Inflace - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
4 / 17 1.3 % 2.0 % 0.0 % Zpráva
3 / 17 1.2 % 2.6 % 0.0 % Zpráva
2 / 17 1.0 % 2.5 % 0.4 % Zpráva
1 / 17 0.8 % 2.2 % 0.8 % Zpráva
12 / 16 0.7 % 2.0 % 0.3 % Zpráva
11 / 16 0.5 % 1.5 % 0.3 % Zpráva
10 / 16 0.4 % 0.8 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 0.3 % 0.5 % -0.2 % Zpráva
8 / 16 0.3 % 0.6 % -0.2 % -
7 / 16 0.3 % 0.5 % 0.3 % -
6 / 16 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
5 / 16 0.4 % 0.1 % -0.2 % Zpráva
4 / 16 0.4 % 0.6 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 0.4 % 0.3 % -0.1 % Zpráva
2 / 16 0.4 % 0.5 % 0.1 % -
1 / 16 0.4 % 0.6 % 0.6 % Zpráva
12 / 15 0.3 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 15 0.3 % 0.1 % -0.4 % Zpráva
10 / 15 0.4 % 0.2 % 0.0 % Zpráva
9 / 15 0.4 % 0.4 % -0.2 % Zpráva

10.05.2017 ČR - inflace v dubnu meziměsíčně na nule, meziročně na 2%


 

 
Spotřebitelské ceny zůstaly v dubnu již třetí měsíc na stejné úrovni (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen v oddíle odívání a obuv bylo kompenzováno snížením cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zvýšení cen oděvů o 3,4 % a obuvi o 6,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vepřového masa o 2,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %, brambor o 2,9 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák v důsledku nižších cen lihovin o 2,8 % a vína o 4,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 3,2 % a ceny zeleniny o 1,4 %, z toho ceny plodové zeleniny o 9,7 %. Ceny nealkoholických nápojů klesly o 1,4 %, drůbeže o 2,6 %, sýrů o 0,9 %, másla o 2,7 %. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn zejména nižšími cenami dovolených s komplexními službami o 1,9 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce března a ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny alkoholických nápojů přešly z březnového růstu o 1,7 % v pokles o 4,1 % v dubnu (částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v dubnu 2016). Zmírnění růstu celkové cenové hladiny ovlivnil i nižší meziroční růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6 % (v březnu o 4,4 %). Ceny sýrů byly v dubnu vyšší o 12,7 % (v březnu o 16,4 %), ceny másla o 17,9 % (v březnu o 21,7 %), ceny ovoce o 0,1 % (v březnu o 2,4 %), ceny cukru o 20,0 % (v březnu o 25,5 %). Ceny nealkoholických nápojů přešly z cenového růstu o 2,2 % v březnu v pokles o 0,2 % v dubnu. V oddíle doprava ceny pohonných hmot zpomalily růst na 12,6 % (z 16,8 % v březnu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin v dubnu vzrostly o 4,7 %, vepřového masa o 11,1 %, vajec o 18,9 %, brambor o 15,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 5,5 %). V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 6,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %. Na růst cenové úrovně též působily ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 2,6 %, elektřiny o 0,3 %, tuhých paliv o 5,9 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 3,3 % a ceny pojištění o 3,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák (o 0,1 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 7,1 % a ceny tepla a teplé vody o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 1,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 1,6 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v únoru. Nejvíce ceny vzrostly v Lotyšsku (o 3,3 %) a v Litvě (o 3,2 %) a nejméně v Rumunsku (o 0,4 %). Na Slovensku cenový růst v březnu zpomalil na 1,0 % z 1,2 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,5 % (v únoru o 2,2 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2017 je 1,9 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 je nadále počítána i publikována, ale nejsou z ní již odvozovány jiné indexy.

________________________

[1]) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI:  9. 6. 2017

 


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace 2014, inflace, inflace 2015, inflace 2013, inflace za rok 2015, míra inflace, inflace v čr, míra inflace za rok 2015, inflace za rok 2014, vývoj inflace

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Počasí