1.3. Other Bonds (Participating funds (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 1.3. Other Bonds (Participating funds (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), Do 1 měsíce, USD
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Dluhové cenné papíry, bezkuponové dluhopisy (zero-coupon bonds), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Emitované cizoměnové obligace s obsaženými opcemi umožňujícími investorovi předčasné splacení ( puttable bonds ), USD
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady do 3 měsíců včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Vládní instituce, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady nad 3 měsíce do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Termínované vklady celkem
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 1 rok a do 3 let včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
30.04.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Nad 1 rok a do 3 let včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.03.2024 Pojišťovny - Zisk nebo ztráta za účetní období: Čtvrtletní, 1.1.3.3. Změny hodnoty investic - výnosy

Graf hodnot, Participating funds (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Participating funds (in CZK thousands) - 1.3. Other Bonds - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2020 6 085 142.00
Min 30.06.2013 17 528.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 6 085 142.00 5 615 775.00 469 367.00 8.36% 4 930 455.00 1 154 687.00 23.42%
31.12.2019 5 615 775.00 5 717 777.00 - 102 002.00 -1.78% 4 244 984.00 1 370 791.00 32.29%
30.09.2019 5 717 777.00 5 350 189.00 367 588.00 6.87% 3 793 363.00 1 924 414.00 50.73%
30.06.2019 5 350 189.00 4 930 455.00 419 734.00 8.51% 3 507 659.00 1 842 530.00 52.53%
31.03.2019 4 930 455.00 4 244 984.00 685 471.00 16.15% 3 185 145.00 1 745 310.00 54.80%
31.12.2018 4 244 984.00 3 793 363.00 451 621.00 11.91% 3 039 286.00 1 205 698.00 39.67%
30.09.2018 3 793 363.00 3 507 659.00 285 704.00 8.15% 2 736 972.00 1 056 391.00 38.60%
30.06.2018 3 507 659.00 3 185 145.00 322 514.00 10.13% 2 429 688.00 1 077 971.00 44.37%
31.03.2018 3 185 145.00 3 039 286.00 145 859.00 4.80% 2 207 718.00 977 427.00 44.27%
31.12.2017 3 039 286.00 2 736 972.00 302 314.00 11.05% 2 481 327.00 557 959.00 22.49%
30.09.2017 2 736 972.00 2 429 688.00 307 284.00 12.65% 2 278 959.00 458 013.00 20.10%
30.06.2017 2 429 688.00 2 207 718.00 221 970.00 10.05% 1 878 447.00 551 241.00 29.35%
31.03.2017 2 207 718.00 2 481 327.00 - 273 609.00 -11.03% 1 520 967.00 686 751.00 45.15%
31.12.2016 2 481 327.00 2 278 959.00 202 368.00 8.88% 1 102 916.00 1 378 411.00 124.98%
30.09.2016 2 278 959.00 1 878 447.00 400 512.00 21.32% 830 447.00 1 448 512.00 174.43%
30.06.2016 1 878 447.00 1 520 967.00 357 480.00 23.50% 714 732.00 1 163 715.00 162.82%
31.03.2016 1 520 967.00 1 102 916.00 418 051.00 37.90% 544 804.00 976 163.00 179.18%
31.12.2015 1 102 916.00 830 447.00 272 469.00 32.81% 440 348.00 662 568.00 150.46%
30.09.2015 830 447.00 714 732.00 115 715.00 16.19% 250 044.00 580 403.00 232.12%
30.06.2015 714 732.00 544 804.00 169 928.00 31.19% 155 049.00 559 683.00 360.97%
31.03.2015 544 804.00 440 348.00 104 456.00 23.72% 114 316.00 430 488.00 376.58%
31.12.2014 440 348.00 250 044.00 190 304.00 76.11% 48 330.00 392 018.00 811.13%
30.09.2014 250 044.00 155 049.00 94 995.00 61.27% 46 684.00 203 360.00 435.61%
30.06.2014 155 049.00 114 316.00 40 733.00 35.63% 17 528.00 137 521.00 784.58%
31.03.2014 114 316.00 48 330.00 65 986.00 136.53% 0.00 114 316.00 -
31.12.2013 48 330.00 46 684.00 1 646.00 3.53% - - -
30.09.2013 46 684.00 17 528.00 29 156.00 166.34% - - -
30.06.2013 17 528.00 0.00 17 528.00 - - - -
31.03.2013 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

1.3. Other Bonds - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
1.3. Other Bonds (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Retirement funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Transformed funds (in CZK thousands))
1.3. Other Bonds (Participating funds (in CZK thousands))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.