PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
6 / 17 1.3 % -0.7 % 12.5 % 0.9 % 1.5 % 0.2 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 17 2.3 % -0.5 % 12.6 % 1.7 % 1.5 % 0.1 % 0.9 % -0.1 % Zpráva
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva
2 / 16 -4.0 % -0.6 % -2.9 % -1.1 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.1 % -
1 / 16 -3.4 % -1.6 % -1.2 % -1.2 % 1.3 % 0.1 % -0.2 % -0.5 % Zpráva
R / 15 -3.2 % - -6.0 % - 1.2 % - 0.0 % - -

20.07.2017 ČR - indexy cen výrobců v červnu smíšené, výroba a služby v poklesu, zemědělství a stavby plusové


Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,9 % a stavebních prací o 0,2 %, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,7 % a tržních služeb o 0,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,3 %, stavebních prací o 1,5 % a tržních služeb o 1,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,9 %. Vzrostly ceny mléka o 0,5 %, skotu o 1,0 %, jatečných prasat o 3,8 %, čerstvé zeleniny o 4,3 %, brambor o 11,9 % a čerstvého ovoce o 37,0 %. Ceny olejnin klesly o 2,0 %, vajec o 2,2 % a drůbeže o 5,3 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %, což je největší meziměsíční pokles cen od ledna 2016. Významně klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Nižší byly ceny chemických látek a výrobků o 2,7 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,9 % a dopravních prostředků o 0,8 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,4 %, z toho zpracovaného masa a výrobků z masa o 1,5 % a mléčných výrobků o 1,1 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 % a za telekomunikační služby o 0,4 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 2,4 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 0,2 % a za služby v pozemní dopravě o 0,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v květnu o 12,6 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 7,5 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 12,6 % a olejnin o 5,3 %. Ceny obilovin byly vyšší o 3,1 %. Klesly ceny brambor o 17,6 % a čerstvé zeleniny o 14,1 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 18,9 %, vzrostly ceny mléka o 33,1 %, jatečných prasat o 25,7 % a vajec o 14,4 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,3 % (v květnu o 2,3 %). Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 5,7 % a těžby a dobývání o 4,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 4,0 %, z toho ceny mléčných výrobků o 13,0 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 6,9 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 3,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,5 % (stejně jako v květnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,0 % (v květnu o 2,6 %). 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v květnu o 0,9 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,7 % za reklamní služby a průzkum trhu o 2,4 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 % (v květnu o 0,9 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – květen 2017*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v květnu meziměsíčně snížily o 0,4 % (v dubnu vzrostly o 0,1 %). Ceny klesly nejvíce v Řecku o 1,9 %. V České republice, v Rakousku a v Polsku se ceny snížily shodně o 0,5 %, na Slovensku o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 1,1 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v květnu vyšší o 3,7 % (v dubnu o 4,8 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii o 9,0 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,5 %, v Německu o 2,8 %, na Slovensku o 2,6 %, v České republice o 2,3 % a v Rakousku o 1,8 %.  Ceny klesly pouze v Lucembursku o 3,0 %.

__________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:   16. 8. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2017


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí