Daňový kalendář 2019

 •         Leden      
 •          Únor       
 •         Březen         
 •         Duben         


LEDEN 2019

středa 9.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
neděle 20.1.  daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 21.1.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 24.1.  spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.1.  spotřební daň
 • daňové přiznání za prosinec 2018
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018
čtvrtek 31.1.  biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
  daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2018
  daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

ÚNOR 2019

pondělí 11.2.  spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.2.  daň z příjmů
 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podad žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2018
 • podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
středa 20.2.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.2.  spotřební daň
 • splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty  
 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019
 • souhrnné hlášení za leden 2019
 • kontrolní hlášení za leden 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019
čtvrtek 28.2.  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2019

BŘEZEN 2019

pátek 1.3. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
úterý 12.3.  spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15.3. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
středa 20.3. daň z příjmů
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018
pondělí 25.3. spotřební daň
 • daňové přiznání za únor 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019
 • souhrnné hlášení za únor 2019
 • kontrolní hlášení za únor 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019
středa 27.3. spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN 2019

pondělí 1.4. daň z příjmů
 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
úterý 9.4. spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.4. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019
sobota 20.4. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
úterý 23.4.  daň z příjmů   měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
středa 24.4.  spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.4. spotřební daň
 • daňové přiznání za březen 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019
úterý 30.4. energetické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

KVĚTEN 2019

pátek 10.5. spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20.5. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 27.5. spotřební daň
 • splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za duben 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2019
 • souhrnné hlášení za duben 2019
 • kontrolní hlášení za duben 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019
pátek 31.5. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019
  daň z nemovitých věcí
 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
 • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN 2019

pondělí 10.6. spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17.6. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
čtvrtek 20.6. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 24.6.  spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 úterý 25.6. spotřební daň
 • daňové přiznání za květen 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daněz topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019
 • souhrnné hlášení za květen 2019
 • kontrolní hlášení za květen 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC 2019

 
pondělí 1.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019
  Oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
středa 10.7. spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.7.  daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019
sobota 20.7. daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 22.7. daň z příjmů    měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25.7. spotřební daň
 • splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019
úterý 30.7. energetické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
středa 31.7. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN 2019

pátek 9.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.8.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 26.8. spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019
 • souhrnné hlášení za červenec 2019
 • kontrolní hlášení za červenec 2019
  spotřební daň
 • daňové přiznání za červenec 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok)
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ 2019

pondělí 2.9. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000Kč)
pondělí 9.9.  spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.9. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
pátek 20.9. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
úterý 24.9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 středa 25.9. spotřební daň
 • daňové přiznání za srpen 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019
 • souhrnné hlášení za srpen 2019
 • kontrolní hlášení za srpen 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019
pondělí 30.9. daň z přidané hodnoty    žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN 2019

čtvrtek 10.10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.10.  daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019
neděle 20.10. daň z přidané hodnoty    daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
pondělí 21.10. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
čtvrtek 25.10. spotřební daň
 • splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty
 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2019
  daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019
středa 30.10. eneregtické daně  podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
čtvrtek 31.10. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
  daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

LISTOPAD 2019

pondělí 11.11. spotřební daň splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.11.  daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pondělí 25.11.  spotřební daň
 • splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za říjen 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019
 • souhrnné hlášení za říjen 2019
 • kontrolní hlášení za říjen 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC 2019

pondělí 2.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019
  daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
úterý 10.12.  spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.12. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
  daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
pátek 20.12. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
pátek 27.12. spotřební daň
 • splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2019
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)
  daň z přidané hodnoty   
 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019
 • souhrnné hlášení za listopad 2019
 • kontrolní hlášení za listopad 2019
  energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019
úterý 31.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019

 

 

Zdroj: MF ČR - UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2019


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 17.5.   DPH V PŘÍKLADECH pro pokročilé  K Praha STUDIO W
 17.5.   Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 ...  K Praha VOX
 17.5.   Mezinárodní standardy IFRS 15 – Výnosy a IFRS – 16 ...  K Praha VOX
 17.5.   Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 18.5.   Účetním výkazům a závěrce rozumíme (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 18.5.   Personalistika a bezpečnost práce v roce 2021 (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 19.5.   Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021  K Zlín INTEGRA CENTRUM
 21.5.   FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů  K Praha STUDIO W
 21.5.   Zákon o zdravotním pojištění v roce 2021 (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 21.5.   Zákon o zdravotním pojištění v roce 2021 (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzůZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.