Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.1. z toho goodwill
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 8.2.1. z toho dohadné položky pasivní
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 10 528.80
Min 30.04.1997 376.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 3 859.20 5 327.20 -1 468.00 -27.56% 7 792.90 -3 933.70 -50.48%
30.06.2020 5 327.20 5 711.70 - 384.50 -6.73% 7 730.60 -2 403.40 -31.09%
31.05.2020 5 711.70 6 063.50 - 351.80 -5.80% 7 792.00 -2 080.30 -26.70%
30.04.2020 6 063.50 8 134.30 -2 070.80 -25.46% 7 900.10 -1 836.60 -23.25%
31.03.2020 8 134.30 7 778.30 356.00 4.58% 6 821.30 1 313.00 19.25%
29.02.2020 7 778.30 7 890.20 - 111.90 -1.42% 6 859.70 918.60 13.39%
31.01.2020 7 890.20 7 980.30 -90.10 -1.13% 7 154.20 736.00 10.29%
31.12.2019 7 980.30 8 193.60 - 213.30 -2.60% 5 960.10 2 020.20 33.90%
30.11.2019 8 193.60 7 714.50 479.10 6.21% 5 975.20 2 218.40 37.13%
31.10.2019 7 714.50 7 749.70 -35.20 -0.45% 5 941.10 1 773.40 29.85%
30.09.2019 7 749.70 7 898.80 - 149.10 -1.89% 5 236.00 2 513.70 48.01%
31.08.2019 7 898.80 7 792.90 105.90 1.36% 5 138.90 2 759.90 53.71%
31.07.2019 7 792.90 7 730.60 62.30 0.81% 4 701.80 3 091.10 65.74%
30.06.2019 7 730.60 7 792.00 -61.40 -0.79% 4 798.40 2 932.20 61.11%
31.05.2019 7 792.00 7 900.10 - 108.10 -1.37% 4 701.40 3 090.60 65.74%
30.04.2019 7 900.10 6 821.30 1 078.80 15.82% 4 138.50 3 761.60 90.89%
31.03.2019 6 821.30 6 859.70 -38.40 -0.56% 3 320.40 3 500.90 105.44%
28.02.2019 6 859.70 7 154.20 - 294.50 -4.12% 3 002.50 3 857.20 128.47%
31.01.2019 7 154.20 5 960.10 1 194.10 20.03% 2 544.10 4 610.10 181.21%
31.12.2018 5 960.10 5 975.20 -15.10 -0.25% 2 095.20 3 864.90 184.46%
30.11.2018 5 975.20 5 941.10 34.10 0.57% 1 865.70 4 109.50 220.27%
31.10.2018 5 941.10 5 236.00 705.10 13.47% 2 298.30 3 642.80 158.50%
30.09.2018 5 236.00 5 138.90 97.10 1.89% 2 293.30 2 942.70 128.32%
31.08.2018 5 138.90 4 701.80 437.10 9.30% 2 166.50 2 972.40 137.20%
31.07.2018 4 701.80 4 798.40 -96.60 -2.01% 2 199.30 2 502.50 113.79%
30.06.2018 4 798.40 4 701.40 97.00 2.06% 2 278.80 2 519.60 110.57%
31.05.2018 4 701.40 4 138.50 562.90 13.60% 2 272.30 2 429.10 106.90%
30.04.2018 4 138.50 3 320.40 818.10 24.64% 2 426.20 1 712.30 70.58%
31.03.2018 3 320.40 3 002.50 317.90 10.59% 2 555.40 765.00 29.94%
28.02.2018 3 002.50 2 544.10 458.40 18.02% 2 487.70 514.80 20.69%
31.01.2018 2 544.10 2 095.20 448.90 21.43% 2 605.90 -61.80 -2.37%
