Currency in circulation, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Currency in circulation

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2018 -1 101.10 6 295.80 -7 396.90 - 117.49% 13 355.70 -14 456.80 - 108.24%
01.07.2018 6 295.80 10 805.60 -4 509.80 -41.74% 3 793.60 2 502.20 65.96%
01.04.2018 10 805.60 -2 756.30 13 561.90 - 492.03% 9 365.40 1 440.20 15.38%
01.01.2018 -2 756.30 13 355.70 -16 112.00 - 120.64% 7 489.30 -10 245.60 - 136.80%
01.10.2017 13 355.70 3 793.60 9 562.10 252.06% 18 593.40 -5 237.70 -28.17%
01.07.2017 3 793.60 9 365.40 -5 571.80 -59.49% 6 715.40 -2 921.80 -43.51%
01.04.2017 9 365.40 7 489.30 1 876.10 25.05% 13 271.60 -3 906.20 -29.43%
01.01.2017 7 489.30 18 593.40 -11 104.10 -59.72% 8 643.90 -1 154.60 -13.36%
01.10.2016 18 593.40 6 715.40 11 878.00 176.88% 9 820.60 8 772.80 89.33%
01.07.2016 6 715.40 13 271.60 -6 556.20 -49.40% 9 046.50 -2 331.10 -25.77%
01.04.2016 13 271.60 8 643.90 4 627.70 53.54% 10 643.80 2 627.80 24.69%
01.01.2016 8 643.90 9 820.60 -1 176.70 -11.98% 5 384.20 3 259.70 60.54%
01.10.2015 9 820.60 9 046.50 774.10 8.56% 11 479.00 -1 658.40 -14.45%
01.07.2015 9 046.50 10 643.80 -1 597.30 -15.01% 6 201.50 2 845.00 45.88%
01.04.2015 10 643.80 5 384.20 5 259.60 97.69% 9 246.60 1 397.20 15.11%
01.01.2015 5 384.20 11 479.00 -6 094.80 -53.10% - 165.10 5 549.30 -3 361.18%
01.10.2014 11 479.00 6 201.50 5 277.50 85.10% 6 318.30 5 160.70 81.68%
01.07.2014 6 201.50 9 246.60 -3 045.10 -32.93% - 304.40 6 505.90 -2 137.29%
01.04.2014 9 246.60 - 165.10 9 411.70 -5 700.61% 7 768.50 1 478.10 19.03%
01.01.2014 - 165.10 6 318.30 -6 483.40 - 102.61% 2 783.40 -2 948.50 - 105.93%
01.10.2013 6 318.30 - 304.40 6 622.70 -2 175.66% 2 457.80 3 860.50 157.07%
01.07.2013 - 304.40 7 768.50 -8 072.90 - 103.92% -62.60 - 241.80 386.26%
01.04.2013 7 768.50 2 783.40 4 985.10 179.10% 7 274.20 494.30 6.80%
01.01.2013 2 783.40 2 457.80 325.60 13.25% 1 268.10 1 515.30 119.49%
01.10.2012 2 457.80 -62.60 2 520.40 -4 026.20% 9 652.60 -7 194.80 -74.54%
01.07.2012 -62.60 7 274.20 -7 336.80 - 100.86% 3 991.60 -4 054.20 - 101.57%
01.04.2012 7 274.20 1 268.10 6 006.10 473.63% 6 216.90 1 057.30 17.01%
01.01.2012 1 268.10 9 652.60 -8 384.50 -86.86% 570.90 697.20 122.12%
01.10.2011 9 652.60 3 991.60 5 661.00 141.82% 2 000.80 7 651.80 382.44%
01.07.2011 3 991.60 6 216.90 -2 225.30 -35.79% - 986.60 4 978.20 - 504.58%
01.04.2011 6 216.90 570.90 5 646.00 988.96% 4 854.40 1 362.50 28.07%
01.01.2011 570.90 2 000.80 -1 429.90 -71.47% -1 915.70 2 486.60 - 129.80%
01.10.2010 2 000.80 - 986.60 2 987.40 - 302.80% 2 224.90 - 224.10 -10.07%
01.07.2010 - 986.60 4 854.40 -5 841.00 - 120.32% -2 984.70 1 998.10 -66.94%
01.04.2010 4 854.40 -1 915.70 6 770.10 - 353.40% -4 941.30 9 795.70 - 198.24%
01.01.2010 -1 915.70 2 224.90 -4 140.60 - 186.10% -6 289.50 4 373.80 -69.54%
01.10.2009 2 224.90 -2 984.70 5 209.60 - 174.54% 33 877.20 -31 652.30 -93.43%
01.07.2009 -2 984.70 -4 941.30 1 956.60 -39.60% 4 730.80 -7 715.50 - 163.09%
01.04.2009 -4 941.30 -6 289.50 1 348.20 -21.44% 4 462.90 -9 404.20 - 210.72%
01.01.2009 -6 289.50 33 877.20 -40 166.70 - 118.57% -1 588.10 -4 701.40 296.04%
01.10.2008 33 877.20 4 730.80 29 146.40 616.10% 4 661.10 29 216.10 626.81%
01.07.2008 4 730.80 4 462.90 267.90 6.00% 5 416.80 - 686.00 -12.66%
01.04.2008 4 462.90 -1 588.10 6 051.00 - 381.02% 13 696.10 -9 233.20 -67.41%
01.01.2008 -1 588.10 4 661.10 -6 249.20 - 134.07% 5 575.30 -7 163.40 - 128.48%
01.10.2007 4 661.10 5 416.80 - 755.70 -13.95% 7 763.70 -3 102.60 -39.96%
01.07.2007 5 416.80 13 696.10 -8 279.30 -60.45% 7 554.20 -2 137.40 -28.29%
01.04.2007 13 696.10 5 575.30 8 120.80 145.66% 12 677.70 1 018.40 8.03%
01.01.2007 5 575.30 7 763.70 -2 188.40 -28.19% 3 480.50 2 094.80 60.19%
01.10.2006 7 763.70 7 554.20 209.50 2.77% 7 500.10 263.60 3.51%
01.07.2006 7 554.20 12 677.70 -5 123.50 -40.41% 3 091.30 4 462.90 144.37%
01.04.2006 12 677.70 3 480.50 9 197.20 264.25% 10 332.80 2 344.90 22.69%
01.01.2006 3 480.50 7 500.10 -4 019.60 -53.59% 6 088.40 -2 607.90 -42.83%
01.10.2005 7 500.10 3 091.30 4 408.80 142.62% 9.40 7 490.70 79 688.30%
01.07.2005 3 091.30 10 332.80 -7 241.50 -70.08% 1 823.60 1 267.70 69.52%
01.04.2005 10 332.80 6 088.40 4 244.40 69.71% 10 927.00 - 594.20 -5.44%
01.01.2005 6 088.40 9.40 6 079.00 64 670.21% 2 652.70 3 435.70 129.52%
01.10.2004 9.40 1 823.60 -1 814.20 -99.48% 2 000.00 -1 990.60 -99.53%
01.07.2004 1 823.60 10 927.00 -9 103.40 -83.31% 4 160.70 -2 337.10 -56.17%
01.04.2004 10 927.00 2 652.70 8 274.30 311.92% 9 313.20 1 613.80 17.33%
01.01.2004 2 652.70 2 000.00 652.70 32.63% 8 073.70 -5 421.00 -67.14%
01.10.2003 2 000.00 4 160.70 -2 160.70 -51.93% 5 650.70 -3 650.70 -64.61%
01.07.2003 4 160.70 9 313.20 -5 152.50 -55.32% 3 657.60 503.10 13.75%
01.04.2003 9 313.20 8 073.70 1 239.50 15.35% 5 727.70 3 585.50 62.60%
01.01.2003 8 073.70 5 650.70 2 423.00 42.88% 2 859.60 5 214.10 182.34%
01.10.2002 5 650.70 3 657.60 1 993.10 54.49% - - -
01.07.2002 3 657.60 5 727.70 -2 070.10 -36.14% - - -
01.04.2002 5 727.70 2 859.60 2 868.10 100.30% - - -
01.01.2002 2 859.60 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.