Elektřina - cena elektřiny 2022

Bez elektřiny si již život ani nedokážeme představit. Světlo, spotřebiče od kuchyňských po počítače. Nezřídka elektřinou i topíme a ohříváme vodu. Cena elektřiny za kWh se u jednotlivých dodavatelů liší. Spočítejte si podle ceníku elektřiny 2022 cenu elektřiny pro Vaši domácnost na kalkulačce - můžete ušetřit.

Cena elektřiny na faktuře

Výsledná cena elektřiny, kterou vidíte na faktuře, se skládá z několika částí.
1. platby dodavateli elektřiny
 • Cena za spotřebované kWh.
 • Stálý měsíční poplatek za dodávku elektřiny.
Výši těchto plateb můžete ovlivnit výběrem dodavatele.
2. platby distributorovi elektřiny a státu
Poplatky za dopravu, údržbu elektrické sítě, podporu "obnovitelné energie".
Území ČR je rozděleno pod správu několika distributorů. Distributora si nelze vybrat, je dán Vaší adresou. Výše plateb je regulována Energetickým regulačním úřadem.
3. Elektřina podléhá dani z přidané hodnoty a dani z elektřiny.

Co je to sazba Co je to nízký a vysoký tarif Hlavní jistič
Sazby elektřiny Rozdíl mezi výkonem hlavního jističe a spotřebou elektřiny

Ceník elektřiny 2022

Ceny a poplatky dodavatelé uvádějí dle sazby a podle Vaší adresy (adresy odběrného místa). Ceník obsahuje komoditní cenu dodavatele a stálý měsíční poplatek dodavatele - vše bez DPH. Pro zjištění celkové ceny je třeba cenu navýšit o cenu za distribuci, rezervovaný příkon, systémové služby, OTE, daň z elektřiny a připočítat DPH. Konečnou cenu pro Vaši domácnost včetně všech výše uvedených složek si můžete spočítat v naší Kalkulačce ceny elektřiny.
Dodavatel a tarifCena za VT
1 kWh
Cena za NT
1 kWh
Cena odběr
Česká regionální energetika - INDIVIDUAL
Česká regionální energetika
6.490 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 197.00 Kč/měs.
Dobrá energie, s.r.o. - FIX 36, varianta 8/2022
Dobrá energie, s.r.o.
6.789 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 79.00 Kč/měs.
ELIMON a.s. - Svěží 12
ELIMON a. s.
6.799 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 79.00 Kč/měs.
ELYN ENERGIE - Ceník ELYN STANDARD
ELYN ENERGIE a. s.
6.799 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 145.00 Kč/měs.
ČEZ Prodej, a. s. - ELEKTŘINA – NA 1 ROK V AKCI
ČEZ Prodej, a. s.
6.979 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 89.00 Kč/měs.
Pražská energetika, a.s. - PREekoproud 08/2022
PRE - Pražská energetika, a. s.
7.080 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 89.00 Kč/měs.
innogy (RWE) - elektřina Start 15
innogy (RWE)
7.129 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 89.00 Kč/měs.
Energie pro život s.r.o. - PRO
Energie pro život s.r.o.
7.299 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 200.00 Kč/měs.
Energie pro život s.r.o. - PRO VIP
Energie pro život s.r.o.
7.299 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 200.00 Kč/měs.
Dobrá energie, s.r.o. - FIX 24, varianta: 08/2022
Dobrá energie, s.r.o.
7.499 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 79.00 Kč/měs.
NWT - Ceník elektřiny pro domácnosti 2022 2023 (rok 2022)
NWT
8.360 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 70.00 Kč/měs.
CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ OD PODPISU 2 ROKY
CENTROPOL ENERGY, a. s.
9.408 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 77.00 Kč/měs.
  celkem 12 tarifů

  Z čeho se skládá cena elektřiny

  Výsledná cena elektřiny, kterou vidíte na faktuře, se skládá z několika částí.

  1. neregulované složky ceny elektřiny

  Jde o platby, které platíte dodavateli elektřiny.
  • Cena za spotřebované kWh.
  • Stálý měsíční poplatek.
  Cenu za 1 kWh i výši fixního poplatku určuje dodavatel a to v závislosti na ceně, za jakou je schopen komoditu "pro Vás" nakoupit na energetické burze. Tyto platby tedy můžete ovlivnit výběrem dodavatele. Obě složky ceny jsou v ceníku definovány dle zvolené sazby a adresy Vašeho odběrného místa.

  2. regulované složky ceny elektřiny

  Jde o platby, které platíte distributorovi elektřiny, operátorovi trhu a státu. Tyto platby jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem pomocí tzv. "cenových rozhodnutí". Ceny jsou závislé na území, kde se Vaše domácnost nachází. Výši těchto poplatků nemůžete výběrem dodavatele ovlivnit.
  • Cena za distribuované množství elektřiny (dle kWh odebrané elektřiny)
   Cena za dopravu elektřiny a údržbu elektrické sítě distributorem.
  • Poplatek za systémové služby (dle kWh odebrané elektřiny, ČEPS a.s., 100% vlastněno státem)
   Poplatek za údržbu celostátní přenosové soustavy .
  • Poplatek za rezervovaný příkon (pevný měsíční poplatek)
   Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na příkonu hlavního jističe.
  • Příspěvek na podporované zdroje(dle příkonu hlavního jističe, shora omezeno dle kWh odebrané elektřiny)
   Dotujeme především výrobce „zelené elektřiny“.
  • Poplatek za služby operátora trhu (pevný měsíční poplatek, OTE, a.s., 100% vlastněno státem).
   Jde o poplatek za zprostředkování činností účastníků energetického trhu.

  3. Danění

  • Daň z elektřiny
   Sazba daně z elektřiny je pro všechny odběratele stejná a činí 28,30 Kč/MWh.
  • DPH Elektřina podléhá dani z přidané hodnoty.
   Osvobozena je "ekologicky šetrná" elektřina (sluneční, větrná, geotermální, voda nebo biomasa)

  Koncový zákazník platí pouze jednu fakturu, a to dodavateli. Dodavatel si ponechá odměnu za své služby a odpovídající částku dále předá distributorovi a státu.

  Rozdělení ceny elektřiny pro 4-člennou rodinu bez vytápění Ceny elektriny rozdeleni

  Co je to sazba

  Distribuční sazba elektřiny udává rozmezí Vaší spotřeby elektrické energie. Určuje se podle toho, jaké spotřebiče máte doma a zda používáte elektrickou energii pouze pro osvětlení domácnosti, nebo také na vaření či vytápění. Pokud například využíváte pouze osvětlení a běžné spotřebiče (lednice, pračka, kuchyňské roboty,.. ) a jde o větší domácnost, bude Vaše vhodná sazba D02d, což je i nejběžnější sazba českých domácností.
  Sazba, do které chcete být zařazeni, má určité podmínky. Jedna z hlavních podmínek je dostatečná hodnota hlavního jističe na daném odběrném místě (daná spotřebou elektrické energie). Procedura změny sazby bývá proto často spojena s výměnou hlavního jističe.
  Sazby mají pevná označení (D01d, D02d,..), nicméně dodavatelé je v cenících označují i komerčními názvy (Home Víkend,..).

  Co je to nízký a vysoký tarif

  Distribuční sazby se dělí na jednotarifní a dvoutarifní.
  Jednotarifní sazby mají stejnou cenu silové elektřiny po celý den a noc (typicky sazby D01d a D02d).
  Dvoutarifní sazby jsou určeny především domácnostem, které pomocí elektřiny vytápějí a mají tedy vyšší spotřebu. Využívají se zde dvě různé ceny elektřiny - nižší, označovaná jako nízký tarif (NT) a vyšší, označovaná jako vysoký tarif (VT). Každá dvoutarifní sazba u konkrétního dodavatele má přesně určené hodiny, kdy lze využít nízký tarif. Jde vlastně o nabídnutí levnějších cen elektřiny v denní nebo noční době, kdy není celkový odběr ve společnosti tak vysoký a elektřinu je potřeba "vyčerpat".

