1.3. Other Bonds (Transformed funds (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.3. Other Bonds (Transformed funds (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 1 rok a do 3 let včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 1 rok a do 3 let včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy

Graf hodnot, Transformed funds (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Transformed funds (in CZK thousands) - 1.3. Other Bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 55 286 085.00
Min 30.09.2013 37 872 578.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 43 980 303.00 41 595 570.00 2 384 733.00 5.73% 41 814 849.00 2 165 454.00 5.18%
31.12.2019 41 595 570.00 42 711 858.00 -1 116 288.00 -2.61% 41 034 368.00 561 202.00 1.37%
30.09.2019 42 711 858.00 41 767 541.00 944 317.00 2.26% 39 270 165.00 3 441 693.00 8.76%
30.06.2019 41 767 541.00 41 814 849.00 -47 308.00 -0.11% 41 805 389.00 -37 848.00 -0.09%
31.03.2019 41 814 849.00 41 034 368.00 780 481.00 1.90% 43 123 653.00 -1 308 804.00 -3.04%
31.12.2018 41 034 368.00 39 270 165.00 1 764 203.00 4.49% 48 957 280.00 -7 922 912.00 -16.18%
30.09.2018 39 270 165.00 41 805 389.00 -2 535 224.00 -6.06% 50 208 920.00 -10 938 755.00 -21.79%
30.06.2018 41 805 389.00 43 123 653.00 -1 318 264.00 -3.06% 50 151 037.00 -8 345 648.00 -16.64%
31.03.2018 43 123 653.00 48 957 280.00 -5 833 627.00 -11.92% 50 521 267.00 -7 397 614.00 -14.64%
31.12.2017 48 957 280.00 50 208 920.00 -1 251 640.00 -2.49% 55 286 085.00 -6 328 805.00 -11.45%
30.09.2017 50 208 920.00 50 151 037.00 57 883.00 0.12% 51 517 830.00 -1 308 910.00 -2.54%
30.06.2017 50 151 037.00 50 521 267.00 - 370 230.00 -0.73% 53 036 321.00 -2 885 284.00 -5.44%
31.03.2017 50 521 267.00 55 286 085.00 -4 764 818.00 -8.62% 52 588 377.00 -2 067 110.00 -3.93%
31.12.2016 55 286 085.00 51 517 830.00 3 768 255.00 7.31% 52 106 101.00 3 179 984.00 6.10%
30.09.2016 51 517 830.00 53 036 321.00 -1 518 491.00 -2.86% 52 189 436.00 - 671 606.00 -1.29%
30.06.2016 53 036 321.00 52 588 377.00 447 944.00 0.85% 51 490 470.00 1 545 851.00 3.00%
31.03.2016 52 588 377.00 52 106 101.00 482 276.00 0.93% 49 284 757.00 3 303 620.00 6.70%
31.12.2015 52 106 101.00 52 189 436.00 -83 335.00 -0.16% 44 666 345.00 7 439 756.00 16.66%
30.09.2015 52 189 436.00 51 490 470.00 698 966.00 1.36% 43 424 477.00 8 764 959.00 20.18%
30.06.2015 51 490 470.00 49 284 757.00 2 205 713.00 4.48% 41 958 800.00 9 531 670.00 22.72%
31.03.2015 49 284 757.00 44 666 345.00 4 618 412.00 10.34% 43 622 156.00 5 662 601.00 12.98%
31.12.2014 44 666 345.00 43 424 477.00 1 241 868.00 2.86% 41 967 729.00 2 698 616.00 6.43%
30.09.2014 43 424 477.00 41 958 800.00 1 465 677.00 3.49% 37 872 578.00 5 551 899.00 14.66%
30.06.2014 41 958 800.00 43 622 156.00 -1 663 356.00 -3.81% 38 707 661.00 3 251 139.00 8.40%
31.03.2014 43 622 156.00 41 967 729.00 1 654 427.00 3.94% 37 918 777.00 5 703 379.00 15.04%
31.12.2013 41 967 729.00 37 872 578.00 4 095 151.00 10.81% - - -
30.09.2013 37 872 578.00 38 707 661.00 - 835 083.00 -2.16% - - -
30.06.2013 38 707 661.00 37 918 777.00 788 884.00 2.08% - - -
31.03.2013 37 918 777.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.3. Other Bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.3. Other Bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Retirement funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Transformed funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Participating funds (in CZK thousands))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.