PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva
2 / 16 -4.0 % -0.6 % -2.9 % -1.1 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.1 % -
1 / 16 -3.4 % -1.6 % -1.2 % -1.2 % 1.3 % 0.1 % -0.2 % -0.5 % Zpráva
R / 15 -3.2 % - -6.0 % - 1.2 % - 0.0 % - -
12 / 15 -2.9 % -0.4 % 1.1 % 0.8 % 1.3 % 0.0 % -0.3 % -0.8 % -
11 / 15 -3.7 % -0.4 % 1.1 % -1.5 % 1.3 % 0.1 % 0.0 % 0.1 % -

18.05.2017 ČR - indexy cen výrobců (PPI) v dubnu rostly


 

 
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 1,9 %, průmyslových výrobců o 0,3 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 0,6 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 8,6 %, průmyslových výrobců o 3,2 %, stavebních prací o 1,4 % a tržních služeb o 1,1 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,9 %. Vzrostly ceny ovoce o 8,0 %, jatečných prasat o 2,8 %, obilovin o 1,9 %, olejnin o 1,6 %, mléka o 1,5 % a skotu o 1,3 %. Ceny drůbeže klesly o 4,5 % a vajec o 1,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,3 %. Zvýšily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,3 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,8 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,7 %. Vyšší byly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Snížily se ceny chemických látek a výrobků o 1,6 % a dopravních prostředků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví stagnovaly.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,6 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,1 % a za architektonické a inženýrské služby o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,6 % (v březnu o 3,4 %). Poprvé po dvanácti měsících vzrostly ceny v rostlinné výrobě, a to o 4,5 %. Vyšší byly ceny olejnin o 8,1 % a ovoce o 9,4 %. Ceny brambor klesly o 16,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 13,7 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 26,2 %, mléka o 20,0 % a vajec o 8,8 %. Ceny skotu byly vyšší o 1,8 %, ceny drůbeže nižší o 6,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 3,2 % (v březnu o 3,0 %). Významně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků byly vyšší o 8,2 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 7,9 % a těžby a dobývání o 6,4 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,6 %, z toho ceny mléčných výrobků o 6,4 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 5,2 %. Snížily se ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,4 % a dopravních prostředků o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 5,0 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,4 % (stejně jako v březnu po zpřesnění). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,9 % (v březnu o 2,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (stejně jako v březnu). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 1,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v březnu o 1,0 %).
 

Ceny průmyslových výrobců v EU – březen 2017*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v březnu meziměsíčně nižší o 0,2 % (v únoru se nezměnily). Ceny klesly nejvíce v Dánsku o 1,3 %. V Rakousku se ceny snížily o 0,3 %, na Slovensku o 0,2 % a v České republice o 0,1 %. V Německu zůstaly ceny beze změny a v Polsku se zvýšily o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny na Kypru o 1,3 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v březnu vyšší o 4,6 % (v únoru o 5,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 12,4 %. V Polsku vzrostly ceny o 6,4 %, na Slovensku o 3,8 %, v České republice o 3,0 %, v Německu o 2,9 % a v Rakousku o 2,5 %. Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,2 %.

 

___________________

* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   16. 6. 2017

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí