ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.06.2019 09:04:01, aktualizováno 15.06.2019 09:04:24

ČR - spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %, meziročě pak o 2,9%

 

 
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 6,2 %, z čehož ceny brambor vzrostly o 11,1 % a dosáhly hodnoty 26,19 /kg. Ceny masa byly vyšší o 2,4 %, ovoce o 7,0 %, sýrů a tvarohů o 2,2 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,6 %, piva o 3,9 % a vína o 1,5 %. Růst cen v oddíle bydlení byl způsoben především zvýšením cen elektřiny o 0,5 % a nájemného z bytu o 0,4 %. V oddíle doprava pokračoval třetí měsíc růst cen pohonných hmot a olejů, který v květnu činil 2,6 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde se snížily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 1,8 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,4 %. Z potravin byly nižší především ceny nealkoholických nápojů o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,9 % a ceny služeb o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny brambor vzrostly o 88,4 % (v dubnu o 70,2 %). U řady potravin došlo buď k přechodu v růst z jejich dubnového poklesu, nebo ke zmírnění cenového poklesu. Ceny masa byly vyšší o 2,2 % (v dubnu pokles o 0,2 %), ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 1,7 % (v dubnu pokles o 0,1 %). Ceny ovoce byly v květnu nižší o 7,5 % (v dubnu o 9,5 %) a ceny cukru o 23,8 % (v dubnu o 30,8 %). Meziroční růst cen zrychlil také v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly ceny lihovin v květnu vyšší o 1,8 % (v dubnu pokles o 0,5 %) a ceny piva o 7,2 % (v dubnu pokles o 1,1 %). Zpomalení meziročního cenového růstu v oddíle doprava bylo způsobeno zejména cenami pohonných hmot a olejů, které zmírnily svůj růst na 3,1 % (v dubnu 4,7 %), a to částečně i vlivem jejich výraznějšího meziměsíčního zvýšení v květnu 2018. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 3,2 % (v dubnu o 4,6 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,3 %, vodnéhostočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 12,5 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 2,8 %). Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny pojištění o 5,5 % a ceny finančních služeb o 5,7 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se ceny zvýšily o 2,3 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ceny ubytovacích služeb o 2,5 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny v květnu působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,1 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,5 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 1,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,4 %) a nejméně v Chorvatsku (o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v dubnu zpomalil na 2,4 % z 2,7 % v březnu. Německu byly ceny vyšší o 2,1 % (v březnu o 1,4 %). Podle předběžných výpočtů byl v květnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,7 % a meziroční 2,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2019 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

_____________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: 
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace:  012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 
Termín zveřejnění další RI:  11. 7. 2019

Přílohy

Archiv:
  • rok 2019 | květen 2019 | duben 2019 | březen 2019 | únor 2019 | leden 2019
  • rok 2018 | prosinec 2018 | listopad 2018 | říjen 2018 | září 2018 | srpen 2018 | červenec 2018 | červen 2018 | květen 2018 | duben 2018 | březen 2018 | únor 2018 | leden 2018
  • rok 2017 | prosinec 2017 | listopad 2017 | říjen 2017 | září 2017 | srpen 2017 | červenec 2017 | červen 2017 | květen 2017 | duben 2017 | březen 2017 | únor 2017 | leden 2017
  • rok 2016 | prosinec 2016 | listopad 2016 | říjen 2016 | září 2016 | srpen 2016 | červenec 2016 | červen 2016 | květen 2016 | duben 2016 | březen 2016 | únor 2016 | leden 2016
  • rok 2015 | prosinec 2015 | listopad 2015 | říjen 2015 | září 2015 | srpen 2015 | červenec 2015 | červen 2015 | květen 2015 | duben 2015 | březen 2015 | únor 2015 | leden 2015
  • rok 2014 | prosinec 2014 | listopad 2014 | říjen 2014 | září 2014 | srpen 2014 | červenec 2014 | červen 2014 | květen 2014 | duben 2014 | březen 2014 | únor 2014 | leden 2014
  • rok 2013 | prosinec 2013 | listopad 2013 | říjen 2013 | září 2013 | srpen 2013 | červenec 2013 | červen 2013 | květen 2013 | duben 2013 | březen 2013 | únor 2013 | leden 2013
  • rok 2012 | prosinec 2012 | listopad 2012 | říjen 2012 | září 2012 | srpen 2012 | červenec 2012 | červen 2012 | květen 2012 | duben 2012 | březen 2012 | únor 2012 | leden 2012
  • rok 2011 | prosinec 2011 | listopad 2011 | říjen 2011 | září 2011 | srpen 2011 | červenec 2011 | červen 2011 | květen 2011 | duben 2011 | březen 2011 | únor 2011 | leden 2011
  • rok 2010 | prosinec 2010 | listopad 2010 | říjen 2010 | září 2010 | srpen 2010 | červenec 2010 | červen 2010 | květen 2010 | duben 2010 | březen 2010 | únor 2010 | leden 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.06.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

11. 6. 2019

Ceny brambor opět vzrostly

Indexy spotřebitelských ceninflace – květen 2019

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v květnu zrychlil na 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 6,2 %, z čehož ceny brambor vzrostly o 11,1 % a dosáhly hodnoty 26,19 /kg. Ceny masa byly vyšší o 2,4 %, ovoce o 7,0 %, sýrů a tvarohů o 2,2 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,6 %, piva o 3,9 % a vína o 1,5 %. Růst cen v oddíle bydlení byl způsoben především zvýšením cen elektřiny o 0,5 % a nájemného z bytu o 0,4 %. V oddíle doprava pokračoval třetí měsíc růst cen pohonných hmot a olejů, který v květnu činil 2,6 %.

 

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde se snížily zejména ceny dovolených s komplexními službami o 1,8 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,4 %. Z potravin byly nižší především ceny nealkoholických nápojů o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,9 % a ceny služeb o 0,3 %.

 

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny brambor vzrostly o 88,4 % (v dubnu o 70,2 %). U řady potravin došlo buď k přechodu v růst z jejich dubnového poklesu, nebo ke zmírnění cenového poklesu. Ceny masa byly vyšší o 2,2 % (v dubnu pokles o 0,2 %), ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 1,7 % (v dubnu pokles o 0,1 %). Ceny ovoce byly v květnu nižší o 7,5 % (v dubnu o 9,5 %) a ceny cukru o 23,8 % (v dubnu o 30,8 %). Meziroční růst cen zrychlil také v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly ceny lihovin v květnu vyšší o 1,8 % (v dubnu pokles o 0,5 %) a ceny piva o 7,2 % (v dubnu pokles o 1,1 %). Zpomalení meziročního cenového růstu v oddíle doprava bylo způsobeno zejména cenami pohonných hmot a olejů, které zmírnily svůj růst na 3,1 % (v dubnu 4,7 %), a to částečně i vlivem jejich výraznějšího meziměsíčního zvýšení v květnu 2018. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 3,2 % (v dubnu o 4,6 %).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,3 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 12,5 %, zemního plynu o 3,6 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 2,8 %). Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny pojištění o 5,5 % a ceny finančních služeb o 5,7 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se ceny zvýšily o 2,3 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,0 % a ceny ubytovacích služeb o 2,5 %.

 

Na meziroční snižování cenové hladiny v květnu působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,1 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 3,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,5 %.

 

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 1,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,4 %) a nejméně v Chorvatsku (o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v dubnu zpomalil na 2,4 % z 2,7 % v březnu. V Německu byly ceny vyšší o 2,1 % (v březnu o 1,4 %). Podle předběžných výpočtů byl v květnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,7 % a meziroční 2,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2019 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                11. 7. 2019

 

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání

 [1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Čt 14:39  Zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby vzrostly (25.2.2021) ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Čt 12:32  Jak drahý je každý den nynějšího stupně zavření ekonomiky? Research (Česká spořitelna)
Čt 12:23  Inflace EU dosáhla v lednu 1,2 % cebre.cz (CEBRE)
Označení stránky: SPOTŘEBITELSKÉ CENY V maďarsku


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.