Služby - vývoj tržeb ve službách v ČR, 2014

Nahrávání dat ...
 • Výběr období:
Období Tržby v
maloobchodě r/r v % 
Tržby
v maloobchodě m/m v % 
Podrobnosti
Další »
6 / 14 6.4 % 2.5 % Zpráva
1 / 14 6.4 % 1.8 % Zpráva
R / 13 1.0 % - Zpráva
12 / 13 3.6 % 3.6 % Zpráva
10 / 13 -0.6 % -0.8 % Zpráva
9 / 13 0.5 % -0.7 % Zpráva
8 / 13 1.3 % 0.8 % Zpráva
7 / 13 0.7 % 0.7 % Zpráva
6 / 13 -1.1 % -1.5 % Zpráva
5 / 13 1.2 % -1.7 % Zpráva
4 / 13 1.5 % -1.6 % Zpráva
3 / 13 -3.3 % 1.4 % Zpráva
2 / 13 -1.7 % -1.3 % -
1 / 13 -0.5 % 0.4 % -
12 / 12 -0.4 % 1.3 % Zpráva
11 / 12 -3.5 % -0.6 % Zpráva
10 / 12 -2.9 % -1.5 % -
9 / 12 -3.3 % 0.4 % Zpráva
8 / 12 -0.8 % 0.1 % Zpráva
7 / 12 0.3 % -0.8 % Zpráva

06.08.2014 ČR - maloobchod v červnu rostl o 2,5%


Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 2,5 %. Meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy se zvýšily o 6,4 % a bez očištění vzrostly o 8,2 %. Tržby rostly v motoristickém segmentu i v samotném maloobchodě.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 2,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 6,4 %. Neočištěné tržby vzrostly nad úroveň stejného období předchozího roku o 8,2 % při vyšším počtu pracovních dní v letošním červnu (+1) a nižší základně loňského roku. Na zvýšení tržeb se podílel jak motoristický segment, tak samotný maloobchod, viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 6,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 11,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 15,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 15,4 % a za opravy o 14,9 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 3,8 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 5,0 %, v tom za nepotravinářské zboží o 7,1 %, za potraviny o 3,2 % a za pohonné hmoty o 2,4 %.

Vyšší tržby realizovaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Nejvíce rostly tržby z prodeje počítačového a komunikačního zařízení ve specializovaných prodejnách (o 29,1 %) a z prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 20,9 %). Tržby za prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 11,5 %, oděvů a obuvi o 8,7 %, výrobků pro domácnost o 5,0 %, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 3,4 % a potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (o 3,3 %, resp. o 3,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,2 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a pohonných hmot, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 2. čtvrtletí 2014 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně meziročně zvýšily o 4,5 % (při stejném počtu pracovních dní ve 2. čtvrtletí 2013 i 2014), přičemž v motoristickém segmentu vzrostly o 7,8 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 3,0 %. Tržby za potraviny se zvýšily o 3,9 %, za nepotravinářské zboží o 2,9 % a za pohonné hmoty o 1,0 %.

Zdroj: ČSÚ

Tržby ve službách zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby, zjišťované na konstantním poli podniků. Ukazatel zahrnuje:
 • tržby vč. DPH za prodej, údržbu a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot (OKEČ 50)
 • tržby vč. DPH za maloobchod (kromě motorových vozidel) a za opravy spotřebního zboží (OKEČ 52)
 • tržby vč. DPH z pohostinství a za ubytování (OKEČ 55)
 • tržby bez DPH za pozemní dopravu a potrubní přepravu (OKEČ 60)
 • tržby bez DPH za vodní dopravu (OKEČ 61)
 • tržby bez DPH za leteckou dopravu (OKEČ 62)
 • tržby bez DPH za vedlejší a pomocnou činnost v dopravě a činnost cestovních kanceláří (OKEČ 63)
 • tržby bez DPH za poštovní a telekomunikační činnosti (OKEČ 64)
 • tržby bez DPH za zpracování dat a související činnosti (OKEČ 72)
 • tržby bez DPH za služby převážně pro podniky (tj. právní, daňové a podnikatelské poradenství, účetnictví, průzkum trhu a veřejného mínění, architektonické a inženýrské poradenství, reklamní činnosti, zprostředkování pracovních sil, pátrací a ochranné služby, čištění budov a služby jinde neuvedené) (OKEČ 74)
 • tržby vč. DPH za ostatní služby (tj. praní a chemické čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví, služby pro osobní hygienu, ostatní služby převážně osobního charakteru) (OKEČ 93)


Zobrazit sloupec