Inflace - 2015, míra inflace a její vývoj v ČR

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
11 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 14 0.5 % 0.7 % 0.2 % Zpráva
9 / 14 0.5 % 0.7 % -0.2 % -
8 / 14 0.5 % 0.6 % -0.1 % -
7 / 14 0.6 % 0.5 % 0.2 % Zpráva
6 / 14 0.7 % 0.0 % 0.0 % Zpráva
5 / 14 0.8 % 0.4 % 0.1 % Zpráva
4 / 14 0.9 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
3 / 14 1.0 % 0.2 % 0.0 % -
2 / 14 1.1 % 0.2 % 0.2 % Zpráva
1 / 14 1.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
12 / 13 1.4 % 1.4 % 0.4 % Zpráva
11 / 13 1.5 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 13 1.6 % 0.9 % 0.2 % Zpráva
9 / 13 1.8 % 1.0 % -0.4 % Zpráva
8 / 13 2.0 % 1.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 13 2.2 % 1.4 % -0.2 % Zpráva
6 / 13 2.3 % 1.6 % 0.4 % Zpráva
5 / 13 2.5 % 1.3 % -0.2 % -
4 / 13 2.7 % 1.7 % 0.1 % Zpráva

09.01.2015 ČR - index spotřebitelských cen v prosinci poklesl o 0,1%, meziroční růst silně zpomalil na 0,1%


Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 0,1 % (z 0,6 % v listopadu). Průměrná míra inflace za celý rok 2014 dosáhla 0,4 % a byla nejnižší od roku 2003.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo výrazné snížení cen pohonných hmot o 5,2 %, které bylo největší od prosince 2008. Průměrná cena benzinu Natural 95 ve výši 33,93 Kč/l byla v prosinci 2014 nejnižší od února 2011, průměrná cena motorové nafty činila 34,41 Kč/l a byla nejnižší od září 2011. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny obuvi o 0,3 %. Z potravin klesly především ceny mouky o 2,8 %, masa o 0,7 %, vajec o 1,1 %, mléka o 0,6 %, sýrů o 1,6 %, másla o 2,3 %, zeleniny o 0,4 %, nealkoholických nápojů o 1,0 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v prosinci působil mírný růst cen v ostatních oddílech spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny ovoce o 9,8 %, brambor o 12,0 %, těstovin o 4,2 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,4 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny vína o 1,0 %, piva o 1,6 %, zatímco ceny lihovin klesly o 1,9 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny pracích prostředků o 1,7 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny nových automobilů o 1,5 % a ceny osobní železniční dopravy o 0,8 %. V oddíle pošty a telekomunikace vzrostly ceny poštovních služeb o 4,5 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny finančních služeb o 0,4 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 0,1 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v listopadu. Důvodem byl především vyšší meziměsíční růst cen v prosinci 2013 než v prosinci 2014. Týkalo se to zejména cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které z listopadového meziročního růstu o 1,5 % přešly v prosinci v pokles o 0,5 %. Snížení cen v tomto oddíle ovlivnilo zejména prohloubení meziročního poklesu cen zeleniny na -14,3 % (z -2,3 % v listopadu). Ceny mléka, sýrů a másla přešly v prosinci v pokles o 2,1 % až 2,8 % (v listopadu růst o 0,7 % až 1,6 %). U řady potravin došlo ke zpomalení cenového růstu. Ceny pekárenských výrobků a obilovin byly vyšší o 0,3 % (v listopadu o 0,7 %), masa o 0,7 % (v listopadu o 1,2 %), vajec o 12,5 % (v listopadu o 16,7 %), jogurtů o 4,6 % (v listopadu o 5,5 %), ostatních mléčných výrobků o 1,8 % (v listopadu o 3,3 %), ovoce o 1,4 % (v listopadu o 2,2 %). Meziroční pokles cen v oddíle doprava byl důsledkem snížení cen pohonných hmot o 6,0 % (v listopadu růst o 0,6 %).

Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje přestaly mít v prosinci dosavadní zvyšující vliv na růst cenové hladiny, naopak začaly působit protiinflačně. Největší vliv měly ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde ceny pojištění byly vyšší o 2,9 % a ceny finančních služeb o 5,6 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 9,6 %. Ceny zemního plynu se zvýšily o 2,4 %, čistého nájemného o 1,3 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,6 %. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 1,6 % a mobilních telefonů o 19,0 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,7 %, zatímco ceny služeb byly vyšší o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v prosinci 0,4 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 0,4 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku a Rakousku (shodně o 1,5 %). Naopak největší pokles cen nastal v Bulharsku (o 1,9 %) a Řecku (o 1,2 %). Na Slovensku byl meziroční růst cen druhý měsíc nulový. V Německu zpomalil meziroční růst cen v listopadu na 0,5 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Podle předběžných výpočtů byla meziměsíční změna HICP v ČR v prosinci 0,0 % a meziroční 0,1 % (v listopadu 0,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2014 je -0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
______________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Zdroj: ČSÚ


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace, inflace 2014, inflace 2013, inflace 2012, míra inflace, inflace v čr, vývoj inflace, inflace čr, vývoj inflace v čr, inflace v čr 2013

Zobrazit sloupec