Zahraniční obchod - ČR 2016

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Diskuze Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Počasí
Nahrávání dat ...
  • Výběr období:
Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobnosti
Další »
10 / 16 266 600 mil. Kč 282 100 mil. Kč 15 500 mil. Kč Zpráva
9 / 16 264 710 mil. Kč 285 660 mil. Kč 20 950 mil. Kč Zpráva
8 / 16 252 133 mil. Kč 265 884 mil. Kč 13 751 mil. Kč Zpráva
7 / 16 228 931 mil. Kč 227 422 mil. Kč -1 509 mil. Kč Zpráva
6 / 16 278 661 mil. Kč 299 220 mil. Kč 20 560 mil. Kč Zpráva
5 / 16 266 292 mil. Kč 284 708 mil. Kč 18 415 mil. Kč -
4 / 16 269 534 mil. Kč 293 099 mil. Kč 23 565 mil. Kč Zpráva
3 / 16 274 652 mil. Kč 296 321 mil. Kč 21 670 mil. Kč Zpráva
2 / 16 262 012 mil. Kč 284 042 mil. Kč 22 030 mil. Kč Zpráva
1 / 16 246 748 mil. Kč 266 079 mil. Kč 19 331 mil. Kč -
R / 15 3 205 392 mil. Kč 3 354 509 mil. Kč - Zpráva
12 / 15 248 785 mil. Kč 249 333 mil. Kč 548 mil. Kč Zpráva
11 / 15 282 968 mil. Kč 297 265 mil. Kč 14 297 mil. Kč Zpráva
10 / 15 288 937 mil. Kč 302 271 mil. Kč 13 334 mil. Kč Zpráva
9 / 15 286 569 mil. Kč 304 737 mil. Kč 18 168 mil. Kč -
8 / 15 230 563 mil. Kč 230 415 mil. Kč -148 mil. Kč Zpráva
7 / 15 269 100 mil. Kč 275 900 mil. Kč 6 800 mil. Kč Zpráva
6 / 15 283 853 mil. Kč 299 210 mil. Kč 15 357 mil. Kč -
5 / 15 249 093 mil. Kč 266 382 mil. Kč 17 289 mil. Kč Zpráva
4 / 15 261 726 mil. Kč 281 611 mil. Kč 19 886 mil. Kč Zpráva

07.12.2016 ČR - zahraniční obchod v říjnu s přebytkem 15,5 mld. KčPodle
předběžných údajů skončila v říjnu 2016 bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 15,5 mld. Kč, který byl meziročně o 0,3 mld. Kč vyšší.


Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil meziroční pokles deficitu obchodu s chemickými výrobky o 1,1 mld. Kč a minerálními palivy o 0,6 mld. Kč. Vyšší přebytek byl zaznamenán u surovin (o 0,6 mld. Kč) a pasivum obchodu s potravinami a živými zvířaty bylo o 0,2 mld. Kč menší. Nepříznivě na celkovou bilanci působilo snížení kladného salda u průmyslového spotřebního zboží o 1,3 mld. Kč, polotovarů a materiálů o 0,5 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 0,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 52,6 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,0 mld. Kč nižší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 2,5 mld. Kč na 35,4 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,3 % a dovoz o 0,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu a dovozu (shodně o 0,9 %).

Meziročně v národním pojetí klesl vývoz o 4,9 % (na 282,1 mld. Kč) a dovoz o 5,3 % (na 266,6 mld. Kč).

lednu až říjnu dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 178,1 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 55,7 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 1,0 %, zatímco dovoz klesl o 1,1 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v říjnu 2016 snížil vývoz o 6,5 % a dovoz o 7,8 %.

V přepočtu na eura klesl meziročně vývoz o 6,2 % a dovoz o 7,5 %. V dolarovém vyjádření byl ve srovnání s říjnem 2015 vývoz o 7,9 % a dovoz o 9,2 % nižší.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 341,3 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 293,9 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně snížil o 6,7 % (13,8 mld. Kč). Klesl zejména vývoz telekomunikačních zařízení (o 5,2 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,8 mld. Kč) a silničních vozidel (o 2,1 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 10,1 % (15,1 mld. Kč). Snížil se hlavně dovoz výpočetní techniky (o 5,0 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 2,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,3 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 22,0 % (3,9 mld. Kč). Dovoz ropy byl nižší hodnotově o 8,3 % a naturálně o 6,4 %. Dovoz zemního plynu se snížil o 52,9 % v hodnotovém vyjádření a o 39,8 % v naturálním vyjádření.

V lednu až říjnu 2016 byl v přeshraničním pojetí vývoz vyšší o 2,3 %, zatímco dovoz klesl o 0,6 %.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/vzoph_cr.

 

Poznámky:
Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty, a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách:
https://www.czso.cz/csu/czso/vzonu_cr.
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží je v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno v souladu s ESA 2010 a BPM6.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.

Publikované údaje v přeshraničním pojetí vychází ze zpracování dat od 98,8 % firem na straně odeslání a od 98,8 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2015 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2016 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesňují údaje za tři předchozí měsíce v případě přeshraničního pojetí a údaje za poslední dokončené čtvrtletí a měsíce referenčního čtvrtletí v případě národního pojetí. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.

Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:

Národní pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-vzonu_m
Přeshraniční pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz.
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-16 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace 6. 1. 2017

 


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.


Zobrazit sloupec