Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí (vč. ČNB)
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Podílové listy/akcie FPT
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Stálá aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Ostatní aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Aktiva celkem
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Zahraniční pasiva
31.03.2024 Agregovaná rozvaha - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní měnové finanční instituce, Zahraniční aktiva
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.03.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem

Graf hodnot, Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy) - Zahraniční aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 2 129 464.90
Min 31.03.2002 1 018 889.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 2 129 464.90 2 091 439.50 38 025.40 1.82% 1 874 737.30 254 727.60 13.59%
30.04.2015 2 091 439.50 2 095 142.50 -3 703.00 -0.18% 1 888 155.60 203 283.90 10.77%
31.03.2015 2 095 142.50 2 057 828.40 37 314.10 1.81% 1 863 541.40 231 601.10 12.43%
28.02.2015 2 057 828.40 2 041 354.30 16 474.10 0.81% 1 847 658.00 210 170.40 11.37%
31.01.2015 2 041 354.30 1 979 784.40 61 569.90 3.11% 1 865 216.20 176 138.10 9.44%
31.12.2014 1 979 784.40 1 949 995.80 29 788.60 1.53% 1 829 053.50 150 730.90 8.24%
30.11.2014 1 949 995.80 1 947 476.90 2 518.90 0.13% 1 805 501.90 144 493.90 8.00%
31.10.2014 1 947 476.90 1 912 965.80 34 511.10 1.80% 1 576 949.30 370 527.60 23.50%
30.09.2014 1 912 965.80 1 911 273.20 1 692.60 0.09% 1 554 430.00 358 535.80 23.07%
31.08.2014 1 911 273.20 1 901 746.80 9 526.40 0.50% 1 540 821.80 370 451.40 24.04%
31.07.2014 1 901 746.80 1 911 457.10 -9 710.30 -0.51% 1 561 551.90 340 194.90 21.79%
30.06.2014 1 911 457.10 1 874 737.30 36 719.80 1.96% 1 555 831.10 355 626.00 22.86%
31.05.2014 1 874 737.30 1 888 155.60 -13 418.30 -0.71% 1 538 046.80 336 690.50 21.89%
30.04.2014 1 888 155.60 1 863 541.40 24 614.20 1.32% 1 566 660.60 321 495.00 20.52%
31.03.2014 1 863 541.40 1 847 658.00 15 883.40 0.86% 1 571 554.90 291 986.50 18.58%
28.02.2014 1 847 658.00 1 865 216.20 -17 558.20 -0.94% 1 531 956.30 315 701.70 20.61%
31.01.2014 1 865 216.20 1 829 053.50 36 162.70 1.98% 1 522 618.60 342 597.60 22.50%
31.12.2013 1 829 053.50 1 805 501.90 23 551.60 1.30% 1 497 454.90 331 598.60 22.14%
30.11.2013 1 805 501.90 1 576 949.30 228 552.60 14.49% 1 480 671.50 324 830.40 21.94%
31.10.2013 1 576 949.30 1 554 430.00 22 519.30 1.45% 1 463 022.70 113 926.60 7.79%
30.09.2013 1 554 430.00 1 540 821.80 13 608.20 0.88% 1 402 303.70 152 126.30 10.85%
31.08.2013 1 540 821.80 1 561 551.90 -20 730.10 -1.33% 1 409 387.70 131 434.10 9.33%
31.07.2013 1 561 551.90 1 555 831.10 5 720.80 0.37% 1 448 770.80 112 781.10 7.78%
30.06.2013 1 555 831.10 1 538 046.80 17 784.30 1.16% 1 463 267.20 92 563.90 6.33%
