Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2015

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Celková
nezaměstnanost 
Míra
nezaměstnanosti v % 
Počet
volných míst 
Podrobnosti
Další »
11 / 14 517 508 7.1 % 59 397 Zpráva
10 / 14 520 000 7.1 % 58 200 Zpráva
9 / 14 - 7.3 % - -
8 / 14 535 225 7.4 % 54 724 Zpráva
7 / 14 541 364 7.4 % 51 079 -
6 / 14 537 179 7.4 % 49 479 -
5 / 14 549 973 7.5 % 48 023 -
4 / 14 559 045 7.9 % 44 246 Zpráva
3 / 14 608 315 8.3 % 40 808 -
2 / 14 625 390 8.6 % 38 301 Zpráva
1 / 14 639 274 8.6 % 36 394 Zpráva
12 / 13 596 833 8.2 % 35 178 Zpráva
11 / 13 565 313 7.7 % 37 501 Zpráva
10 / 13 556 681 7.6 % 39 137 Zpráva
9 / 13 557 058 7.6 % 41 422 Zpráva
8 / 13 551 731 7.5 % 40 579 -
6 / 13 540 473 7.3 % 44 032 -
5 / 13 547 463 7.5 % 42 632 -
4 / 13 565 228 7.7 % 39 763 Zpráva
3 / 13 587 768 8.0 % 38 863 Zpráva

08.12.2014 ČR - počet lidí bez práce v listopadu klesl, nezaměstnanost zůstala na 7,1%


K 30. 11. 2014 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem 517 508 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 130 méně než v říjnu a o 47 805 méně než v listopadu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 500 005 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných zůstal na 7,1 % (říjen 2014 – 7,1 %, listopad 2013 – 7,7 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 180, meziročně pak o 21 896. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 59 397. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 50 regionů. Největší hlásí okres Benešov (o 3,3 %), Mladá Boleslav a Nový Jičín (shodně o 2,5 %), Kladno a Beroun (shodně o 2,2 %) a Brno venkov (o 1,8 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR ve 26 regionech - největší pak v okresech Jeseník (o 6,4 %), Klatovy (o 5,9 %), Znojmo (o 4,6 %), Jindřichův Hradec (o 4 %) a Písek (o 3,3 %).

 

Situaci na pracovním trhu ovlivňují, kromě oživení ekonomiky, také dobíhající sezónní práce, především ve stavebnictví, službách, gastronomii, hotelnictví, lesnictví, povrchových lomech a částečně ještě pořád i v zemědělství. Poměrně dobrou kondici vykazují průmyslové podniky a roste tak jejich zájem o nové pracovníky. V neposlední řadě se na vývoji nezaměstnanosti pozitivně projevuje monitoring volných pracovních míst, kdy zaměstnanci ÚP ČR aktivně komunikují se zaměstnavateli. Svůj podíl má i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů

financovaných jak z národních, tak i evropských peněz.

„Tak například programy zaměřené na konkrétní skupiny uchazečů, v jejichž rámci najdou uplatnění na pracovním trhu. Díky nim nemusí rodiče malých dětí, absolventi, lidé nad 50 let nebo se zdravotním postižením a další uchazeči, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, do evidence Úřadu práce ČR nebo z ní naopak v krátké době odcházejí,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR.

 

Za zmínku stojí i programy, v jejichž rámci poskytuje Úřad práce ČR zaměstnavatelům příspěvky na vzdělávání a mzdy zaměstnanců v době růstu, ale i ekonomického útlumu. Firmy tak mohou překlenout složité období a nemusí propouštět své pracovníky.

 

V nadcházejících měsících by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo, s postupným ukončením sezónních prací a pracovních smluv na dobu určitou, mírně vzrůst. Tento vývoj je pro přelom roku charakteristický. Do evidence ÚP ČR se hlásí sezónní pracovníci nebo například živnostníci, kteří dočasně přeruší svou činnost a obnoví ji s příchodem jarního počasí.

 

Zaměstnavatelé měli v listopadu největší zájem o pracovníky v gastronomii, administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, zedníky, šičky, obchodní zástupce, pomocné pracovníky ve výrobě, ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeče, řidiče nákladních automobilů a autobusů, operátory call center, skladníky, lesní dělníky a v některých regionech také o instruktory lyžování. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, elektrikář, elektrotechniky, soustružník, slévač, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, manipulační a montážní dělníci a obsluha obráběcích strojů). Uplatní se IT specialisté, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví (převážně zdravotní sestry) i v sociální oblasti.

 

Přednost dávají firmy proškoleným specialistům s praxí. V tomto ohledu bohužel řada našich klientů nesplňuje požadavky zaměstnavatelů. Proto se firmám snažíme vycházet maximálně vstříc, a v případě, že víme, co potřebují, jsme schopni pro ně vytipovat ty nejvhodnější uchazeče a připravit je, např. v rámci rekvalifikací,“ upozorňuje ředitel Odboru trhu práce GŘ ÚP ČR Jan Karmazín.

 

Během listopadu se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 49 425 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet nižší o 1 318, meziročně pak o 1 410 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 51 555 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 8 648 méně než v říjnu a o 9 352 více než v listopadu 2013. Novou práci získalo 33 396 lidí

- o 5 305 méně než v předchozím měsíci a o 16 798 více než před rokem. Celkem 8 818 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

 

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním a s výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

 

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, řemeslníci nebo opraváři.

 

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 59 397 volných pracovních míst - o 1 180 více než v říjnu a o 21 896 více než před rokem. Jeho zaměstnanci mnohem více komunikují se zaměstnavateli a obcemi a seznamují je s možnostmi nejen finanční podpory, ale nabízejí jim také poradenství či rekvalifikace, jejichž složení vychází z potřeb konkrétních firem. V neposlední řadě pomáhají při obsazování volných míst či realizují předvýběrová řízení v rámci náboru nových lidí. Výsledkem této proaktivní komunikace jsou mimo jiné tisíce nových volných pracovních pozic v databázi Úřadu práce ČR a fakt, že jejich počet každý měsíc roste.

 

Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 8,7 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (34,7), Jeseník (31,7), Ústí nad Labem (31,1), Děčín (27,5) a Bruntál (27,3). Z celkového počtu nahlášených volných pozic bylo ke konci listopadu 5 503 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 14 505 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

 

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,3 %), Benešov (3,9 %), Rychnov nad Kněžnou (4,1 %), Pelhřimov a Prachatice (shodně 4,2 %), Mladá Boleslav a Rokycany (shodně 4,3 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 34 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (12,6 %), Ústí nad Labem a Bruntál (shodně 12,4 %), Karviná (11,9 %), Chomutov (10,9 %) a Ostrava-město (10,8 %).

 

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují i nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci listopadu 65 783 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V neposlední řadě pomáhá uchazečům v návratu do zaměstnání i řada projektů, které realizují v jednotlivých regionech krajské pobočky ÚP ČR.

V předchozím měsíci se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 16 350 lidí. Tento nástroj APZ patří mezi ty nejvíce využívané. Je určen pro pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání především v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. ÚP ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti a přispívá na ně po dohodnutou dobu, maximálně 12 měsíců. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství, pomocných pracích při opravách veřejného majetku, v charitě, v rámci zaměstnávání osobních asistentů ve školství nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom, jako jsou například povodně nebo nedávná kalamita, která zkomplikovala dopravu na řadě míst ČR. Systém VPP je výhodný pro všechny zúčastněné strany. ÚP ČR pomůže uchazečům o zaměstnání získat na určitou dobu zaměstnání. Obce, kraje a firmy zase tolik potřebné zaměstnance, které by nemohly zaměstnat na stálo.

 

SÚPM vyhrazená hrají prim především u firem. Díky podpoře v této oblasti dostalo v listopadu šanci získat zaměstnání 19 320 uchazečů. Celkem 220 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné administrativě, účetnictví, prodeji, úklidu, obchodě, ve službách a sociální oblasti, charitě, dále na ně přijímají řidiče, skladníky nebo čerpadláře. Nově vzrostl počet takto podpořených míst i ve strojírenských oborech. Celkem 3 170 nezaměstnaných si mohlo na základě příspěvku na SÚPM otevřít svou živnost. Nejčastěji v oblasti osobních služeb (kadeřnické, kosmetické, masérské, regenerační či rekondiční služby), zakázkového šití oděvů či doplňků, ve výrobě, v prodeji nebo gastronomii.

 

Uchazečům vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 11. 2014 se jich účastnilo celkem 13 643 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské kurzy, kurzy pro vizážistky nebo chtěli získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Roste zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které ÚP ČR přispívá.

 

Na konci listopadu evidoval ÚP ČR 28 721 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 24 876. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 2 956 a meziročně pak o 11 258 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,5 % (říjen 2014 – 6,1 %, listopad 2013 – 7,1 %).

Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým tolik potřebné pracovní zkušenosti. Velký zájem o vstup do projektu hlásí jak absolventi, tak i zaměstnavatelé. Šanci získat nové místo dostávají uchazeči, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou bývalí studenti celého spektra středních a vysokých škol. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 30. 11. 2014 jich bylo celkem 5 854.

 

V uplynulém měsíci bylo bez práce 266 321 žen (51,5 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 115 OZP (11,6 % z celkového počtu nezaměstnaných).

 

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně podpořil ke konci listopadu 1 894 OZP (z toho jich 61 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 120 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

 

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 99 891 lidí, tj. 19,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (říjen 2014 – 18,5 %, listopad 2013 – 19,1 %).

 

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za říjen 2014, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU (jde se o sezónně neočištěná data): ČR 5,4 %, EU28 9,9 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady na Maltě (5,3 %), v Německu a Rakousku (shodně 4,7 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla Irsku (10,4 %), ve Francii (10,6 %), v Bulharsku (10,8 %), na Slovensku (12,8 %), v Portugalsku (13,5 %), na Kypru a v Itálii (shodně 13,8 %), v Chorvatsku (15,7 %) a ve Španělsku (24 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za listopad zatím k dispozici Podrobněji na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

 

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR


Míra registrované nezaměstnanosti podle původní metodiky je počítána jako podíl, kde je v čitateli počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (zdrojem dat je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a ve jmenovateli pracovní síla, tj.
  • počet pracovníků ve všech sektorech NH s jediným nebo hlavním zaměstnáním vč. žen na mateřské a další mateřské dovolené (z podnikového zjišťování) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (do konce 1. čtvrtletí 1994)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + počet neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce k poslednímu dni sledovaného období (od 2. čtvrtletí 1994 do konce roku 1996)
  • počet zaměstnaných z výběrových šetření pracovních sil (klouzavý roční průměr) + neumístěných uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce (vše klouzavý roční průměr). Do zaměstnanosti se na rozdíl od předchozích období nezapočítávají ženy na další mateřské dovolené (od 1. čtvrtletí 1997).

Označení stránky: nezaměstnanost v čr, nezaměstnanost, nezaměstnanost v čr 2013, nezaměstnanost 2013, míra nezaměstnanosti v čr, míra nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti 2013, nezaměstnanost čr, vývoj nezaměstnanosti v čr, nezamestnanost

Zobrazit sloupec