Elektřina - cena elektřiny 2023

Bez elektřiny si již život ani nedokážeme představit. Světlo, spotřebiče od kuchyňských po počítače. Nezřídka elektřinou i topíme a ohříváme vodu. Cena elektřiny za kWh se u jednotlivých dodavatelů liší. Spočítejte si podle ceníku elektřiny 2023 cenu elektřiny pro Vaši domácnost na kalkulačce - můžete ušetřit.

Cena elektřiny na faktuře

Výsledná cena elektřiny, kterou vidíte na faktuře, se skládá z několika částí.
1. platby dodavateli elektřiny
 • Cena za spotřebované kWh.
 • Stálý měsíční poplatek za dodávku elektřiny.
Výši těchto plateb můžete ovlivnit výběrem dodavatele.
2. platby distributorovi elektřiny a státu
Poplatky za dopravu, údržbu elektrické sítě, podporu "obnovitelné energie".
Území ČR je rozděleno pod správu několika distributorů. Distributora si nelze vybrat, je dán Vaší adresou. Výše plateb je regulována Energetickým regulačním úřadem.
3. Elektřina podléhá dani z přidané hodnoty a dani z elektřiny.

Co je to sazba Co je to nízký a vysoký tarif Hlavní jistič
Sazby elektřiny Rozdíl mezi výkonem hlavního jističe a spotřebou elektřiny

Ceník elektřiny 2023

Ceny a poplatky dodavatelé uvádějí dle sazby a podle Vaší adresy (adresy odběrného místa). Ceník obsahuje komoditní cenu dodavatele a stálý měsíční poplatek dodavatele - vše bez DPH. Pro zjištění celkové ceny je třeba cenu navýšit o cenu za distribuci, rezervovaný příkon, systémové služby, OTE, daň z elektřiny a připočítat DPH. Konečnou cenu pro Vaši domácnost včetně všech výše uvedených složek si můžete spočítat v naší Kalkulačce ceny elektřiny.
Dodavatel a tarifCena za VT
1 kWh
Cena za NT
1 kWh
Cena odběr
Lama Energy - Garant Měsíc - ŘÍJEN
LAMA energy a. s.
3.044 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 120.00 Kč/měs.
ELIMON a.s. - Svěží MĚSÍC (září 23)
ELIMON a. s.
3.079 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 105.00 Kč/měs.
ELYN ENERGIE a.s. - ELEKTŘINA PODLE TRHU (srpen 2023)
ELYN ENERGIE a. s.
3.090 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
bezDodavatele - NAŠE ENERGIE na měsíc (zaří 23)
bezDodavatele a. s.
3.094 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 127.18 Kč/měs.
BIDLI energie, a.s. - CENÍK BIDLI GARANCE NA MĚSÍC (září 23)
BIDLI energie, a. s.
3.094 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 119.00 Kč/měs.
GEEN Sale a.s. - Ceník elektřina GEEN Měsíc (září 2023)
GEEN Sale a. s.
3.094 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
TEDOM - JISTOTA NA MĚSÍC (září 2023)
TEDOM a. s.
3.094 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 109.00 Kč/měs.
IN ENERGIE - CENÍK _MĚSÍČNÍ_ELEKTŘINA_2023_24měsíců_Září_2023
IN ENERGIE Prodej s.r.o.
3.210 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
MDI Energy s.r.o. - : CENÍK _MĚSÍČNÍ_ELEKTŘINA_2023_24měsíců_Září_2023
MDI Energy s.r.o.
3.210 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
Eneka s.r.o. - FIX na měsíc (září 2023)
Eneka s.r.o.
3.280 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
EASY POWER - INDIVIDUAL (cenová hladina za poslední 3 měsíce)
EASY POWER s.r.o.
3.555 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 90.00 Kč/měs.
E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO 24 Duben 2023
E.ON Energie, a. s.
3.725 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
E.ON Energie, a.s. - Ceník Elektřina online PRO na 1 rok 3/23
E.ON Energie, a. s.
3.725 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
ELYN ENERGIE a.s. - CENÍK SPOT (cenový průměr za posledních 12 měsíců)
ELYN ENERGIE a. s.
3.750 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 145.00 Kč/měs.
E.ON Energie, a.s. - Ceník Variant PRO 24 Duben 2023 (Zelená od E.ONu)
E.ON Energie, a. s.
3.753 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
E.ON Energie, a.s. - Ceník Elektřina online PRO na 1 rok 3/23 (Zelená od E.ONu)
E.ON Energie, a. s.
3.753 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
MND a.s. - Proud – Ceník Léto 25
MND Energie a. s.
3.795 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 81.81 Kč/měs.
MND Energie - Proud – Ceník Léto 25 - Domácnosti
MND Energie a. s.
3.795 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 81.81 Kč/měs.
Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 (ceník platný od 14.9.2023)
Dobrá Energie s.r.o.
3.799 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
Dobrá energie, s.r.o. - FIX 12 09/2023
Dobrá Energie s.r.o.
3.799 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
EP ENERGY TRADING, a.s. - FIX 12 09/2023 - OP CRM 99799
EP ENERGY TRADING, a. s.
3.799 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
Teplárny Brno, a.s. - Elektřina fixně 2024 XIII
Teplárny Brno, a. s.
3.839 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 75.00 Kč/měs.
Dobrá energie, s.r.o. - FIX 24 09/2023
Dobrá Energie s.r.o.
3.849 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 130.00 Kč/měs.
IN ENERGIE - CENÍK _PREMIUM_ PLUS_ELEKTŘINA_2023_12měsíců_002
IN ENERGIE Prodej s.r.o.
3.850 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 99.00 Kč/měs.
CENTROPOL ENERGY, a.s. - FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1 rok
CENTROPOL ENERGY, a. s.
3.852 Kč/kWh 0.000 Kč/kWh 90.00 Kč/měs.
1 - 25 z celkem 86 tarifů

Z čeho se skládá cena elektřiny

Výsledná cena elektřiny, kterou vidíte na faktuře, se skládá z několika částí.

1. neregulované složky ceny elektřiny

Jde o platby, které platíte dodavateli elektřiny.
 • Cena za spotřebované kWh.
 • Stálý měsíční poplatek.
Cenu za 1 kWh i výši fixního poplatku určuje dodavatel a to v závislosti na ceně, za jakou je schopen komoditu "pro Vás" nakoupit na energetické burze. Tyto platby tedy můžete ovlivnit výběrem dodavatele. Obě složky ceny jsou v ceníku definovány dle zvolené sazby a adresy Vašeho odběrného místa.

2. regulované složky ceny elektřiny

Jde o platby, které platíte distributorovi elektřiny, operátorovi trhu a státu. Tyto platby jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem pomocí tzv. "cenových rozhodnutí". Ceny jsou závislé na území, kde se Vaše domácnost nachází. Výši těchto poplatků nemůžete výběrem dodavatele ovlivnit.
 • Cena za distribuované množství elektřiny (dle kWh odebrané elektřiny)
  Cena za dopravu elektřiny a údržbu elektrické sítě distributorem.
 • Poplatek za systémové služby (dle kWh odebrané elektřiny, ČEPS a.s., 100% vlastněno státem)
  Poplatek za údržbu celostátní přenosové soustavy .
 • Poplatek za rezervovaný příkon (pevný měsíční poplatek)
  Měsíční poplatek za rezervovaný příkon závisí na příkonu hlavního jističe.
 • Příspěvek na podporované zdroje(dle příkonu hlavního jističe, shora omezeno dle kWh odebrané elektřiny)
  Dotujeme především výrobce „zelené elektřiny“.
 • Poplatek za služby operátora trhu (pevný měsíční poplatek, OTE, a.s., 100% vlastněno státem).
  Jde o poplatek za zprostředkování činností účastníků energetického trhu.

3. Danění

 • Daň z elektřiny
  Sazba daně z elektřiny je pro všechny odběratele stejná a činí 28,30 Kč/MWh.
 • DPH Elektřina podléhá dani z přidané hodnoty.
  Osvobozena je "ekologicky šetrná" elektřina (sluneční, větrná, geotermální, voda nebo biomasa)

Koncový zákazník platí pouze jednu fakturu, a to dodavateli. Dodavatel si ponechá odměnu za své služby a odpovídající částku dále předá distributorovi a státu.

Rozdělení ceny elektřiny pro 4-člennou rodinu bez vytápění Ceny elektriny rozdeleni

Co je to sazba

Distribuční sazba elektřiny udává rozmezí Vaší spotřeby elektrické energie. Určuje se podle toho, jaké spotřebiče máte doma a zda používáte elektrickou energii pouze pro osvětlení domácnosti, nebo také na vaření či vytápění. Pokud například využíváte pouze osvětlení a běžné spotřebiče (lednice, pračka, kuchyňské roboty,.. ) a jde o větší domácnost, bude Vaše vhodná sazba D02d, což je i nejběžnější sazba českých domácností.
Sazba, do které chcete být zařazeni, má určité podmínky. Jedna z hlavních podmínek je dostatečná hodnota hlavního jističe na daném odběrném místě (daná spotřebou elektrické energie). Procedura změny sazby bývá proto často spojena s výměnou hlavního jističe.
Sazby mají pevná označení (D01d, D02d,..), nicméně dodavatelé je v cenících označují i komerčními názvy (Home Víkend,..).

Co je to nízký a vysoký tarif

Distribuční sazby se dělí na jednotarifní a dvoutarifní.
Jednotarifní sazby mají stejnou cenu silové elektřiny po celý den a noc (typicky sazby D01d a D02d).
Dvoutarifní sazby jsou určeny především domácnostem, které pomocí elektřiny vytápějí a mají tedy vyšší spotřebu. Využívají se zde dvě různé ceny elektřiny - nižší, označovaná jako nízký tarif (NT) a vyšší, označovaná jako vysoký tarif (VT). Každá dvoutarifní sazba u konkrétního dodavatele má přesně určené hodiny, kdy lze využít nízký tarif. Jde vlastně o nabídnutí levnějších cen elektřiny v denní nebo noční době, kdy není celkový odběr ve společnosti tak vysoký a elektřinu je potřeba "vyčerpat".

Hlavní jistič

Hodnota hlavního jističe určuje maximální možný elektrický výkon ve Vaší domácnosti. Čím je hodnota jističe vyšší, tím více elektrospotřebičů můžete využívat ve stejný okamžik.
Podle hodnoty hlavního jističe platíte poplatek za rezervovaný příkon (čím vyšší hodnota, tím vyšší poplatek).

Rozdíl mezi výkonem hlavního jističe a spotřebou elektřiny

Výkon hlavního jističe představuje schopnost elektroinstalace ve Vašem bytě napájet několik spotřebičů současně. Můžete si tedy pořídit hlavní jistič s vysokou hodnotou, například proto, že obvykle perete, luxujete a vaříte zároveň.
Pokud však spotřebiče budete používat jen málokdy, celková spotřeba elektrické energie bude nízká. Pro tento případ je tedy účelné snížit hodnotu hlavního jističe (a tím i poplatek za rezervovaný příkon) a spotřebiče používat postupně.

Kdo je dodavatel elektřiny

Dodavatel elektřiny je obchodník, který elektřinu nakupuje na energetické burze za účelem prodeje uživatelům. Svého dodavatele elektrické energie si může každý zákazník vybrat svobodně sám. Dodavatelů plynu je několik set, někteří se zaměřují pouze na velkodběratele, někteří pouze na maloodběratele a domácnosti.

Kdo je distributor elektřiny

Distributor elektrické energie je společnost, která vlastní a udržuje elektrické vedení, která je zodpovědná za jeho funkčnost a za přenos elektrické energie ke koncovému zákazníku.


Aktualizované ceníky elektřiny vybraných dodavatelů najdete na stránkách Energetického regulačního úřadu - Kalkulačka ERÚ.
 

Rozdělení ČR mezi distributory elektřiny Mapa distributorů elektrinyElektřina - vývoj ceny komodity Elektrina - vývoj ceny komoditySazby elektřiny domácnost
D01dbez ohřevu a vytápění (menší domácnosti)
D02dbez ohřevu a vytápění (větší domácnosti)
D25dakumulační ohřev vody
D26dakumulační vytápění objektu
D27dvlastnictví elektromobilu
D35dhybridní (smíšené) elektrické spotřebiče
D45dpřímotop
D55d(změněno na D56d) tepelné čerpadlo
D56dtepelné čerpadlo
D57dvíkendový režim
D61dvíkendový režim
Sazby elektřiny podnikatelé
C01dbez ohřevu a vytápění, malá spotřeba
C02dbez ohřevu a vytápění, střední spotřeba
C03dbez ohřevu a vytápění, velká spotřeba
C25dakumulační vytápění nebo voda, nižší spotřeba
C26dakumulační vytápění nebo voda, vyšší spotřeba
C27ddobíjení elektromobilů
C35dakumulační nebo smíšené vytápění
C45dpřímotop do 31. 3. 2017
C45dpřímotop
C55dtepelné čerpadlo do 31. 3. 2005
C56dtepelné čerpadlo od 1. 4. 2005
C60dnepravidelný malý odběr
C61dkonstantní malý odběr
C62dveřejné osvětlení


Spotřeba elektřiny průměrné domácnosti
Roční spotřebu elektřiny v průměrné domácnosti lze spočítat velmi přibližným odhadem takto:

Osvětlení a spotřebiče1000 kWh na osobu
Vaření200 kWh na osobu
Ohřev vody  1000 kWh na osobu
Vytápění100 kWh na m2
Veškeré odhady jsou závislé na Vašich osobních zvycích a energetické náročnosti Vašich spotřebičů, na době strávené v domácnosti apod.Spotřeba elektřiny na vytápění dle plochy a aktivity
plochapracujícív domácnosti
30 m23000 kWh3600 kWh
75 m27500 kWh9000 kWh
120 m212000 kWh14500 kWh


Rozdělení ceny elektřiny pro 4-člennou rodinu bez vytápění Ceny elektriny rozdeleniZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V