31.05.2013 1 538 046.80 1 566 660.60 -28 613.80 -1.83% 1 447 772.50 90 274.30 6.24%
30.04.2013 1 566 660.60 1 571 554.90 -4 894.30 -0.31% 1 458 242.30 108 418.30 7.43%
31.03.2013 1 571 554.90 1 531 956.30 39 598.60 2.58% 1 422 416.20 149 138.70 10.48%
28.02.2013 1 531 956.30 1 522 618.60 9 337.70 0.61% 1 402 418.60 129 537.70 9.24%
31.01.2013 1 522 618.60 1 497 454.90 25 163.70 1.68% 1 364 236.30 158 382.30 11.61%
31.12.2012 1 497 454.90 1 480 671.50 16 783.40 1.13% 1 394 979.30 102 475.60 7.35%
30.11.2012 1 480 671.50 1 463 022.70 17 648.80 1.21% 1 369 880.30 110 791.20 8.09%
31.10.2012 1 463 022.70 1 402 303.70 60 719.00 4.33% 1 376 609.10 86 413.60 6.28%
30.09.2012 1 402 303.70 1 409 387.70 -7 084.00 -0.50% 1 360 705.80 41 597.90 3.06%
31.08.2012 1 409 387.70 1 448 770.80 -39 383.10 -2.72% 1 291 560.00 117 827.70 9.12%
31.07.2012 1 448 770.80 1 463 267.20 -14 496.40 -0.99% 1 286 095.90 162 674.90 12.65%
30.06.2012 1 463 267.20 1 447 772.50 15 494.70 1.07% 1 283 381.60 179 885.60 14.02%
31.05.2012 1 447 772.50 1 458 242.30 -10 469.80 -0.72% 1 324 683.20 123 089.30 9.29%
30.04.2012 1 458 242.30 1 422 416.20 35 826.10 2.52% 1 273 210.20 185 032.10 14.53%
31.03.2012 1 422 416.20 1 402 418.60 19 997.60 1.43% 1 311 449.30 110 966.90 8.46%
29.02.2012 1 402 418.60 1 364 236.30 38 182.30 2.80% 1 343 931.30 58 487.30 4.35%
31.01.2012 1 364 236.30 1 394 979.30 -30 743.00 -2.20% 1 315 175.90 49 060.40 3.73%
31.12.2011 1 394 979.30 1 369 880.30 25 099.00 1.83% 1 406 537.20 -11 557.90 -0.82%
30.11.2011 1 369 880.30 1 376 609.10 -6 728.80 -0.49% 1 391 044.20 -21 163.90 -1.52%
31.10.2011 1 376 609.10 1 360 705.80 15 903.30 1.17% 1 376 863.20 - 254.10 -0.02%
30.09.2011 1 360 705.80 1 291 560.00 69 145.80 5.35% 1 373 710.50 -13 004.70 -0.95%
31.08.2011 1 291 560.00 1 286 095.90 5 464.10 0.42% 1 359 919.20 -68 359.20 -5.03%
31.07.2011 1 286 095.90 1 283 381.60 2 714.30 0.21% 1 345 441.30 -59 345.40 -4.41%
30.06.2011 1 283 381.60 1 324 683.20 -41 301.60 -3.12% 1 415 140.20 - 131 758.60 -9.31%
31.05.2011 1 324 683.20 1 273 210.20 51 473.00 4.04% 1 419 642.30 -94 959.10 -6.69%
30.04.2011 1 273 210.20 1 311 449.30 -38 239.10 -2.92% 1 417 621.00 - 144 410.80 -10.19%
31.03.2011 1 311 449.30 1 343 931.30 -32 482.00 -2.42% 1 332 264.10 -20 814.80 -1.56%
28.02.2011 1 343 931.30 1 315 175.90 28 755.40 2.19% 1 356 969.50 -13 038.20 -0.96%
31.01.2011 1 315 175.90 1 406 537.20 -91 361.30 -6.50% 1 365 698.40 -50 522.50 -3.70%
31.12.2010 1 406 537.20 1 391 044.20 15 493.00 1.11% 1 362 944.60 43 592.60 3.20%
30.11.2010 1 391 044.20 1 376 863.20 14 181.00 1.03% 1 337 210.60 53 833.60 4.03%
31.10.2010 1 376 863.20 1 373 710.50 3 152.70 0.23% 1 356 735.40 20 127.80 1.48%
30.09.2010 1 373 710.50 1 359 919.20 13 791.30 1.01% 1 290 114.10 83 596.40 6.48%
31.08.2010 1 359 919.20 1 345 441.30 14 477.90 1.08% 1 313 861.20 46 058.00 3.51%
