Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2016 165 663.10
Min 30.06.2002 31 344.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 122 940.40 122 149.30 791.10 0.65% 137 470.80 -14 530.40 -10.57%
28.02.2019 122 149.30 122 514.50 - 365.20 -0.30% 138 327.50 -16 178.20 -11.70%
31.01.2019 122 514.50 122 614.20 -99.70 -0.08% 137 628.90 -15 114.40 -10.98%
31.12.2018 122 614.20 124 308.20 -1 694.00 -1.36% 141 826.20 -19 212.00 -13.55%
30.11.2018 124 308.20 127 596.80 -3 288.60 -2.58% 141 644.30 -17 336.10 -12.24%
31.10.2018 127 596.80 130 181.40 -2 584.60 -1.99% 145 979.00 -18 382.20 -12.59%
30.09.2018 130 181.40 131 005.40 - 824.00 -0.63% 150 214.90 -20 033.50 -13.34%
31.08.2018 131 005.40 129 768.60 1 236.80 0.95% 152 113.60 -21 108.20 -13.88%
31.07.2018 129 768.60 132 670.20 -2 901.60 -2.19% 152 216.30 -22 447.70 -14.75%
30.06.2018 132 670.20 136 183.30 -3 513.10 -2.58% 152 937.00 -20 266.80 -13.25%
31.05.2018 136 183.30 136 453.40 - 270.10 -0.20% 153 194.30 -17 011.00 -11.10%
30.04.2018 136 453.40 137 470.80 -1 017.40 -0.74% 157 396.10 -20 942.70 -13.31%
31.03.2018 137 470.80 138 327.50 - 856.70 -0.62% 160 785.90 -23 315.10 -14.50%
28.02.2018 138 327.50 137 628.90 698.60 0.51% 159 750.70 -21 423.20 -13.41%
31.01.2018 137 628.90 141 826.20 -4 197.30 -2.96% 158 257.90 -20 629.00 -13.04%
31.12.2017 141 826.20 141 644.30 181.90 0.13% 159 840.40 -18 014.20 -11.27%
30.11.2017 141 644.30 145 979.00 -4 334.70 -2.97% 158 734.70 -17 090.40 -10.77%
31.10.2017 145 979.00 150 214.90 -4 235.90 -2.82% 162 323.30 -16 344.30 -10.07%
30.09.2017 150 214.90 152 113.60 -1 898.70 -1.25% 164 976.00 -14 761.10 -8.95%
31.08.2017 152 113.60 152 216.30 - 102.70 -0.07% 165 663.10 -13 549.50 -8.18%
31.07.2017 152 216.30 152 937.00 - 720.70 -0.47% 163 732.80 -11 516.50 -7.03%
30.06.2017 152 937.00 153 194.30 - 257.30 -0.17% 164 089.10 -11 152.10 -6.80%
31.05.2017 153 194.30 157 396.10 -4 201.80 -2.67% 164 114.60 -10 920.30 -6.65%
30.04.2017 157 396.10 160 785.90 -3 389.80 -2.11% 161 361.20 -3 965.10 -2.46%
31.03.2017 160 785.90 159 750.70 1 035.20 0.65% 158 850.80 1 935.10 1.22%
28.02.2017 159 750.70 158 257.90 1 492.80 0.94% 158 608.90 1 141.80 0.72%
31.01.2017 158 257.90 159 840.40 -1 582.50 -0.99% 162 675.80 -4 417.90 -2.72%
31.12.2016 159 840.40 158 734.70 1 105.70 0.70% 161 969.40 -2 129.00 -1.31%
30.11.2016 158 734.70 162 323.30 -3 588.60 -2.21% 158 350.50 384.20 0.24%
31.10.2016 162 323.30 164 976.00 -2 652.70 -1.61% 156 918.30 5 405.00 3.44%
30.09.2016 164 976.00 165 663.10 - 687.10 -0.41% 162 886.80 2 089.20 1.28%
31.08.2016 165 663.10 163 732.80 1 930.30 1.18% 162 441.10 3 222.00 1.98%
31.07.2016 163 732.80 164 089.10 - 356.30 -0.22% 162 224.20 1 508.60 0.93%
30.06.2016 164 089.10 164 114.60 -25.50 -0.02% 163 282.70 806.40 0.49%
31.05.2016 164 114.60 161 361.20 2 753.40 1.71% 162 161.40 1 953.20 1.20%
30.04.2016 161 361.20 158 850.80 2 510.40 1.58% 159 834.90 1 526.30 0.95%
31.03.2016 158 850.80 158 608.90 241.90 0.15% 159 240.80 - 390.00 -0.24%
29.02.2016 158 608.90 162 675.80 -4 066.90 -2.50% 154 112.50 4 496.40 2.92%
31.01.2016 162 675.80 161 969.40 706.40 0.44% 149 799.30 12 876.50 8.60%
31.12.2015 161 969.40 158 350.50 3 618.90 2.29% 145 405.30 16 564.10 11.39%
30.11.2015 158 350.50 156 918.30 1 432.20 0.91% 146 721.70 11 628.80 7.93%
31.10.2015 156 918.30 162 886.80 -5 968.50 -3.66% 159 959.20 -3 040.90 -1.90%
30.09.2015 162 886.80 162 441.10 445.70 0.27% 152 614.30 10 272.50 6.73%
31.08.2015 162 441.10 162 224.20 216.90 0.13% 151 784.00 10 657.10 7.02%
31.07.2015 162 224.20 163 282.70 -1 058.50 -0.65% 149 277.30 12 946.90 8.67%
30.06.2015 163 282.70 162 161.40 1 121.30 0.69% 144 831.60 18 451.10 12.74%
31.05.2015 162 161.40 159 834.90 2 326.50 1.46% 152 758.20 9 403.20 6.16%
30.04.2015 159 834.90 159 240.80 594.10 0.37% 152 770.30 7 064.60 4.62%
31.03.2015 159 240.80 154 112.50 5 128.30 3.33% 153 252.30 5 988.50 3.91%
28.02.2015 154 112.50 149 799.30 4 313.20 2.88% 154 167.00 -54.50 -0.04%
31.01.2015 149 799.30 145 405.30 4 394.00 3.02% 154 123.70 -4 324.40 -2.81%
31.12.2014 145 405.30 146 721.70 -1 316.40 -0.90% 153 724.30 -8 319.00 -5.41%
30.11.2014 146 721.70 159 959.20 -13 237.50 -8.28% 151 596.90 -4 875.20 -3.22%
31.10.2014 159 959.20 152 614.30 7 344.90 4.81% 141 019.80 18 939.40 13.43%
30.09.2014 152 614.30 151 784.00 830.30 0.55% 146 139.90 6 474.40 4.43%
31.08.2014 151 784.00 149 277.30 2 506.70 1.68% 145 361.50 6 422.50 4.42%
31.07.2014 149 277.30 144 831.60 4 445.70 3.07% 146 141.00 3 136.30 2.15%
30.06.2014 144 831.60 152 758.20 -7 926.60 -5.19% 145 504.10 - 672.50 -0.46%
31.05.2014 152 758.20 152 770.30 -12.10 -0.01% 145 624.90 7 133.30 4.90%
30.04.2014 152 770.30 153 252.30 - 482.00 -0.31% 140 778.40 11 991.90 8.52%
31.03.2014 153 252.30 154 167.00 - 914.70 -0.59% 144 786.10 8 466.20 5.85%
28.02.2014 154 167.00 154 123.70 43.30 0.03% 146 964.60 7 202.40 4.90%
31.01.2014 154 123.70 153 724.30 399.40 0.26% 147 165.00 6 958.70 4.73%
31.12.2013 153 724.30 151 596.90 2 127.40 1.40% 148 155.40 5 568.90 3.76%
30.11.2013 151 596.90 141 019.80 10 577.10 7.50% 155 075.30 -3 478.40 -2.24%
31.10.2013 141 019.80 146 139.90 -5 120.10 -3.50% 153 936.80 -12 917.00 -8.39%
30.09.2013 146 139.90 145 361.50 778.40 0.54% 146 090.70 49.20 0.03%
31.08.2013 145 361.50 146 141.00 - 779.50 -0.53% 139 177.60 6 183.90 4.44%
31.07.2013 146 141.00 145 504.10 636.90 0.44% 142 336.90 3 804.10 2.67%
30.06.2013 145 504.10 145 624.90 - 120.80 -0.08% 144 795.80 708.30 0.49%
31.05.2013 145 624.90 140 778.40 4 846.50 3.44% 146 841.30 -1 216.40 -0.83%
30.04.2013 140 778.40 144 786.10 -4 007.70 -2.77% 139 967.90 810.50 0.58%
31.03.2013 144 786.10 146 964.60 -2 178.50 -1.48% 133 457.80 11 328.30 8.49%
28.02.2013 146 964.60 147 165.00 - 200.40 -0.14% 132 672.80 14 291.80 10.77%
31.01.2013 147 165.00 148 155.40 - 990.40 -0.67% 125 508.00 21 657.00 17.26%
31.12.2012 148 155.40 155 075.30 -6 919.90 -4.46% 129 136.50 19 018.90 14.73%
30.11.2012 155 075.30 153 936.80 1 138.50 0.74% 129 198.60 25 876.70 20.03%
31.10.2012 153 936.80 146 090.70 7 846.10 5.37% 129 430.90 24 505.90 18.93%
30.09.2012 146 090.70 139 177.60 6 913.10 4.97% 129 236.10 16 854.60 13.04%
31.08.2012 139 177.60 142 336.90 -3 159.30 -2.22% 128 580.50 10 597.10 8.24%
31.07.2012 142 336.90 144 795.80 -2 458.90 -1.70% 128 769.10 13 567.80 10.54%
30.06.2012 144 795.80 146 841.30 -2 045.50 -1.39% 133 660.90 11 134.90 8.33%
31.05.2012 146 841.30 139 967.90 6 873.40 4.91% 132 496.70 14 344.60 10.83%
30.04.2012 139 967.90 133 457.80 6 510.10 4.88% 129 883.20 10 084.70 7.76%
31.03.2012 133 457.80 132 672.80 785.00 0.59% 130 739.30 2 718.50 2.08%
29.02.2012 132 672.80 125 508.00 7 164.80 5.71% 125 727.90 6 944.90 5.52%
31.01.2012 125 508.00 129 136.50 -3 628.50 -2.81% 123 922.30 1 585.70 1.28%
31.12.2011 129 136.50 129 198.60 -62.10 -0.05% 120 001.10 9 135.40 7.61%
30.11.2011 129 198.60 129 430.90 - 232.30 -0.18% 120 663.20 8 535.40 7.07%
31.10.2011 129 430.90 129 236.10 194.80 0.15% 117 520.20 11 910.70 10.13%
30.09.2011 129 236.10 128 580.50 655.60 0.51% 115 464.30 13 771.80 11.93%
31.08.2011 128 580.50 128 769.10 - 188.60 -0.15% 106 942.60 21 637.90 20.23%
31.07.2011 128 769.10 133 660.90 -4 891.80 -3.66% 108 070.90 20 698.20 19.15%
30.06.2011 133 660.90 132 496.70 1 164.20 0.88% 110 365.10 23 295.80 21.11%
31.05.2011 132 496.70 129 883.20 2 613.50 2.01% 115 107.20 17 389.50 15.11%
30.04.2011 129 883.20 130 739.30 - 856.10 -0.65% 112 139.10 17 744.10 15.82%
31.03.2011 130 739.30 125 727.90 5 011.40 3.99% 112 041.40 18 697.90 16.69%
28.02.2011 125 727.90 123 922.30 1 805.60 1.46% 111 693.50 14 034.40 12.57%
31.01.2011 123 922.30 120 001.10 3 921.20 3.27% 111 070.80 12 851.50 11.57%
31.12.2010 120 001.10 120 663.20 - 662.10 -0.55% 110 475.20 9 525.90 8.62%
30.11.2010 120 663.20 117 520.20 3 143.00 2.67% 107 893.30 12 769.90 11.84%
31.10.2010 117 520.20 115 464.30 2 055.90 1.78% 110 569.10 6 951.10 6.29%
30.09.2010 115 464.30 106 942.60 8 521.70 7.97% 100 378.10 15 086.20 15.03%
31.08.2010 106 942.60 108 070.90 -1 128.30 -1.04% 105 192.80 1 749.80 1.66%
31.07.2010 108 070.90 110 365.10 -2 294.20 -2.08% 106 046.10 2 024.80 1.91%
30.06.2010 110 365.10 115 107.20 -4 742.10 -4.12% 108 004.00 2 361.10 2.19%
31.05.2010 115 107.20 112 139.10 2 968.10 2.65% 111 279.10 3 828.10 3.44%
30.04.2010 112 139.10 112 041.40 97.70 0.09% 110 008.30 2 130.80 1.94%
31.03.2010 112 041.40 111 693.50 347.90 0.31% 115 278.90 -3 237.50 -2.81%
28.02.2010 111 693.50 111 070.80 622.70 0.56% 116 968.60 -5 275.10 -4.51%
31.01.2010 111 070.80 110 475.20 595.60 0.54% 114 261.00 -3 190.20 -2.79%
31.12.2009 110 475.20 107 893.30 2 581.90 2.39% 114 315.10 -3 839.90 -3.36%
30.11.2009 107 893.30 110 569.10 -2 675.80 -2.42% 107 189.80 703.50 0.66%
31.10.2009 110 569.10 100 378.10 10 191.00 10.15% 103 547.80 7 021.30 6.78%
30.09.2009 100 378.10 105 192.80 -4 814.70 -4.58% 108 377.10 -7 999.00 -7.38%
31.08.2009 105 192.80 106 046.10 - 853.30 -0.80% 113 544.50 -8 351.70 -7.36%
31.07.2009 106 046.10 108 004.00 -1 957.90 -1.81% 110 486.50 -4 440.40 -4.02%
30.06.2009 108 004.00 111 279.10 -3 275.10 -2.94% 110 456.70 -2 452.70 -2.22%
31.05.2009 111 279.10 110 008.30 1 270.80 1.16% 113 403.80 -2 124.70 -1.87%
30.04.2009 110 008.30 115 278.90 -5 270.60 -4.57% 114 866.70 -4 858.40 -4.23%
31.03.2009 115 278.90 116 968.60 -1 689.70 -1.44% 115 591.70 - 312.80 -0.27%
28.02.2009 116 968.60 114 261.00 2 707.60 2.37% 124 627.40 -7 658.80 -6.15%
31.01.2009 114 261.00 114 315.10 -54.10 -0.05% 129 343.40 -15 082.40 -11.66%
31.12.2008 114 315.10 107 189.80 7 125.30 6.65% 131 980.30 -17 665.20 -13.38%
30.11.2008 107 189.80 103 547.80 3 642.00 3.52% 128 876.90 -21 687.10 -16.83%
31.10.2008 103 547.80 108 377.10 -4 829.30 -4.46% 131 928.90 -28 381.10 -21.51%
30.09.2008 108 377.10 113 544.50 -5 167.40 -4.55% 136 224.40 -27 847.30 -20.44%
31.08.2008 113 544.50 110 486.50 3 058.00 2.77% 136 387.00 -22 842.50 -16.75%
31.07.2008 110 486.50 110 456.70 29.80 0.03% 135 328.20 -24 841.70 -18.36%
30.06.2008 110 456.70 113 403.80 -2 947.10 -2.60% 138 511.90 -28 055.20 -20.25%
31.05.2008 113 403.80 114 866.70 -1 462.90 -1.27% 137 167.90 -23 764.10 -17.32%
30.04.2008 114 866.70 115 591.70 - 725.00 -0.63% 131 285.90 -16 419.20 -12.51%
31.03.2008 115 591.70 124 627.40 -9 035.70 -7.25% 127 213.10 -11 621.40 -9.14%
29.02.2008 124 627.40 129 343.40 -4 716.00 -3.65% 129 042.50 -4 415.10 -3.42%
31.01.2008 129 343.40 131 980.30 -2 636.90 -2.00% 127 778.40 1 565.00 1.22%
31.12.2007 131 980.30 128 876.90 3 103.40 2.41% 125 145.60 6 834.70 5.46%
30.11.2007 128 876.90 131 928.90 -3 052.00 -2.31% 127 077.90 1 799.00 1.42%
31.10.2007 131 928.90 136 224.40 -4 295.50 -3.15% 130 821.60 1 107.30 0.85%
30.09.2007 136 224.40 136 387.00 - 162.60 -0.12% 132 081.50 4 142.90 3.14%
31.08.2007 136 387.00 135 328.20 1 058.80 0.78% 131 632.40 4 754.60 3.61%
31.07.2007 135 328.20 138 511.90 -3 183.70 -2.30% 131 813.70 3 514.50 2.67%
30.06.2007 138 511.90 137 167.90 1 344.00 0.98% 129 624.60 8 887.30 6.86%
