.29%
31.12.2000 12 775.80 14 676.20 -1 900.40 -12.95% 11 335.00 1 440.80 12.71%
30.11.2000 14 676.20 14 861.80 - 185.60 -1.25% 11 221.00 3 455.20 30.79%
31.10.2000 14 861.80 14 640.10 221.70 1.51% 10 669.30 4 192.50 39.29%
30.09.2000 14 640.10 15 288.40 - 648.30 -4.24% 9 196.30 5 443.80 59.20%
31.08.2000 15 288.40 14 318.70 969.70 6.77% 10 487.30 4 801.10 45.78%
31.07.2000 14 318.70 13 803.20 515.50 3.73% 10 227.80 4 090.90 40.00%
30.06.2000 13 803.20 15 183.20 -1 380.00 -9.09% 9 951.00 3 852.20 38.71%
31.05.2000 15 183.20 14 368.60 814.60 5.67% 10 775.80 4 407.40 40.90%
30.04.2000 14 368.60 11 648.80 2 719.80 23.35% 10 637.80 3 730.80 35.07%
31.03.2000 11 648.80 11 252.20 396.60 3.52% 9 123.10 2 525.70 27.68%
29.02.2000 11 252.20 10 919.80 332.40 3.04% 8 831.80 2 420.40 27.41%
31.01.2000 10 919.80 11 335.00 - 415.20 -3.66% 8 731.00 2 188.80 25.07%
31.12.1999 11 335.00 11 221.00 114.00 1.02% 8 482.90 2 852.10 33.62%
30.11.1999 11 221.00 10 669.30 551.70 5.17% 9 216.00 2 005.00 21.76%
31.10.1999 10 669.30 9 196.30 1 473.00 16.02% 8 870.40 1 798.90 20.28%
30.09.1999 9 196.30 10 487.30 -1 291.00 -12.31% 9 856.70 - 660.40 -6.70%
31.08.1999 10 487.30 10 227.80 259.50 2.54% 14 179.70 -3 692.40 -26.04%
31.07.1999 10 227.80 9 951.00 276.80 2.78% 14 170.50 -3 942.70 -27.82%
30.06.1999 9 951.00 10 775.80 - 824.80 -7.65% 11 368.90 -1 417.90 -12.47%
31.05.1999 10 775.80 10 637.80 138.00 1.30% 10 483.70 292.10 2.79%
30.04.1999 10 637.80 9 123.10 1 514.70 16.60% 10 797.30 - 159.50 -1.48%
31.03.1999 9 123.10 8 831.80 291.30 3.30% 10 318.80 -1 195.70 -11.59%
28.02.1999 8 831.80 8 731.00 100.80 1.15% 10 508.00 -1 676.20 -15.95%
31.01.1999 8 731.00 8 482.90 248.10 2.92% 10 438.80 -1 707.80 -16.36%
31.12.1998 8 482.90 9 216.00 - 733.10 -7.95% 9 816.60 -1 333.70 -13.59%
30.11.1998 9 216.00 8 870.40 345.60 3.90% 9 655.40 - 439.40 -4.55%
31.10.1998 8 870.40 9 856.70 - 986.30 -10.01% 10 468.50 -1 598.10 -15.27%
30.09.1998 9 856.70 14 179.70 -4 323.00 -30.49% 8 988.00 868.70 9.67%
31.08.1998 14 179.70 14 170.50 9.20 0.06% 9 208.70 4 971.00 53.98%
31.07.1998 14 170.50 11 368.90 2 801.60 24.64% 9 140.20 5 030.30 55.03%
30.06.1998 11 368.90 10 483.70 885.20 8.44% 9 101.10 2 267.80 24.92%
31.05.1998 10 483.70 10 797.30 - 313.60 -2.90% 9 588.20 895.50 9.34%
30.04.1998 10 797.30 10 318.80 478.50 4.64% 7 355.40 3 441.90 46.79%
31.03.1998 10 318.80 10 508.00 - 189.20 -1.80% 6 942.20 3 376.60 48.64%
28.02.1998 10 508.00 10 438.80 69.20 0.66% 5 127.00 5 381.00 104.95%
31.01.1998 10 438.80 9 816.60 622.20 6.34% 6 472.70 3 966.10 61.27%
31.12.1997 9 816.60 9 655.40 161.20 1.67% - - -
30.11.1997 9 655.40 10 468.50 - 813.10 -7.77% - - -
31.10.1997 10 468.50 8 988.00 1 480.50 16.47% - - -
30.09.1997 8 988.00 9 208.70 - 220.70 -2.40% - - -
31.08.1997 9 208.70 9 140.20 68.50 0.75% - - -
31.07.1997 9 140.20 9 101.10 39.10 0.43% - - -
30.06.1997 9 101.10 9 588.20 - 487.10 -5.08% - - -
31.05.1997 9 588.20 7 355.40 2 232.80 30.36% - - -
30.04.1997 7 355.40 6 942.20 413.20 5.95% - - -
31.03.1997 6 942.20 5 127.00 1 815.20 35.40% - - -
28.02.1997 5 127.00 6 472.70 -1 345.70 -20.79% - - -
31.01.1997 6 472.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Client deposits by time (FC))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Client deposits by time (EUR))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 3 months and up to and includ. 12 months (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.