31.07.2010 1 345 441.30 1 415 140.20 -69 698.90 -4.93% 1 294 896.70 50 544.60 3.90%
30.06.2010 1 415 140.20 1 419 642.30 -4 502.10 -0.32% 1 339 114.80 76 025.40 5.68%
31.05.2010 1 419 642.30 1 417 621.00 2 021.30 0.14% 1 386 093.50 33 548.80 2.42%
30.04.2010 1 417 621.00 1 332 264.10 85 356.90 6.41% 1 391 177.20 26 443.80 1.90%
31.03.2010 1 332 264.10 1 356 969.50 -24 705.40 -1.82% 1 419 905.00 -87 640.90 -6.17%
28.02.2010 1 356 969.50 1 365 698.40 -8 728.90 -0.64% 1 477 954.90 - 120 985.40 -8.19%
31.01.2010 1 365 698.40 1 362 944.60 2 753.80 0.20% 1 439 930.10 -74 231.70 -5.16%
31.12.2009 1 362 944.60 1 337 210.60 25 734.00 1.92% 1 417 831.30 -54 886.70 -3.87%
30.11.2009 1 337 210.60 1 356 735.40 -19 524.80 -1.44% 1 400 835.30 -63 624.70 -4.54%
31.10.2009 1 356 735.40 1 290 114.10 66 621.30 5.16% 1 411 037.70 -54 302.30 -3.85%
30.09.2009 1 290 114.10 1 313 861.20 -23 747.10 -1.81% 1 425 519.60 - 135 405.50 -9.50%
31.08.2009 1 313 861.20 1 294 896.70 18 964.50 1.46% 1 435 705.10 - 121 843.90 -8.49%
31.07.2009 1 294 896.70 1 339 114.80 -44 218.10 -3.30% 1 434 479.40 - 139 582.70 -9.73%
30.06.2009 1 339 114.80 1 386 093.50 -46 978.70 -3.39% 1 398 016.00 -58 901.20 -4.21%
31.05.2009 1 386 093.50 1 391 177.20 -5 083.70 -0.37% 1 435 638.30 -49 544.80 -3.45%
30.04.2009 1 391 177.20 1 419 905.00 -28 727.80 -2.02% 1 399 318.30 -8 141.10 -0.58%
31.03.2009 1 419 905.00 1 477 954.90 -58 049.90 -3.93% 1 396 212.90 23 692.10 1.70%
28.02.2009 1 477 954.90 1 439 930.10 38 024.80 2.64% 1 407 646.60 70 308.30 4.99%
31.01.2009 1 439 930.10 1 417 831.30 22 098.80 1.56% 1 449 753.80 -9 823.70 -0.68%
31.12.2008 1 417 831.30 1 400 835.30 16 996.00 1.21% 1 423 926.40 -6 095.10 -0.43%
30.11.2008 1 400 835.30 1 411 037.70 -10 202.40 -0.72% 1 399 908.10 927.20 0.07%
31.10.2008 1 411 037.70 1 425 519.60 -14 481.90 -1.02% 1 415 457.00 -4 419.30 -0.31%
30.09.2008 1 425 519.60 1 435 705.10 -10 185.50 -0.71% 1 381 231.30 44 288.30 3.21%
31.08.2008 1 435 705.10 1 434 479.40 1 225.70 0.09% 1 417 238.10 18 467.00 1.30%
31.07.2008 1 434 479.40 1 398 016.00 36 463.40 2.61% 1 444 625.00 -10 145.60 -0.70%
30.06.2008 1 398 016.00 1 435 638.30 -37 622.30 -2.62% 1 453 814.80 -55 798.80 -3.84%
31.05.2008 1 435 638.30 1 399 318.30 36 320.00 2.60% 1 401 348.20 34 290.10 2.45%
30.04.2008 1 399 318.30 1 396 212.90 3 105.40 0.22% 1 396 425.00 2 893.30 0.21%
31.03.2008 1 396 212.90 1 407 646.60 -11 433.70 -0.81% 1 356 754.20 39 458.70 2.91%
29.02.2008 1 407 646.60 1 449 753.80 -42 107.20 -2.90% 1 341 281.60 66 365.00 4.95%
31.01.2008 1 449 753.80 1 423 926.40 25 827.40 1.81% 1 304 895.60 144 858.20 11.10%
31.12.2007 1 423 926.40 1 399 908.10 24 018.30 1.72% 1 305 745.50 118 180.90 9.05%
30.11.2007 1 399 908.10 1 415 457.00 -15 548.90 -1.10% 1 244 149.50 155 758.60 12.52%
