Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Termínované vklady krátkodobé celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2001 130 266.50
Min 31.01.1997 39 292.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2020 62 995.30 68 399.10 -5 403.80 -7.90% 71 418.60 -8 423.30 -11.79%
30.04.2020 68 399.10 52 852.00 15 547.10 29.42% 81 745.00 -13 345.90 -16.33%
31.03.2020 52 852.00 50 976.00 1 876.00 3.68% 56 820.30 -3 968.30 -6.98%
29.02.2020 50 976.00 42 233.10 8 742.90 20.70% 60 795.70 -9 819.70 -16.15%
31.01.2020 42 233.10 43 061.50 - 828.40 -1.92% 60 175.10 -17 942.00 -29.82%
31.12.2019 43 061.50 62 569.40 -19 507.90 -31.18% 51 404.20 -8 342.70 -16.23%
30.11.2019 62 569.40 61 325.30 1 244.10 2.03% 70 770.80 -8 201.40 -11.59%
31.10.2019 61 325.30 52 094.00 9 231.30 17.72% 70 931.20 -9 605.90 -13.54%
30.09.2019 52 094.00 62 903.90 -10 809.90 -17.18% 75 655.20 -23 561.20 -31.14%
31.08.2019 62 903.90 63 838.40 - 934.50 -1.46% 73 480.20 -10 576.30 -14.39%
31.07.2019 63 838.40 52 159.40 11 679.00 22.39% 74 283.60 -10 445.20 -14.06%
30.06.2019 52 159.40 71 418.60 -19 259.20 -26.97% 62 517.90 -10 358.50 -16.57%
31.05.2019 71 418.60 81 745.00 -10 326.40 -12.63% 65 928.60 5 490.00 8.33%
30.04.2019 81 745.00 56 820.30 24 924.70 43.87% 61 136.20 20 608.80 33.71%
31.03.2019 56 820.30 60 795.70 -3 975.40 -6.54% 69 576.70 -12 756.40 -18.33%
28.02.2019 60 795.70 60 175.10 620.60 1.03% 54 706.60 6 089.10 11.13%
31.01.2019 60 175.10 51 404.20 8 770.90 17.06% 52 166.50 8 008.60 15.35%
31.12.2018 51 404.20 70 770.80 -19 366.60 -27.37% 42 842.80 8 561.40 19.98%
30.11.2018 70 770.80 70 931.20 - 160.40 -0.23% 63 623.30 7 147.50 11.23%
31.10.2018 70 931.20 75 655.20 -4 724.00 -6.24% 65 882.40 5 048.80 7.66%
30.09.2018 75 655.20 73 480.20 2 175.00 2.96% 61 991.90 13 663.30 22.04%
31.08.2018 73 480.20 74 283.60 - 803.40 -1.08% 67 018.00 6 462.20 9.64%
31.07.2018 74 283.60 62 517.90 11 765.70 18.82% 65 171.80 9 111.80 13.98%
30.06.2018 62 517.90 65 928.60 -3 410.70 -5.17% 63 868.80 -1 350.90 -2.12%
31.05.2018 65 928.60 61 136.20 4 792.40 7.84% 69 329.00 -3 400.40 -4.90%
30.04.2018 61 136.20 69 576.70 -8 440.50 -12.13% 70 338.80 -9 202.60 -13.08%
31.03.2018 69 576.70 54 706.60 14 870.10 27.18% 64 715.20 4 861.50 7.51%
28.02.2018 54 706.60 52 166.50 2 540.10 4.87% 46 923.40 7 783.20 16.59%
31.01.2018 52 166.50 42 842.80 9 323.70 21.76% 44 671.40 7 495.10 16.78%
31.12.2017 42 842.80 63 623.30 -20 780.50 -32.66% 45 494.70 -2 651.90 -5.83%
30.11.2017 63 623.30 65 882.40 -2 259.10 -3.43% 48 328.30 15 295.00 31.65%
31.10.2017 65 882.40 61 991.90 3 890.50 6.28% 57 738.60 8 143.80 14.10%
30.09.2017 61 991.90 67 018.00 -5 026.10 -7.50% 58 385.00 3 606.90 6.18%
31.08.2017 67 018.00 65 171.80 1 846.20 2.83% 58 593.60 8 424.40 14.38%
31.07.2017 65 171.80 63 868.80 1 303.00 2.04% 62 344.90 2 826.90 4.53%
30.06.2017 63 868.80 69 329.00 -5 460.20 -7.88% 61 159.90 2 708.90 4.43%
31.05.2017 69 329.00 70 338.80 -1 009.80 -1.44% 60 473.70 8 855.30 14.64%
30.04.2017 70 338.80 64 715.20 5 623.60 8.69% 58 627.70 11 711.10 19.98%
31.03.2017 64 715.20 46 923.40 17 791.80 37.92% 50 831.90 13 883.30 27.31%
28.02.2017 46 923.40 44 671.40 2 252.00 5.04% 53 706.00 -6 782.60 -12.63%
31.01.2017 44 671.40 45 494.70 - 823.30 -1.81% 57 148.80 -12 477.40 -21.83%
31.12.2016 45 494.70 48 328.30 -2 833.60 -5.86% 59 246.30 -13 751.60 -23.21%
30.11.2016 48 328.30 57 738.60 -9 410.30 -16.30% 92 473.30 -44 145.00 -47.74%
31.10.2016 57 738.60 58 385.00 - 646.40 -1.11% 103 195.40 -45 456.80 -44.05%
30.09.2016 58 385.00 58 593.60 - 208.60 -0.36% 113 270.20 -54 885.20 -48.46%
31.08.2016 58 593.60 62 344.90 -3 751.30 -6.02% 106 815.50 -48 221.90 -45.15%
31.07.2016 62 344.90 61 159.90 1 185.00 1.94% 95 674.20 -33 329.30 -34.84%
30.06.2016 61 159.90 60 473.70 686.20 1.13% 86 945.00 -25 785.10 -29.66%
31.05.2016 60 473.70 58 627.70 1 846.00 3.15% 89 762.10 -29 288.40 -32.63%
30.04.2016 58 627.70 50 831.90 7 795.80 15.34% 93 025.70 -34 398.00 -36.98%
31.03.2016 50 831.90 53 706.00 -2 874.10 -5.35% 104 026.40 -53 194.50 -51.14%
29.02.2016 53 706.00 57 148.80 -3 442.80 -6.02% 83 235.30 -29 529.30 -35.48%
31.01.2016 57 148.80 59 246.30 -2 097.50 -3.54% 85 288.30 -28 139.50 -32.99%
31.12.2015 59 246.30 92 473.30 -33 227.00 -35.93% 95 561.30 -36 315.00 -38.00%
30.11.2015 92 473.30 103 195.40 -10 722.10 -10.39% 108 492.70 -16 019.40 -14.77%
31.10.2015 103 195.40 113 270.20 -10 074.80 -8.89% 107 147.50 -3 952.10 -3.69%
30.09.2015 113 270.20 106 815.50 6 454.70 6.04% 96 090.50 17 179.70 17.88%
31.08.2015 106 815.50 95 674.20 11 141.30 11.64% 107 004.60 - 189.10 -0.18%
31.07.2015 95 674.20 86 945.00 8 729.20 10.04% 111 549.30 -15 875.10 -14.23%
30.06.2015 86 945.00 89 762.10 -2 817.10 -3.14% 105 709.70 -18 764.70 -17.75%
31.05.2015 89 762.10 93 025.70 -3 263.60 -3.51% 107 107.40 -17 345.30 -16.19%
30.04.2015 93 025.70 104 026.40 -11 000.70 -10.57% 106 577.40 -13 551.70 -12.72%
31.03.2015 104 026.40 83 235.30 20 791.10 24.98% 110 904.20 -6 877.80 -6.20%
28.02.2015 83 235.30 85 288.30 -2 053.00 -2.41% 86 990.10 -3 754.80 -4.32%
31.01.2015 85 288.30 95 561.30 -10 273.00 -10.75% 89 869.30 -4 581.00 -5.10%
31.12.2014 95 561.30 108 492.70 -12 931.40 -11.92% 108 040.00 -12 478.70 -11.55%
30.11.2014 108 492.70 107 147.50 1 345.20 1.26% 112 981.40 -4 488.70 -3.97%
31.10.2014 107 147.50 96 090.50 11 057.00 11.51% 59 836.20 47 311.30 79.07%
30.09.2014 96 090.50 107 004.60 -10 914.10 -10.20% 58 683.00 37 407.50 63.74%
31.08.2014 107 004.60 111 549.30 -4 544.70 -4.07% 59 065.90 47 938.70 81.16%
31.07.2014 111 549.30 105 709.70 5 839.60 5.52% 53 277.30 58 272.00 109.37%
30.06.2014 105 709.70 107 107.40 -1 397.70 -1.30% 53 193.30 52 516.40 98.73%
31.05.2014 107 107.40 106 577.40 530.00 0.50% 53 425.10 53 682.30 100.48%
30.04.2014 106 577.40 110 904.20 -4 326.80 -3.90% 49 652.50 56 924.90 114.65%
31.03.2014 110 904.20 86 990.10 23 914.10 27.49% 52 459.40 58 444.80 111.41%
28.02.2014 86 990.10 89 869.30 -2 879.20 -3.20% 53 038.20 33 951.90 64.01%
31.01.2014 89 869.30 108 040.00 -18 170.70 -16.82% 54 743.80 35 125.50 64.16%
31.12.2013 108 040.00 112 981.40 -4 941.40 -4.37% 52 874.40 55 165.60 104.33%
30.11.2013 112 981.40 59 836.20 53 145.20 88.82% 52 005.50 60 975.90 117.25%
31.10.2013 59 836.20 58 683.00 1 153.20 1.97% 54 611.20 5 225.00 9.57%
30.09.2013 58 683.00 59 065.90 - 382.90 -0.65% 61 925.60 -3 242.60 -5.24%
31.08.2013 59 065.90 53 277.30 5 788.60 10.87% 62 242.80 -3 176.90 -5.10%
31.07.2013 53 277.30 53 193.30 84.00 0.16% 70 969.40 -17 692.10 -24.93%
30.06.2013 53 193.30 53 425.10 - 231.80 -0.43% 92 053.00 -38 859.70 -42.21%
31.05.2013 53 425.10 49 652.50 3 772.60 7.60% 96 973.80 -43 548.70 -44.91%
30.04.2013 49 652.50 52 459.40 -2 806.90 -5.35% 112 521.00 -62 868.50 -55.87%
31.03.2013 52 459.40 53 038.20 - 578.80 -1.09% 112 514.90 -60 055.50 -53.38%
28.02.2013 53 038.20 54 743.80 -1 705.60 -3.12% 101 173.70 -48 135.50 -47.58%
31.01.2013 54 743.80 52 874.40 1 869.40 3.54% 75 801.80 -21 058.00 -27.78%
31.12.2012 52 874.40 52 005.50 868.90 1.67% 73 854.20 -20 979.80 -28.41%
30.11.2012 52 005.50 54 611.20 -2 605.70 -4.77% 76 393.80 -24 388.30 -31.92%
31.10.2012 54 611.20 61 925.60 -7 314.40 -11.81% 82 613.70 -28 002.50 -33.90%
30.09.2012 61 925.60 62 242.80 - 317.20 -0.51% 93 901.90 -31 976.30 -34.05%
31.08.2012 62 242.80 70 969.40 -8 726.60 -12.30% 98 286.50 -36 043.70 -36.67%
31.07.2012 70 969.40 92 053.00 -21 083.60 -22.90% 100 118.60 -29 149.20 -29.11%
30.06.2012 92 053.00 96 973.80 -4 920.80 -5.07% 97 786.90 -5 733.90 -5.86%
31.05.2012 96 973.80 112 521.00 -15 547.20 -13.82% 95 783.60 1 190.20 1.24%
30.04.2012 112 521.00 112 514.90 6.10 0.01% 101 974.30 10 546.70 10.34%
31.03.2012 112 514.90 101 173.70 11 341.20 11.21% 105 517.60 6 997.30 6.63%
29.02.2012 101 173.70 75 801.80 25 371.90 33.47% 107 237.40 -6 063.70 -5.65%
31.01.2012 75 801.80 73 854.20 1 947.60 2.64% 103 641.30 -27 839.50 -26.86%
31.12.2011 73 854.20 76 393.80 -2 539.60 -3.32% 81 638.10 -7 783.90 -9.53%
30.11.2011 76 393.80 82 613.70 -6 219.90 -7.53% 81 089.70 -4 695.90 -5.79%
31.10.2011 82 613.70 93 901.90 -11 288.20 -12.02% 81 808.50 805.20 0.98%
30.09.2011 93 901.90 98 286.50 -4 384.60 -4.46% 75 486.50 18 415.40 24.40%
31.08.2011 98 286.50 100 118.60 -1 832.10 -1.83% 78 428.60 19 857.90 25.32%
31.07.2011 100 118.60 97 786.90 2 331.70 2.38% 88 325.00 11 793.60 13.35%
30.06.2011 97 786.90 95 783.60 2 003.30 2.09% 100 390.50 -2 603.60 -2.59%
31.05.2011 95 783.60 101 974.30 -6 190.70 -6.07% 105 470.50 -9 686.90 -9.18%
30.04.2011 101 974.30 105 517.60 -3 543.30 -3.36% 130 162.50 -28 188.20 -21.66%
31.03.2011 105 517.60 107 237.40 -1 719.80 -1.60% 83 615.70 21 901.90 26.19%
28.02.2011 107 237.40 103 641.30 3 596.10 3.47% 82 447.60 24 789.80 30.07%
31.01.2011 103 641.30 81 638.10 22 003.20 26.95% 88 925.80 14 715.50 16.55%
31.12.2010 81 638.10 81 089.70 548.40 0.68% 87 580.40 -5 942.30 -6.78%
30.11.2010 81 089.70 81 808.50 - 718.80 -0.88% 86 261.40 -5 171.70 -6.00%
31.10.2010 81 808.50 75 486.50 6 322.00 8.38% 89 292.70 -7 484.20 -8.38%
30.09.2010 75 486.50 78 428.60 -2 942.10 -3.75% 90 678.80 -15 192.30 -16.75%
31.08.2010 78 428.60 88 325.00 -9 896.40 -11.20% 105 286.10 -26 857.50 -25.51%
31.07.2010 88 325.00 100 390.50 -12 065.50 -12.02% 98 892.80 -10 567.80 -10.69%
30.06.2010 100 390.50 105 470.50 -5 080.00 -4.82% 116 376.70 -15 986.20 -13.74%
31.05.2010 105 470.50 130 162.50 -24 692.00 -18.97% 120 482.30 -15 011.80 -12.46%
30.04.2010 130 162.50 83 615.70 46 546.80 55.67% 110 906.20 19 256.30 17.36%
31.03.2010 83 615.70 82 447.60 1 168.10 1.42% 120 343.00 -36 727.30 -30.52%
28.02.2010 82 447.60 88 925.80 -6 478.20 -7.28% 124 501.80 -42 054.20 -33.78%
31.01.2010 88 925.80 87 580.40 1 345.40 1.54% 121 280.70 -32 354.90 -26.68%
31.12.2009 87 580.40 86 261.40 1 319.00 1.53% 129 495.20 -41 914.80 -32.37%
30.11.2009 86 261.40 89 292.70 -3 031.30 -3.39% 125 973.60 -39 712.20 -31.52%
31.10.2009 89 292.70 90 678.80 -1 386.10 -1.53% 122 905.30 -33 612.60 -27.35%
30.09.2009 90 678.80 105 286.10 -14 607.30 -13.87% 121 647.70 -30 968.90 -25.46%
31.08.2009 105 286.10 98 892.80 6 393.30 6.46% 128 384.00 -23 097.90 -17.99%
31.07.2009 98 892.80 116 376.70 -17 483.90 -15.02% 124 068.30 -25 175.50 -20.29%
30.06.2009 116 376.70 120 482.30 -4 105.60 -3.41% 121 681.30 -5 304.60 -4.36%
31.05.2009 120 482.30 110 906.20 9 576.10 8.63% 125 743.40 -5 261.10 -4.18%
30.04.2009 110 906.20 120 343.00 -9 436.80 -7.84% 127 447.30 -16 541.10 -12.98%
31.03.2009 120 343.00 124 501.80 -4 158.80 -3.34% 117 812.20 2 530.80 2.15%
28.02.2009 124 501.80 121 280.70 3 221.10 2.66% 124 813.70 - 311.90 -0.25%
31.01.2009 121 280.70 129 495.20 -8 214.50 -6.34% 113 071.10 8 209.60 7.26%
31.12.2008 129 495.20 125 973.60 3 521.60 2.80% 112 531.00 16 964.20 15.08%
30.11.2008 125 973.60 122 905.30 3 068.30 2.50% 106 774.60 19 199.00 17.98%
31.10.2008 122 905.30 121 647.70 1 257.60 1.03% 103 451.40 19 453.90 18.80%
30.09.2008 121 647.70 128 384.00 -6 736.30 -5.25% 103 818.30 17 829.40 17.17%
31.08.2008 128 384.00 124 068.30 4 315.70 3.48% 115 754.20 12 629.80 10.91%
31.07.2008 124 068.30 121 681.30 2 387.00 1.96% 109 344.30 14 724.00 13.47%
30.06.2008 121 681.30 125 743.40 -4 062.10 -3.23% 114 672.20 7 009.10 6.11%
31.05.2008 125 743.40 127 447.30 -1 703.90 -1.34% 104 038.70 21 704.70 20.86%
30.04.2008 127 447.30 117 812.20 9 635.10 8.18% 105 080.60 22 366.70 21.29%
31.03.2008 117 812.20 124 813.70 -7 001.50 -5.61% 101 956.10 15 856.10 15.55%
29.02.2008 124 813.70 113 071.10 11 742.60 10.39% 97 344.50 27 469.20 28.22%
31.01.2008 113 071.10 112 531.00 540.10 0.48% 105 493.40 7 577.70 7.18%
31.12.2007 112 531.00 106 774.60 5 756.40 5.39% 102 449.60 10 081.40 9.84%
30.11.2007 106 774.60 103 451.40 3 323.20 3.21% 98 208.80 8 565.80 8.72%
31.10.2007 103 451.40 103 818.30 - 366.90 -0.35% 105 762.90 -2 311.50 -2.19%
30.09.2007 103 818.30 115 754.20 -11 935.90 -10.31% 85 935.40 17 882.90 20.81%
31.08.2007 115 754.20 109 344.30 6 409.90 5.86% 100 209.00 15 545.20 15.51%
31.07.2007 109 344.30 114 672.20 -5 327.90 -4.65% 97 097.60 12 246.70 12.61%
30.06.2007 114 672.20 104 038.70 10 633.50 10.22% 93 912.00 20 760.20 22.11%
31.05.2007 104 038.70 105 080.60 -1 041.90 -0.99% 93 775.40 10 263.30 10.94%
30.04.2007 105 080.60 101 956.10 3 124.50 3.06% 92 370.40 12 710.20 13.76%
31.03.2007 101 956.10 97 344.50 4 611.60 4.74% 94 590.40 7 365.70 7.79%
28.02.2007 97 344.50 105 493.40 -8 148.90 -7.72% 95 960.30 1 384.20 1.44%
31.01.2007 105 493.40 102 449.60 3 043.80 2.97% 96 249.00 9 244.40 9.60%
31.12.2006 102 449.60 98 208.80 4 240.80 4.32% 89 250.70 13 198.90 14.79%
30.11.2006 98 208.80 105 762.90 -7 554.10 -7.14% 88 458.60 9 750.20 11.02%
31.10.2006 105 762.90 85 935.40 19 827.50 23.07% 92 122.30 13 640.60 14.81%
30.09.2006 85 935.40 100 209.00 -14 273.60 -14.24% 85 284.40 651.00 0.76%
31.08.2006 100 209.00 97 097.60 3 111.40 3.20% 88 366.20 11 842.80 13.40%
31.07.2006 97 097.60 93 912.00 3 185.60 3.39% 89 576.20 7 521.40 8.40%
30.06.2006 93 912.00 93 775.40 136.60 0.15% 80 674.20 13 237.80 16.41%
31.05.2006 93 775.40 92 370.40 1 405.00 1.52% 81 620.90 12 154.50 14.89%
30.04.2006 92 370.40 94 590.40 -2 220.00 -2.35% 78 629.40 13 741.00 17.48%
31.03.2006 94 590.40 95 960.30 -1 369.90 -1.43% 75 208.40 19 382.00 25.77%
28.02.2006 95 960.30 96 249.00 - 288.70 -0.30% 77 547.10 18 413.20 23.74%
31.01.2006 96 249.00 89 250.70 6 998.30 7.84% 77 271.00 18 978.00 24.56%
31.12.2005 89 250.70 88 458.60 792.10 0.90% 74 671.20 14 579.50 19.52%
30.11.2005 88 458.60 92 122.30 -3 663.70 -3.98% 81 322.30 7 136.30 8.78%
31.10.2005 92 122.30 85 284.40 6 837.90 8.02% 84 765.90 7 356.40 8.68%
30.09.2005 85 284.40 88 366.20 -3 081.80 -3.49% 87 021.10 -1 736.70 -2.00%
31.08.2005 88 366.20 89 576.20 -1 210.00 -1.35% 87 303.80 1 062.40 1.22%
31.07.2005 89 576.20 80 674.20 8 902.00 11.03% 87 689.20 1 887.00 2.15%
30.06.2005 80 674.20 81 620.90 - 946.70 -1.16% 84 808.90 -4 134.70 -4.88%
31.05.2005 81 620.90 78 629.40 2 991.50 3.80% 81 009.70 611.20 0.75%
30.04.2005 78 629.40 75 208.40 3 421.00 4.55% 78 878.20 - 248.80 -0.32%
31.03.2005 75 208.40 77 547.10 -2 338.70 -3.02% 79 913.70 -4 705.30 -5.89%
28.02.2005 77 547.10 77 271.00 276.10 0.36% 77 002.80 544.30 0.71%
31.01.2005 77 271.00 74 671.20 2 599.80 3.48% 78 308.60 -1 037.60 -1.32%
31.12.2004 74 671.20 81 322.30 -6 651.10 -8.18% 78 177.20 -3 506.00 -4.48%
30.11.2004 81 322.30 84 765.90 -3 443.60 -4.06% 87 150.30 -5 828.00 -6.69%
31.10.2004 84 765.90 87 021.10 -2 255.20 -2.59% 90 489.80 -5 723.90 -6.33%
30.09.2004 87 021.10 87 303.80 - 282.70 -0.32% 85 234.40 1 786.70 2.10%
31.08.2004 87 303.80 87 689.20 - 385.40 -0.44% 96 536.00 -9 232.20 -9.56%
31.07.2004 87 689.20 84 808.90 2 880.30 3.40% 95 225.40 -7 536.20 -7.91%
30.06.2004 84 808.90 81 009.70 3 799.20 4.69% 94 632.10 -9 823.20 -10.38%
31.05.2004 81 009.70 78 878.20 2 131.50 2.70% 85 304.90 -4 295.20 -5.04%
30.04.2004 78 878.20 79 913.70 -1 035.50 -1.30% 84 109.80 -5 231.60 -6.22%
31.03.2004 79 913.70 77 002.80 2 910.90 3.78% 87 711.40 -7 797.70 -8.89%
29.02.2004 77 002.80 78 308.60 -1 305.80 -1.67% 87 648.90 -10 646.10 -12.15%
31.01.2004 78 308.60 78 177.20 131.40 0.17% 87 704.30 -9 395.70 -10.71%
31.12.2003 78 177.20 87 150.30 -8 973.10 -10.30% 88 234.80 -10 057.60 -11.40%
30.11.2003 87 150.30 90 489.80 -3 339.50 -3.69% 89 026.90 -1 876.60 -2.11%
31.10.2003 90 489.80 85 234.40 5 255.40 6.17% 85 720.10 4 769.70 5.56%
30.09.2003 85 234.40 96 536.00 -11 301.60 -11.71% 83 989.40 1 245.00 1.48%
31.08.2003 96 536.00 95 225.40 1 310.60 1.38% 85 425.90 11 110.10 13.01%
31.07.2003 95 225.40 94 632.10 593.30 0.63% 87 189.10 8 036.30 9.22%
30.06.2003 94 632.10 85 304.90 9 327.20 10.93% 85 272.90 9 359.20 10.98%
31.05.2003 85 304.90 84 109.80 1 195.10 1.42% 90 578.20 -5 273.30 -5.82%
30.04.2003 84 109.80 87 711.40 -3 601.60 -4.11% 92 431.60 -8 321.80 -9.00%
31.03.2003 87 711.40 87 648.90 62.50 0.07% 96 627.50 -8 916.10 -9.23%
28.02.2003 87 648.90 87 704.30 -55.40 -0.06% 100 870.30 -13 221.40 -13.11%
31.01.2003 87 704.30 88 234.80 - 530.50 -0.60% 109 627.80 -21 923.50 -20.00%
31.12.2002 88 234.80 89 026.90 - 792.10 -0.89% 112 996.70 -24 761.90 -21.91%
