Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
31.12.2023 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 5.1.2. Pojišťovací zprostředkovatelé
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.1. z toho goodwill

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2001 204.30
Max 31.05.1999 15 133.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 6 979.20 7 004.50 -25.30 -0.36% 7 494.80 - 515.60 -6.88%
30.06.2020 7 004.50 7 126.90 - 122.40 -1.72% 7 446.70 - 442.20 -5.94%
31.05.2020 7 126.90 7 288.20 - 161.30 -2.21% 7 571.60 - 444.70 -5.87%
30.04.2020 7 288.20 7 464.40 - 176.20 -2.36% 7 100.90 187.30 2.64%
31.03.2020 7 464.40 6 992.30 472.10 6.75% 8 374.00 - 909.60 -10.86%
29.02.2020 6 992.30 7 035.00 -42.70 -0.61% 8 307.80 -1 315.50 -15.83%
31.01.2020 7 035.00 7 088.60 -53.60 -0.76% 8 470.30 -1 435.30 -16.95%
31.12.2019 7 088.60 7 447.40 - 358.80 -4.82% 8 479.10 -1 390.50 -16.40%
30.11.2019 7 447.40 7 399.40 48.00 0.65% 8 578.40 -1 131.00 -13.18%
31.10.2019 7 399.40 7 503.80 - 104.40 -1.39% 8 604.60 -1 205.20 -14.01%
30.09.2019 7 503.80 7 638.90 - 135.10 -1.77% 8 545.80 -1 042.00 -12.19%
31.08.2019 7 638.90 7 494.80 144.10 1.92% 8 608.30 - 969.40 -11.26%
31.07.2019 7 494.80 7 446.70 48.10 0.65% 8 588.70 -1 093.90 -12.74%
30.06.2019 7 446.70 7 571.60 - 124.90 -1.65% 8 647.40 -1 200.70 -13.88%
31.05.2019 7 571.60 7 100.90 470.70 6.63% 8 194.70 - 623.10 -7.60%
30.04.2019 7 100.90 8 374.00 -1 273.10 -15.20% 7 186.20 -85.30 -1.19%
31.03.2019 8 374.00 8 307.80 66.20 0.80% 6 550.80 1 823.20 27.83%
28.02.2019 8 307.80 8 470.30 - 162.50 -1.92% 5 528.90 2 778.90 50.26%
31.01.2019 8 470.30 8 479.10 -8.80 -0.10% 4 749.40 3 720.90 78.34%
31.12.2018 8 479.10 8 578.40 -99.30 -1.16% 4 126.80 4 352.30 105.46%
30.11.2018 8 578.40 8 604.60 -26.20 -0.30% 3 448.80 5 129.60 148.74%
31.10.2018 8 604.60 8 545.80 58.80 0.69% 3 319.50 5 285.10 159.21%
30.09.2018 8 545.80 8 608.30 -62.50 -0.73% 3 426.50 5 119.30 149.40%
31.08.2018 8 608.30 8 588.70 19.60 0.23% 3 695.10 4 913.20 132.97%
31.07.2018 8 588.70 8 647.40 -58.70 -0.68% 3 707.40 4 881.30 131.66%
30.06.2018 8 647.40 8 194.70 452.70 5.52% 3 722.70 4 924.70 132.29%
31.05.2018 8 194.70 7 186.20 1 008.50 14.03% 3 837.00 4 357.70 113.57%
30.04.2018 7 186.20 6 550.80 635.40 9.70% 4 217.80 2 968.40 70.38%
31.03.2018 6 550.80 5 528.90 1 021.90 18.48% 4 301.10 2 249.70 52.31%
28.02.2018 5 528.90 4 749.40 779.50 16.41% 4 368.30 1 160.60 26.57%
31.01.2018 4 749.40 4 126.80 622.60 15.09% 4 419.80 329.60 7.46%
31.12.2017 4 126.80 3 448.80 678.00 19.66% 4 430.30 - 303.50 -6.85%
30.11.2017 3 448.80 3 319.50 129.30 3.90% 4 264.00 - 815.20 -19.12%
31.10.2017 3 319.50 3 426.50 - 107.00 -3.12% 4 260.70 - 941.20 -22.09%
30.09.2017 3 426.50 3 695.10 - 268.60 -7.27% 4 329.80 - 903.30 -20.86%
31.08.2017 3 695.10 3 707.40 -12.30 -0.33% 4 252.70 - 557.60 -13.11%
31.07.2017 3 707.40 3 722.70 -15.30 -0.41% 4 291.40 - 584.00 -13.61%
30.06.2017 3 722.70 3 837.00 - 114.30 -2.98% 4 278.80 - 556.10 -13.00%
31.05.2017 3 837.00 4 217.80 - 380.80 -9.03% 4 323.50 - 486.50 -11.25%
30.04.2017 4 217.80 4 301.10 -83.30 -1.94% 4 331.50 - 113.70 -2.62%
31.03.2017 4 301.10 4 368.30 -67.20 -1.54% 4 284.90 16.20 0.38%
28.02.2017 4 368.30 4 419.80 -51.50 -1.17% 4 387.30 -19.00 -0.43%
31.01.2017 4 419.80 4 430.30 -10.50 -0.24% 4 101.70 318.10 7.76%
31.12.2016 4 430.30 4 264.00 166.30 3.90% 4 027.80 402.50 9.99%
30.11.2016 4 264.00 4 260.70 3.30 0.08% 4 034.00 230.00 5.70%
31.10.2016 4 260.70 4 329.80 -69.10 -1.60% 3 959.50 301.20 7.61%
30.09.2016 4 329.80 4 252.70 77.10 1.81% 3 879.00 450.80 11.62%
31.08.2016 4 252.70 4 291.40 -38.70 -0.90% 3 762.40 490.30 13.03%
31.07.2016 4 291.40 4 278.80 12.60 0.29% 3 647.90 643.50 17.64%
30.06.2016 4 278.80 4 323.50 -44.70 -1.03% 3 620.30 658.50 18.19%
31.05.2016 4 323.50 4 331.50 -8.00 -0.18% 3 564.40 759.10 21.30%
30.04.2016 4 331.50 4 284.90 46.60 1.09% 3 520.80 810.70 23.03%
31.03.2016 4 284.90 4 387.30 - 102.40 -2.33% 3 323.90 961.00 28.91%
29.02.2016 4 387.30 4 101.70 285.60 6.96% 3 275.90 1 111.40 33.93%
31.01.2016 4 101.70 4 027.80 73.90 1.83% 3 206.80 894.90 27.91%
31.12.2015 4 027.80 4 034.00 -6.20 -0.15% 3 080.90 946.90 30.73%
30.11.2015 4 034.00 3 959.50 74.50 1.88% 2 699.70 1 334.30 49.42%
31.10.2015 3 959.50 3 879.00 80.50 2.08% 2 706.40 1 253.10 46.30%
30.09.2015 3 879.00 3 762.40 116.60 3.10% 2 690.10 1 188.90 44.20%
31.08.2015 3 762.40 3 647.90 114.50 3.14% 2 713.60 1 048.80 38.65%
31.07.2015 3 647.90 3 620.30 27.60 0.76% 2 686.80 961.10 35.77%
30.06.2015 3 620.30 3 564.40 55.90 1.57% 2 653.10 967.20 36.46%
31.05.2015 3 564.40 3 520.80 43.60 1.24% 3 087.60 476.80 15.44%
30.04.2015 3 520.80 3 323.90 196.90 5.92% 3 106.60 414.20 13.33%
31.03.2015 3 323.90 3 275.90 48.00 1.47% 1 976.00 1 347.90 68.21%
28.02.2015 3 275.90 3 206.80 69.10 2.15% 1 957.40 1 318.50 67.36%
31.01.2015 3 206.80 3 080.90 125.90 4.09% 2 030.70 1 176.10 57.92%
31.12.2014 3 080.90 2 699.70 381.20 14.12% 2 192.00 888.90 40.55%
30.11.2014 2 699.70 2 706.40 -6.70 -0.25% 2 211.40 488.30 22.08%
31.10.2014 2 706.40 2 690.10 16.30 0.61% 2 109.90 596.50 28.27%
30.09.2014 2 690.10 2 713.60 -23.50 -0.87% 2 183.20 506.90 23.22%
31.08.2014 2 713.60 2 686.80 26.80 1.00% 2 245.10 468.50 20.87%
31.07.2014 2 686.80 2 653.10 33.70 1.27% 2 208.40 478.40 21.66%
30.06.2014 2 653.10 3 087.60 - 434.50 -14.07% 2 246.00 407.10 18.13%
31.05.2014 3 087.60 3 106.60 -19.00 -0.61% 2 312.50 775.10 33.52%
30.04.2014 3 106.60 1 976.00 1 130.60 57.22% 2 186.40 920.20 42.09%
31.03.2014 1 976.00 1 957.40 18.60 0.95% 2 097.60 - 121.60 -5.80%
28.02.2014 1 957.40 2 030.70 -73.30 -3.61% 2 122.40 - 165.00 -7.77%
31.01.2014 2 030.70 2 192.00 - 161.30 -7.36% 2 019.10 11.60 0.57%
31.12.2013 2 192.00 2 211.40 -19.40 -0.88% 2 066.60 125.40 6.07%
30.11.2013 2 211.40 2 109.90 101.50 4.81% 2 051.10 160.30 7.82%
31.10.2013 2 109.90 2 183.20 -73.30 -3.36% 2 128.00 -18.10 -0.85%
30.09.2013 2 183.20 2 245.10 -61.90 -2.76% 2 113.80 69.40 3.28%
31.08.2013 2 245.10 2 208.40 36.70 1.66% 2 126.30 118.80 5.59%
31.07.2013 2 208.40 2 246.00 -37.60 -1.67% 2 093.40 115.00 5.49%
30.06.2013 2 246.00 2 312.50 -66.50 -2.88% 2 118.70 127.30 6.01%
31.05.2013 2 312.50 2 186.40 126.10 5.77% 2 133.10 179.40 8.41%
30.04.2013 2 186.40 2 097.60 88.80 4.23% 2 023.30 163.10 8.06%
31.03.2013 2 097.60 2 122.40 -24.80 -1.17% 1 967.40 130.20 6.62%
28.02.2013 2 122.40 2 019.10 103.30 5.12% 1 949.00 173.40 8.90%
31.01.2013 2 019.10 2 066.60 -47.50 -2.30% 1 880.20 138.90 7.39%
31.12.2012 2 066.60 2 051.10 15.50 0.76% 1 872.10 194.50 10.39%
30.11.2012 2 051.10 2 128.00 -76.90 -3.61% 1 732.60 318.50 18.38%
31.10.2012 2 128.00 2 113.80 14.20 0.67% 1 654.80 473.20 28.60%
30.09.2012 2 113.80 2 126.30 -12.50 -0.59% 1 615.90 497.90 30.81%
31.08.2012 2 126.30 2 093.40 32.90 1.57% 1 740.90 385.40 22.14%
31.07.2012 2 093.40 2 118.70 -25.30 -1.19% 1 646.80 446.60 27.12%
30.06.2012 2 118.70 2 133.10 -14.40 -0.68% 1 643.10 475.60 28.95%
31.05.2012 2 133.10 2 023.30 109.80 5.43% 1 504.00 629.10 41.83%
30.04.2012 2 023.30 1 967.40 55.90 2.84% 1 312.60 710.70 54.14%
31.03.2012 1 967.40 1 949.00 18.40 0.94% 1 312.10 655.30 49.94%
29.02.2012 1 949.00 1 880.20 68.80 3.66% 1 473.90 475.10 32.23%
31.01.2012 1 880.20 1 872.10 8.10 0.43% 1 452.80 427.40 29.42%