31.10.2007 1 415 457.00 1 381 231.30 34 225.70 2.48% 1 295 919.50 119 537.50 9.22%
30.09.2007 1 381 231.30 1 417 238.10 -36 006.80 -2.54% 1 344 563.70 36 667.60 2.73%
31.08.2007 1 417 238.10 1 444 625.00 -27 386.90 -1.90% 1 316 040.90 101 197.20 7.69%
31.07.2007 1 444 625.00 1 453 814.80 -9 189.80 -0.63% 1 315 134.10 129 490.90 9.85%
30.06.2007 1 453 814.80 1 401 348.20 52 466.60 3.74% 1 346 104.90 107 709.90 8.00%
31.05.2007 1 401 348.20 1 396 425.00 4 923.20 0.35% 1 332 232.40 69 115.80 5.19%
30.04.2007 1 396 425.00 1 356 754.20 39 670.80 2.92% 1 347 189.40 49 235.60 3.65%
31.03.2007 1 356 754.20 1 341 281.60 15 472.60 1.15% 1 336 042.20 20 712.00 1.55%
28.02.2007 1 341 281.60 1 304 895.60 36 386.00 2.79% 1 315 807.90 25 473.70 1.94%
31.01.2007 1 304 895.60 1 305 745.50 - 849.90 -0.07% 1 328 757.00 -23 861.40 -1.80%
31.12.2006 1 305 745.50 1 244 149.50 61 596.00 4.95% 1 404 293.90 -98 548.40 -7.02%
30.11.2006 1 244 149.50 1 295 919.50 -51 770.00 -3.99% 1 316 751.50 -72 602.00 -5.51%
31.10.2006 1 295 919.50 1 344 563.70 -48 644.20 -3.62% 1 344 864.20 -48 944.70 -3.64%
30.09.2006 1 344 563.70 1 316 040.90 28 522.80 2.17% 1 348 110.70 -3 547.00 -0.26%
31.08.2006 1 316 040.90 1 315 134.10 906.80 0.07% 1 304 743.40 11 297.50 0.87%
31.07.2006 1 315 134.10 1 346 104.90 -30 970.80 -2.30% 1 336 161.50 -21 027.40 -1.57%
30.06.2006 1 346 104.90 1 332 232.40 13 872.50 1.04% 1 326 136.60 19 968.30 1.51%
31.05.2006 1 332 232.40 1 347 189.40 -14 957.00 -1.11% 1 253 848.00 78 384.40 6.25%
30.04.2006 1 347 189.40 1 336 042.20 11 147.20 0.83% 1 218 862.60 128 326.80 10.53%
31.03.2006 1 336 042.20 1 315 807.90 20 234.30 1.54% 1 144 405.30 191 636.90 16.75%
28.02.2006 1 315 807.90 1 328 757.00 -12 949.10 -0.97% 1 091 219.90 224 588.00 20.58%
31.01.2006 1 328 757.00 1 404 293.90 -75 536.90 -5.38% 1 091 904.90 236 852.10 21.69%
31.12.2005 1 404 293.90 1 316 751.50 87 542.40 6.65% 1 116 760.40 287 533.50 25.75%
30.11.2005 1 316 751.50 1 344 864.20 -28 112.70 -2.09% 1 110 080.00 206 671.50 18.62%
31.10.2005 1 344 864.20 1 348 110.70 -3 246.50 -0.24% 1 147 947.70 196 916.50 17.15%
30.09.2005 1 348 110.70 1 304 743.40 43 367.30 3.32% 1 145 733.00 202 377.70 17.66%
31.08.2005 1 304 743.40 1 336 161.50 -31 418.10 -2.35% 1 149 052.80 155 690.60 13.55%
31.07.2005 1 336 161.50 1 326 136.60 10 024.90 0.76% 1 151 172.20 184 989.30 16.07%
30.06.2005 1 326 136.60 1 253 848.00 72 288.60 5.77% 1 169 763.20 156 373.40 13.37%
31.05.2005 1 253 848.00 1 218 862.60 34 985.40 2.87% 1 108 668.40 145 179.60 13.09%
30.04.2005 1 218 862.60 1 144 405.30 74 457.30 6.51% 1 136 828.40 82 034.20 7.22%
31.03.2005 1 144 405.30 1 091 219.90 53 185.40 4.87% 1 129 821.60 14 583.70 1.29%
28.02.2005 1 091 219.90 1 091 904.90 - 685.00 -0.06% 1 089 246.50 1 973.40 0.18%
31.01.2005 1 091 904.90 1 116 760.40 -24 855.50 -2.23% 1 112 847.90 -20 943.00 -1.88%
31.12.2004 1 116 760.40 1 110 080.00 6 680.40 0.60% 1 083 554.00 33 206.40 3.06%
30.11.2004 1 110 080.00 1 147 947.70 -37 867.70 -3.30% 1 073 361.00 36 719.00 3.42%
31.10.2004 1 147 947.70 1 145 733.00 2 214.70 0.19% 1 077 673.30 70 274.40 6.52%
30.09.2004 1 145 733.00 1 149 052.80 -3 319.80 -0.29% 1 081 299.70 64 433.30 5.96%
31.08.2004 1 149 052.80 1 151 172.20 -2 119.40 -0.18% 1 083 882.10 65 170.70 6.01%
31.07.2004 1 151 172.20 1 169 763.20 -18 591.00 -1.59% 1 059 209.20 91 963.00 8.68%
30.06.2004 1 169 763.20 1 108 668.40 61 094.80 5.51% 1 112 883.20 56 880.00 5.11%
31.05.2004 1 108 668.40 1 136 828.40 -28 160.00 -2.48% 1 071 626.70 37 041.70 3.46%
30.04.2004 1 136 828.40 1 129 821.60 7 006.80 0.62% 1 098 072.30 38 756.10 3.53%
31.03.2004 1 129 821.60 1 089 246.50 40 575.10 3.73% 1 121 061.80 8 759.80 0.78%
29.02.2004 1 089 246.50 1 112 847.90 -23 601.40 -2.12% 1 143 393.40 -54 146.90 -4.74%
31.01.2004 1 112 847.90 1 083 554.00 29 293.90 2.70% 1 120 901.70 -8 053.80 -0.72%
31.12.2003 1 083 554.00 1 073 361.00 10 193.00 0.95% 1 161 684.60 -78 130.60 -6.73%
30.11.2003 1 073 361.00 1 077 673.30 -4 312.30 -0.40% 1 111 057.20 -37 696.20 -3.39%
31.10.2003 1 077 673.30 1 081 299.70 -3 626.40 -0.34% 1 126 390.50 -48 717.20 -4.33%
30.09.2003 1 081 299.70 1 083 882.10 -2 582.40 -0.24% 1 115 154.30 -33 854.60 -3.04%
31.08.2003 1 083 882.10 1 059 209.20 24 672.90 2.33% 1 115 662.80 -31 780.70 -2.85%
31.07.2003 1 059 209.20 1 112 883.20 -53 674.00 -4.82% 1 127 279.30 -68 070.10 -6.04%
30.06.2003 1 112 883.20 1 071 626.70 41 256.50 3.85% 1 081 061.50 31 821.70 2.94%
31.05.2003 1 071 626.70 1 098 072.30 -26 445.60 -2.41% 1 150 378.50 -78 751.80 -6.85%
30.04.2003 1 098 072.30 1 121 061.80 -22 989.50 -2.05% 1 040 752.50 57 319.80 5.51%
31.03.2003 1 121 061.80 1 143 393.40 -22 331.60 -1.95% 1 018 889.10 102 172.70 10.03%
28.02.2003 1 143 393.40 1 120 901.70 22 491.70 2.01% 1 023 612.30 119 781.10 11.70%
31.01.2003 1 120 901.70 1 161 684.60 -40 782.90 -3.51% 1 048 970.40 71 931.30 6.86%
31.12.2002 1 161 684.60 1 111 057.20 50 627.40 4.56% - - -
30.11.2002 1 111 057.20 1 126 390.50 -15 333.30 -1.36% - - -
31.10.2002 1 126 390.50 1 115 154.30 11 236.20 1.01% - - -
30.09.2002 1 115 154.30 1 115 662.80 - 508.50 -0.05% - - -
31.08.2002 1 115 662.80 1 127 279.30 -11 616.50 -1.03% - - -
31.07.2002 1 127 279.30 1 081 061.50 46 217.80 4.28% - - -
30.06.2002 1 081 061.50 1 150 378.50 -69 317.00 -6.03% - - -
31.05.2002 1 150 378.50 1 040 752.50 109 626.00 10.53% - - -
30.04.2002 1 040 752.50 1 018 889.10 21 863.40 2.15% - - -
31.03.2002 1 018 889.10 1 023 612.30 -4 723.20 -0.46% - - -
28.02.2002 1 023 612.30 1 048 970.40 -25 358.10 -2.42% - - -
31.01.2002 1 048 970.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Zahraniční aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Zahraniční aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.