31.12.2017 2 095.20 1 865.70 229.50 12.30% 2 710.40 - 615.20 -22.70%
30.11.2017 1 865.70 2 298.30 - 432.60 -18.82% 2 765.20 - 899.50 -32.53%
31.10.2017 2 298.30 2 293.30 5.00 0.22% 2 340.80 -42.50 -1.82%
30.09.2017 2 293.30 2 166.50 126.80 5.85% 2 445.90 - 152.60 -6.24%
31.08.2017 2 166.50 2 199.30 -32.80 -1.49% 2 561.70 - 395.20 -15.43%
31.07.2017 2 199.30 2 278.80 -79.50 -3.49% 2 588.80 - 389.50 -15.05%
30.06.2017 2 278.80 2 272.30 6.50 0.29% 2 693.10 - 414.30 -15.38%
31.05.2017 2 272.30 2 426.20 - 153.90 -6.34% 2 756.50 - 484.20 -17.57%
30.04.2017 2 426.20 2 555.40 - 129.20 -5.06% 2 718.20 - 292.00 -10.74%
31.03.2017 2 555.40 2 487.70 67.70 2.72% 2 730.30 - 174.90 -6.41%
28.02.2017 2 487.70 2 605.90 - 118.20 -4.54% 2 783.00 - 295.30 -10.61%
31.01.2017 2 605.90 2 710.40 - 104.50 -3.86% 2 517.50 88.40 3.51%
31.12.2016 2 710.40 2 765.20 -54.80 -1.98% 2 557.70 152.70 5.97%
30.11.2016 2 765.20 2 340.80 424.40 18.13% 2 488.30 276.90 11.13%
31.10.2016 2 340.80 2 445.90 - 105.10 -4.30% 2 375.40 -34.60 -1.46%
30.09.2016 2 445.90 2 561.70 - 115.80 -4.52% 2 201.20 244.70 11.12%
31.08.2016 2 561.70 2 588.80 -27.10 -1.05% 2 155.10 406.60 18.87%
31.07.2016 2 588.80 2 693.10 - 104.30 -3.87% 2 160.40 428.40 19.83%
30.06.2016 2 693.10 2 756.50 -63.40 -2.30% 2 094.60 598.50 28.57%
31.05.2016 2 756.50 2 718.20 38.30 1.41% 1 985.50 771.00 38.83%
30.04.2016 2 718.20 2 730.30 -12.10 -0.44% 2 013.70 704.50 34.99%
31.03.2016 2 730.30 2 783.00 -52.70 -1.89% 1 958.60 771.70 39.40%
29.02.2016 2 783.00 2 517.50 265.50 10.55% 1 867.80 915.20 49.00%
31.01.2016 2 517.50 2 557.70 -40.20 -1.57% 1 845.60 671.90 36.41%
31.12.2015 2 557.70 2 488.30 69.40 2.79% 1 748.00 809.70 46.32%
30.11.2015 2 488.30 2 375.40 112.90 4.75% 1 731.50 756.80 43.71%
31.10.2015 2 375.40 2 201.20 174.20 7.91% 1 756.00 619.40 35.27%
30.09.2015 2 201.20 2 155.10 46.10 2.14% 1 754.70 446.50 25.45%
31.08.2015 2 155.10 2 160.40 -5.30 -0.25% 1 403.50 751.60 53.55%
31.07.2015 2 160.40 2 094.60 65.80 3.14% 1 363.60 796.80 58.43%
30.06.2015 2 094.60 1 985.50 109.10 5.49% 1 389.80 704.80 50.71%
31.05.2015 1 985.50 2 013.70 -28.20 -1.40% 9 707.40 -7 721.90 -79.55%
30.04.2015 2 013.70 1 958.60 55.10 2.81% 9 777.00 -7 763.30 -79.40%
31.03.2015 1 958.60 1 867.80 90.80 4.86% 9 872.70 -7 914.10 -80.16%
28.02.2015 1 867.80 1 845.60 22.20 1.20% 9 993.10 -8 125.30 -81.31%
