Deposits of other general government/other residents - Overnight, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Overnight v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Deposits of other general government/other residents - Overnight

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 64 758.20 215 192.00 - 150 433.80 -69.91% 7 418.70 57 339.50 772.90%
01.04.2020 215 192.00 158 739.30 56 452.70 35.56% 65 689.00 149 503.00 227.59%
01.01.2020 158 739.30 66 258.20 92 481.10 139.58% 10 202.00 148 537.30 1 455.96%
01.10.2019 66 258.20 7 418.70 58 839.50 793.12% 62 793.30 3 464.90 5.52%
01.07.2019 7 418.70 65 689.00 -58 270.30 -88.71% 15 200.80 -7 782.10 -51.20%
01.04.2019 65 689.00 10 202.00 55 487.00 543.88% 49 662.80 16 026.20 32.27%
01.01.2019 10 202.00 62 793.30 -52 591.30 -83.75% 30 469.00 -20 267.00 -66.52%
01.10.2018 62 793.30 15 200.80 47 592.50 313.09% 30 330.40 32 462.90 107.03%
01.07.2018 15 200.80 49 662.80 -34 462.00 -69.39% 52 410.10 -37 209.30 -71.00%
01.04.2018 49 662.80 30 469.00 19 193.80 62.99% 64 172.10 -14 509.30 -22.61%
01.01.2018 30 469.00 30 330.40 138.60 0.46% 195 775.60 - 165 306.60 -84.44%
01.10.2017 30 330.40 52 410.10 -22 079.70 -42.13% 54 615.30 -24 284.90 -44.47%
01.07.2017 52 410.10 64 172.10 -11 762.00 -18.33% 68 272.10 -15 862.00 -23.23%
01.04.2017 64 172.10 195 775.60 - 131 603.50 -67.22% 87 970.50 -23 798.40 -27.05%
01.01.2017 195 775.60 54 615.30 141 160.30 258.46% 68 102.90 127 672.70 187.47%
01.10.2016 54 615.30 68 272.10 -13 656.80 -20.00% 101 310.60 -46 695.30 -46.09%
01.07.2016 68 272.10 87 970.50 -19 698.40 -22.39% 90 113.80 -21 841.70 -24.24%
01.04.2016 87 970.50 68 102.90 19 867.60 29.17% 58 481.10 29 489.40 50.43%
01.01.2016 68 102.90 101 310.60 -33 207.70 -32.78% 31 846.80 36 256.10 113.85%
01.10.2015 101 310.60 90 113.80 11 196.80 12.43% 110 528.10 -9 217.50 -8.34%
01.07.2015 90 113.80 58 481.10 31 632.70 54.09% 59 291.50 30 822.30 51.98%
01.04.2015 58 481.10 31 846.80 26 634.30 83.63% 44 513.00 13 968.10 31.38%
01.01.2015 31 846.80 110 528.10 -78 681.30 -71.19% 32 770.00 - 923.20 -2.82%
01.10.2014 110 528.10 59 291.50 51 236.60 86.41% 69 317.10 41 211.00 59.45%
01.07.2014 59 291.50 44 513.00 14 778.50 33.20% 37 180.40 22 111.10 59.47%
01.04.2014 44 513.00 32 770.00 11 743.00 35.83% 30 121.00 14 392.00 47.78%
01.01.2014 32 770.00 69 317.10 -36 547.10 -52.72% 11 544.20 21 225.80 183.87%
01.10.2013 69 317.10 37 180.40 32 136.70 86.43% 96 574.80 -27 257.70 -28.22%
01.07.2013 37 180.40 30 121.00 7 059.40 23.44% 24 912.10 12 268.30 49.25%
01.04.2013 30 121.00 11 544.20 18 576.80 160.92% 38 656.20 -8 535.20 -22.08%
01.01.2013 11 544.20 96 574.80 -85 030.60 -88.05% 20 562.40 -9 018.20 -43.86%
01.10.2012 96 574.80 24 912.10 71 662.70 287.66% 47 351.80 49 223.00 103.95%
01.07.2012 24 912.10 38 656.20 -13 744.10 -35.55% 31 715.10 -6 803.00 -21.45%
01.04.2012 38 656.20 20 562.40 18 093.80 87.99% 12 293.00 26 363.20 214.46%
01.01.2012 20 562.40 47 351.80 -26 789.40 -56.58% 9 657.10 10 905.30 112.93%