30.11.2002 89 026.90 85 720.10 3 306.80 3.86% 103 500.70 -14 473.80 -13.98%
31.10.2002 85 720.10 83 989.40 1 730.70 2.06% 106 262.30 -20 542.20 -19.33%
30.09.2002 83 989.40 85 425.90 -1 436.50 -1.68% 107 049.80 -23 060.40 -21.54%
31.08.2002 85 425.90 87 189.10 -1 763.20 -2.02% 116 130.40 -30 704.50 -26.44%
31.07.2002 87 189.10 85 272.90 1 916.20 2.25% 114 775.50 -27 586.40 -24.04%
30.06.2002 85 272.90 90 578.20 -5 305.30 -5.86% 112 970.20 -27 697.30 -24.52%
31.05.2002 90 578.20 92 431.60 -1 853.40 -2.01% 114 377.40 -23 799.20 -20.81%
30.04.2002 92 431.60 96 627.50 -4 195.90 -4.34% 130 266.50 -37 834.90 -29.04%
31.03.2002 96 627.50 100 870.30 -4 242.80 -4.21% 110 157.40 -13 529.90 -12.28%
28.02.2002 100 870.30 109 627.80 -8 757.50 -7.99% 105 907.00 -5 036.70 -4.76%
31.01.2002 109 627.80 112 996.70 -3 368.90 -2.98% 105 511.20 4 116.60 3.90%
31.12.2001 112 996.70 103 500.70 9 496.00 9.17% 100 437.80 12 558.90 12.50%
30.11.2001 103 500.70 106 262.30 -2 761.60 -2.60% 102 406.80 1 093.90 1.07%
31.10.2001 106 262.30 107 049.80 - 787.50 -0.74% 99 766.70 6 495.60 6.51%
30.09.2001 107 049.80 116 130.40 -9 080.60 -7.82% 95 005.10 12 044.70 12.68%
31.08.2001 116 130.40 114 775.50 1 354.90 1.18% 98 575.20 17 555.20 17.81%
31.07.2001 114 775.50 112 970.20 1 805.30 1.60% 94 548.30 20 227.20 21.39%
30.06.2001 112 970.20 114 377.40 -1 407.20 -1.23% 90 420.80 22 549.40 24.94%
31.05.2001 114 377.40 130 266.50 -15 889.10 -12.20% 91 925.60 22 451.80 24.42%
30.04.2001 130 266.50 110 157.40 20 109.10 18.25% 92 398.70 37 867.80 40.98%
31.03.2001 110 157.40 105 907.00 4 250.40 4.01% 89 583.90 20 573.50 22.97%
28.02.2001 105 907.00 105 511.20 395.80 0.38% 91 074.20 14 832.80 16.29%
31.01.2001 105 511.20 100 437.80 5 073.40 5.05% 91 477.20 14 034.00 15.34%
31.12.2000 100 437.80 102 406.80 -1 969.00 -1.92% 93 783.40 6 654.40 7.10%
30.11.2000 102 406.80 99 766.70 2 640.10 2.65% 89 680.50 12 726.30 14.19%
31.10.2000 99 766.70 95 005.10 4 761.60 5.01% 89 044.80 10 721.90 12.04%
30.09.2000 95 005.10 98 575.20 -3 570.10 -3.62% 85 502.70 9 502.40 11.11%
31.08.2000 98 575.20 94 548.30 4 026.90 4.26% 91 102.60 7 472.60 8.20%
31.07.2000 94 548.30 90 420.80 4 127.50 4.56% 87 973.70 6 574.60 7.47%
30.06.2000 90 420.80 91 925.60 -1 504.80 -1.64% 83 705.20 6 715.60 8.02%
31.05.2000 91 925.60 92 398.70 - 473.10 -0.51% 87 406.70 4 518.90 5.17%
30.04.2000 92 398.70 89 583.90 2 814.80 3.14% 85 649.30 6 749.40 7.88%
31.03.2000 89 583.90 91 074.20 -1 490.30 -1.64% 84 633.10 4 950.80 5.85%
29.02.2000 91 074.20 91 477.20 - 403.00 -0.44% 86 341.10 4 733.10 5.48%
31.01.2000 91 477.20 93 783.40 -2 306.20 -2.46% 83 436.10 8 041.10 9.64%
31.12.1999 93 783.40 89 680.50 4 102.90 4.58% 85 051.00 8 732.40 10.27%