31.01.2015 1 845.60 1 748.00 97.60 5.58% 10 160.60 -8 315.00 -81.84%
31.12.2014 1 748.00 1 731.50 16.50 0.95% 10 320.70 -8 572.70 -83.06%
30.11.2014 1 731.50 1 756.00 -24.50 -1.40% 10 528.80 -8 797.30 -83.55%
31.10.2014 1 756.00 1 754.70 1.30 0.07% 9 924.80 -8 168.80 -82.31%
30.09.2014 1 754.70 1 403.50 351.20 25.02% 9 988.50 -8 233.80 -82.43%
31.08.2014 1 403.50 1 363.60 39.90 2.93% 10 018.70 -8 615.20 -85.99%
31.07.2014 1 363.60 1 389.80 -26.20 -1.89% 10 208.30 -8 844.70 -86.64%
30.06.2014 1 389.80 9 707.40 -8 317.60 -85.68% 10 280.90 -8 891.10 -86.48%
31.05.2014 9 707.40 9 777.00 -69.60 -0.71% 10 122.90 - 415.50 -4.10%
30.04.2014 9 777.00 9 872.70 -95.70 -0.97% 10 356.30 - 579.30 -5.59%
31.03.2014 9 872.70 9 993.10 - 120.40 -1.20% 2 821.90 7 050.80 249.86%
28.02.2014 9 993.10 10 160.60 - 167.50 -1.65% 2 947.70 7 045.40 239.01%
31.01.2014 10 160.60 10 320.70 - 160.10 -1.55% 3 250.20 6 910.40 212.61%
31.12.2013 10 320.70 10 528.80 - 208.10 -1.98% 3 390.60 6 930.10 204.39%
30.11.2013 10 528.80 9 924.80 604.00 6.09% 3 597.10 6 931.70 192.70%
31.10.2013 9 924.80 9 988.50 -63.70 -0.64% 3 542.70 6 382.10 180.15%
30.09.2013 9 988.50 10 018.70 -30.20 -0.30% 3 578.80 6 409.70 179.10%
31.08.2013 10 018.70 10 208.30 - 189.60 -1.86% 3 388.80 6 629.90 195.64%
31.07.2013 10 208.30 10 280.90 -72.60 -0.71% 3 352.90 6 855.40 204.46%
30.06.2013 10 280.90 10 122.90 158.00 1.56% 3 393.60 6 887.30 202.95%
31.05.2013 10 122.90 10 356.30 - 233.40 -2.25% 3 677.20 6 445.70 175.29%
30.04.2013 10 356.30 2 821.90 7 534.40 267.00% 3 731.70 6 624.60 177.52%
31.03.2013 2 821.90 2 947.70 - 125.80 -4.27% 3 741.30 - 919.40 -24.57%
28.02.2013 2 947.70 3 250.20 - 302.50 -9.31% 3 401.10 - 453.40 -13.33%
31.01.2013 3 250.20 3 390.60 - 140.40 -4.14% 3 202.40 47.80 1.49%
31.12.2012 3 390.60 3 597.10 - 206.50 -5.74% 3 354.60 36.00 1.07%
30.11.2012 3 597.10 3 542.70 54.40 1.54% 3 036.40 560.70 18.47%
31.10.2012 3 542.70 3 578.80 -36.10 -1.01% 2 955.80 586.90 19.86%
30.09.2012 3 578.80 3 388.80 190.00 5.61% 3 769.50 - 190.70 -5.06%
31.08.2012 3 388.80 3 352.90 35.90 1.07% 3 562.50 - 173.70 -4.88%
31.07.2012 3 352.90 3 393.60 -40.70 -1.20% 3 600.80 - 247.90 -6.88%
30.06.2012 3 393.60 3 677.20 - 283.60 -7.71% 3 483.50 -89.90 -2.58%
31.05.2012 3 677.20 3 731.70 -54.50 -1.46% 3 313.80 363.40 10.97%
30.04.2012 3 731.70 3 741.30 -9.60 -0.26% 2 714.90 1 016.80 37.45%
31.03.2012 3 741.30 3 401.10 340.20 10.00% 2 726.90 1 014.40 37.20%
29.02.2012 3 401.10 3 202.40 198.70 6.20% 2 805.00 596.10 21.25%
31.01.2012 3 202.40 3 354.60 - 152.20 -4.54% 2 775.90 426.50 15.36%
31.12.2011 3 354.60 3 036.40 318.20 10.48% 3 019.00 335.60 11.12%
30.11.2011 3 036.40 2 955.80 80.60 2.73% 3 110.70 -74.30 -2.39%
31.10.2011 2 955.80 3 769.50 - 813.70 -21.59% 3 062.30 - 106.50 -3.48%
30.09.2011 3 769.50 3 562.50 207.00 5.81% 2 959.70 809.80 27.36%
31.08.2011 3 562.50 3 600.80 -38.30 -1.06% 3 077.40 485.10 15.76%
31.07.2011 3 600.80 3 483.50 117.30 3.37% 2 050.20 1 550.60 75.63%
30.06.2011 3 483.50 3 313.80 169.70 5.12% 2 120.00 1 363.50 64.32%
31.05.2011 3 313.80 2 714.90 598.90 22.06% 2 108.20 1 205.60 57.19%
30.04.2011 2 714.90 2 726.90 -12.00 -0.44% 2 272.90 442.00 19.45%
31.03.2011 2 726.90 2 805.00 -78.10 -2.78% 2 276.80 450.10 19.77%
28.02.2011 2 805.00 2 775.90 29.10 1.05% 2 043.30 761.70 37.28%
31.01.2011 2 775.90 3 019.00 - 243.10 -8.05% 2 199.30 576.60 26.22%
31.12.2010 3 019.00 3 110.70 -91.70 -2.95% 2 077.70 941.30 45.30%
30.11.2010 3 110.70 3 062.30 48.40 1.58% 1 878.00 1 232.70 65.64%
31.10.2010 3 062.30 2 959.70 102.60 3.47% 1 810.90 1 251.40 69.10%
30.09.2010 2 959.70 3 077.40 - 117.70 -3.82% 1 652.80 1 306.90 79.07%
31.08.2010 3 077.40 2 050.20 1 027.20 50.10% 1 617.90 1 459.50 90.21%
31.07.2010 2 050.20 2 120.00 -69.80 -3.29% 1 460.00 590.20 40.42%
30.06.2010 2 120.00 2 108.20 11.80 0.56% 1 350.60 769.40 56.97%
31.05.2010 2 108.20 2 272.90 - 164.70 -7.25% 1 299.50 808.70 62.23%
30.04.2010 2 272.90 2 276.80 -3.90 -0.17% 1 086.20 1 186.70 109.25%
31.03.2010 2 276.80 2 043.30 233.50 11.43% 1 075.00 1 201.80 111.80%
28.02.2010 2 043.30 2 199.30 - 156.00 -7.09% 1 150.10 893.20 77.66%
31.01.2010 2 199.30 2 077.70 121.60 5.85% 1 221.90 977.40 79.99%
31.12.2009 2 077.70 1 878.00 199.70 10.63% 793.10 1 284.60 161.97%
30.11.2009 1 878.00 1 810.90 67.10 3.71% 743.30 1 134.70 152.66%
31.10.2009 1 810.90 1 652.80 158.10 9.57% 580.10 1 230.80 212.17%
30.09.2009 1 652.80 1 617.90 34.90 2.16% 712.50 940.30 131.97%
31.08.2009 1 617.90 1 460.00 157.90 10.81% 550.70 1 067.20 193.79%
31.07.2009 1 460.00 1 350.60 109.40 8.10% 518.20 941.80 181.74%
30.06.2009 1 350.60 1 299.50 51.10 3.93% 515.40 835.20 162.05%
31.05.2009 1 299.50 1 086.20 213.30 19.64% 573.30 726.20 126.67%
30.04.2009 1 086.20 1 075.00 11.20 1.04% 591.00 495.20 83.79%
31.03.2009 1 075.00 1 150.10 -75.10 -6.53% 645.60 429.40 66.51%
28.02.2009 1 150.10 1 221.90 -71.80 -5.88% 594.60 555.50 93.42%
31.01.2009 1 221.90 793.10 428.80 54.07% 566.70 655.20 115.62%
31.12.2008 793.10 743.30 49.80 6.70% 571.70 221.40 38.73%
30.11.2008 743.30 580.10 163.20 28.13% 579.20 164.10 28.33%
31.10.2008 580.10 712.50 - 132.40 -18.58% 605.90 -25.80 -4.26%
30.09.2008 712.50 550.70 161.80 29.38% 597.40 115.10 19.27%
31.08.2008 550.70 518.20 32.50 6.27% 603.90 -53.20 -8.81%
31.07.2008 518.20 515.40 2.80 0.54% 633.40 - 115.20 -18.19%
30.06.2008 515.40 573.30 -57.90 -10.10% 585.50 -70.10 -11.97%
31.05.2008 573.30 591.00 -17.70 -2.99% 767.50 - 194.20 -25.30%
30.04.2008 591.00 645.60 -54.60 -8.46% 682.80 -91.80 -13.44%
31.03.2008 645.60 594.60 51.00 8.58% 629.90 15.70 2.49%
29.02.2008 594.60 566.70 27.90 4.92% 597.80 -3.20 -0.54%
31.01.2008 566.70 571.70 -5.00 -0.87% 646.40 -79.70 -12.33%
31.12.2007 571.70 579.20 -7.50 -1.29% 722.70 - 151.00 -20.89%
30.11.2007 579.20 605.90 -26.70 -4.41% 1 245.70 - 666.50 -53.50%
31.10.2007 605.90 597.40 8.50 1.42% 1 320.90 - 715.00 -54.13%
30.09.2007 597.40 603.90 -6.50 -1.08% 1 331.00 - 733.60 -55.12%
31.08.2007 603.90 633.40 -29.50 -4.66% 1 315.10 - 711.20 -54.08%
31.07.2007 633.40 585.50 47.90 8.18% 1 290.80 - 657.40 -50.93%
30.06.2007 585.50 767.50 - 182.00 -23.71% 1 210.60 - 625.10 -51.64%
31.05.2007 767.50 682.80 84.70 12.40% 1 221.80 - 454.30 -37.18%
30.04.2007 682.80 629.90 52.90 8.40% 1 139.20 - 456.40 -40.06%
31.03.2007 629.90 597.80 32.10 5.37% 1 146.60 - 516.70 -45.06%
28.02.2007 597.80 646.40 -48.60 -7.52% 1 140.60 - 542.80 -47.59%
31.01.2007 646.40 722.70 -76.30 -10.56% 1 108.00 - 461.60 -41.66%
31.12.2006 722.70 1 245.70 - 523.00 -41.98% 1 120.10 - 397.40 -35.48%
30.11.2006 1 245.70 1 320.90 -75.20 -5.69% 1 083.10 162.60 15.01%
31.10.2006 1 320.90 1 331.00 -10.10 -0.76% 1 035.50 285.40 27.56%
30.09.2006 1 331.00 1 315.10 15.90 1.21% 1 087.30 243.70 22.41%
31.08.2006 1 315.10 1 290.80 24.30 1.88% 1 045.10 270.00 25.83%
31.07.2006 1 290.80 1 210.60 80.20 6.62% 1 057.70 233.10 22.04%
30.06.2006 1 210.60 1 221.80 -11.20 -0.92% 1 013.80 196.80 19.41%
31.05.2006 1 221.80 1 139.20 82.60 7.25% 507.80 714.00 140.61%
30.04.2006 1 139.20 1 146.60 -7.40 -0.65% 483.60 655.60 135.57%
31.03.2006 1 146.60 1 140.60 6.00 0.53% 1 369.80 - 223.20 -16.29%
28.02.2006 1 140.60 1 108.00 32.60 2.94% 1 337.80 - 197.20 -14.74%
31.01.2006 1 108.00 1 120.10 -12.10 -1.08% 1 366.50 - 258.50 -18.92%
31.12.2005 1 120.10 1 083.10 37.00 3.42% 1 334.70 - 214.60 -16.08%
30.11.2005 1 083.10 1 035.50 47.60 4.60% 1 355.60 - 272.50 -20.10%
31.10.2005 1 035.50 1 087.30 -51.80 -4.76% 1 391.40 - 355.90 -25.58%
30.09.2005 1 087.30 1 045.10 42.20 4.04% 1 436.80 - 349.50 -24.32%
31.08.2005 1 045.10 1 057.70 -12.60 -1.19% 1 397.70 - 352.60 -25.23%
31.07.2005 1 057.70 1 013.80 43.90 4.33% 1 387.00 - 329.30 -23.74%
30.06.2005 1 013.80 507.80 506.00 99.65% 1 373.10 - 359.30 -26.17%
31.05.2005 507.80 483.60 24.20 5.00% 1 443.30 - 935.50 -64.82%
30.04.2005 483.60 1 369.80 - 886.20 -64.70% 1 493.80 -1 010.20 -67.63%
31.03.2005 1 369.80 1 337.80 32.00 2.39% 2 501.40 -1 131.60 -45.24%
28.02.2005 1 337.80 1 366.50 -28.70 -2.10% 2 461.80 -1 124.00 -45.66%
31.01.2005 1 366.50 1 334.70 31.80 2.38% 2 529.20 -1 162.70 -45.97%
31.12.2004 1 334.70 1 355.60 -20.90 -1.54% 2 704.80 -1 370.10 -50.65%
30.11.2004 1 355.60 1 391.40 -35.80 -2.57% 2 614.00 -1 258.40 -48.14%
31.10.2004 1 391.40 1 436.80 -45.40 -3.16% 2 627.40 -1 236.00 -47.04%
30.09.2004 1 436.80 1 397.70 39.10 2.80% 2 605.60 -1 168.80 -44.86%
31.08.2004 1 397.70 1 387.00 10.70 0.77% 2 730.30 -1 332.60 -48.81%
31.07.2004 1 387.00 1 373.10 13.90 1.01% 2 714.30 -1 327.30 -48.90%
30.06.2004 1 373.10 1 443.30 -70.20 -4.86% 2 775.00 -1 401.90 -50.52%
31.05.2004 1 443.30 1 493.80 -50.50 -3.38% 2 764.60 -1 321.30 -47.79%
30.04.2004 1 493.80 2 501.40 -1 007.60 -40.28% 2 687.90 -1 194.10 -44.42%
31.03.2004 2 501.40 2 461.80 39.60 1.61% 989.50 1 511.90 152.79%
29.02.2004 2 461.80 2 529.20 -67.40 -2.66% 1 013.80 1 448.00 142.83%
31.01.2004 2 529.20 2 704.80 - 175.60 -6.49% 1 051.70 1 477.50 140.49%
31.12.2003 2 704.80 2 614.00 90.80 3.47% 1 056.60 1 648.20 155.99%
30.11.2003 2 614.00 2 627.40 -13.40 -0.51% 1 142.80 1 471.20 128.74%
31.10.2003 2 627.40 2 605.60 21.80 0.84% 1 139.90 1 487.50 130.49%
30.09.2003 2 605.60 2 730.30 - 124.70 -4.57% 1 088.50 1 517.10 139.38%
31.08.2003 2 730.30 2 714.30 16.00 0.59% 1 109.20 1 621.10 146.15%
31.07.2003 2 714.30 2 775.00 -60.70 -2.19% 1 079.70 1 634.60 151.39%
30.06.2003 2 775.00 2 764.60 10.40 0.38% 964.50 1 810.50 187.71%
31.05.2003 2 764.60 2 687.90 76.70 2.85% 1 011.10 1 753.50 173.42%
30.04.2003 2 687.90 989.50 1 698.40 171.64% 1 056.20 1 631.70 154.49%
31.03.2003 989.50 1 013.80 -24.30 -2.40% 1 062.50 -73.00 -6.87%
28.02.2003 1 013.80 1 051.70 -37.90 -3.60% 1 150.50 - 136.70 -11.88%
31.01.2003 1 051.70 1 056.60 -4.90 -0.46% 1 121.40 -69.70 -6.22%
31.12.2002 1 056.60 1 142.80 -86.20 -7.54% 1 147.40 -90.80 -7.91%
30.11.2002 1 142.80 1 139.90 2.90 0.25% 1 176.20 -33.40 -2.84%
31.10.2002 1 139.90 1 088.50 51.40 4.72% 1 169.40 -29.50 -2.52%
30.09.2002 1 088.50 1 109.20 -20.70 -1.87% 1 285.60 - 197.10 -15.33%
31.08.2002 1 109.20 1 079.70 29.50 2.73% 1 340.30 - 231.10 -17.24%
31.07.2002 1 079.70 964.50 115.20 11.94% 1 288.70 - 209.00 -16.22%
30.06.2002 964.50 1 011.10 -46.60 -4.61% 1 349.10 - 384.60 -28.51%
31.05.2002 1 011.10 1 056.20 -45.10 -4.27% 1 339.80 - 328.70 -24.53%
30.04.2002 1 056.20 1 062.50 -6.30 -0.59% 1 606.40 - 550.20 -34.25%
31.03.2002 1 062.50 1 150.50 -88.00 -7.65% 1 660.40 - 597.90 -36.01%
28.02.2002 1 150.50 1 121.40 29.10 2.59% 1 666.30 - 515.80 -30.95%
31.01.2002 1 121.40 1 147.40 -26.00 -2.27% 1 820.30 - 698.90 -38.39%
31.12.2001 1 147.40 1 176.20 -28.80 -2.45% 1 885.00 - 737.60 -39.13%
30.11.2001 1 176.20 1 169.40 6.80 0.58% 1 989.30 - 813.10 -40.87%
31.10.2001 1 169.40 1 285.60 - 116.20 -9.04% 2 059.70 - 890.30 -43.22%
30.09.2001 1 285.60 1 340.30 -54.70 -4.08% 2 013.90 - 728.30 -36.16%
31.08.2001 1 340.30 1 288.70 51.60 4.00% 2 328.20 - 987.90 -42.43%
31.07.2001 1 288.70 1 349.10 -60.40 -4.48% 2 156.30 - 867.60 -40.24%
30.06.2001 1 349.10 1 339.80 9.30 0.69% 2 109.30 - 760.20 -36.04%
31.05.2001 1 339.80 1 606.40 - 266.60 -16.60% 2 069.90 - 730.10 -35.27%
30.04.2001 1 606.40 1 660.40 -54.00 -3.25% 2 021.10 - 414.70 -20.52%
31.03.2001 1 660.40 1 666.30 -5.90 -0.35% 1 853.50 - 193.10 -10.42%
28.02.2001 1 666.30 1 820.30 - 154.00 -8.46% 1 689.70 -23.40 -1.38%
31.01.2001 1 820.30 1 885.00 -64.70 -3.43% 1 392.50 427.80 30.72%
31.12.2000 1 885.00 1 989.30 - 104.30 -5.24% 1 442.30 442.70 30.69%
30.11.2000 1 989.30 2 059.70 -70.40 -3.42% 1 481.00 508.30 34.32%
31.10.2000 2 059.70 2 013.90 45.80 2.27% 1 407.40 652.30 46.35%
30.09.2000 2 013.90 2 328.20 - 314.30 -13.50% 1 211.20 802.70 66.27%
31.08.2000 2 328.20 2 156.30 171.90 7.97% 1 029.20 1 299.00 126.21%
31.07.2000 2 156.30 2 109.30 47.00 2.23% 1 050.60 1 105.70 105.24%
30.06.2000 2 109.30 2 069.90 39.40 1.90% 832.40 1 276.90 153.40%
31.05.2000 2 069.90 2 021.10 48.80 2.41% 782.30 1 287.60 164.59%
30.04.2000 2 021.10 1 853.50 167.60 9.04% 754.70 1 266.40 167.80%
31.03.2000 1 853.50 1 689.70 163.80 9.69% 792.10 1 061.40 134.00%
29.02.2000 1 689.70 1 392.50 297.20 21.34% 748.20 941.50 125.84%
31.01.2000 1 392.50 1 442.30 -49.80 -3.45% 720.90 671.60 93.16%
31.12.1999 1 442.30 1 481.00 -38.70 -2.61% 700.60 741.70 105.87%
30.11.1999 1 481.00 1 407.40 73.60 5.23% 778.00 703.00 90.36%
31.10.1999 1 407.40 1 211.20 196.20 16.20% 716.40 691.00 96.45%
30.09.1999 1 211.20 1 029.20 182.00 17.68% 662.80 548.40 82.74%
31.08.1999 1 029.20 1 050.60 -21.40 -2.04% 710.60 318.60 44.84%
31.07.1999 1 050.60 832.40 218.20 26.21% 652.70 397.90 60.96%
30.06.1999 832.40 782.30 50.10 6.40% 697.20 135.20 19.39%
31.05.1999 782.30 754.70 27.60 3.66% 706.20 76.10 10.78%
30.04.1999 754.70 792.10 -37.40 -4.72% 696.50 58.20 8.36%
31.03.1999 792.10 748.20 43.90 5.87% 712.40 79.70 11.19%
28.02.1999 748.20 720.90 27.30 3.79% 716.70 31.50 4.40%
31.01.1999 720.90 700.60 20.30 2.90% 704.10 16.80 2.39%
31.12.1998 700.60 778.00 -77.40 -9.95% 752.40 -51.80 -6.88%
30.11.1998 778.00 716.40 61.60 8.60% 746.90 31.10 4.16%
31.10.1998 716.40 662.80 53.60 8.09% 649.60 66.80 10.28%
30.09.1998 662.80 710.60 -47.80 -6.73% 696.20 -33.40 -4.80%
31.08.1998 710.60 652.70 57.90 8.87% 699.10 11.50 1.64%
31.07.1998 652.70 697.20 -44.50 -6.38% 705.90 -53.20 -7.54%
30.06.1998 697.20 706.20 -9.00 -1.27% 672.20 25.00 3.72%
31.05.1998 706.20 696.50 9.70 1.39% 408.20 298.00 73.00%
30.04.1998 696.50 712.40 -15.90 -2.23% 376.50 320.00 84.99%
31.03.1998 712.40 716.70 -4.30 -0.60% 797.90 -85.50 -10.72%
28.02.1998 716.70 704.10 12.60 1.79% 2 875.60 -2 158.90 -75.08%
31.01.1998 704.10 752.40 -48.30 -6.42% 1 114.30 - 410.20 -36.81%
31.12.1997 752.40 746.90 5.50 0.74% - - -
30.11.1997 746.90 649.60 97.30 14.98% - - -
31.10.1997 649.60 696.20 -46.60 -6.69% - - -
30.09.1997 696.20 699.10 -2.90 -0.41% - - -
31.08.1997 699.10 705.90 -6.80 -0.96% - - -
31.07.1997 705.90 672.20 33.70 5.01% - - -
30.06.1997 672.20 408.20 264.00 64.67% - - -
31.05.1997 408.20 376.50 31.70 8.42% - - -
30.04.1997 376.50 797.90 - 421.40 -52.81% - - -
31.03.1997 797.90 2 875.60 -2 077.70 -72.25% - - -
28.02.1997 2 875.60 1 114.30 1 761.30 158.06% - - -
31.01.1997 1 114.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Client deposits by time (FC))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Client deposits by time (EUR))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Term deposits over 1 year and up to and includ. 2 years (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.