31.05.2007 137 167.90 131 285.90 5 882.00 4.48% 125 776.00 11 391.90 9.06%
30.04.2007 131 285.90 127 213.10 4 072.80 3.20% 124 139.00 7 146.90 5.76%
31.03.2007 127 213.10 129 042.50 -1 829.40 -1.42% 120 990.60 6 222.50 5.14%
28.02.2007 129 042.50 127 778.40 1 264.10 0.99% 121 294.20 7 748.30 6.39%
31.01.2007 127 778.40 125 145.60 2 632.80 2.10% 119 648.40 8 130.00 6.79%
31.12.2006 125 145.60 127 077.90 -1 932.30 -1.52% 118 018.70 7 126.90 6.04%
30.11.2006 127 077.90 130 821.60 -3 743.70 -2.86% 115 368.80 11 709.10 10.15%
31.10.2006 130 821.60 132 081.50 -1 259.90 -0.95% 117 596.70 13 224.90 11.25%
30.09.2006 132 081.50 131 632.40 449.10 0.34% 117 329.70 14 751.80 12.57%
31.08.2006 131 632.40 131 813.70 - 181.30 -0.14% 116 665.50 14 966.90 12.83%
31.07.2006 131 813.70 129 624.60 2 189.10 1.69% 118 292.30 13 521.40 11.43%
30.06.2006 129 624.60 125 776.00 3 848.60 3.06% 117 607.10 12 017.50 10.22%
31.05.2006 125 776.00 124 139.00 1 637.00 1.32% 116 989.40 8 786.60 7.51%
30.04.2006 124 139.00 120 990.60 3 148.40 2.60% 117 313.00 6 826.00 5.82%
31.03.2006 120 990.60 121 294.20 - 303.60 -0.25% 113 478.30 7 512.30 6.62%
28.02.2006 121 294.20 119 648.40 1 645.80 1.38% 105 989.20 15 305.00 14.44%
31.01.2006 119 648.40 118 018.70 1 629.70 1.38% 103 319.30 16 329.10 15.80%
31.12.2005 118 018.70 115 368.80 2 649.90 2.30% 102 795.00 15 223.70 14.81%
30.11.2005 115 368.80 117 596.70 -2 227.90 -1.89% 104 254.30 11 114.50 10.66%
31.10.2005 117 596.70 117 329.70 267.00 0.23% 103 280.40 14 316.30 13.86%
30.09.2005 117 329.70 116 665.50 664.20 0.57% 102 955.10 14 374.60 13.96%
31.08.2005 116 665.50 118 292.30 -1 626.80 -1.38% 103 529.20 13 136.30 12.69%
31.07.2005 118 292.30 117 607.10 685.20 0.58% 102 186.90 16 105.40 15.76%
30.06.2005 117 607.10 116 989.40 617.70 0.53% 99 229.40 18 377.70 18.52%
31.05.2005 116 989.40 117 313.00 - 323.60 -0.28% 92 440.90 24 548.50 26.56%
30.04.2005 117 313.00 113 478.30 3 834.70 3.38% 91 795.10 25 517.90 27.80%
31.03.2005 113 478.30 105 989.20 7 489.10 7.07% 86 413.20 27 065.10 31.32%
28.02.2005 105 989.20 103 319.30 2 669.90 2.58% 85 250.30 20 738.90 24.33%
31.01.2005 103 319.30 102 795.00 524.30 0.51% 83 385.40 19 933.90 23.91%
31.12.2004 102 795.00 104 254.30 -1 459.30 -1.40% 76 381.10 26 413.90 34.58%
30.11.2004 104 254.30 103 280.40 973.90 0.94% 74 418.90 29 835.40 40.09%
31.10.2004 103 280.40 102 955.10 325.30 0.32% 73 379.90 29 900.50 40.75%
30.09.2004 102 955.10 103 529.20 - 574.10 -0.55% 73 650.90 29 304.20 39.79%
31.08.2004 103 529.20 102 186.90 1 342.30 1.31% 69 774.30 33 754.90 48.38%
31.07.2004 102 186.90 99 229.40 2 957.50 2.98% 66 550.90 35 636.00 53.55%
30.06.2004 99 229.40 92 440.90 6 788.50 7.34% 63 591.30 35 638.10 56.04%
31.05.2004 92 440.90 91 795.10 645.80 0.70% 61 539.00 30 901.90 50.22%
30.04.2004 91 795.10 86 413.20 5 381.90 6.23% 67 281.50 24 513.60 36.43%
31.03.2004 86 413.20 85 250.30 1 162.90 1.36% 64 053.10 22 360.10 34.91%
29.02.2004 85 250.30 83 385.40 1 864.90 2.24% 62 764.20 22 486.10 35.83%
31.01.2004 83 385.40 76 381.10 7 004.30 9.17% 60 083.30 23 302.10 38.78%
31.12.2003 76 381.10 74 418.90 1 962.20 2.64% 53 457.40 22 923.70 42.88%
30.11.2003 74 418.90 73 379.90 1 039.00 1.42% 45 281.30 29 137.60 64.35%
31.10.2003 73 379.90 73 650.90 - 271.00 -0.37% 41 975.20 31 404.70 74.82%
30.09.2003 73 650.90 69 774.30 3 876.60 5.56% 39 490.60 34 160.30 86.50%
31.08.2003 69 774.30 66 550.90 3 223.40 4.84% 34 962.10 34 812.20 99.57%
31.07.2003 66 550.90 63 591.30 2 959.60 4.65% 33 335.80 33 215.10 99.64%
30.06.2003 63 591.30 61 539.00 2 052.30 3.33% 31 344.00 32 247.30 102.88%
31.05.2003 61 539.00 67 281.50 -5 742.50 -8.54% 32 872.80 28 666.20 87.20%
30.04.2003 67 281.50 64 053.10 3 228.40 5.04% 31 400.60 35 880.90 114.27%
31.03.2003 64 053.10 62 764.20 1 288.90 2.05% 32 876.70 31 176.40 94.83%
28.02.2003 62 764.20 60 083.30 2 680.90 4.46% 34 961.20 27 803.00 79.53%
31.01.2003 60 083.30 53 457.40 6 625.90 12.39% 34 818.90 25 264.40 72.56%
31.12.2002 53 457.40 45 281.30 8 176.10 18.06% - - -
30.11.2002 45 281.30 41 975.20 3 306.10 7.88% - - -
31.10.2002 41 975.20 39 490.60 2 484.60 6.29% - - -
30.09.2002 39 490.60 34 962.10 4 528.50 12.95% - - -
31.08.2002 34 962.10 33 335.80 1 626.30 4.88% - - -
31.07.2002 33 335.80 31 344.00 1 991.80 6.35% - - -
30.06.2002 31 344.00 32 872.80 -1 528.80 -4.65% - - -
31.05.2002 32 872.80 31 400.60 1 472.20 4.69% - - -
30.04.2002 31 400.60 32 876.70 -1 476.10 -4.49% - - -
31.03.2002 32 876.70 34 961.20 -2 084.50 -5.96% - - -
28.02.2002 34 961.20 34 818.90 142.30 0.41% - - -
31.01.2002 34 818.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky, všechny cizí měny (Aktiva, hlavní položky, všechny cizí měny)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR (Nové obchody - vybrané ukazatele v EUR)
Centrální banka - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Centrální banka - počet jednodenních vkladů (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet institucí (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet poboček (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet jednodenních vkladů v držení non-MFI (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - objem jednodenních vkladů (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Ostatní poskytovatelé platebních služeb - počet účtů elektronických peněz (tisíce) (Instituce nabízející platební služby pro non-MFI)
Analytické účty centrální banky (v mld. CZK) (Analytické účty centrální banky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies