Průmysl - vývoj průmyslových tržeb v ČR, 2016

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Index
prům. produkce
r/r v % 
Index
prům. produkce
m/m v % 
Tržby
v průmyslu
r/r v % 
Průměrná
mzda
r/r v % 
Průměrná
mzda 
Podrobnosti
Další »
10 / 16 0.7 % -0.4 % -2.3 % 3 % 29 132.0 Zpráva
9 / 16 2.7 % -1.6 % 1.2 % 4 % 28 497.0 Zpráva
8 / 16 7.7 % 12.1 % 14.9 % 7 % 28 531.0 Zpráva
7 / 16 -7.6 % -9.7 % -18.9 % 2 % 29 098.0 Zpráva
6 / 16 3.9 % 2.5 % 1.2 % 4 % 29 137.0 Zpráva
5 / 16 1.0 % -0.4 % 4.9 % 4 % 30 239.0 Zpráva
4 / 16 4.2 % -1.3 % 0.3 % 4 % 29 252.0 Zpráva
3 / 16 3.6 % 1.4 % -1.6 % 5 % 29 891.0 Zpráva
2 / 16 1.4 % -0.9 % 2.8 % 5 % 27 080.0 Zpráva
1 / 16 3.5 % 3.7 % -2.2 % 2 % 27 649.0 Zpráva
R / 15 4.6 % - 2.5 % 3 % 28 344.0 Zpráva
12 / 15 -1.7 % -2.6 % -1.4 % 2 % 29 675.0 Zpráva
11 / 15 3.2 % -1.2 % 1.7 % 4 % 32 165.0 Zpráva
10 / 15 6.4 % 1.5 % 2.0 % 3 % 28 337.0 Zpráva
9 / 15 3.1 % 2.6 % -1.0 % 4 % 27 435.0 -
8 / 15 6.3 % -4.3 % 0.9 % 3 % 26 759.0 Zpráva
7 / 15 7.2 % 1.2 % 2.8 % 3 % 28 512.0 Zpráva
5 / 15 4.6 % -0.5 % 1.3 % 1 % 29 244.0 Zpráva
4 / 15 4.3 % 0.8 % 3.8 % 3 % 28 349.0 Zpráva
3 / 15 3.5 % -0.3 % 6.5 % 3 % 28 542.0 Zpráva

07.12.2016 ČR - průmysl v říjnu lehce zpomalilPrůmyslová produkce v říjnu meziročně klesla reálně o 1,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 1,6 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2016 meziročně reálně klesla o 1,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Říjen 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,4 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,6 procentního bodu, pokles o 26,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 7,0 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 11,6 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 9,7 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 3,4 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +0,1 p.b., růst o 6,8 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2016 meziročně klesly o 2,3 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,6 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,1 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2016 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 1,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 0,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 4,8 %.
K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 7,8 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 1,7 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 23,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 3,1 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,1 p.b., růst o 1,0 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,05 p.b., růst o 0,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2016 meziročně zvýšil o 2,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2016 meziročně vzrostla o 2,8 % a činila 29 132 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2016 Eurostat zveřejní 14. 12. 2016 v 11.00 h.
 

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2016 revidovány údaje za červenec až září 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Metoda získání dat:  přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat:  2. 12. 2016
Navazující výstupy: časové řady https://www.czso.cz/csu/czso/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2017

 


Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z SKP 10-41, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku. ČSÚ rovněž provádí jejich přepočet do stálých cen, a to pomocí složeného cenového indexu, který se skládá z indexu cen průmyslových výrobců pro tuzemsko a indexu vývozních cen průmyslových výrobků v členění podle Standardní klasifikace produkce.

Označení stránky: Průměrná mzda v ČR

Zobrazit sloupec