01.10.2011 47 351.80 31 715.10 15 636.70 49.30% 34 054.00 13 297.80 39.05%
01.07.2011 31 715.10 12 293.00 19 422.10 157.99% 31 056.10 659.00 2.12%
01.04.2011 12 293.00 9 657.10 2 635.90 27.29% 35 485.30 -23 192.30 -65.36%
01.01.2011 9 657.10 34 054.00 -24 396.90 -71.64% 37 662.70 -28 005.60 -74.36%
01.10.2010 34 054.00 31 056.10 2 997.90 9.65% 40 049.20 -5 995.20 -14.97%
01.07.2010 31 056.10 35 485.30 -4 429.20 -12.48% 6 508.00 24 548.10 377.20%
01.04.2010 35 485.30 37 662.70 -2 177.40 -5.78% 46 021.70 -10 536.40 -22.89%
01.01.2010 37 662.70 40 049.20 -2 386.50 -5.96% 21 179.90 16 482.80 77.82%
01.10.2009 40 049.20 6 508.00 33 541.20 515.38% 1 635.00 38 414.20 2 349.49%
01.07.2009 6 508.00 46 021.70 -39 513.70 -85.86% 23 114.00 -16 606.00 -71.84%
01.04.2009 46 021.70 21 179.90 24 841.80 117.29% 40 200.10 5 821.60 14.48%
01.01.2009 21 179.90 1 635.00 19 544.90 1 195.41% 41 520.00 -20 340.10 -48.99%
01.10.2008 1 635.00 23 114.00 -21 479.00 -92.93% 73 446.30 -71 811.30 -97.77%
01.07.2008 23 114.00 40 200.10 -17 086.10 -42.50% 30 733.30 -7 619.30 -24.79%
01.04.2008 40 200.10 41 520.00 -1 319.90 -3.18% 71 273.50 -31 073.40 -43.60%
01.01.2008 41 520.00 73 446.30 -31 926.30 -43.47% 3 382.10 38 137.90 1 127.64%
01.10.2007 73 446.30 30 733.30 42 713.00 138.98% 47 630.60 25 815.70 54.20%
01.07.2007 30 733.30 71 273.50 -40 540.20 -56.88% 31 880.30 -1 147.00 -3.60%
01.04.2007 71 273.50 3 382.10 67 891.40 2 007.37% 56 873.50 14 400.00 25.32%
01.01.2007 3 382.10 47 630.60 -44 248.50 -92.90% 2 477.50 904.60 36.51%
01.10.2006 47 630.60 31 880.30 15 750.30 49.40% 60 254.50 -12 623.90 -20.95%
01.07.2006 31 880.30 56 873.50 -24 993.20 -43.95% 18 079.10 13 801.20 76.34%
01.04.2006 56 873.50 2 477.50 54 396.00 2 195.60% 28 141.40 28 732.10 102.10%
01.01.2006 2 477.50 60 254.50 -57 777.00 -95.89% 4 247.70 -1 770.20 -41.67%
01.10.2005 60 254.50 18 079.10 42 175.40 233.28% -1 518.20 61 772.70 -4 068.81%
01.07.2005 18 079.10 28 141.40 -10 062.30 -35.76% 17 562.20 516.90 2.94%
01.04.2005 28 141.40 4 247.70 23 893.70 562.51% 42 286.90 -14 145.50 -33.45%
01.01.2005 4 247.70 -1 518.20 5 765.90 - 379.79% 2 929.80 1 317.90 44.98%
01.10.2004 -1 518.20 17 562.20 -19 080.40 - 108.64% 16 583.70 -18 101.90 - 109.15%
01.07.2004 17 562.20 42 286.90 -24 724.70 -58.47% 54 556.80 -36 994.60 -67.81%
01.04.2004 42 286.90 2 929.80 39 357.10 1 343.34% 27 498.70 14 788.20 53.78%
01.01.2004 2 929.80 16 583.70 -13 653.90 -82.33% 7 019.30 -4 089.50 -58.26%
01.10.2003 16 583.70 54 556.80 -37 973.10 -69.60% 34 252.00 -17 668.30 -51.58%
01.07.2003 54 556.80 27 498.70 27 058.10 98.40% 47 315.10 7 241.70 15.31%
01.04.2003 27 498.70 7 019.30 20 479.40 291.76% 48 423.70 -20 925.00 -43.21%
01.01.2003 7 019.30 34 252.00 -27 232.70 -79.51% -26 681.50 33 700.80 - 126.31%
01.10.2002 34 252.00 47 315.10 -13 063.10 -27.61% - - -
01.07.2002 47 315.10 48 423.70 -1 108.60 -2.29% - - -
01.04.2002 48 423.70 -26 681.50 75 105.20 - 281.49% - - -
01.01.2002 -26 681.50 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Overnight (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.