Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (FC)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (FC)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom bytové budovy

Graf hodnot, Client deposits by time (FC)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Short-term deposits (up to 1 year) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2001 130 266.50
Min 31.01.1997 39 292.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 47 876.80 46 273.40 1 603.40 3.46% 63 838.40 -15 961.60 -25.00%
30.06.2020 46 273.40 62 995.30 -16 721.90 -26.54% 52 159.40 -5 886.00 -11.28%
31.05.2020 62 995.30 68 399.10 -5 403.80 -7.90% 71 418.60 -8 423.30 -11.79%
30.04.2020 68 399.10 52 852.00 15 547.10 29.42% 81 745.00 -13 345.90 -16.33%
31.03.2020 52 852.00 50 976.00 1 876.00 3.68% 56 820.30 -3 968.30 -6.98%
29.02.2020 50 976.00 42 233.10 8 742.90 20.70% 60 795.70 -9 819.70 -16.15%
31.01.2020 42 233.10 43 061.50 - 828.40 -1.92% 60 175.10 -17 942.00 -29.82%
31.12.2019 43 061.50 62 569.40 -19 507.90 -31.18% 51 404.20 -8 342.70 -16.23%
30.11.2019 62 569.40 61 325.30 1 244.10 2.03% 70 770.80 -8 201.40 -11.59%
31.10.2019 61 325.30 52 094.00 9 231.30 17.72% 70 931.20 -9 605.90 -13.54%
30.09.2019 52 094.00 62 903.90 -10 809.90 -17.18% 75 655.20 -23 561.20 -31.14%
31.08.2019 62 903.90 63 838.40 - 934.50 -1.46% 73 480.20 -10 576.30 -14.39%
31.07.2019 63 838.40 52 159.40 11 679.00 22.39% 74 283.60 -10 445.20 -14.06%
30.06.2019 52 159.40 71 418.60 -19 259.20 -26.97% 62 517.90 -10 358.50 -16.57%
31.05.2019 71 418.60 81 745.00 -10 326.40 -12.63% 65 928.60 5 490.00 8.33%
30.04.2019 81 745.00 56 820.30 24 924.70 43.87% 61 136.20 20 608.80 33.71%
31.03.2019 56 820.30 60 795.70 -3 975.40 -6.54% 69 576.70 -12 756.40 -18.33%
28.02.2019 60 795.70 60 175.10 620.60 1.03% 54 706.60 6 089.10 11.13%
31.01.2019 60 175.10 51 404.20 8 770.90 17.06% 52 166.50 8 008.60 15.35%
31.12.2018 51 404.20 70 770.80 -19 366.60 -27.37% 42 842.80 8 561.40 19.98%
30.11.2018 70 770.80 70 931.20 - 160.40 -0.23% 63 623.30 7 147.50 11.23%
31.10.2018 70 931.20 75 655.20 -4 724.00 -6.24% 65 882.40 5 048.80 7.66%
30.09.2018 75 655.20 73 480.20 2 175.00 2.96% 61 991.90 13 663.30 22.04%
31.08.2018 73 480.20 74 283.60 - 803.40 -1.08% 67 018.00 6 462.20 9.64%
31.07.2018 74 283.60 62 517.90 11 765.70 18.82% 65 171.80 9 111.80 13.98%
30.06.2018 62 517.90 65 928.60 -3 410.70 -5.17% 63 868.80 -1 350.90 -2.12%
31.05.2018 65 928.60 61 136.20 4 792.40 7.84% 69 329.00 -3 400.40 -4.90%
30.04.2018 61 136.20 69 576.70 -8 440.50 -12.13% 70 338.80 -9 202.60 -13.08%
31.03.2018 69 576.70 54 706.60 14 870.10 27.18% 64 715.20 4 861.50 7.51%
28.02.2018 54 706.60 52 166.50 2 540.10 4.87% 46 923.40 7 783.20 16.59%
31.01.2018 52 166.50 42 842.80 9 323.70 21.76% 44 671.40 7 495.10 16.78%