30.11.1999 89 680.50 89 044.80 635.70 0.71% 78 520.00 11 160.50 14.21%
31.10.1999 89 044.80 85 502.70 3 542.10 4.14% 77 138.00 11 906.80 15.44%
30.09.1999 85 502.70 91 102.60 -5 599.90 -6.15% 78 343.10 7 159.60 9.14%
31.08.1999 91 102.60 87 973.70 3 128.90 3.56% 88 194.10 2 908.50 3.30%
31.07.1999 87 973.70 83 705.20 4 268.50 5.10% 85 951.10 2 022.60 2.35%
30.06.1999 83 705.20 87 406.70 -3 701.50 -4.23% 80 015.30 3 689.90 4.61%
31.05.1999 87 406.70 85 649.30 1 757.40 2.05% 79 191.10 8 215.60 10.37%
30.04.1999 85 649.30 84 633.10 1 016.20 1.20% 76 545.00 9 104.30 11.89%
31.03.1999 84 633.10 86 341.10 -1 708.00 -1.98% 75 091.10 9 542.00 12.71%
28.02.1999 86 341.10 83 436.10 2 905.00 3.48% 78 371.00 7 970.10 10.17%
31.01.1999 83 436.10 85 051.00 -1 614.90 -1.90% 81 285.40 2 150.70 2.65%
31.12.1998 85 051.00 78 520.00 6 531.00 8.32% 83 950.30 1 100.70 1.31%
30.11.1998 78 520.00 77 138.00 1 382.00 1.79% 72 703.40 5 816.60 8.00%
31.10.1998 77 138.00 78 343.10 -1 205.10 -1.54% 71 052.20 6 085.80 8.57%
30.09.1998 78 343.10 88 194.10 -9 851.00 -11.17% 69 045.70 9 297.40 13.47%
31.08.1998 88 194.10 85 951.10 2 243.00 2.61% 68 713.60 19 480.50 28.35%
31.07.1998 85 951.10 80 015.30 5 935.80 7.42% 66 030.70 19 920.40 30.17%
30.06.1998 80 015.30 79 191.10 824.20 1.04% 63 111.30 16 904.00 26.78%
31.05.1998 79 191.10 76 545.00 2 646.10 3.46% 59 876.50 19 314.60 32.26%
30.04.1998 76 545.00 75 091.10 1 453.90 1.94% 47 188.50 29 356.50 62.21%
31.03.1998 75 091.10 78 371.00 -3 279.90 -4.18% 46 172.10 28 919.00 62.63%
28.02.1998 78 371.00 81 285.40 -2 914.40 -3.59% 40 124.10 38 246.90 95.32%
31.01.1998 81 285.40 83 950.30 -2 664.90 -3.17% 39 292.30 41 993.10 106.87%
31.12.1997 83 950.30 72 703.40 11 246.90 15.47% - - -
30.11.1997 72 703.40 71 052.20 1 651.20 2.32% - - -
31.10.1997 71 052.20 69 045.70 2 006.50 2.91% - - -
30.09.1997 69 045.70 68 713.60 332.10 0.48% - - -
31.08.1997 68 713.60 66 030.70 2 682.90 4.06% - - -
31.07.1997 66 030.70 63 111.30 2 919.40 4.63% - - -
30.06.1997 63 111.30 59 876.50 3 234.80 5.40% - - -
31.05.1997 59 876.50 47 188.50 12 688.00 26.89% - - -
30.04.1997 47 188.50 46 172.10 1 016.40 2.20% - - -
31.03.1997 46 172.10 40 124.10 6 048.00 15.07% - - -
28.02.1997 40 124.10 39 292.30 831.80 2.12% - - -
31.01.1997 39 292.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Termínované vklady krátkodobé celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Vklady klientů podle časového hlediska (EUR))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč))
Termínované vklady krátkodobé celkem (Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Označení stránky: termínované vklady

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies