FS (Finanční správa)
Investice  |  19.05.2021 00:00:00

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Generální finanční ředitelství  

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  

Sekce metodiky a výkonu daní  

Č. j. 29374/21/7100-20116-010212  

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani  usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci  přechodného období  

Dne 1. února 2020 na základě Dohody o vystoupení1 vystoupilo Spojené království Velké  Británie a Severního Irska (dále také jen „Spojené království“) z Evropské unie. Dohoda  o vystoupení stanovila přechodné období, které skončilo dne 31. 12. 2020. Od tohoto data se  na Spojené království a ve Spojeném království nepoužije Směrnice Rady 2008/9/ES2.  

Při vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném  království je proto v případě plnění uskutečněných po 1. 1. 2021 nutno postupovat výhradně dle Třinácté směrnice Rady (86/560/EHS) ze dne 17. listopadu 1986 o harmonizaci právních  předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Úprava vracení daně z přidané hodnoty  osobám povinným k dani neusazeným na území Společenství (dále jen „Třináctá směrnice“).  

Výjimkou je pouze pořízení (nákup, dovoz) zboží v České republice osobou povinnou k dani,  která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty s předponou XI, kdy je nadále postupováno dle Směrnice Rady 2008/9/ES.3 

Třináctá směrnice byla v České republice transponována do ustanovení § 83 zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  o dani z přidané hodnoty“).  

Daň se v České republice vrací v souladu s čl. 2 odst. 2 Třinácté směrnice na základě principu  vzájemnosti (poskytnutí srovnatelných výhod).  

Princip vzájemnosti je mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie  a Severního Irska naplněn, a to na základě faktického vracení daně z přidané hodnoty  subjektům z druhé země.  

Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království Velké  Británie a Severního Irska, která nemá provozovnu na území Evropské unie (dále jen  „zahraniční osoba povinná k dani“) tedy může od 1. 1. 2021 uplatnit nárok na vrácení daně za přijaté zdanitelné plnění s místem plnění v České republice podle ustanovení § 83 zákona  o dani z přidané hodnoty.  

 

1 Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského  společenství pro atomovou energii, Úřední věstník L 29, 31. 1. 2020  

2 Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanovení prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.  

3 Po skončení přechodného období se v souladu s čl. 185 Dohody o vystoupení použije Protokol o Irsku/Severním  Irsku, který je nedílnou součástí dohody o vystoupení. 

Č. j.: 29374/21/7100-20116-010212 strana 2 (celkem 3)  

Podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně 

Nárok na vrácení daně může zahraniční osoba povinná k dani uplatnit, pokud v období,  za které žádá o vrácení daně, v České republice neuskutečňuje jiná než tato plnění:  - dovoz zboží,  

- plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,  

- plnění podle § 69 – osvobozené poskytnutí služeb vázaných na dovoz a vývoz zboží,  - plnění, u něhož jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, pro které je  plnění poskytnuto, nebo  

- poskytnutí služby, na kterou se použije zvláštní režim jednoho správního místa.  

Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou povinnou k dani uplatněn u zboží a služeb  za obdobných podmínek, za nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně (tato  podmínka se nevztahuje na vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby, na kterou  byl použit zvláštní režim jednoho správního místa). 

Druhy zboží a služeb, u kterých nelze daň vrátit  

Daň nelze vrátit u:  

- zboží a služeb poskytovaných pro osobní spotřebu,  

- cestovních nákladů, nákladů na ubytování a stravování zahraniční osoby,  - zboží a služeb spojených s reprezentací zahraniční osoby,  

- telefonních poplatků,  

- taxislužby,  

- pohonných hmot.  

Vyjmenovaná plnění nejsou vyloučena z možnosti vrácení daně, pokud jsou použita  pro účely poskytnutí vybrané služby, na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního  místa.  

Žádost o vrácení daně 

Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba povinná k dani podáním žádosti o vrácení  daně Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1,  na předepsaném tiskopisu. Žádost je nutné vyplnit v českém jazyce.  

Žádost nelze podat elektronicky.  

Tiskopis žádosti lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy České republiky  pod odkazem: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247_2.pdf?202103181452 Pokyny k vyplnění žádosti pod odkazem:  

https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5247-a_2.pdf?202103181452 

 Žádost musí být doložena:  

- daňovými doklady, které byly vystaveny plátcem,  

- daňovými doklady při dovozu zboží do tuzemska a dokladem o zaplacení,  - potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z přidané hodnoty ve Spojeném  království, které vystaví úřad příslušný ke správě daně ve Spojeném království, toto  potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,  

- písemným prohlášením, že v období, za které zahraniční osoba žádá o vrácení daně,  splnila podmínky pro vrácení daně (prohlášení je vtěleno do předepsaného tiskopisu  žádosti).  

 

Č. j.: 29374/21/7100-20116-010212 strana 3 (celkem 3)  

Období pro uplatnění nároku na vrácení daně 

Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po sobě jdoucí kalendářní  měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení  daně může být kratší než tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období  kalendářního roku.  

Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může obsahovat také nákupy  zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech,  ale týkají se příslušného kalendářního roku.  

Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se vztahuje k předcházejícím kalendářním  rokům.  

Žádost o vrácení daně za kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího  kalendářního roku, jinak nárok zaniká.  

Limity pro vrácení daně 

Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí  

a) nejméně 7 000 za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce,  nebo  

b) nejméně 1 000 za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce,  je-li to zbytek kalendářního roku.  

Uvedené limity se neuplatní v případě vrácení daně vztahující se k poskytnutí vybrané služby,  na kterou byl použit zvláštní režim jednoho správního místa.  

Vrácení schválené částky  

Správce daně vrátí schválenou částku na účet uvedený v žádosti o vrácení daně. Schválená  částka se vrací v tuzemsku nebo v jakémkoli jiném státě. Pokud je schválená částka vrácena  na účet vedený v jakémkoli jiném státě, poplatky za převod schválené částky jdou k tíži  zahraniční osobě.  

Vrácení neoprávněně vyplacené částky  

V případě, že vrácení daně bylo dosaženo podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem,  je zahraniční osoba povinná k dani povinna vrátit neoprávněně vyplacenou částku a uhradit  úrok z prodlení za každý den od vyplacení do skutečného vrácení.  

Ing. Bc. Lenka Opluštilová  

 ředitelka sekce 

 

 

 

Při vracení daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je postupováno podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Informace shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty, podrobně seznamuje se způsobem a formou podání žádosti o vrácení daně. Současně jsou osoby povinné k dani usazené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska informovány o naplnění principu vzájemnosti při vracení daně.

 

Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Investice:

Čt 11:05  OPAP dnes pořádá valnou hromadu (17.6.2021) Research (J&T BANKA)
Čt 10:50  Graf dňa - EURUSD (17.06.2021) X-Trade Brokers (XTB)

Přečtěte si také:

14.10.2020Omán zavádí daň z přidané hodnoty mzv.cz (MZv ČR)
06.02.2020BREXIT - přechodné období, DPH a ostatní daně Fučík.cz (Fučík & partneři)
08.03.2018Novela daně z přidané hodnoty: 10 nejdůležitějších změn pro rok 2019 BDO Česká republika (BDO Česká republika)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.