Daňové přiznání v roce 2018 - formuláře

Nejdůležitější formuláře a daňová přiznání pro:

Daň z příjmů fyzických osob Daň silniční
Daň z příjmů právnických osob Daň z nemovitých věcí
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z nabytí nemovitých věcí
Daň z příjmů vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Dědictví a daně, daň dědická
Daň z přidané hodnoty (DPH) Dary a daně, daň darovací

Všechny daňové formuláře používané v roce 2018

Všechny daňové formuláře používané v letech 2006-2018Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2017 a 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 včetně přehledu pro sociální správu a zdrav. pojišťovny - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2017 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2017 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf
Leták - Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob používané v roce 2018


Formuláře k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2017 a 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2017 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2017 pdf
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech pdf
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pdf
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona pdf
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání pdf
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2017 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2018 pdf
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - všechny formuláře používané v roce 2018


Formuláře k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 a 2018

Přiznání k dani z příjmů právnických osob 2017 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017, vč. přílohy pdf
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Příloha č. 2 II. oddílu - Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem pdf
Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů PO nositeli investičních pobídek a přílohy č. 1 tabulky H II.oddílu pdf
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu tiskopisu č. 25 5404 - Přiznání k dani z příjmů právnických osob pdf
Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu 2017 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Účetní závěrka v plném rozsahu 2017 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů právnických osob používané v roce 2018


Formuláře k dani z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v roce 2017 a 2018

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob 2017 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob pdf
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob pdf
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2017 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů - rok 2018 pdf
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů pdf
Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně pdf

Formuláře k dani z přidané hodnoty - DPH - v roce 2018

Přiznání k dani z přidané hodnoty 2018 - omezená verze (neomezenou verzi si můžete za 99,- Kč stáhnout zde) xls
Přiznání k dani z přidané hodnoty pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty pdf
Kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty 2018 EPO
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty 2018 EPO
Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby pdf
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny pdf

Formuláře pro daň z přidané hodnoty používané v roce 2018


Formuláře k silniční dani v roce 2018

Přiznání k dani silniční pdf
Přiznání k dani silniční - příloha pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční pdf
Daň silniční pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf

Všechny formuláře pro silniční daň používané v roce 2018


Formuláře - přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 a 2018

Přiznání k dani z nemovitých věcí pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí (od zdaňovacího období roku 2017 pdf
List k dani z pozemků pdf
List k dani ze staveb a jednotek pdf
Příloha k listu k dani z pozemků pdf
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf
Daň z nemovitých věcí od roku 2016 pdf

Všechny formuláře pro daň z nemovitých věcí používané v roce 2018Formuláře k dani dědické v roce 2018

Majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, už nejsou daněny dědickou daní ani jinou daní. Od roku 2014 dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně podle zákona o dani z příjmů.


Formuláře k dani darovací v roce 2018

Dary jsou od roku 2014 zahrnuty pod daň z příjmů jako bezúplatný příjem a jsou daněny stejnou sazbou jako ostatní příjmy, pokud nejsou od daně z příjmů osvobozeny.


Formuláře k dani z nabytí nemovitých věcí v roce 2018

Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N) - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro specifické případy nabytí vlastnictví k nemovité věci (typ J) - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (pozemek) pdf
Příloha č. 2A k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (byt a nebytový prostor) pdf
Příloha č. 2B k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (garáž a doplňková stavba) pdf
Příloha č. 2C k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek) pdf
Příloha č. 2D k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (rekreační chata a zahrádkářská chata) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně a při zániku daňové povinnosti podle § 55 zákonného opatření - Pro případy, kdy předmět daně vznikl po 1.11.2016 pdf
Pokyny k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně a při zániku daňové povinnosti podle § 55 zákonného opatření pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 pdf

Všechny formuláře pro daň z nabytí nemovitých věcí používané v roce 2018


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 3.6.   DPH v příkladech + novela 2019 prakticky  K Brno TSM, spol. s r. o.
 4.6.   České účetní standardy v každodenní praxi včetně příkladů účtování pro ...  K Praha VOX
 4.6.   Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých ...  K Praha VOX
 4.6.   Minimum celního deklaranta  K Praha VOX
 4.6.   Cestovní náhrady v praxi příspěvkových organizací • jak je správně ...  K Ústí nad Labem ANAG
 4.6.   Nabývání nemovitostí – specifika asset deal a share deal – ...  K Praha VOX
 6.6.   Správná fakturace 2019, účetní a daňové doklady v tuzemsku, v ...  K Hradec Králové ANAG
 6.6.   Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů a správný postup ...  K Ostrava ANAG
 7.6.   ASERTIVITA • neříkejte ANO, když chcete říci NE • schopnost ...  K Olomouc ANAG
 8.6.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační ...  K Český Těšín Orange Academy
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Označení stránky: daňové přiznání za rok 2017 zdarma, daňové přiznání za rok 2017, daňové přiznání 2017 formulář, formulář na daňové přiznání za rok 2017, daňové přiznání za rok 2018 formulář, formulář daňové přiznání za rok 2017, formuláře danového přiznání pro rok 2017, daňové přiznání za rok 2017 on line, daňové přiznání za rok 2017 formulář ke stažení, formulář daňové přiznání za rok 2017 zdarma


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies