Inflace - 2016, míra inflace a její vývoj v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
9 / 15 0.4 % 0.4 % -0.2 % Zpráva
8 / 15 0.4 % 0.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 15 0.5 % 0.5 % -0.1 % Zpráva
6 / 15 0.5 % 0.8 % 0.1 % Zpráva
5 / 15 0.4 % 0.7 % 0.3 % Zpráva
4 / 15 0.4 % 0.5 % 0.3 % Zpráva
3 / 15 0.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
2 / 15 0.3 % 0.1 % 0.2 % Zpráva
1 / 15 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
12 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 14 0.5 % 0.7 % 0.2 % Zpráva
9 / 14 0.5 % 0.7 % -0.2 % -
8 / 14 0.5 % 0.6 % -0.1 % -
7 / 14 0.6 % 0.5 % 0.2 % Zpráva
6 / 14 0.7 % 0.0 % 0.0 % Zpráva
5 / 14 0.8 % 0.4 % 0.1 % Zpráva
4 / 14 0.9 % 0.1 % 0.0 % Zpráva
3 / 14 1.0 % 0.2 % 0.0 % -
2 / 14 1.1 % 0.2 % 0.2 % Zpráva

09.10.2015 ČR - inflace v září poklesla, meziročně zvýšila růst na 0,4%Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v srpnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo podobně jako v minulých letech hlavně snížení cen dovolených s komplexními službami o 13,8 % v důsledku končící letní sezóny. V oddíle doprava pokračoval druhý měsíc pokles cen pohonných hmot, který v září činil 3,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (31,65 Kč/l) byla v září nejnižší od března 2015, cena motorové nafty (30,28 Kč/l) dokonce od března 2010. Z potravin klesly zejména ceny mléka o 1,2 %, sýrů o 2,4 %, olejů a tuků o 1,6 %, cukru o 2,8 %, nečokoládových cukrovinek o 2,1 % a nealkoholických nápojů o 1,8 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v září působil především růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobený zejména zvýšením cen zeleniny o 12,0 %, z toho ceny brambor vzrostly o 21,8 %. Ceny ovoce se zvýšily o 1,1 %. Z ostatních druhů potravin vzrostly zejména ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,6 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,0 %, včelího medu o 1,7 %, polévek a omáček o 3,4 %, soli a koření o 7,9 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo zvýšení cen oděvů o 2,2 % a obuvi o 4,7 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny alkoholických nápojů o 1,0 %. V souvislosti se zahájením nového školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách o 1,5 %, školné na středních soukromých školách o 1,4 %, školné na veřejných vysokých školách o 1,8 %, poplatky za výuku jazyků o 1,8 % a poplatky v základních uměleckých školách o 1,3 %. Podobně v oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny za ubytování v internátech o 1,1 % a na vysokoškolských kolejích o 0,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 %, zatímco ceny služeb o 0,9 % klesly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 0,4 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Toto mírné zvýšení meziročního růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle rekreace a kultura, kde ceny dovolených s komplexními službami vzrostly o 6,8 % (v srpnu o 6,4 %) a ceny rekreačních a kulturních služeb o 1,5 % (v srpnu o 0,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo ke zmírnění poklesu cen především vlivem zrychlení růstu cen zeleniny v září na 18,4 % z 11,0 % v srpnu v důsledku zvýšení cen brambor o 51,6 % ze srpnových 19,8 %. Vliv mělo i snížení poklesu cen některých potravin. Ceny chleba i běžného pečiva byly v září nižší shodně o 1,5 % (v srpnu o 3,2 %, resp. o 2,8 %), vajec o 3,5 % (v srpnu o 5,5 %), jogurtů o 0,8 % (v srpnu o 8,1 %).

Na zvyšování cenové hladiny měly v září nadále největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje
a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 8,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 0,9 %, tepla o 2,2 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny obuvi o 9,5 % a ceny oděvů o 0,6 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,5 % a ubytovacích služeb o 0,1 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,4 % a ceny finančních služeb o 2,2 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nejvíce pokles cen v oddíle doprava, který se v září ještě prohloubil vlivem cen pohonných hmot, které byly v září meziročně nižší o 15,1 % (v srpnu o 12,0 %). Naopak snižující vliv cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se v září zmírnil. Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 0,0 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,4 %) a v Rakousku (o 0,9 %). Naopak pokles cen nastal v jedenácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (-1,9 %) a v Rumunsku (-1,7 %). Na Slovensku klesly ceny v srpnu stejně jako v červenci, tj. o 0,2 %. V Německu byl růst cen v červnu, červenci i srpnu 0,1 %. Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziroční růst zůstal stejný jako v srpnu, tj. 0,2 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2015 je -0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

______________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:  012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  9. 11. 2015

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2015


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec