Currency in circulation, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Currency in circulation

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 643 010.50 1 913 500.50 -1 270 490.00 -66.40% 1 764 833.50 -1 121 823.00 -63.57%
01.04.2020 1 913 500.50 1 802 262.30 111 238.20 6.17% 1 747 106.70 166 393.80 9.52%
01.01.2020 1 802 262.30 1 791 362.00 10 900.30 0.61% 1 717 027.00 85 235.30 4.96%
01.10.2019 1 791 362.00 1 764 833.50 26 528.50 1.50% 1 699 489.60 91 872.40 5.41%
01.07.2019 1 764 833.50 1 747 106.70 17 726.80 1.01% 1 672 846.00 91 987.50 5.50%
01.04.2019 1 747 106.70 1 717 027.00 30 079.70 1.75% 1 656 828.40 90 278.30 5.45%
01.01.2019 1 717 027.00 1 699 489.60 17 537.40 1.03% 1 620 811.40 96 215.60 5.94%
01.10.2018 1 699 489.60 1 672 846.00 26 643.60 1.59% 1 619 606.00 79 883.60 4.93%
01.07.2018 1 672 846.00 1 656 828.40 16 017.60 0.97% 1 593 931.90 78 914.10 4.95%
01.04.2018 1 656 828.40 1 620 811.40 36 017.00 2.22% 1 588 411.00 68 417.40 4.31%
01.01.2018 1 620 811.40 1 619 606.00 1 205.40 0.07% 1 548 954.40 71 857.00 4.64%
01.10.2017 1 619 606.00 1 593 931.90 25 674.10 1.61% 1 520 814.80 98 791.20 6.50%
01.07.2017 1 593 931.90 1 588 411.00 5 520.90 0.35% 1 476 554.50 117 377.40 7.95%
01.04.2017 1 588 411.00 1 548 954.40 39 456.60 2.55% 1 449 614.70 138 796.30 9.57%
01.01.2017 1 548 954.40 1 520 814.80 28 139.60 1.85% 1 417 465.30 131 489.10 9.28%
01.10.2016 1 520 814.80 1 476 554.50 44 260.30 3.00% 1 394 796.10 126 018.70 9.03%
01.07.2016 1 476 554.50 1 449 614.70 26 939.80 1.86% 1 360 323.90 116 230.60 8.54%
01.04.2016 1 449 614.70 1 417 465.30 32 149.40 2.27% 1 341 549.90 108 064.80 8.06%
01.01.2016 1 417 465.30 1 394 796.10 22 669.20 1.63% 1 307 631.20 109 834.10 8.40%
01.10.2015 1 394 796.10 1 360 323.90 34 472.20 2.53% 1 287 611.80 107 184.30 8.32%
01.07.2015 1 360 323.90 1 341 549.90 18 774.00 1.40% 1 257 672.50 102 651.40 8.16%
01.04.2015 1 341 549.90 1 307 631.20 33 918.70 2.59% 1 238 070.30 103 479.60 8.36%
01.01.2015 1 307 631.20 1 287 611.80 20 019.40 1.55% 1 213 402.10 94 229.10 7.77%
01.10.2014 1 287 611.80 1 257 672.50 29 939.30 2.38% 1 211 263.10 76 348.70 6.30%
01.07.2014 1 257 672.50 1 238 070.30 19 602.20 1.58% 1 194 581.40 63 091.10 5.28%
01.04.2014 1 238 070.30 1 213 402.10 24 668.20 2.03% 1 191 568.60 46 501.70 3.90%
01.01.2014 1 213 402.10 1 211 263.10 2 139.00 0.18% 1 166 462.10 46 940.00 4.02%
01.10.2013 1 211 263.10 1 194 581.40 16 681.70 1.40% 1 160 347.00 50 916.10 4.39%
01.07.2013 1 194 581.40 1 191 568.60 3 012.80 0.25% 1 151 034.70 43 546.70 3.78%
01.04.2013 1 191 568.60 1 166 462.10 25 106.50 2.15% 1 151 186.40 40 382.20 3.51%
01.01.2013 1 166 462.10 1 160 347.00 6 115.10 0.53% 1 133 798.20 32 663.90 2.88%
01.10.2012 1 160 347.00 1 151 034.70 9 312.30 0.81% 1 122 342.60 38 004.40 3.39%
01.07.2012 1 151 034.70 1 151 186.40 - 151.70 -0.01% 1 096 000.60 55 034.10 5.02%
01.04.2012 1 151 186.40 1 133 798.20 17 388.20 1.53% 1 086 511.90 64 674.50 5.95%
01.01.2012 1 133 798.20 1 122 342.60 11 455.60 1.02% 1 071 750.00 62 048.20 5.79%
01.10.2011 1 122 342.60 1 096 000.60 26 342.00 2.40% 1 070 885.40 51 457.20 4.81%
01.07.2011 1 096 000.60 1 086 511.90 9 488.70 0.87% 1 062 365.70 33 634.90 3.17%
01.04.2011 1 086 511.90 1 071 750.00 14 761.90 1.38% 1 063 872.70 22 639.20 2.13%
01.01.2011 1 071 750.00 1 070 885.40 864.60 0.08% 1 059 467.20 12 282.80 1.16%
01.10.2010 1 070 885.40 1 062 365.70 8 519.70 0.80% 1 061 006.80 9 878.60 0.93%
01.07.2010 1 062 365.70 1 063 872.70 -1 507.00 -0.14% 1 055 104.40 7 261.30 0.69%
01.04.2010 1 063 872.70 1 059 467.20 4 405.50 0.42% 1 073 417.50 -9 544.80 -0.89%
01.01.2010 1 059 467.20 1 061 006.80 -1 539.60 -0.15% 1 085 778.90 -26 311.70 -2.42%
01.10.2009 1 061 006.80 1 055 104.40 5 902.40 0.56% 1 098 342.70 -37 335.90 -3.40%
01.07.2009 1 055 104.40 1 073 417.50 -18 313.10 -1.71% 987 942.90 67 161.50 6.80%
01.04.2009 1 073 417.50 1 085 778.90 -12 361.40 -1.14% 981 115.90 92 301.60 9.41%
01.01.2009 1 085 778.90 1 098 342.70 -12 563.80 -1.14% 966 935.40 118 843.50 12.29%
01.10.2008 1 098 342.70 987 942.90 110 399.80 11.17% 964 136.50 134 206.20 13.92%
01.07.2008 987 942.90 981 115.90 6 827.00 0.70% 944 804.40 43 138.50 4.57%
01.04.2008 981 115.90 966 935.40 14 180.50 1.47% 930 100.80 51 015.10 5.48%
01.01.2008 966 935.40 964 136.50 2 798.90 0.29% 888 177.30 78 758.10 8.87%
01.10.2007 964 136.50 944 804.40 19 332.10 2.05% 874 431.10 89 705.40 10.26%
01.07.2007 944 804.40 930 100.80 14 703.60 1.58% 849 031.00 95 773.40 11.28%
01.04.2007 930 100.80 888 177.30 41 923.50 4.72% 825 888.00 104 212.80 12.62%
01.01.2007 888 177.30 874 431.10 13 746.20 1.57% 793 871.70 94 305.60 11.88%
01.10.2006 874 431.10 849 031.00 25 400.10 2.99% 785 029.80 89 401.30 11.39%
01.07.2006 849 031.00 825 888.00 23 143.00 2.80% 762 144.20 86 886.80 11.40%
01.04.2006 825 888.00 793 871.70 32 016.30 4.03% 747 887.40 78 000.60 10.43%
01.01.2006 793 871.70 785 029.80 8 841.90 1.13% 721 471.80 72 399.90 10.04%
01.10.2005 785 029.80 762 144.20 22 885.60 3.00% 711 997.40 73 032.40 10.26%
01.07.2005 762 144.20 747 887.40 14 256.80 1.91% 703 655.00 58 489.20 8.31%
01.04.2005 747 887.40 721 471.80 26 415.60 3.66% 691 043.50 56 843.90 8.23%
01.01.2005 721 471.80 711 997.40 9 474.40 1.33% 669 581.50 51 890.30 7.75%
01.10.2004 711 997.40 703 655.00 8 342.40 1.19% 667 434.20 44 563.20 6.68%
01.07.2004 703 655.00 691 043.50 12 611.50 1.82% 653 789.50 49 865.50 7.63%
01.04.2004 691 043.50 669 581.50 21 462.00 3.21% 635 085.80 55 957.70 8.81%
01.01.2004 669 581.50 667 434.20 2 147.30 0.32% 605 210.40 64 371.10 10.64%
01.10.2003 667 434.20 653 789.50 13 644.70 2.09% 591 559.60 75 874.60 12.83%
01.07.2003 653 789.50 635 085.80 18 703.70 2.94% 568 290.40 85 499.10 15.04%
01.04.2003 635 085.80 605 210.40 29 875.40 4.94% 556 629.10 78 456.70 14.09%
01.01.2003 605 210.40 591 559.60 13 650.80 2.31% 544 942.20 60 268.20 11.06%
01.10.2002 591 559.60 568 290.40 23 269.20 4.09% - - -
01.07.2002 568 290.40 556 629.10 11 661.30 2.09% - - -
01.04.2002 556 629.10 544 942.20 11 686.90 2.14% - - -
01.01.2002 544 942.20 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.