Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Závazky, transakce, Nefinanční podniky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 182 288.00
Min 31.12.2015 - 241 953.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2020 8 562.00 2 899.00 5 663.00 195.34% -28 166.00 36 728.00 - 130.40%
30.06.2020 2 899.00 11 189.00 -8 290.00 -74.09% 7 155.00 -4 256.00 -59.48%
31.03.2020 11 189.00 22 700.00 -11 511.00 -50.71% 3 767.00 7 422.00 197.03%
31.12.2019 22 700.00 -28 166.00 50 866.00 - 180.59% 6 404.00 16 296.00 254.47%
30.09.2019 -28 166.00 7 155.00 -35 321.00 - 493.65% -12 922.00 -15 244.00 117.97%
30.06.2019 7 155.00 3 767.00 3 388.00 89.94% 2 949.00 4 206.00 142.62%
31.03.2019 3 767.00 6 404.00 -2 637.00 -41.18% 143 370.00 - 139 603.00 -97.37%
31.12.2018 6 404.00 -12 922.00 19 326.00 - 149.56% 38 211.00 -31 807.00 -83.24%
30.09.2018 -12 922.00 2 949.00 -15 871.00 - 538.18% 18 900.00 -31 822.00 - 168.37%
30.06.2018 2 949.00 143 370.00 - 140 421.00 -97.94% 7 118.00 -4 169.00 -58.57%
31.03.2018 143 370.00 38 211.00 105 159.00 275.21% 1 621.00 141 749.00 8 744.54%
31.12.2017 38 211.00 18 900.00 19 311.00 102.17% 182 288.00 - 144 077.00 -79.04%
30.09.2017 18 900.00 7 118.00 11 782.00 165.52% 30 171.00 -11 271.00 -37.36%
30.06.2017 7 118.00 1 621.00 5 497.00 339.11% 2 057.00 5 061.00 246.04%
31.03.2017 1 621.00 182 288.00 - 180 667.00 -99.11% 91 399.00 -89 778.00 -98.23%
31.12.2016 182 288.00 30 171.00 152 117.00 504.18% - 241 953.00 424 241.00 - 175.34%
30.09.2016 30 171.00 2 057.00 28 114.00 1 366.75% 71 630.00 -41 459.00 -57.88%
30.06.2016 2 057.00 91 399.00 -89 342.00 -97.75% 93 742.00 -91 685.00 -97.81%
31.03.2016 91 399.00 - 241 953.00 333 352.00 - 137.78% 117 554.00 -26 155.00 -22.25%
31.12.2015 - 241 953.00 71 630.00 - 313 583.00 - 437.78% 52 010.00 - 293 963.00 - 565.20%
30.09.2015 71 630.00 93 742.00 -22 112.00 -23.59% -9 131.00 80 761.00 - 884.47%
30.06.2015 93 742.00 117 554.00 -23 812.00 -20.26% -97 337.00 191 079.00 - 196.31%
31.03.2015 117 554.00 52 010.00 65 544.00 126.02% -15 969.00 133 523.00 - 836.14%
31.12.2014 52 010.00 -9 131.00 61 141.00 - 669.60% -69 156.00 121 166.00 - 175.21%
30.09.2014 -9 131.00 -97 337.00 88 206.00 -90.62% -6 229.00 -2 902.00 46.59%
30.06.2014 -97 337.00 -15 969.00 -81 368.00 509.54% 32 086.00 - 129 423.00 - 403.36%
31.03.2014 -15 969.00 -69 156.00 53 187.00 -76.91% 74 445.00 -90 414.00 - 121.45%
31.12.2013 -69 156.00 -6 229.00 -62 927.00 1 010.23% 54 476.00 - 123 632.00 - 226.95%
30.09.2013 -6 229.00 32 086.00 -38 315.00 - 119.41% 11 131.00 -17 360.00 - 155.96%
30.06.2013 32 086.00 74 445.00 -42 359.00 -56.90% 5 189.00 26 897.00 518.35%
31.03.2013 74 445.00 54 476.00 19 969.00 36.66% -1 111.00 75 556.00 -6 800.72%
31.12.2012 54 476.00 11 131.00 43 345.00 389.41% 38 837.00 15 639.00 40.27%
30.09.2012 11 131.00 5 189.00 5 942.00 114.51% 56 317.00 -45 186.00 -80.23%
30.06.2012 5 189.00 -1 111.00 6 300.00 - 567.06% 41 076.00 -35 887.00 -87.37%
31.03.2012 -1 111.00 38 837.00 -39 948.00 - 102.86% -75 333.00 74 222.00 -98.53%
31.12.2011 38 837.00 56 317.00 -17 480.00 -31.04% - 108 166.00 147 003.00 - 135.90%
30.09.2011 56 317.00 41 076.00 15 241.00 37.10% 107 722.00 -51 405.00 -47.72%
30.06.2011 41 076.00 -75 333.00 116 409.00 - 154.53% 16 801.00 24 275.00 144.49%
31.03.2011 -75 333.00 - 108 166.00 32 833.00 -30.35% 40 881.00 - 116 214.00 - 284.27%
31.12.2010 - 108 166.00 107 722.00 - 215 888.00 - 200.41% - 195 093.00 86 927.00 -44.56%
30.09.2010 107 722.00 16 801.00 90 921.00 541.16% 73 434.00 34 288.00 46.69%
30.06.2010 16 801.00 40 881.00 -24 080.00 -58.90% 41 488.00 -24 687.00 -59.50%
31.03.2010 40 881.00 - 195 093.00 235 974.00 - 120.95% 39 294.00 1 587.00 4.04%
31.12.2009 - 195 093.00 73 434.00 - 268 527.00 - 365.67% 42 682.00 - 237 775.00 - 557.08%
30.09.2009 73 434.00 41 488.00 31 946.00 77.00% 16 380.00 57 054.00 348.31%
30.06.2009 41 488.00 39 294.00 2 194.00 5.58% -41 969.00 83 457.00 - 198.85%
31.03.2009 39 294.00 42 682.00 -3 388.00 -7.94% 161 806.00 - 122 512.00 -75.72%
31.12.2008 42 682.00 16 380.00 26 302.00 160.57% -67 808.00 110 490.00 - 162.95%
30.09.2008 16 380.00 -41 969.00 58 349.00 - 139.03% 4 325.00 12 055.00 278.73%
30.06.2008 -41 969.00 161 806.00 - 203 775.00 - 125.94% 39 832.00 -81 801.00 - 205.37%
31.03.2008 161 806.00 -67 808.00 229 614.00 - 338.62% 77 307.00 84 499.00 109.30%
31.12.2007 -67 808.00 4 325.00 -72 133.00 -1 667.82% 5 376.00 -73 184.00 -1 361.31%
30.09.2007 4 325.00 39 832.00 -35 507.00 -89.14% 19 528.00 -15 203.00 -77.85%
30.06.2007 39 832.00 77 307.00 -37 475.00 -48.48% 14 005.00 25 827.00 184.41%
31.03.2007 77 307.00 5 376.00 71 931.00 1 338.00% 35 381.00 41 926.00 118.50%
31.12.2006 5 376.00 19 528.00 -14 152.00 -72.47% -32 057.00 37 433.00 - 116.77%
30.09.2006 19 528.00 14 005.00 5 523.00 39.44% 16 450.00 3 078.00 18.71%
30.06.2006 14 005.00 35 381.00 -21 376.00 -60.42% 12 817.00 1 188.00 9.27%
31.03.2006 35 381.00 -32 057.00 67 438.00 - 210.37% 1 939.00 33 442.00 1 724.70%
31.12.2005 -32 057.00 16 450.00 -48 507.00 - 294.88% 7 153.00 -39 210.00 - 548.16%
30.09.2005 16 450.00 12 817.00 3 633.00 28.35% 34 820.00 -18 370.00 -52.76%
30.06.2005 12 817.00 1 939.00 10 878.00 561.01% 39 058.00 -26 241.00 -67.18%
31.03.2005 1 939.00 7 153.00 -5 214.00 -72.89% 0.00 1 939.00 -
31.12.2004 7 153.00 34 820.00 -27 667.00 -79.46% - - -
30.09.2004 34 820.00 39 058.00 -4 238.00 -10.85% - - -
30.06.2004 39 058.00 0.00 39 058.00 - - - -
31.03.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Finanční aktiva, transakce, Národní hospodářství)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Nefinanční podniky)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Finanční aktiva, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Pojišťovací společnosti)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Finanční aktiva, transakce, Penzijní fondy)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Penzijní fondy)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Ústřední vládní instituce)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Finanční aktiva, transakce, Fondy sociálního zabezpečení)
Účasti a akcie/podílové listy investičních fondů (F.5) (Závazky, transakce, Nerezidenti)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
podílové fondy kvalifikovaných investorů (Počty subjektů)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
. Akcie (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
Rizikové expozice pro příspěvky do fondu selhání ústřední protistrany (Banky celkem)
Akcie (Banky celkem)
. Akcie (Velké banky)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.