31.12.2017 42 842.80 63 623.30 -20 780.50 -32.66% 45 494.70 -2 651.90 -5.83%
30.11.2017 63 623.30 65 882.40 -2 259.10 -3.43% 48 328.30 15 295.00 31.65%
31.10.2017 65 882.40 61 991.90 3 890.50 6.28% 57 738.60 8 143.80 14.10%
30.09.2017 61 991.90 67 018.00 -5 026.10 -7.50% 58 385.00 3 606.90 6.18%
31.08.2017 67 018.00 65 171.80 1 846.20 2.83% 58 593.60 8 424.40 14.38%
31.07.2017 65 171.80 63 868.80 1 303.00 2.04% 62 344.90 2 826.90 4.53%
30.06.2017 63 868.80 69 329.00 -5 460.20 -7.88% 61 159.90 2 708.90 4.43%
31.05.2017 69 329.00 70 338.80 -1 009.80 -1.44% 60 473.70 8 855.30 14.64%
30.04.2017 70 338.80 64 715.20 5 623.60 8.69% 58 627.70 11 711.10 19.98%
31.03.2017 64 715.20 46 923.40 17 791.80 37.92% 50 831.90 13 883.30 27.31%
28.02.2017 46 923.40 44 671.40 2 252.00 5.04% 53 706.00 -6 782.60 -12.63%
31.01.2017 44 671.40 45 494.70 - 823.30 -1.81% 57 148.80 -12 477.40 -21.83%
31.12.2016 45 494.70 48 328.30 -2 833.60 -5.86% 59 246.30 -13 751.60 -23.21%
30.11.2016 48 328.30 57 738.60 -9 410.30 -16.30% 92 473.30 -44 145.00 -47.74%
31.10.2016 57 738.60 58 385.00 - 646.40 -1.11% 103 195.40 -45 456.80 -44.05%
30.09.2016 58 385.00 58 593.60 - 208.60 -0.36% 113 270.20 -54 885.20 -48.46%
31.08.2016 58 593.60 62 344.90 -3 751.30 -6.02% 106 815.50 -48 221.90 -45.15%
31.07.2016 62 344.90 61 159.90 1 185.00 1.94% 95 674.20 -33 329.30 -34.84%
30.06.2016 61 159.90 60 473.70 686.20 1.13% 86 945.00 -25 785.10 -29.66%
31.05.2016 60 473.70 58 627.70 1 846.00 3.15% 89 762.10 -29 288.40 -32.63%
30.04.2016 58 627.70 50 831.90 7 795.80 15.34% 93 025.70 -34 398.00 -36.98%
31.03.2016 50 831.90 53 706.00 -2 874.10 -5.35% 104 026.40 -53 194.50 -51.14%
29.02.2016 53 706.00 57 148.80 -3 442.80 -6.02% 83 235.30 -29 529.30 -35.48%
31.01.2016 57 148.80 59 246.30 -2 097.50 -3.54% 85 288.30 -28 139.50 -32.99%
31.12.2015 59 246.30 92 473.30 -33 227.00 -35.93% 95 561.30 -36 315.00 -38.00%
30.11.2015 92 473.30 103 195.40 -10 722.10 -10.39% 108 492.70 -16 019.40 -14.77%
31.10.2015 103 195.40 113 270.20 -10 074.80 -8.89% 107 147.50 -3 952.10 -3.69%
30.09.2015 113 270.20 106 815.50 6 454.70 6.04% 96 090.50 17 179.70 17.88%
31.08.2015 106 815.50 95 674.20 11 141.30 11.64% 107 004.60 - 189.10 -0.18%
31.07.2015 95 674.20 86 945.00 8 729.20 10.04% 111 549.30 -15 875.10 -14.23%
30.06.2015 86 945.00 89 762.10 -2 817.10 -3.14% 105 709.70 -18 764.70 -17.75%
31.05.2015 89 762.10 93 025.70 -3 263.60 -3.51% 107 107.40 -17 345.30 -16.19%
30.04.2015 93 025.70 104 026.40 -11 000.70 -10.57% 106 577.40 -13 551.70 -12.72%
31.03.2015 104 026.40 83 235.30 20 791.10 24.98% 110 904.20 -6 877.80 -6.20%
28.02.2015 83 235.30 85 288.30 -2 053.00 -2.41% 86 990.10 -3 754.80 -4.32%
31.01.2015 85 288.30 95 561.30 -10 273.00 -10.75% 89 869.30 -4 581.00 -5.10%
31.12.2014 95 561.30 108 492.70 -12 931.40 -11.92% 108 040.00 -12 478.70 -11.55%
30.11.2014 108 492.70 107 147.50 1 345.20 1.26% 112 981.40 -4 488.70 -3.97%
31.10.2014 107 147.50 96 090.50 11 057.00 11.51% 59 836.20 47 311.30 79.07%
30.09.2014 96 090.50 107 004.60 -10 914.10 -10.20% 58 683.00 37 407.50 63.74%
31.08.2014 107 004.60 111 549.30 -4 544.70 -4.07% 59 065.90 47 938.70 81.16%
31.07.2014 111 549.30 105 709.70 5 839.60 5.52% 53 277.30 58 272.00 109.37%
30.06.2014 105 709.70 107 107.40 -1 397.70 -1.30% 53 193.30 52 516.40 98.73%
31.05.2014 107 107.40 106 577.40 530.00 0.50% 53 425.10 53 682.30 100.48%
30.04.2014 106 577.40 110 904.20 -4 326.80 -3.90% 49 652.50 56 924.90 114.65%
31.03.2014 110 904.20 86 990.10 23 914.10 27.49% 52 459.40 58 444.80 111.41%
28.02.2014 86 990.10 89 869.30 -2 879.20 -3.20% 53 038.20 33 951.90 64.01%
31.01.2014 89 869.30 108 040.00 -18 170.70 -16.82% 54 743.80 35 125.50 64.16%
31.12.2013 108 040.00 112 981.40 -4 941.40 -4.37% 52 874.40 55 165.60 104.33%
30.11.2013 112 981.40 59 836.20 53 145.20 88.82% 52 005.50 60 975.90 117.25%
31.10.2013 59 836.20 58 683.00 1 153.20 1.97% 54 611.20 5 225.00 9.57%
30.09.2013 58 683.00 59 065.90 - 382.90 -0.65% 61 925.60 -3 242.60 -5.24%
31.08.2013 59 065.90 53 277.30 5 788.60 10.87% 62 242.80 -3 176.90 -5.10%
31.07.2013 53 277.30 53 193.30 84.00 0.16% 70 969.40 -17 692.10 -24.93%
30.06.2013 53 193.30 53 425.10 - 231.80 -0.43% 92 053.00 -38 859.70 -42.21%
31.05.2013 53 425.10 49 652.50 3 772.60 7.60% 96 973.80 -43 548.70 -44.91%
30.04.2013 49 652.50 52 459.40 -2 806.90 -5.35% 112 521.00 -62 868.50 -55.87%
31.03.2013 52 459.40 53 038.20 - 578.80 -1.09% 112 514.90 -60 055.50 -53.38%
28.02.2013 53 038.20 54 743.80 -1 705.60 -3.12% 101 173.70 -48 135.50 -47.58%
31.01.2013 54 743.80 52 874.40 1 869.40 3.54% 75 801.80 -21 058.00 -27.78%
31.12.2012 52 874.40 52 005.50 868.90 1.67% 73 854.20 -20 979.80 -28.41%
30.11.2012 52 005.50 54 611.20 -2 605.70 -4.77% 76 393.80 -24 388.30 -31.92%
31.10.2012 54 611.20 61 925.60 -7 314.40 -11.81% 82 613.70 -28 002.50 -33.90%
30.09.2012 61 925.60 62 242.80 - 317.20 -0.51% 93 901.90 -31 976.30 -34.05%
31.08.2012 62 242.80 70 969.40 -8 726.60 -12.30% 98 286.50 -36 043.70 -36.67%
31.07.2012 70 969.40 92 053.00 -21 083.60 -22.90% 100 118.60 -29 149.20 -29.11%
30.06.2012 92 053.00 96 973.80 -4 920.80 -5.07% 97 786.90 -5 733.90 -5.86%
31.05.2012 96 973.80 112 521.00 -15 547.20 -13.82% 95 783.60 1 190.20 1.24%
30.04.2012 112 521.00 112 514.90 6.10 0.01% 101 974.30 10 546.70 10.34%
31.03.2012 112 514.90 101 173.70 11 341.20 11.21% 105 517.60 6 997.30 6.63%
29.02.2012 101 173.70 75 801.80 25 371.90 33.47% 107 237.40 -6 063.70 -5.65%
31.01.2012 75 801.80 73 854.20 1 947.60 2.64% 103 641.30 -27 839.50 -26.86%
31.12.2011 73 854.20 76 393.80 -2 539.60 -3.32% 81 638.10 -7 783.90 -9.53%
30.11.2011 76 393.80 82 613.70 -6 219.90 -7.53% 81 089.70 -4 695.90 -5.79%
31.10.2011 82 613.70 93 901.90 -11 288.20 -12.02% 81 808.50 805.20 0.98%
30.09.2011 93 901.90 98 286.50 -4 384.60 -4.46% 75 486.50 18 415.40 24.40%
31.08.2011 98 286.50 100 118.60 -1 832.10 -1.83% 78 428.60 19 857.90 25.32%
31.07.2011 100 118.60 97 786.90 2 331.70 2.38% 88 325.00 11 793.60 13.35%
30.06.2011 97 786.90 95 783.60 2 003.30 2.09% 100 390.50 -2 603.60 -2.59%
31.05.2011 95 783.60 101 974.30 -6 190.70 -6.07% 105 470.50 -9 686.90 -9.18%
30.04.2011 101 974.30 105 517.60 -3 543.30 -3.36% 130 162.50 -28 188.20 -21.66%
31.03.2011 105 517.60 107 237.40 -1 719.80 -1.60% 83 615.70 21 901.90 26.19%
28.02.2011 107 237.40 103 641.30 3 596.10 3.47% 82 447.60 24 789.80 30.07%
31.01.2011 103 641.30 81 638.10 22 003.20 26.95% 88 925.80 14 715.50 16.55%
31.12.2010 81 638.10 81 089.70 548.40 0.68% 87 580.40 -5 942.30 -6.78%
30.11.2010 81 089.70 81 808.50 - 718.80 -0.88% 86 261.40 -5 171.70 -6.00%
31.10.2010 81 808.50 75 486.50 6 322.00 8.38% 89 292.70 -7 484.20 -8.38%
30.09.2010 75 486.50 78 428.60 -2 942.10 -3.75% 90 678.80 -15 192.30 -16.75%
31.08.2010 78 428.60 88 325.00 -9 896.40 -11.20% 105 286.10 -26 857.50 -25.51%
31.07.2010 88 325.00 100 390.50 -12 065.50 -12.02% 98 892.80 -10 567.80 -10.69%
30.06.2010 100 390.50 105 470.50 -5 080.00 -4.82% 116 376.70 -15 986.20 -13.74%
31.05.2010 105 470.50 130 162.50 -24 692.00 -18.97% 120 482.30 -15 011.80 -12.46%
30.04.2010 130 162.50 83 615.70 46 546.80 55.67% 110 906.20 19 256.30 17.36%
31.03.2010 83 615.70 82 447.60 1 168.10 1.42% 120 343.00 -36 727.30 -30.52%
28.02.2010 82 447.60 88 925.80 -6 478.20 -7.28% 124 501.80 -42 054.20 -33.78%
31.01.2010 88 925.80 87 580.40 1 345.40 1.54% 121 280.70 -32 354.90 -26.68%
31.12.2009 87 580.40 86 261.40 1 319.00 1.53% 129 495.20 -41 914.80 -32.37%
30.11.2009 86 261.40 89 292.70 -3 031.30 -3.39% 125 973.60 -39 712.20 -31.52%
31.10.2009 89 292.70 90 678.80 -1 386.10 -1.53% 122 905.30 -33 612.60 -27.35%
30.09.2009 90 678.80 105 286.10 -14 607.30 -13.87% 121 647.70 -30 968.90 -25.46%
31.08.2009 105 286.10 98 892.80 6 393.30 6.46% 128 384.00 -23 097.90 -17.99%
31.07.2009 98 892.80 116 376.70 -17 483.90 -15.02% 124 068.30 -25 175.50 -20.29%
30.06.2009 116 376.70 120 482.30 -4 105.60 -3.41% 121 681.30 -5 304.60 -4.36%
31.05.2009 120 482.30 110 906.20 9 576.10 8.63% 125 743.40 -5 261.10 -4.18%
30.04.2009 110 906.20 120 343.00 -9 436.80 -7.84% 127 447.30 -16 541.10 -12.98%
31.03.2009 120 343.00 124 501.80 -4 158.80 -3.34% 117 812.20 2 530.80 2.15%
28.02.2009 124 501.80 121 280.70 3 221.10 2.66% 124 813.70 - 311.90 -0.25%
31.01.2009 121 280.70 129 495.20 -8 214.50 -6.34% 113 071.10 8 209.60 7.26%
31.12.2008 129 495.20 125 973.60 3 521.60 2.80% 112 531.00 16 964.20 15.08%
