1.3. Other Bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.3. Other Bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Počty subjektů: Čtvrtletní, Investiční společnosti s asset managementem
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S výpovědní lhůtou, CZK, Do 3 měsíců

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands) - 1.3. Other Bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2016 57 767 412.00
Min 31.03.2013 37 918 777.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 50 065 445.00 47 211 345.00 2 854 100.00 6.05% 46 745 304.00 3 320 141.00 7.10%
31.12.2019 47 211 345.00 48 429 635.00 -1 218 290.00 -2.52% 45 279 352.00 1 931 993.00 4.27%
30.09.2019 48 429 635.00 47 117 730.00 1 311 905.00 2.78% 43 063 528.00 5 366 107.00 12.46%
30.06.2019 47 117 730.00 46 745 304.00 372 426.00 0.80% 45 313 048.00 1 804 682.00 3.98%
31.03.2019 46 745 304.00 45 279 352.00 1 465 952.00 3.24% 46 308 798.00 436 506.00 0.94%
31.12.2018 45 279 352.00 43 063 528.00 2 215 824.00 5.15% 51 996 566.00 -6 717 214.00 -12.92%
30.09.2018 43 063 528.00 45 313 048.00 -2 249 520.00 -4.96% 52 945 892.00 -9 882 364.00 -18.66%
30.06.2018 45 313 048.00 46 308 798.00 - 995 750.00 -2.15% 52 580 725.00 -7 267 677.00 -13.82%
31.03.2018 46 308 798.00 51 996 566.00 -5 687 768.00 -10.94% 52 728 985.00 -6 420 187.00 -12.18%
31.12.2017 51 996 566.00 52 945 892.00 - 949 326.00 -1.79% 57 767 412.00 -5 770 846.00 -9.99%
30.09.2017 52 945 892.00 52 580 725.00 365 167.00 0.69% 53 796 789.00 - 850 897.00 -1.58%
30.06.2017 52 580 725.00 52 728 985.00 - 148 260.00 -0.28% 54 914 768.00 -2 334 043.00 -4.25%
31.03.2017 52 728 985.00 57 767 412.00 -5 038 427.00 -8.72% 54 109 344.00 -1 380 359.00 -2.55%
31.12.2016 57 767 412.00 53 796 789.00 3 970 623.00 7.38% 53 289 992.00 4 477 420.00 8.40%
30.09.2016 53 796 789.00 54 914 768.00 -1 117 979.00 -2.04% 53 108 290.00 688 499.00 1.30%
30.06.2016 54 914 768.00 54 109 344.00 805 424.00 1.49% 52 301 626.00 2 613 142.00 5.00%
31.03.2016 54 109 344.00 53 289 992.00 819 352.00 1.54% 49 944 455.00 4 164 889.00 8.34%
31.12.2015 53 289 992.00 53 108 290.00 181 702.00 0.34% 45 222 695.00 8 067 297.00 17.84%
30.09.2015 53 108 290.00 52 301 626.00 806 664.00 1.54% 43 764 320.00 9 343 970.00 21.35%
30.06.2015 52 301 626.00 49 944 455.00 2 357 171.00 4.72% 42 184 056.00 10 117 570.00 23.98%
31.03.2015 49 944 455.00 45 222 695.00 4 721 760.00 10.44% 43 764 276.00 6 180 179.00 14.12%
31.12.2014 45 222 695.00 43 764 320.00 1 458 375.00 3.33% 42 016 059.00 3 206 636.00 7.63%
30.09.2014 43 764 320.00 42 184 056.00 1 580 264.00 3.75% 37 919 262.00 5 845 058.00 15.41%
30.06.2014 42 184 056.00 43 764 276.00 -1 580 220.00 -3.61% 38 725 189.00 3 458 867.00 8.93%
31.03.2014 43 764 276.00 42 016 059.00 1 748 217.00 4.16% 37 918 777.00 5 845 499.00 15.42%
31.12.2013 42 016 059.00 37 919 262.00 4 096 797.00 10.80% - - -
30.09.2013 37 919 262.00 38 725 189.00 - 805 927.00 -2.08% - - -
30.06.2013 38 725 189.00 37 918 777.00 806 412.00 2.13% - - -
31.03.2013 37 918 777.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.3. Other Bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.3. Other Bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Retirement funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Transformed funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Participating funds (in CZK thousands))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.