Inflace - 2017, míra inflace a její vývoj v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
12 / 16 0.7 % 2.0 % 0.3 % Zpráva
11 / 16 0.5 % 1.5 % 0.3 % Zpráva
10 / 16 0.4 % 0.8 % 0.3 % Zpráva
9 / 16 0.3 % 0.5 % -0.2 % Zpráva
8 / 16 0.3 % 0.6 % -0.2 % -
7 / 16 0.3 % 0.5 % 0.3 % -
6 / 16 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
5 / 16 0.4 % 0.1 % -0.2 % Zpráva
4 / 16 0.4 % 0.6 % 0.6 % Zpráva
3 / 16 0.4 % 0.3 % -0.1 % Zpráva
2 / 16 0.4 % 0.5 % 0.1 % -
1 / 16 0.4 % 0.6 % 0.6 % Zpráva
12 / 15 0.3 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 15 0.3 % 0.1 % -0.4 % Zpráva
10 / 15 0.4 % 0.2 % 0.0 % Zpráva
9 / 15 0.4 % 0.4 % -0.2 % Zpráva
8 / 15 0.4 % 0.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 15 0.5 % 0.5 % -0.1 % Zpráva
6 / 15 0.5 % 0.8 % 0.1 % Zpráva
5 / 15 0.4 % 0.7 % 0.3 % Zpráva

14.01.2017 ČR - inflace v prosinci rostla o 0,3 respektive 2%


 


Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, stravování a ubytování, doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v listopadu. Jedná se o nejvyšší meziroční růst cen od prosince 2012. Průměrná míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 10,6 %, z toho ceny plodové zeleniny vzrostly o 40,8 %. Ceny běžného pečiva byly vyšší o 8,7 %, chleba o 4,0 %, vajec o 3,5 % a ceny ve skupině ostatní mléčné výrobky o 1,6 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 2,4 %, z toho ceny v restauracích a kavárnách o 3,0 %. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc růst cen pohonných hmot, který byl v prosinci 2,2 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,00 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (29,40 Kč/l) byly nejvyšší od října, resp. listopadu 2015. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny rekreačních a kulturních služeb o 0,6 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v prosinci především pokles cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde se snížily ceny lihovin o 3,1 %, ceny piva o 1,4 % a ceny vína o 1,2 %. oddíle ostatní zboží a služby klesly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,6 % a ceny finančních služeb o 1,2 %. Z potravin byly nižší zejména ceny citrusů o 18,8 %, drůbežího masa o 3,5 %, jogurtů o 6,4 % a nealkoholických nápojů o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,5 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,0 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v listopadu. Zvýšení meziroční cenové hladiny nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde u řady potravin došlo buď ke zrychlení jejich cenového růstu, nebo k přechodu v růst z listopadového poklesu. Ceny běžného pečiva byly vyšší o 10,4 % (v listopadu o 1,5 %), vajec o 13,7 % (v listopadu o 10,3 %), čerstvého másla o 20,7 % (v listopadu o 16,6 %). Ceny plodové zeleniny byly v prosinci vyšší o 41,5 % (v listopadu pokles o 10,1 %). V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot v růst o 4,3 % z poklesu o 0,3 % v listopadu. Na zrychlení cenového růstu v těchto dvou oddílech měl též vliv jejich meziměsíční pokles v prosinci 2015. V oddíle stravování a ubytování zrychlily svůj růst ceny stravovacích služeb na 4,8 % (z 2,5 % v listopadu) a ubytovacích služeb na 1,5 % (z 0,6 % v listopadu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 3,3 %). Dalším v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde byly vyšší ceny alkoholických nápojů o 3,1 % a ceny tabákových výrobků o 6,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle doprava a v oddíle stravování a ubytování. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 1,1 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 2,7 %. Vliv na zvyšování cenové úrovně měly i ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde byly vyšší ceny pojištění o 2,5 % a ceny finančních služeb o 1,2 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působily ceny v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti (pokles o 1,2 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % (v listopadu o 1,5 %) a ceny služeb o 2,0 % (v listopadu o 1,7 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,0 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2016 proti průměru roku 2015 byla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,7 %) a v České republice (o 1,6 %). Naopak pokles cen nastal v šesti zemích EU, z toho nejvíce v Bulharsku a na Kypru (shodně o 0,8 %). Na Slovensku ceny klesly o 0,2 %. V Německu vzrostly ceny v listopadu stejně jako v říjnu, tj. o 0,7 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2016 je 1,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 * * *

Od ledna 2017 bude nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedojde k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

 

_____________________

 1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:  012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  10. 2. 2017


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2016


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace 2014, inflace, inflace 2015, inflace 2013, inflace za rok 2015, míra inflace, inflace v čr, míra inflace za rok 2015, inflace za rok 2014, vývoj inflace

Zobrazit sloupec