Inflace - 2016, míra inflace a její vývoj v ČR

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobnosti
Další »
3 / 16 0.4 % 0.3 % -0.1 % Zpráva
2 / 16 0.4 % 0.5 % 0.1 % -
1 / 16 0.4 % 0.6 % 0.6 % Zpráva
12 / 15 0.3 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 15 0.3 % 0.1 % -0.4 % Zpráva
10 / 15 0.4 % 0.2 % 0.0 % Zpráva
9 / 15 0.4 % 0.4 % -0.2 % Zpráva
8 / 15 0.4 % 0.3 % -0.2 % Zpráva
7 / 15 0.5 % 0.5 % -0.1 % Zpráva
6 / 15 0.5 % 0.8 % 0.1 % Zpráva
5 / 15 0.4 % 0.7 % 0.3 % Zpráva
4 / 15 0.4 % 0.5 % 0.3 % Zpráva
3 / 15 0.3 % 0.2 % 0.1 % Zpráva
2 / 15 0.3 % 0.1 % 0.2 % Zpráva
1 / 15 0.3 % 0.1 % 0.1 % Zpráva
12 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % -
11 / 14 0.4 % 0.1 % -0.1 % Zpráva
10 / 14 0.5 % 0.7 % 0.2 % Zpráva
9 / 14 0.5 % 0.7 % -0.2 % -
8 / 14 0.5 % 0.6 % -0.1 % -

11.04.2016 ČR - inflace v březnu dále klesá, -0,1% m/m a pouze 0,3% r/rSpotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo zejména snížení cen dovolených s komplexními službami o 5,9 %. Mírný pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácností ovlivnilo zejména snížení cen pracích prostředků o 2,2 %, čisticích a úklidových prostředků o 3,3 %. Hladina spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se meziměsíčně nezměnila, ale ceny jednotlivých druhů potravin zaznamenaly oboustranné pohyby. Ceny drůbeže klesly o 1,8 %, sýrů o 2,3 %, jogurtů o 4,1 %, másla o 2,1 %, chleba o 0,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly nižší ceny lihovin o 4,0 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 0,5 %, přičemž ceny benzinu Natural 95 byly nižší o 0,7 % a ceny motorové nafty o 0,7 % vzrostly.

Na zvyšování cenové hladiny působil zejména růst cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů i obuvi vzrostly shodně o 1,1 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léků o 1,0 % a sezónní ceny lázeňských pobytů o 4,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,8 %. Z potravin se zvýšily především ceny zeleniny o 6,3 %, z toho ceny brambor vzrostly o 9,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru. Tento vývoj ovlivnilo zejména prohloubení meziročního poklesu cen v oddíle doprava, kde byly ceny pohonných hmot v březnu nižší o 15,3 % (v únoru pokles o 11,1 %). Důvodem bylo výrazné meziměsíční zvýšení cen pohonných hmot v březnu 2015. V oddíle rekreace a kultura došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu zejména vlivem cen dovolených s komplexními službami, které byly v březnu vyšší o 6,9 % (v únoru o 8,3 %).

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 3,6 % a tabákových výrobků o 2,4 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle rekreace a kultura. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 1,3 %, vodného o 0,5 %, stočného o 3,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 0,2 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 0,5 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,0 % a ceny obuvi o 7,0 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 1,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1,0 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší než v březnu 2015 zejména ceny pekárenských výrobků a obilovin o 0,8 %, masa o 2,5 %, vajec o 14,6 %, mléka o 16,7 %, sýrů o 11,9 %, jogurtů o 10,8 %, másla o 11,9 %, cukru o 16,1 %. Meziroční růst zaznamenaly hlavně ceny zeleniny o 20,8 % (z toho ceny brambor o 52,4 %) a ceny ovoce o 2,5 %. Pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,5 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,3 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru -0,2 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,1 %), v Rakousku a na Maltě shodně o 1,0 %. Naopak v patnácti zemích EU ceny klesly, z toho nejvíce na Kypru (o 2,2 %) a v Rumunsku (o 2,1 %). Na Slovensku klesly ceny v únoru o 0,3 % (v lednu o 0,6 %). V Německu přešly ceny z lednového růstu o 0,4 % v pokles o 0,2 % v únoru. Podle předběžných výpočtů byla v březnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 0,3 % (v únoru 0,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2016 je -0,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 * *

Od ledna 2016 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2014. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu průměr roku 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem průměr roku 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš

_________________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:  012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  10. 5. 2016


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2016


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).


Zobrazit sloupec