30.11.2008 125 973.60 122 905.30 3 068.30 2.50% 106 774.60 19 199.00 17.98%
31.10.2008 122 905.30 121 647.70 1 257.60 1.03% 103 451.40 19 453.90 18.80%
30.09.2008 121 647.70 128 384.00 -6 736.30 -5.25% 103 818.30 17 829.40 17.17%
31.08.2008 128 384.00 124 068.30 4 315.70 3.48% 115 754.20 12 629.80 10.91%
31.07.2008 124 068.30 121 681.30 2 387.00 1.96% 109 344.30 14 724.00 13.47%
30.06.2008 121 681.30 125 743.40 -4 062.10 -3.23% 114 672.20 7 009.10 6.11%
31.05.2008 125 743.40 127 447.30 -1 703.90 -1.34% 104 038.70 21 704.70 20.86%
30.04.2008 127 447.30 117 812.20 9 635.10 8.18% 105 080.60 22 366.70 21.29%
31.03.2008 117 812.20 124 813.70 -7 001.50 -5.61% 101 956.10 15 856.10 15.55%
29.02.2008 124 813.70 113 071.10 11 742.60 10.39% 97 344.50 27 469.20 28.22%
31.01.2008 113 071.10 112 531.00 540.10 0.48% 105 493.40 7 577.70 7.18%
31.12.2007 112 531.00 106 774.60 5 756.40 5.39% 102 449.60 10 081.40 9.84%
30.11.2007 106 774.60 103 451.40 3 323.20 3.21% 98 208.80 8 565.80 8.72%
31.10.2007 103 451.40 103 818.30 - 366.90 -0.35% 105 762.90 -2 311.50 -2.19%
30.09.2007 103 818.30 115 754.20 -11 935.90 -10.31% 85 935.40 17 882.90 20.81%
31.08.2007 115 754.20 109 344.30 6 409.90 5.86% 100 209.00 15 545.20 15.51%
31.07.2007 109 344.30 114 672.20 -5 327.90 -4.65% 97 097.60 12 246.70 12.61%
30.06.2007 114 672.20 104 038.70 10 633.50 10.22% 93 912.00 20 760.20 22.11%
31.05.2007 104 038.70 105 080.60 -1 041.90 -0.99% 93 775.40 10 263.30 10.94%
30.04.2007 105 080.60 101 956.10 3 124.50 3.06% 92 370.40 12 710.20 13.76%
31.03.2007 101 956.10 97 344.50 4 611.60 4.74% 94 590.40 7 365.70 7.79%
28.02.2007 97 344.50 105 493.40 -8 148.90 -7.72% 95 960.30 1 384.20 1.44%
31.01.2007 105 493.40 102 449.60 3 043.80 2.97% 96 249.00 9 244.40 9.60%
31.12.2006 102 449.60 98 208.80 4 240.80 4.32% 89 250.70 13 198.90 14.79%
30.11.2006 98 208.80 105 762.90 -7 554.10 -7.14% 88 458.60 9 750.20 11.02%
31.10.2006 105 762.90 85 935.40 19 827.50 23.07% 92 122.30 13 640.60 14.81%
30.09.2006 85 935.40 100 209.00 -14 273.60 -14.24% 85 284.40 651.00 0.76%
31.08.2006 100 209.00 97 097.60 3 111.40 3.20% 88 366.20 11 842.80 13.40%
31.07.2006 97 097.60 93 912.00 3 185.60 3.39% 89 576.20 7 521.40 8.40%
30.06.2006 93 912.00 93 775.40 136.60 0.15% 80 674.20 13 237.80 16.41%
31.05.2006 93 775.40 92 370.40 1 405.00 1.52% 81 620.90 12 154.50 14.89%
30.04.2006 92 370.40 94 590.40 -2 220.00 -2.35% 78 629.40 13 741.00 17.48%
31.03.2006 94 590.40 95 960.30 -1 369.90 -1.43% 75 208.40 19 382.00 25.77%
28.02.2006 95 960.30 96 249.00 - 288.70 -0.30% 77 547.10 18 413.20 23.74%
31.01.2006 96 249.00 89 250.70 6 998.30 7.84% 77 271.00 18 978.00 24.56%
31.12.2005 89 250.70 88 458.60 792.10 0.90% 74 671.20 14 579.50 19.52%
30.11.2005 88 458.60 92 122.30 -3 663.70 -3.98% 81 322.30 7 136.30 8.78%
