Inflace - 2014, míra inflace a její vývoj v ČR

Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
6 / 14 0.7 % 0.0 % 0.0 % Zpráva
5 / 14 0.8 % 0.4 % 0.1 % Zpráva
4 / 14 0.9 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
3 / 14 1.0 % 0.2 % 0.0 % -
2 / 14 1.1 % 0.2 % 0.2 % Zpráva
1 / 14 1.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
12 / 13 1.4 % 1.4 % 0.4 % Zpráva
11 / 13 1.5 % 1.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 13 1.6 % 0.9 % 0.2 % Zpráva
9 / 13 1.8 % 1.0 % -0.4 % Zpráva
8 / 13 2.0 % 1.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 13 2.2 % 1.4 % -0.2 % Zpráva
6 / 13 2.3 % 1.6 % 0.4 % Zpráva
5 / 13 2.5 % 1.3 % -0.2 % -
4 / 13 2.7 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
3 / 13 2.8 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
2 / 13 3.0 % 1.7 % 0.1 % Zpráva
1 / 13 3.2 % 1.9 % 1.3 % Zpráva
12 / 12 3.3 % 2.4 % 0.1 % Zpráva
11 / 12 3.3 % 2.7 % -0.2 % Zpráva

09.07.2014 ČR - index spotřebitelských cen v červnu na nule, naposledy stejně jako v září 2009


Celková hladina spotřebitelských cen se v červnu proti květnu nezměnila (meziměsíční růst 0,0 %). Tento vývoj je výsledkem snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které bylo kompenzováno zvýšením cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby. V meziročním srovnání se spotřebitelské ceny v červnu nezměnily (v květnu růst o 0,4 %). Nulový meziroční růst zaznamenaly spotřebitelské ceny naposledy v září 2009.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo snížení cen u řady druhů potravin. Ceny chleba klesly o 1,9 %, běžného pečiva o 1,7 %, těstovin o 3,3 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 6,1 %, ovoce o 0,9 %, cukru o 2,0 %, cukrovinek nečokoládových o 6,4 %, čaje o 1,2 %. Ceny zeleniny se snížily o 1,8 %, z toho ceny brambor o 10,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 1,4 % a piva o 1,0 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v červnu působil růst cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 4,1 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly zejména ceny předmětů a výrobků pro osobní péči o 3,4 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny pohonných hmot o 0,9 %. Z potravin byly vyšší než v květnu zejména ceny mouky o 3,1 %, rýže o 3,4 %, rostlinných tuků o 2,1 %, nealkoholických nápojů o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,3 %.

Meziročně zůstala celková úroveň spotřebitelských cen v červnu 2014 stejná jako v červnu 2013, tj. meziroční změna 0,0 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v květnu. Tento vývoj ovlivnily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které z růstu o 2,5 % v květnu přešly v červnu v pokles o 1,1 %. Důvodem byl zejména pokles cen brambor o 53,3 %, ovoce o 5,5 % a zpomalení meziročního cenového růstu u některých druhů potravin. Meziroční růst cen zpomalil zejména u chleba na 0,4 % (z 1,3 % v květnu), drůbeže na 2,3 % (z 5,4 % v květnu), mléka na 10,5 % (z 15,2 % v květnu), sýrů na 8,8 % (z 10,7 % v květnu), jogurtů na 9,9 % (z 20,3 % v květnu), másla na 4,7 % (z 7,3 % v květnu). U běžného pečiva ceny v červnu klesly o 1,0 % (v květnu růst o 0,8 %).

Největší vliv na meziroční vývoj spotřebitelských cen měl na jedné straně pokles cen v oddílech bydlení, potraviny a nealkoholické nápoje a na straně druhé růst cen zejména v oddíle alkoholické nápoje a tabák. V oddíle bydlení byly meziročně nižší ceny elektřiny o 10,5 % a zemního plynu o 3,1 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 0,9 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 2,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byl cenový růst ovlivněn vyššími cenami tabákových výrobků o 4,6 %. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 1,3 % a obuvi o 7,7 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 1,4 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,6 %, ceny služeb vzrostly o 0,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 99,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 0,7 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 0,6 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rakousku (o 1,5 %) a Lucembursku (o 1,4 %). Naopak pokles cen nastal v Řecku o 2,1 % a v Bulharsku o 1,8 %. Na Slovensku byl meziroční růst cen v květnu 0,0 % (v dubnu pokles o 0,2 %). V Německu zpomalil růst cen v květnu na 0,6 % z 1,1 % v dubnu. Podle předběžných výpočtů byla v červnu meziměsíční i meziroční změna HICP v ČR 0,0 % (v květnu meziměsíčně 0,1 %, meziročně 0,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2014 je 0,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2014

Zdroj: ČSÚ

Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).

Označení stránky: inflace, inflace 2013, inflace 2012, míra inflace, inflace v čr, inflace čr, inflace v čr 2013, vývoj inflace v čr, vývoj inflace, míra inflace 2013

Zobrazit sloupec