PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva
2 / 16 -4.0 % -0.6 % -2.9 % -1.1 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.1 % -
1 / 16 -3.4 % -1.6 % -1.2 % -1.2 % 1.3 % 0.1 % -0.2 % -0.5 % Zpráva
R / 15 -3.2 % - -6.0 % - 1.2 % - 0.0 % - -
12 / 15 -2.9 % -0.4 % 1.1 % 0.8 % 1.3 % 0.0 % -0.3 % -0.8 % -
11 / 15 -3.7 % -0.4 % 1.1 % -1.5 % 1.3 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % -
10 / 15 -3.9 % -0.2 % 3.2 % 3.3 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.3 % -

20.04.2017 ČR - indexy cen výrobců v březnu meziročně v plusu. meziměsíčně škobrtnul průmysl
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 2,0 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 1,1 %. Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 3,4 %, průmyslových výrobců o 3,0 %, stavebních prací o 1,3 % a tržních služeb o 1,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,0 %. Vzrostly ceny mléka o 2,9 %, drůbeže o 2,5 % a brambor o 2,0 %, dále vajec o 1,9 %, obilovin o 1,6 % a olejnin o 1,5 %. Ceny ovoce klesly o 1,6 % a zeleniny o 2,6 %.

Ceny průmyslových výrobců se po 6 měsících růstu snížily o 0,1 %. Nejvýznamněji klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 1,4 % a zpracovaného a konzervovaného masa a výrobků z masa o 0,5 %. Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,8 % a chemických látek a výrobků o 0,7 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 1,1 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,9 %, za právní a účetnické služby o 1,6 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,4 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly poprvé po 14 měsících vyšší, a to o 3,4 % (v únoru pokles o 0,8 %). V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 11,0 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 20,7 %, mléka o 14,1 % a vajec o 7,3 %. Cenyrostlinné výrobě se snížily o 3,4 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 36,0 %, brambor o 17,0 %, obilovin o 5,4 %. Ceny olejnin vzrostly o 4,6 % a ovoce o 2,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 3,0 % (v únoru o 3,1 %). Významně se zvýšily ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 10,2 %, těžby a dobývání o 6,2 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 6,1 %. Vyšší byly ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 5,5 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,2 %, základních farmaceutických výrobků o 1,0 % a dopravních prostředků o 0,8 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 5,8 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (v únoru o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v únoru o 1,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v únoru o 0,6 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,1 %. Ceny za architektonické a inženýrské služby byly nižší o 1,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v únoru o 0,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2017*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně vyšší o 0,1 % (v lednu o 1,1 %). Ceny vzrostly nejvíce v Řecku o 1,3 %. V České republice a na Slovensku se ceny zvýšily shodně o 0,4 %, v Polsku o 0,3 % a v Německu o 0,2 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,1 %. Nejvíce klesly ceny v Portugalsku o 1,5 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v únoru vyšší o 5,3 % (v lednu o 4,6 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 14,8 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,8 %, na Slovensku o 3,2 %, v České republice o 3,1 %, v Německu a v Rakousku shodně o 3,0 %.  Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,1 %.

___________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   18. 5. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2017


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí