PPI - index cen průmyslových výrobců

Nahrávání dat ...
 • Výběr období:
Období Prům.
ceny r/r 
Prům.
ceny m/m 
Zem.
ceny r/r 
Zem.
ceny m/m 
Stavební
ceny r/r 
Stavební
ceny m/m 
Ceny
služeb r/r 
Ceny
služeb m/m 
Podrobnosti
Další »
8 / 17 1.4 % 0.2 % 12.5 % -0.9 % 1.6 % 0.2 % 1.8 % 0.4 % Zpráva
7 / 17 1.1 % -0.2 % 13.0 % -0.7 % 1.6 % 0.1 % 1.4 % -0.8 % Zpráva
6 / 17 1.3 % -0.7 % 12.5 % 0.9 % 1.5 % 0.2 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
5 / 17 2.3 % -0.5 % 12.6 % 1.7 % 1.5 % 0.1 % 0.9 % -0.1 % Zpráva
4 / 17 3.2 % 0.3 % 8.6 % 1.9 % 1.4 % 0.1 % 1.1 % 0.6 % Zpráva
3 / 17 3.0 % -0.1 % 3.4 % 2.0 % 1.3 % 0.2 % 1.1 % 1.1 % Zpráva
2 / 17 3.1 % 0.4 % -0.8 % 1.2 % 1.2 % 0.1 % 0.6 % 0.4 % Zpráva
R / 16 -3.3 % - -4.9 % - 1.1 % - 0.1 % - Zpráva
12 / 16 -0.4 % 0.5 % -4.7 % -0.4 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % -0.9 % Zpráva
11 / 16 -1.3 % 0.1 % -3.6 % -1.3 % 1.2 % 0.2 % 0.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 16 -1.7 % 0.5 % -3.8 % 2.9 % 1.2 % 0.1 % 0.3 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 -2.4 % 0.3 % -3.4 % 4.2 % 1.0 % 0.2 % 0.3 % 1.1 % Zpráva
8 / 16 -3.4 % -0.2 % -6.9 % -0.5 % 0.9 % 0.0 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
7 / 16 -4.0 % 0.0 % -6.8 % -1.2 % 1.1 % 0.1 % 0.2 % -1.1 % Zpráva
6 / 16 -4.4 % 0.3 % -6.4 % 1.0 % 1.1 % 0.2 % 0.3 % -0.3 % Zpráva
5 / 16 -4.8 % 0.4 % -7.1 % -2.0 % 1.0 % 0.5 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
4 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % -
3 / 16 -4.5 % 0.0 % -4.6 % -2.1 % 1.3 % 0.0 % 0.0 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 -4.7 % 0.1 % -7.2 % -3.0 % 1.2 % 0.1 % 0.2 % 0.6 % Zpráva
2 / 16 -4.0 % -0.6 % -2.9 % -1.1 % 1.3 % 0.1 % -0.1 % 0.1 % -

18.09.2017 ČR - indexy cen výrobců v srpnu až na zemědělství růstovéMeziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců a stavebních prací shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb vzrostly o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,4 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,8 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,9 %. Klesly ceny drůbeže o 5,4 %, čerstvého ovoce o 4,8 % a brambor o 3,8 %. Dále se snížily ceny jatečných prasat o 2,1 %, čerstvé zeleniny o 1,9 % a obilovin o 1,2 %. Ceny mléka vzrostly o 0,9 %, skotu o 0,3 % a vajec o 0,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Vyšší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho mléčných výrobků o 3,0 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,3 % a chemických látek a výrobků o 1,0 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 % a za vydavatelské služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní službyse zvýšily o 0,2 %.


Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v červenci o 13,0 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 9,1 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 34,8 %, brambor o 8,7 %, obilovin o 5,9 % a olejnin o 4,6 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 1,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 16,5 %, vzrostly ceny mléka o 38,5 %, jatečných prasat o 6,3 % a vajec o 14,4 %. Ceny drůbeže byly nižší o 4,2 %.

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,1 %). Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 4,9 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,2 %, z toho mléčných výrobků o 17,3 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,4 %. Vzrostly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,3 %.Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 4,2 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (stejně jako v červenci).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za vydavatelské služby o 3,9 % za reklamní služby a průzkum trhu o 4,9 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v červenci o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2017 (předběžná data) 

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v červnu se snížily o 0,3 %). Ceny vzrostlynejvíce v Bulharsku o 2,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,6 %, v České republice a v Rakousku shodně o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v Maďarsku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v červenci vyšší o 2,3 % (v červnu o 2,6 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 5,9 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,2 %, v Německu o 2,1 %, na Slovensku o 1,3 %, v České republice a v Rakousku shodně o 1,1 %.

_____________________


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:  výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
 https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:   16. 10. 2017   

Přílohy

 • cipc091817.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
 • rok 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 18.09.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

18. 9. 2017 

Meziroční růst cen v zemědělství pokračoval

Indexy cen výrobců – srpen 2017

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců a stavebních prací shodně o 0,2 %. Ceny tržních služeb vzrostly o 0,4 %, ceny zemědělských výrobců klesly o 0,9 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 12,5 %, průmyslových výrobců o 1,4 %, stavebních prací o 1,6 % a tržních služeb o 1,8 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se snížily o 0,9 %. Klesly ceny drůbeže o 5,4 %, čerstvého ovoce o 4,8 % a brambor o 3,8 %. Dále se snížily ceny jatečných prasat o 2,1 %, čerstvé zeleniny o 1,9 % a obilovin o 1,2 %. Ceny mléka vzrostly o 0,9 %, skotu o 0,3 % a vajec o 0,1 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,2 %. Vyšší byly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,5 %, z toho mléčných výrobků o 3,0 %. Snížily se ceny těžby a dobývání o 1,3 % a chemických látek a výrobků o 1,0 %.

 

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,4 %. Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 %, reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 % a za vydavatelské služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 12,5 % (v červenci o 13,0 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 9,1 % v důsledku růstu cen čerstvého ovoce o 34,8 %, brambor o 8,7 %, obilovin o 5,9 % a olejnin o 4,6 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 1,2 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 16,5 %, vzrostly ceny mléka o 38,5 %, jatečných prasat o 6,3 % a vajec o 14,4 %. Ceny drůbeže byly nižší o 4,2 %.

 

Ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 1,4 % (v červenci o 1,1 %). Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 4,9 %. Zvýšily se ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 4,2 %, z toho mléčných výrobků o 17,3 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 4,4 %. Vzrostly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Klesly ceny dopravních prostředků o 2,5 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,3 %.Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 4,2 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,6 % (stejně jako v červenci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 1,8 % (stejně jako v červenci).

 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,8 % (v červenci o 1,4 %). Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 5,3 %, za vydavatelské služby o 3,9 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 4,9 %. Ceny za telekomunikační služby klesly, a to o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,5 % (v červenci o 1,3 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – červenec 2017 (předběžná data) 

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v červenci meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v červnu se snížily o 0,3 %). Ceny vzrostly nejvíce v Bulharsku o 2,4 %. V Polsku se ceny zvýšily o 0,3 % a v Německu o 0,1 %. Na Slovensku ceny klesly o 0,6 %, v České republice a v Rakousku shodně o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v Maďarsku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v červenci vyšší o 2,3 % (v červnu o 2,6 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 5,9 %. V Polsku vzrostly ceny o 4,2 %, v Německu o 2,1 %, na Slovensku o 1,3 %, v České republice a v Rakousku shodně o 1,1 %.

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                                Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 10. 2017

 

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)

Graf Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010 = 100)

 


Index cen průmyslových výrobců patří v soustavě cenových indexů vypočítávaných v České republice mezi důležité indikátory cenového vývoje. Reprezentativním způsobem měří v časovém vývoji relativní změny cen, kterými výrobci oceňují vyrobenou produkci realizovanou na domácím trhu. Jde o změny prodejních cen průmyslových výrobců šetřené u výrobců na tzv. primárním trhu mezi výrobcem a jeho prvním odběratelem. Index se vztahuje na zboží, které je vyrobeno a předáno k odbytu v tuzemsku a nezahrnuje cenový vývoj výrobků pro vývoz.


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí