Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční sektory, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, EUR, Celkem
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - vklady: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, EUR, Celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, CZK, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, Vklady ve stavebním spoření s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, podle způsobu ukončení - Vklady s výpovědní lhůtou
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S výpovědní lhůtou
30.04.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - S výpovědní lhůtou

Graf hodnot, Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2023 -5 761.90 -8 189.00 2 427.10 -29.64% -3 599.20 -2 162.70 60.09%
01.01.2023 -8 189.00 -4 860.00 -3 329.00 68.50% 2 243.50 -10 432.50 - 465.01%
01.10.2022 -4 860.00 -8 392.60 3 532.60 -42.09% - 115.50 -4 744.50 4 107.79%
01.07.2022 -8 392.60 -3 599.20 -4 793.40 133.18% -6 512.70 -1 879.90 28.87%
01.04.2022 -3 599.20 2 243.50 -5 842.70 - 260.43% -7 794.70 4 195.50 -53.83%
01.01.2022 2 243.50 - 115.50 2 359.00 -2 042.42% 2 588.70 - 345.20 -13.33%
01.10.2021 - 115.50 -6 512.70 6 397.20 -98.23% 6 104.10 -6 219.60 - 101.89%
01.07.2021 -6 512.70 -7 794.70 1 282.00 -16.45% -4 812.80 -1 699.90 35.32%
01.04.2021 -7 794.70 2 588.70 -10 383.40 - 401.10% -2 006.80 -5 787.90 288.41%
01.01.2021 2 588.70 6 104.10 -3 515.40 -57.59% 1 401.60 1 187.10 84.70%
01.10.2020 6 104.10 -4 812.80 10 916.90 - 226.83% 6 963.60 - 859.50 -12.34%
01.07.2020 -4 812.80 -2 006.80 -2 806.00 139.82% 1 318.50 -6 131.30 - 465.02%
01.04.2020 -2 006.80 1 401.60 -3 408.40 - 243.18% -4 712.00 2 705.20 -57.41%
01.01.2020 1 401.60 6 963.60 -5 562.00 -79.87% -6 202.80 7 604.40 - 122.60%
01.10.2019 6 963.60 1 318.50 5 645.10 428.15% 1 642.40 5 321.20 323.99%
01.07.2019 1 318.50 -4 712.00 6 030.50 - 127.98% -5 585.80 6 904.30 - 123.60%
01.04.2019 -4 712.00 -6 202.80 1 490.80 -24.03% -6 923.50 2 211.50 -31.94%
01.01.2019 -6 202.80 1 642.40 -7 845.20 - 477.67% -3 607.10 -2 595.70 71.96%
01.10.2018 1 642.40 -5 585.80 7 228.20 - 129.40% 3 603.50 -1 961.10 -54.42%
01.07.2018 -5 585.80 -6 923.50 1 337.70 -19.32% -5 881.60 295.80 -5.03%
01.04.2018 -6 923.50 -3 607.10 -3 316.40 91.94% -6 649.70 - 273.80 4.12%
01.01.2018 -3 607.10 3 603.50 -7 210.60 - 200.10% -10 048.20 6 441.10 -64.10%
01.10.2017 3 603.50 -5 881.60 9 485.10 - 161.27% 680.10 2 923.40 429.85%
01.07.2017 -5 881.60 -6 649.70 768.10 -11.55% -10 339.40 4 457.80 -43.11%
01.04.2017 -6 649.70 -10 048.20 3 398.50 -33.82% -24 187.20 17 537.50 -72.51%
01.01.2017 -10 048.20 680.10 -10 728.30 -1 577.46% -6 305.20 -3 743.00 59.36%
01.10.2016 680.10 -10 339.40 11 019.50 - 106.58% 9 308.80 -8 628.70 -92.69%
01.07.2016 -10 339.40 -24 187.20 13 847.80 -57.25% -12 442.40 2 103.00 -16.90%
01.04.2016 -24 187.20 -6 305.20 -17 882.00 283.61% -21 510.60 -2 676.60 12.44%
01.01.2016 -6 305.20 9 308.80 -15 614.00 - 167.73% -11 455.50 5 150.30 -44.96%
01.10.2015 9 308.80 -12 442.40 21 751.20 - 174.82% 1 642.20 7 666.60 466.85%
01.07.2015 -12 442.40 -21 510.60 9 068.20 -42.16% -10 224.80 -2 217.60 21.69%
01.04.2015 -21 510.60 -11 455.50 -10 055.10 87.78% -11 304.30 -10 206.30 90.29%
01.01.2015 -11 455.50 1 642.20 -13 097.70 - 797.57% -5 867.10 -5 588.40 95.25%
01.10.2014 1 642.20 -10 224.80 11 867.00 - 116.06% 8 292.30 -6 650.10 -80.20%
01.07.2014 -10 224.80 -11 304.30 1 079.50 -9.55% -6 537.00 -3 687.80 56.41%
01.04.2014 -11 304.30 -5 867.10 -5 437.20 92.67% -3 602.00 -7 702.30 213.83%
01.01.2014 -5 867.10 8 292.30 -14 159.40 - 170.75% 1 199.10 -7 066.20 - 589.29%
01.10.2013 8 292.30 -6 537.00 14 829.30 - 226.85% 14 149.60 -5 857.30 -41.40%
01.07.2013 -6 537.00 -3 602.00 -2 935.00 81.48% -1 920.80 -4 616.20 240.33%
01.04.2013 -3 602.00 1 199.10 -4 801.10 - 400.39% -5 746.10 2 144.10 -37.31%
01.01.2013 1 199.10 14 149.60 -12 950.50 -91.53% -5 410.50 6 609.60 - 122.16%
01.10.2012 14 149.60 -1 920.80 16 070.40 - 836.65% 8 960.70 5 188.90 57.91%
01.07.2012 -1 920.80 -5 746.10 3 825.30 -66.57% -7 486.30 5 565.50 -74.34%
01.04.2012 -5 746.10 -5 410.50 - 335.60 6.20% -6 301.50 555.40 -8.81%
01.01.2012 -5 410.50 8 960.70 -14 371.20 - 160.38% -11 127.10 5 716.60 -51.38%
01.10.2011 8 960.70 -7 486.30 16 447.00 - 219.69% -2 354.40 11 315.10 - 480.59%
01.07.2011 -7 486.30 -6 301.50 -1 184.80 18.80% -11 394.90 3 908.60 -34.30%
01.04.2011 -6 301.50 -11 127.10 4 825.60 -43.37% 748.60 -7 050.10 - 941.77%
01.01.2011 -11 127.10 -2 354.40 -8 772.70 372.61% -6 465.40 -4 661.70 72.10%
01.10.2010 -2 354.40 -11 394.90 9 040.50 -79.34% 11 060.80 -13 415.20 - 121.29%
01.07.2010 -11 394.90 748.60 -12 143.50 -1 622.16% -7 393.20 -4 001.70 54.13%
01.04.2010 748.60 -6 465.40 7 214.00 - 111.58% 2 927.40 -2 178.80 -74.43%
01.01.2010 -6 465.40 11 060.80 -17 526.20 - 158.45% 2 192.90 -8 658.30 - 394.83%
01.10.2009 11 060.80 -7 393.20 18 454.00 - 249.61% 96 912.00 -85 851.20 -88.59%
01.07.2009 -7 393.20 2 927.40 -10 320.60 - 352.55% 19 832.10 -27 225.30 - 137.28%
01.04.2009 2 927.40 2 192.90 734.50 33.49% 11 557.00 -8 629.60 -74.67%
01.01.2009 2 192.90 96 912.00 -94 719.10 -97.74% 10 381.80 -8 188.90 -78.88%
01.10.2008 96 912.00 19 832.10 77 079.90 388.66% 36 301.60 60 610.40 166.96%
01.07.2008 19 832.10 11 557.00 8 275.10 71.60% 7 099.90 12 732.20 179.33%
01.04.2008 11 557.00 10 381.80 1 175.20 11.32% 5 273.00 6 284.00 119.17%
01.01.2008 10 381.80 36 301.60 -25 919.80 -71.40% 1 941.40 8 440.40 434.76%
01.10.2007 36 301.60 7 099.90 29 201.70 411.30% 24 500.70 11 800.90 48.17%
01.07.2007 7 099.90 5 273.00 1 826.90 34.65% 8 199.70 -1 099.80 -13.41%
01.04.2007 5 273.00 1 941.40 3 331.60 171.61% 7 921.60 -2 648.60 -33.44%
01.01.2007 1 941.40 24 500.70 -22 559.30 -92.08% - 244.10 2 185.50 - 895.33%
01.10.2006 24 500.70 8 199.70 16 301.00 198.80% 24 744.10 - 243.40 -0.98%
01.07.2006 8 199.70 7 921.60 278.10 3.51% 1 092.60 7 107.10 650.48%
01.04.2006 7 921.60 - 244.10 8 165.70 -3 345.23% 242.10 7 679.50 3 172.04%
01.01.2006 - 244.10 24 744.10 -24 988.20 - 100.99% -97.80 - 146.30 149.59%
01.10.2005 24 744.10 1 092.60 23 651.50 2 164.70% 17 164.40 7 579.70 44.16%
01.07.2005 1 092.60 242.10 850.50 351.30% 954.90 137.70 14.42%
01.04.2005 242.10 -97.80 339.90 - 347.55% -1 824.30 2 066.40 - 113.27%
01.01.2005 -97.80 17 164.40 -17 262.20 - 100.57% -3 760.70 3 662.90 -97.40%
01.10.2004 17 164.40 954.90 16 209.50 1 697.51% 5 029.60 12 134.80 241.27%
01.07.2004 954.90 -1 824.30 2 779.20 - 152.34% -3 718.40 4 673.30 - 125.68%
01.04.2004 -1 824.30 -3 760.70 1 936.40 -51.49% -2 966.10 1 141.80 -38.49%
01.01.2004 -3 760.70 5 029.60 -8 790.30 - 174.77% -3 773.20 12.50 -0.33%
01.10.2003 5 029.60 -3 718.40 8 748.00 - 235.26% -12 524.30 17 553.90 - 140.16%
01.07.2003 -3 718.40 -2 966.10 - 752.30 25.36% -4 697.30 978.90 -20.84%
01.04.2003 -2 966.10 -3 773.20 807.10 -21.39% 5 882.00 -8 848.10 - 150.43%
01.01.2003 -3 773.20 -12 524.30 8 751.10 -69.87% -7 725.40 3 952.20 -51.16%
01.10.2002 -12 524.30 -4 697.30 -7 827.00 166.63% - - -
01.07.2002 -4 697.30 5 882.00 -10 579.30 - 179.86% - - -
01.04.2002 5 882.00 -7 725.40 13 607.40 - 176.14% - - -
01.01.2002 -7 725.40 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - stavy)
Domácnosti - vklady s výpovědní lhůtou (Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky)
Jednodenní vklady (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.