31.12.2011 1 872.10 1 732.60 139.50 8.05% 1 466.10 406.00 27.69%
30.11.2011 1 732.60 1 654.80 77.80 4.70% 1 226.80 505.80 41.23%
31.10.2011 1 654.80 1 615.90 38.90 2.41% 1 878.10 - 223.30 -11.89%
30.09.2011 1 615.90 1 740.90 - 125.00 -7.18% 1 860.50 - 244.60 -13.15%
31.08.2011 1 740.90 1 646.80 94.10 5.71% 1 936.80 - 195.90 -10.11%
31.07.2011 1 646.80 1 643.10 3.70 0.23% 1 857.90 - 211.10 -11.36%
30.06.2011 1 643.10 1 504.00 139.10 9.25% 1 882.80 - 239.70 -12.73%
31.05.2011 1 504.00 1 312.60 191.40 14.58% 1 850.20 - 346.20 -18.71%
30.04.2011 1 312.60 1 312.10 0.50 0.04% 1 841.10 - 528.50 -28.71%
31.03.2011 1 312.10 1 473.90 - 161.80 -10.98% 1 793.90 - 481.80 -26.86%
28.02.2011 1 473.90 1 452.80 21.10 1.45% 1 804.80 - 330.90 -18.33%
31.01.2011 1 452.80 1 466.10 -13.30 -0.91% 1 822.00 - 369.20 -20.26%
31.12.2010 1 466.10 1 226.80 239.30 19.51% 1 808.40 - 342.30 -18.93%
30.11.2010 1 226.80 1 878.10 - 651.30 -34.68% 1 676.90 - 450.10 -26.84%
31.10.2010 1 878.10 1 860.50 17.60 0.95% 1 680.90 197.20 11.73%
30.09.2010 1 860.50 1 936.80 -76.30 -3.94% 1 567.70 292.80 18.68%
31.08.2010 1 936.80 1 857.90 78.90 4.25% 1 577.80 359.00 22.75%
31.07.2010 1 857.90 1 882.80 -24.90 -1.32% 1 583.00 274.90 17.37%
30.06.2010 1 882.80 1 850.20 32.60 1.76% 1 724.90 157.90 9.15%
31.05.2010 1 850.20 1 841.10 9.10 0.49% 1 440.40 409.80 28.45%
30.04.2010 1 841.10 1 793.90 47.20 2.63% 1 459.20 381.90 26.17%
31.03.2010 1 793.90 1 804.80 -10.90 -0.60% 1 804.00 -10.10 -0.56%
28.02.2010 1 804.80 1 822.00 -17.20 -0.94% 1 927.90 - 123.10 -6.39%
31.01.2010 1 822.00 1 808.40 13.60 0.75% 1 922.40 - 100.40 -5.22%
31.12.2009 1 808.40 1 676.90 131.50 7.84% 1 832.40 -24.00 -1.31%
30.11.2009 1 676.90 1 680.90 -4.00 -0.24% 1 751.00 -74.10 -4.23%
31.10.2009 1 680.90 1 567.70 113.20 7.22% 2 184.90 - 504.00 -23.07%
30.09.2009 1 567.70 1 577.80 -10.10 -0.64% 2 207.10 - 639.40 -28.97%
31.08.2009 1 577.80 1 583.00 -5.20 -0.33% 2 336.50 - 758.70 -32.47%
31.07.2009 1 583.00 1 724.90 - 141.90 -8.23% 2 367.20 - 784.20 -33.13%
30.06.2009 1 724.90 1 440.40 284.50 19.75% 1 701.30 23.60 1.39%
31.05.2009 1 440.40 1 459.20 -18.80 -1.29% 1 883.20 - 442.80 -23.51%
30.04.2009 1 459.20 1 804.00 - 344.80 -19.11% 1 977.50 - 518.30 -26.21%
31.03.2009 1 804.00 1 927.90 - 123.90 -6.43% 1 761.60 42.40 2.41%
28.02.2009 1 927.90 1 922.40 5.50 0.29% 2 003.40 -75.50 -3.77%
31.01.2009 1 922.40 1 832.40 90.00 4.91% 2 073.60 - 151.20 -7.29%
31.12.2008 1 832.40 1 751.00 81.40 4.65% 2 120.80 - 288.40 -13.60%
30.11.2008 1 751.00 2 184.90 - 433.90 -19.86% 2 076.60 - 325.60 -15.68%
31.10.2008 2 184.90 2 207.10 -22.20 -1.01% 2 125.20 59.70 2.81%
30.09.2008 2 207.10 2 336.50 - 129.40 -5.54% 2 239.90 -32.80 -1.46%
31.08.2008 2 336.50 2 367.20 -30.70 -1.30% 2 234.50 102.00 4.56%
31.07.2008 2 367.20 1 701.30 665.90 39.14% 2 316.40 50.80 2.19%
30.06.2008 1 701.30 1 883.20 - 181.90 -9.66% 2 328.00 - 626.70 -26.92%
31.05.2008 1 883.20 1 977.50 -94.30 -4.77% 2 080.50 - 197.30 -9.48%
30.04.2008 1 977.50 1 761.60 215.90 12.26% 2 128.20 - 150.70 -7.08%
31.03.2008 1 761.60 2 003.40 - 241.80 -12.07% 2 111.80 - 350.20 -16.58%
29.02.2008 2 003.40 2 073.60 -70.20 -3.39% 2 240.60 - 237.20 -10.59%
31.01.2008 2 073.60 2 120.80 -47.20 -2.23% 2 225.80 - 152.20 -6.84%
31.12.2007 2 120.80 2 076.60 44.20 2.13% 1 911.60 209.20 10.94%
30.11.2007 2 076.60 2 125.20 -48.60 -2.29% 1 885.60 191.00 10.13%
31.10.2007 2 125.20 2 239.90 - 114.70 -5.12% 1 947.60 177.60 9.12%
30.09.2007 2 239.90 2 234.50 5.40 0.24% 1 966.30 273.60 13.91%
31.08.2007 2 234.50 2 316.40 -81.90 -3.54% 1 959.90 274.60 14.01%
31.07.2007 2 316.40 2 328.00 -11.60 -0.50% 2 001.10 315.30 15.76%
30.06.2007 2 328.00 2 080.50 247.50 11.90% 2 045.10 282.90 13.83%
31.05.2007 2 080.50 2 128.20 -47.70 -2.24% 2 008.80 71.70 3.57%
30.04.2007 2 128.20 2 111.80 16.40 0.78% 1 244.90 883.30 70.95%
31.03.2007 2 111.80 2 240.60 - 128.80 -5.75% 1 269.00 842.80 66.41%
28.02.2007 2 240.60 2 225.80 14.80 0.66% 1 059.00 1 181.60 111.58%
31.01.2007 2 225.80 1 911.60 314.20 16.44% 1 028.20 1 197.60 116.48%
31.12.2006 1 911.60 1 885.60 26.00 1.38% 1 046.00 865.60 82.75%
30.11.2006 1 885.60 1 947.60 -62.00 -3.18% 1 032.90 852.70 82.55%
31.10.2006 1 947.60 1 966.30 -18.70 -0.95% 949.80 997.80 105.05%
30.09.2006 1 966.30 1 959.90 6.40 0.33% 942.30 1 024.00 108.67%
31.08.2006 1 959.90 2 001.10 -41.20 -2.06% 879.50 1 080.40 122.84%
31.07.2006 2 001.10 2 045.10 -44.00 -2.15% 915.00 1 086.10 118.70%
30.06.2006 2 045.10 2 008.80 36.30 1.81% 756.30 1 288.80 170.41%
31.05.2006 2 008.80 1 244.90 763.90 61.36% 1 226.40 782.40 63.80%
30.04.2006 1 244.90 1 269.00 -24.10 -1.90% 1 202.50 42.40 3.53%
31.03.2006 1 269.00 1 059.00 210.00 19.83% 865.30 403.70 46.65%
28.02.2006 1 059.00 1 028.20 30.80 3.00% 951.10 107.90 11.34%
31.01.2006 1 028.20 1 046.00 -17.80 -1.70% 947.50 80.70 8.52%
31.12.2005 1 046.00 1 032.90 13.10 1.27% 955.10 90.90 9.52%
30.11.2005 1 032.90 949.80 83.10 8.75% 973.90 59.00 6.06%
31.10.2005 949.80 942.30 7.50 0.80% 988.80 -39.00 -3.94%
30.09.2005 942.30 879.50 62.80 7.14% 993.50 -51.20 -5.15%
31.08.2005 879.50 915.00 -35.50 -3.88% 1 033.40 - 153.90 -14.89%
31.07.2005 915.00 756.30 158.70 20.98% 523.70 391.30 74.72%
30.06.2005 756.30 1 226.40 - 470.10 -38.33% 481.00 275.30 57.23%
31.05.2005 1 226.40 1 202.50 23.90 1.99% 499.00 727.40 145.77%
30.04.2005 1 202.50 865.30 337.20 38.97% 536.10 666.40 124.31%
31.03.2005 865.30 951.10 -85.80 -9.02% 535.50 329.80 61.59%
28.02.2005 951.10 947.50 3.60 0.38% 542.80 408.30 75.22%
31.01.2005 947.50 955.10 -7.60 -0.80% 549.10 398.40 72.56%
31.12.2004 955.10 973.90 -18.80 -1.93% 583.80 371.30 63.60%
30.11.2004 973.90 988.80 -14.90 -1.51% 598.50 375.40 62.72%
31.10.2004 988.80 993.50 -4.70 -0.47% 524.10 464.70 88.67%
30.09.2004 993.50 1 033.40 -39.90 -3.86% 514.40 479.10 93.14%
31.08.2004 1 033.40 523.70 509.70 97.33% 522.70 510.70 97.70%
31.07.2004 523.70 481.00 42.70 8.88% 526.40 -2.70 -0.51%
30.06.2004 481.00 499.00 -18.00 -3.61% 435.40 45.60 10.47%
31.05.2004 499.00 536.10 -37.10 -6.92% 432.10 66.90 15.48%
30.04.2004 536.10 535.50 0.60 0.11% 421.30 114.80 27.25%
31.03.2004 535.50 542.80 -7.30 -1.34% 2 379.70 -1 844.20 -77.50%
29.02.2004 542.80 549.10 -6.30 -1.15% 2 402.20 -1 859.40 -77.40%
31.01.2004 549.10 583.80 -34.70 -5.94% 2 374.70 -1 825.60 -76.88%
31.12.2003 583.80 598.50 -14.70 -2.46% 2 321.90 -1 738.10 -74.86%
30.11.2003 598.50 524.10 74.40 14.20% 2 324.40 -1 725.90 -74.25%
31.10.2003 524.10 514.40 9.70 1.89% 2 380.60 -1 856.50 -77.98%
30.09.2003 514.40 522.70 -8.30 -1.59% 2 266.90 -1 752.50 -77.31%
31.08.2003 522.70 526.40 -3.70 -0.70% 2 272.10 -1 749.40 -76.99%
31.07.2003 526.40 435.40 91.00 20.90% 2 265.50 -1 739.10 -76.76%
30.06.2003 435.40 432.10 3.30 0.76% 2 180.90 -1 745.50 -80.04%
31.05.2003 432.10 421.30 10.80 2.56% 2 267.70 -1 835.60 -80.95%
30.04.2003 421.30 2 379.70 -1 958.40 -82.30% 2 294.60 -1 873.30 -81.64%
31.03.2003 2 379.70 2 402.20 -22.50 -0.94% 454.00 1 925.70 424.16%
28.02.2003 2 402.20 2 374.70 27.50 1.16% 346.10 2 056.10 594.08%
31.01.2003 2 374.70 2 321.90 52.80 2.27% 344.90 2 029.80 588.52%
31.12.2002 2 321.90 2 324.40 -2.50 -0.11% 289.50 2 032.40 702.04%
30.11.2002 2 324.40 2 380.60 -56.20 -2.36% 275.40 2 049.00 744.01%
31.10.2002 2 380.60 2 266.90 113.70 5.02% 263.10 2 117.50 804.83%
30.09.2002 2 266.90 2 272.10 -5.20 -0.23% 291.30 1 975.60 678.20%
31.08.2002 2 272.10 2 265.50 6.60 0.29% 295.40 1 976.70 669.16%
31.07.2002 2 265.50 2 180.90 84.60 3.88% 223.00 2 042.50 915.92%
30.06.2002 2 180.90 2 267.70 -86.80 -3.83% 204.30 1 976.60 967.50%
31.05.2002 2 267.70 2 294.60 -26.90 -1.17% 211.90 2 055.80 970.17%
30.04.2002 2 294.60 454.00 1 840.60 405.42% 9 751.10 -7 456.50 -76.47%
31.03.2002 454.00 346.10 107.90 31.18% 9 867.00 -9 413.00 -95.40%
28.02.2002 346.10 344.90 1.20 0.35% 9 606.50 -9 260.40 -96.40%
31.01.2002 344.90 289.50 55.40 19.14% 9 613.90 -9 269.00 -96.41%
31.12.2001 289.50 275.40 14.10 5.12% 9 659.30 -9 369.80 -97.00%
30.11.2001 275.40 263.10 12.30 4.67% 10 180.60 -9 905.20 -97.29%
31.10.2001 263.10 291.30 -28.20 -9.68% 10 427.60 -10 164.50 -97.48%
30.09.2001 291.30 295.40 -4.10 -1.39% 10 184.60 -9 893.30 -97.14%
31.08.2001 295.40 223.00 72.40 32.47% 10 112.00 -9 816.60 -97.08%
31.07.2001 223.00 204.30 18.70 9.15% 9 729.40 -9 506.40 -97.71%
30.06.2001 204.30 211.90 -7.60 -3.59% 9 570.80 -9 366.50 -97.87%
31.05.2001 211.90 9 751.10 -9 539.20 -97.83% 9 808.60 -9 596.70 -97.84%
30.04.2001 9 751.10 9 867.00 - 115.90 -1.17% 9 950.80 - 199.70 -2.01%
31.03.2001 9 867.00 9 606.50 260.50 2.71% 9 424.70 442.30 4.69%
28.02.2001 9 606.50 9 613.90 -7.40 -0.08% 9 313.90 292.60 3.14%
31.01.2001 9 613.90 9 659.30 -45.40 -0.47% 9 225.50 388.40 4.21%
31.12.2000 9 659.30 10 180.60 - 521.30 -5.12% 9 074.90 584.40 6.44%
30.11.2000 10 180.60 10 427.60 - 247.00 -2.37% 8 983.20 1 197.40 13.33%
31.10.2000 10 427.60 10 184.60 243.00 2.39% 8 683.80 1 743.80 20.08%
30.09.2000 10 184.60 10 112.00 72.60 0.72% 14 019.50 -3 834.90 -27.35%
31.08.2000 10 112.00 9 729.40 382.60 3.93% 14 417.40 -4 305.40 -29.86%
31.07.2000 9 729.40 9 570.80 158.60 1.66% 14 280.30 -4 550.90 -31.87%
30.06.2000 9 570.80 9 808.60 - 237.80 -2.42% 14 527.70 -4 956.90 -34.12%
31.05.2000 9 808.60 9 950.80 - 142.20 -1.43% 15 133.20 -5 324.60 -35.18%
30.04.2000 9 950.80 9 424.70 526.10 5.58% 14 748.70 -4 797.90 -32.53%
31.03.2000 9 424.70 9 313.90 110.80 1.19% 14 894.40 -5 469.70 -36.72%
29.02.2000 9 313.90 9 225.50 88.40 0.96% 14 778.50 -5 464.60 -36.98%
31.01.2000 9 225.50 9 074.90 150.60 1.66% 13 582.00 -4 356.50 -32.08%
31.12.1999 9 074.90 8 983.20 91.70 1.02% 12 856.80 -3 781.90 -29.42%
30.11.1999 8 983.20 8 683.80 299.40 3.45% 13 055.60 -4 072.40 -31.19%
31.10.1999 8 683.80 14 019.50 -5 335.70 -38.06% 12 538.70 -3 854.90 -30.74%
30.09.1999 14 019.50 14 417.40 - 397.90 -2.76% 12 903.90 1 115.60 8.65%
31.08.1999 14 417.40 14 280.30 137.10 0.96% 14 066.90 350.50 2.49%
31.07.1999 14 280.30 14 527.70 - 247.40 -1.70% 13 030.80 1 249.50 9.59%
30.06.1999 14 527.70 15 133.20 - 605.50 -4.00% 13 960.40 567.30 4.06%
31.05.1999 15 133.20 14 748.70 384.50 2.61% 14 041.30 1 091.90 7.78%
30.04.1999 14 748.70 14 894.40 - 145.70 -0.98% 13 904.90 843.80 6.07%
31.03.1999 14 894.40 14 778.50 115.90 0.78% 14 026.10 868.30 6.19%
28.02.1999 14 778.50 13 582.00 1 196.50 8.81% 14 229.50 549.00 3.86%
31.01.1999 13 582.00 12 856.80 725.20 5.64% 14 625.90 -1 043.90 -7.14%
31.12.1998 12 856.80 13 055.60 - 198.80 -1.52% 14 531.90 -1 675.10 -11.53%
30.11.1998 13 055.60 12 538.70 516.90 4.12% 14 465.80 -1 410.20 -9.75%
31.10.1998 12 538.70 12 903.90 - 365.20 -2.83% 14 063.70 -1 525.00 -10.84%
30.09.1998 12 903.90 14 066.90 -1 163.00 -8.27% 13 842.60 - 938.70 -6.78%
31.08.1998 14 066.90 13 030.80 1 036.10 7.95% 14 069.70 -2.80 -0.02%
31.07.1998 13 030.80 13 960.40 - 929.60 -6.66% 14 348.40 -1 317.60 -9.18%
30.06.1998 13 960.40 14 041.30 -80.90 -0.58% 13 626.10 334.30 2.45%
31.05.1998 14 041.30 13 904.90 136.40 0.98% 13 960.10 81.20 0.58%
30.04.1998 13 904.90 14 026.10 - 121.20 -0.86% 13 108.40 796.50 6.08%
31.03.1998 14 026.10 14 229.50 - 203.40 -1.43% 12 557.10 1 469.00 11.70%
28.02.1998 14 229.50 14 625.90 - 396.40 -2.71% 12 336.10 1 893.40 15.35%
31.01.1998 14 625.90 14 531.90 94.00 0.65% 12 089.30 2 536.60 20.98%
31.12.1997 14 531.90 14 465.80 66.10 0.46% - - -
30.11.1997 14 465.80 14 063.70 402.10 2.86% - - -
31.10.1997 14 063.70 13 842.60 221.10 1.60% - - -
30.09.1997 13 842.60 14 069.70 - 227.10 -1.61% - - -
31.08.1997 14 069.70 14 348.40 - 278.70 -1.94% - - -
31.07.1997 14 348.40 13 626.10 722.30 5.30% - - -
30.06.1997 13 626.10 13 960.10 - 334.00 -2.39% - - -
31.05.1997 13 960.10 13 108.40 851.70 6.50% - - -
30.04.1997 13 108.40 12 557.10 551.30 4.39% - - -
31.03.1997 12 557.10 12 336.10 221.00 1.79% - - -
28.02.1997 12 336.10 12 089.30 246.80 2.04% - - -
31.01.1997 12 089.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Client deposits by time (FC))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Client deposits by time (EUR))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 2 years and up to and includ. 5 years (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.