  Hlavní jistič

  Hodnota hlavního jističe určuje maximální možný elektrický výkon ve Vaší domácnosti. Čím je hodnota jističe vyšší, tím více elektrospotřebičů můžete využívat ve stejný okamžik.
  Podle hodnoty hlavního jističe platíte poplatek za rezervovaný příkon (čím vyšší hodnota, tím vyšší poplatek).

  Rozdíl mezi výkonem hlavního jističe a spotřebou elektřiny

  Výkon hlavního jističe představuje schopnost elektroinstalace ve Vašem bytě napájet několik spotřebičů současně. Můžete si tedy pořídit hlavní jistič s vysokou hodnotou, například proto, že obvykle perete, luxujete a vaříte zároveň.
  Pokud však spotřebiče budete používat jen málokdy, celková spotřeba elektrické energie bude nízká. Pro tento případ je tedy účelné snížit hodnotu hlavního jističe (a tím i poplatek za rezervovaný příkon) a spotřebiče používat postupně.

  Kdo je dodavatel elektřiny

  Dodavatel elektřiny je obchodník, který elektřinu nakupuje na energetické burze za účelem prodeje uživatelům. Svého dodavatele elektrické energie si může každý zákazník vybrat svobodně sám. Dodavatelů plynu je několik set, někteří se zaměřují pouze na velkodběratele, někteří pouze na maloodběratele a domácnosti.

  Kdo je distributor elektřiny

  Distributor elektrické energie je společnost, která vlastní a udržuje elektrické vedení, která je zodpovědná za jeho funkčnost a za přenos elektrické energie ke koncovému zákazníku.


  Aktualizované ceníky elektřiny vybraných dodavatelů najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu - Kalkulačka ERÚ.
   

  Rozdělení ČR mezi distributory elektřiny Mapa distributorů elektriny  Elektřina - vývoj ceny komodity Elektrina - vývoj ceny komodity  Sazby elektřiny domácnost
  D01dbez ohřevu a vytápění (menší domácnosti)
  D02dbez ohřevu a vytápění (větší domácnosti)
  D25dakumulační ohřev vody
  D26dakumulační vytápění objektu
  D27dvlastnictví elektromobilu
  D35dhybridní (smíšené) elektrické spotřebiče
  D45dpřímotop
  D55d(změněno na D56d) tepelné čerpadlo
  D56dtepelné čerpadlo
  D57dvíkendový režim
  D61dvíkendový režim
  Sazby elektřiny podnikatelé
  C01dbez ohřevu a vytápění, malá spotřeba
  C02dbez ohřevu a vytápění, střední spotřeba
  C03dbez ohřevu a vytápění, velká spotřeba
  C25dakumulační vytápění nebo voda, nižší spotřeba
  C26dakumulační vytápění nebo voda, vyšší spotřeba
  C27ddobíjení elektromobilů
  C35dakumulační nebo smíšené vytápění
  C45dpřímotop do 31. 3. 2017
  C45dpřímotop
  C55dtepelné čerpadlo do 31. 3. 2005
  C56dtepelné čerpadlo od 1. 4. 2005
  C60dnepravidelný malý odběr
  C61dkonstantní malý odběr
  C62dveřejné osvětlení


  Spotřeba elektřiny průměrné domácnosti
  Roční spotřebu elektřiny v průměrné domácnosti lze spočítat velmi přibližným odhadem takto:

  Osvětlení a spotřebiče1000 kWh na osobu
  Vaření200 kWh na osobu
  Ohřev vody  1000 kWh na osobu
  Vytápění100 kWh na m2
  Veškeré odhady jsou závislé na Vašich osobních zvycích a energetické náročnosti Vašich spotřebičů, na době strávené v domácnosti apod.  Spotřeba elektřiny na vytápění dle plochy a aktivity
  plochapracujícív domácnosti
  30 m23000 kWh3600 kWh
  75 m27500 kWh9000 kWh
  120 m212000 kWh14500 kWh


  Rozdělení ceny elektřiny pro 4-člennou rodinu bez vytápění Ceny elektriny rozdeleni  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2022

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.