31.10.2005 92 122.30 85 284.40 6 837.90 8.02% 84 765.90 7 356.40 8.68%
30.09.2005 85 284.40 88 366.20 -3 081.80 -3.49% 87 021.10 -1 736.70 -2.00%
31.08.2005 88 366.20 89 576.20 -1 210.00 -1.35% 87 303.80 1 062.40 1.22%
31.07.2005 89 576.20 80 674.20 8 902.00 11.03% 87 689.20 1 887.00 2.15%
30.06.2005 80 674.20 81 620.90 - 946.70 -1.16% 84 808.90 -4 134.70 -4.88%
31.05.2005 81 620.90 78 629.40 2 991.50 3.80% 81 009.70 611.20 0.75%
30.04.2005 78 629.40 75 208.40 3 421.00 4.55% 78 878.20 - 248.80 -0.32%
31.03.2005 75 208.40 77 547.10 -2 338.70 -3.02% 79 913.70 -4 705.30 -5.89%
28.02.2005 77 547.10 77 271.00 276.10 0.36% 77 002.80 544.30 0.71%
31.01.2005 77 271.00 74 671.20 2 599.80 3.48% 78 308.60 -1 037.60 -1.32%
31.12.2004 74 671.20 81 322.30 -6 651.10 -8.18% 78 177.20 -3 506.00 -4.48%
30.11.2004 81 322.30 84 765.90 -3 443.60 -4.06% 87 150.30 -5 828.00 -6.69%
31.10.2004 84 765.90 87 021.10 -2 255.20 -2.59% 90 489.80 -5 723.90 -6.33%
30.09.2004 87 021.10 87 303.80 - 282.70 -0.32% 85 234.40 1 786.70 2.10%
31.08.2004 87 303.80 87 689.20 - 385.40 -0.44% 96 536.00 -9 232.20 -9.56%
31.07.2004 87 689.20 84 808.90 2 880.30 3.40% 95 225.40 -7 536.20 -7.91%
30.06.2004 84 808.90 81 009.70 3 799.20 4.69% 94 632.10 -9 823.20 -10.38%
31.05.2004 81 009.70 78 878.20 2 131.50 2.70% 85 304.90 -4 295.20 -5.04%
30.04.2004 78 878.20 79 913.70 -1 035.50 -1.30% 84 109.80 -5 231.60 -6.22%
31.03.2004 79 913.70 77 002.80 2 910.90 3.78% 87 711.40 -7 797.70 -8.89%
29.02.2004 77 002.80 78 308.60 -1 305.80 -1.67% 87 648.90 -10 646.10 -12.15%
31.01.2004 78 308.60 78 177.20 131.40 0.17% 87 704.30 -9 395.70 -10.71%
31.12.2003 78 177.20 87 150.30 -8 973.10 -10.30% 88 234.80 -10 057.60 -11.40%
30.11.2003 87 150.30 90 489.80 -3 339.50 -3.69% 89 026.90 -1 876.60 -2.11%
31.10.2003 90 489.80 85 234.40 5 255.40 6.17% 85 720.10 4 769.70 5.56%
30.09.2003 85 234.40 96 536.00 -11 301.60 -11.71% 83 989.40 1 245.00 1.48%
31.08.2003 96 536.00 95 225.40 1 310.60 1.38% 85 425.90 11 110.10 13.01%
31.07.2003 95 225.40 94 632.10 593.30 0.63% 87 189.10 8 036.30 9.22%
30.06.2003 94 632.10 85 304.90 9 327.20 10.93% 85 272.90 9 359.20 10.98%
31.05.2003 85 304.90 84 109.80 1 195.10 1.42% 90 578.20 -5 273.30 -5.82%
30.04.2003 84 109.80 87 711.40 -3 601.60 -4.11% 92 431.60 -8 321.80 -9.00%
31.03.2003 87 711.40 87 648.90 62.50 0.07% 96 627.50 -8 916.10 -9.23%
28.02.2003 87 648.90 87 704.30 -55.40 -0.06% 100 870.30 -13 221.40 -13.11%
31.01.2003 87 704.30 88 234.80 - 530.50 -0.60% 109 627.80 -21 923.50 -20.00%
31.12.2002 88 234.80 89 026.90 - 792.10 -0.89% 112 996.70 -24 761.90 -21.91%
30.11.2002 89 026.90 85 720.10 3 306.80 3.86% 103 500.70 -14 473.80 -13.98%
31.10.2002 85 720.10 83 989.40 1 730.70 2.06% 106 262.30 -20 542.20 -19.33%
30.09.2002 83 989.40 85 425.90 -1 436.50 -1.68% 107 049.80 -23 060.40 -21.54%
31.08.2002 85 425.90 87 189.10 -1 763.20 -2.02% 116 130.40 -30 704.50 -26.44%
31.07.2002 87 189.10 85 272.90 1 916.20 2.25% 114 775.50 -27 586.40 -24.04%
30.06.2002 85 272.90 90 578.20 -5 305.30 -5.86% 112 970.20 -27 697.30 -24.52%
31.05.2002 90 578.20 92 431.60 -1 853.40 -2.01% 114 377.40 -23 799.20 -20.81%
30.04.2002 92 431.60 96 627.50 -4 195.90 -4.34% 130 266.50 -37 834.90 -29.04%
31.03.2002 96 627.50 100 870.30 -4 242.80 -4.21% 110 157.40 -13 529.90 -12.28%
28.02.2002 100 870.30 109 627.80 -8 757.50 -7.99% 105 907.00 -5 036.70 -4.76%
31.01.2002 109 627.80 112 996.70 -3 368.90 -2.98% 105 511.20 4 116.60 3.90%
31.12.2001 112 996.70 103 500.70 9 496.00 9.17% 100 437.80 12 558.90 12.50%
30.11.2001 103 500.70 106 262.30 -2 761.60 -2.60% 102 406.80 1 093.90 1.07%
31.10.2001 106 262.30 107 049.80 - 787.50 -0.74% 99 766.70 6 495.60 6.51%
30.09.2001 107 049.80 116 130.40 -9 080.60 -7.82% 95 005.10 12 044.70 12.68%
31.08.2001 116 130.40 114 775.50 1 354.90 1.18% 98 575.20 17 555.20 17.81%
31.07.2001 114 775.50 112 970.20 1 805.30 1.60% 94 548.30 20 227.20 21.39%
30.06.2001 112 970.20 114 377.40 -1 407.20 -1.23% 90 420.80 22 549.40 24.94%
31.05.2001 114 377.40 130 266.50 -15 889.10 -12.20% 91 925.60 22 451.80 24.42%
30.04.2001 130 266.50 110 157.40 20 109.10 18.25% 92 398.70 37 867.80 40.98%
31.03.2001 110 157.40 105 907.00 4 250.40 4.01% 89 583.90 20 573.50 22.97%
28.02.2001 105 907.00 105 511.20 395.80 0.38% 91 074.20 14 832.80 16.29%
31.01.2001 105 511.20 100 437.80 5 073.40 5.05% 91 477.20 14 034.00 15.34%
31.12.2000 100 437.80 102 406.80 -1 969.00 -1.92% 93 783.40 6 654.40 7.10%
30.11.2000 102 406.80 99 766.70 2 640.10 2.65% 89 680.50 12 726.30 14.19%
31.10.2000 99 766.70 95 005.10 4 761.60 5.01% 89 044.80 10 721.90 12.04%
30.09.2000 95 005.10 98 575.20 -3 570.10 -3.62% 85 502.70 9 502.40 11.11%
31.08.2000 98 575.20 94 548.30 4 026.90 4.26% 91 102.60 7 472.60 8.20%
31.07.2000 94 548.30 90 420.80 4 127.50 4.56% 87 973.70 6 574.60 7.47%
30.06.2000 90 420.80 91 925.60 -1 504.80 -1.64% 83 705.20 6 715.60 8.02%
31.05.2000 91 925.60 92 398.70 - 473.10 -0.51% 87 406.70 4 518.90 5.17%
30.04.2000 92 398.70 89 583.90 2 814.80 3.14% 85 649.30 6 749.40 7.88%
31.03.2000 89 583.90 91 074.20 -1 490.30 -1.64% 84 633.10 4 950.80 5.85%
29.02.2000 91 074.20 91 477.20 - 403.00 -0.44% 86 341.10 4 733.10 5.48%
31.01.2000 91 477.20 93 783.40 -2 306.20 -2.46% 83 436.10 8 041.10 9.64%
31.12.1999 93 783.40 89 680.50 4 102.90 4.58% 85 051.00 8 732.40 10.27%
30.11.1999 89 680.50 89 044.80 635.70 0.71% 78 520.00 11 160.50 14.21%
31.10.1999 89 044.80 85 502.70 3 542.10 4.14% 77 138.00 11 906.80 15.44%
30.09.1999 85 502.70 91 102.60 -5 599.90 -6.15% 78 343.10 7 159.60 9.14%
31.08.1999 91 102.60 87 973.70 3 128.90 3.56% 88 194.10 2 908.50 3.30%
31.07.1999 87 973.70 83 705.20 4 268.50 5.10% 85 951.10 2 022.60 2.35%
30.06.1999 83 705.20 87 406.70 -3 701.50 -4.23% 80 015.30 3 689.90 4.61%
31.05.1999 87 406.70 85 649.30 1 757.40 2.05% 79 191.10 8 215.60 10.37%
30.04.1999 85 649.30 84 633.10 1 016.20 1.20% 76 545.00 9 104.30 11.89%
31.03.1999 84 633.10 86 341.10 -1 708.00 -1.98% 75 091.10 9 542.00 12.71%
28.02.1999 86 341.10 83 436.10 2 905.00 3.48% 78 371.00 7 970.10 10.17%
31.01.1999 83 436.10 85 051.00 -1 614.90 -1.90% 81 285.40 2 150.70 2.65%
31.12.1998 85 051.00 78 520.00 6 531.00 8.32% 83 950.30 1 100.70 1.31%
30.11.1998 78 520.00 77 138.00 1 382.00 1.79% 72 703.40 5 816.60 8.00%
31.10.1998 77 138.00 78 343.10 -1 205.10 -1.54% 71 052.20 6 085.80 8.57%
30.09.1998 78 343.10 88 194.10 -9 851.00 -11.17% 69 045.70 9 297.40 13.47%
31.08.1998 88 194.10 85 951.10 2 243.00 2.61% 68 713.60 19 480.50 28.35%
31.07.1998 85 951.10 80 015.30 5 935.80 7.42% 66 030.70 19 920.40 30.17%
30.06.1998 80 015.30 79 191.10 824.20 1.04% 63 111.30 16 904.00 26.78%
31.05.1998 79 191.10 76 545.00 2 646.10 3.46% 59 876.50 19 314.60 32.26%
30.04.1998 76 545.00 75 091.10 1 453.90 1.94% 47 188.50 29 356.50 62.21%
31.03.1998 75 091.10 78 371.00 -3 279.90 -4.18% 46 172.10 28 919.00 62.63%
28.02.1998 78 371.00 81 285.40 -2 914.40 -3.59% 40 124.10 38 246.90 95.32%
31.01.1998 81 285.40 83 950.30 -2 664.90 -3.17% 39 292.30 41 993.10 106.87%
31.12.1997 83 950.30 72 703.40 11 246.90 15.47% - - -
30.11.1997 72 703.40 71 052.20 1 651.20 2.32% - - -
31.10.1997 71 052.20 69 045.70 2 006.50 2.91% - - -
30.09.1997 69 045.70 68 713.60 332.10 0.48% - - -
31.08.1997 68 713.60 66 030.70 2 682.90 4.06% - - -
31.07.1997 66 030.70 63 111.30 2 919.40 4.63% - - -
30.06.1997 63 111.30 59 876.50 3 234.80 5.40% - - -
31.05.1997 59 876.50 47 188.50 12 688.00 26.89% - - -
30.04.1997 47 188.50 46 172.10 1 016.40 2.20% - - -
31.03.1997 46 172.10 40 124.10 6 048.00 15.07% - - -
28.02.1997 40 124.10 39 292.30 831.80 2.12% - - -
31.01.1997 39 292.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Short-term deposits (up to 1 year) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (CZK+FC))
Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (CZK))
Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (FC))
Short-term deposits (up to 1 year) (Client deposits by time (EUR))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK+FC))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households (residents) - Client deposits by time (CZK))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households - trades (residents) - Client deposits by time (CZK))
Short-term deposits (up to 1 year) (Households - individuals (residents) - Client deposits by time (CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.