Loans to residents - total, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Loans to residents - total

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.07.2020 3 285 820.90 9 837 276.40 -6 551 455.50 -66.60% 9 479 346.30 -6 193 525.40 -65.34%
01.04.2020 9 837 276.40 9 711 094.50 126 181.90 1.30% 9 323 360.70 513 915.70 5.51%
01.01.2020 9 711 094.50 9 556 933.10 154 161.40 1.61% 9 182 501.80 528 592.70 5.76%
01.10.2019 9 556 933.10 9 479 346.30 77 586.80 0.82% 9 157 262.30 399 670.80 4.36%
01.07.2019 9 479 346.30 9 323 360.70 155 985.60 1.67% 9 096 882.70 382 463.60 4.20%
01.04.2019 9 323 360.70 9 182 501.80 140 858.90 1.53% 8 828 832.60 494 528.10 5.60%
01.01.2019 9 182 501.80 9 157 262.30 25 239.50 0.28% 8 666 843.20 515 658.60 5.95%
01.10.2018 9 157 262.30 9 096 882.70 60 379.60 0.66% 8 541 025.40 616 236.90 7.21%
01.07.2018 9 096 882.70 8 828 832.60 268 050.10 3.04% 8 583 388.10 513 494.60 5.98%
01.04.2018 8 828 832.60 8 666 843.20 161 989.40 1.87% 8 432 613.40 396 219.20 4.70%
01.01.2018 8 666 843.20 8 541 025.40 125 817.80 1.47% 8 213 364.90 453 478.30 5.52%
01.10.2017 8 541 025.40 8 583 388.10 -42 362.70 -0.49% 8 074 786.00 466 239.40 5.77%
01.07.2017 8 583 388.10 8 432 613.40 150 774.70 1.79% 7 917 786.40 665 601.70 8.41%
01.04.2017 8 432 613.40 8 213 364.90 219 248.50 2.67% 7 726 467.90 706 145.50 9.14%
01.01.2017 8 213 364.90 8 074 786.00 138 578.90 1.72% 7 558 762.60 654 602.30 8.66%
01.10.2016 8 074 786.00 7 917 786.40 156 999.60 1.98% 7 522 019.00 552 767.00 7.35%
01.07.2016 7 917 786.40 7 726 467.90 191 318.50 2.48% 7 418 930.30 498 856.10 6.72%
01.04.2016 7 726 467.90 7 558 762.60 167 705.30 2.22% 7 178 942.30 547 525.60 7.63%
01.01.2016 7 558 762.60 7 522 019.00 36 743.60 0.49% 7 059 797.00 498 965.60 7.07%
01.10.2015 7 522 019.00 7 418 930.30 103 088.70 1.39% 6 992 115.10 529 903.90 7.58%
01.07.2015 7 418 930.30 7 178 942.30 239 988.00 3.34% 6 893 489.90 525 440.40 7.62%
01.04.2015 7 178 942.30 7 059 797.00 119 145.30 1.69% 6 840 287.10 338 655.20 4.95%
01.01.2015 7 059 797.00 6 992 115.10 67 681.90 0.97% 6 778 318.50 281 478.50 4.15%
01.10.2014 6 992 115.10 6 893 489.90 98 625.20 1.43% 6 771 326.60 220 788.50 3.26%
01.07.2014 6 893 489.90 6 840 287.10 53 202.80 0.78% 6 659 732.70 233 757.20 3.51%
01.04.2014 6 840 287.10 6 778 318.50 61 968.60 0.91% 6 607 913.30 232 373.80 3.52%
01.01.2014 6 778 318.50 6 771 326.60 6 991.90 0.10% 6 616 918.80 161 399.70 2.44%
01.10.2013 6 771 326.60 6 659 732.70 111 593.90 1.68% 6 535 471.30 235 855.30 3.61%
01.07.2013 6 659 732.70 6 607 913.30 51 819.40 0.78% 6 498 829.70 160 903.00 2.48%
01.04.2013 6 607 913.30 6 616 918.80 -9 005.50 -0.14% 6 468 552.90 139 360.40 2.15%
01.01.2013 6 616 918.80 6 535 471.30 81 447.50 1.25% 6 410 536.10 206 382.70 3.22%
01.10.2012 6 535 471.30 6 498 829.70 36 641.60 0.56% 6 388 373.00 147 098.30 2.30%
01.07.2012 6 498 829.70 6 468 552.90 30 276.80 0.47% 6 288 823.00 210 006.70 3.34%
01.04.2012 6 468 552.90 6 410 536.10 58 016.80 0.91% 6 206 025.10 262 527.80 4.23%
01.01.2012 6 410 536.10 6 388 373.00 22 163.10 0.35% 6 099 953.80 310 582.30 5.09%
01.10.2011 6 388 373.00 6 288 823.00 99 550.00 1.58% 6 072 505.20 315 867.80 5.20%
01.07.2011 6 288 823.00 6 206 025.10 82 797.90 1.33% 5 978 792.50 310 030.50 5.19%
01.04.2011 6 206 025.10 6 099 953.80 106 071.30 1.74% 5 911 201.50 294 823.60 4.99%
01.01.2011 6 099 953.80 6 072 505.20 27 448.60 0.45% 5 892 987.50 206 966.30 3.51%
01.10.2010 6 072 505.20 5 978 792.50 93 712.70 1.57% 5 926 251.40 146 253.80 2.47%
01.07.2010 5 978 792.50 5 911 201.50 67 591.00 1.14% 5 899 572.40 79 220.10 1.34%
01.04.2010 5 911 201.50 5 892 987.50 18 214.00 0.31% 5 876 606.80 34 594.70 0.59%
01.01.2010 5 892 987.50 5 926 251.40 -33 263.90 -0.56% 5 855 445.00 37 542.50 0.64%
01.10.2009 5 926 251.40 5 899 572.40 26 679.00 0.45% 5 818 542.20 107 709.20 1.85%
01.07.2009 5 899 572.40 5 876 606.80 22 965.60 0.39% 5 640 975.40 258 597.00 4.58%
01.04.2009 5 876 606.80 5 855 445.00 21 161.80 0.36% 5 382 484.00 494 122.80 9.18%
01.01.2009 5 855 445.00 5 818 542.20 36 902.80 0.63% 5 121 843.10 733 601.90 14.32%
01.10.2008 5 818 542.20 5 640 975.40 177 566.80 3.15% 4 962 000.10 856 542.10 17.26%
01.07.2008 5 640 975.40 5 382 484.00 258 491.40 4.80% 4 692 162.60 948 812.80 20.22%
01.04.2008 5 382 484.00 5 121 843.10 260 640.90 5.09% 4 389 704.50 992 779.50 22.62%
01.01.2008 5 121 843.10 4 962 000.10 159 843.00 3.22% 4 145 403.30 976 439.80 23.55%
01.10.2007 4 962 000.10 4 692 162.60 269 837.50 5.75% 4 024 530.70 937 469.40 23.29%
01.07.2007 4 692 162.60 4 389 704.50 302 458.10 6.89% 3 854 437.40 837 725.20 21.73%
01.04.2007 4 389 704.50 4 145 403.30 244 301.20 5.89% 3 698 854.50 690 850.00 18.68%
01.01.2007 4 145 403.30 4 024 530.70 120 872.60 3.00% 3 539 115.20 606 288.10 17.13%
01.10.2006 4 024 530.70 3 854 437.40 170 093.30 4.41% 3 463 026.20 561 504.50 16.21%
01.07.2006 3 854 437.40 3 698 854.50 155 582.90 4.21% 3 333 702.10 520 735.30 15.62%
01.04.2006 3 698 854.50 3 539 115.20 159 739.30 4.51% 3 194 490.30 504 364.20 15.79%
01.01.2006 3 539 115.20 3 463 026.20 76 089.00 2.20% 3 111 069.80 428 045.40 13.76%
01.10.2005 3 463 026.20 3 333 702.10 129 324.10 3.88% 3 071 791.20 391 235.00 12.74%
01.07.2005 3 333 702.10 3 194 490.30 139 211.80 4.36% 2 983 667.20 350 034.90 11.73%
01.04.2005 3 194 490.30 3 111 069.80 83 420.50 2.68% 2 950 931.70 243 558.60 8.25%
01.01.2005 3 111 069.80 3 071 791.20 39 278.60 1.28% 2 889 342.40 221 727.40 7.67%
01.10.2004 3 071 791.20 2 983 667.20 88 124.00 2.95% 3 033 632.80 38 158.40 1.26%
01.07.2004 2 983 667.20 2 950 931.70 32 735.50 1.11% 2 942 349.80 41 317.40 1.40%
01.04.2004 2 950 931.70 2 889 342.40 61 589.30 2.13% 2 853 504.50 97 427.20 3.41%
01.01.2004 2 889 342.40 3 033 632.80 - 144 290.40 -4.76% 2 821 237.80 68 104.60 2.41%
01.10.2003 3 033 632.80 2 942 349.80 91 283.00 3.10% 2 793 905.90 239 726.90 8.58%
01.07.2003 2 942 349.80 2 853 504.50 88 845.30 3.11% 2 760 889.90 181 459.90 6.57%
01.04.2003 2 853 504.50 2 821 237.80 32 266.70 1.14% 2 821 754.20 31 750.30 1.13%
01.01.2003 2 821 237.80 2 793 905.90 27 331.90 0.98% 2 808 530.90 12 706.90 0.45%
01.10.2002 2 793 905.90 2 760 889.90 33 016.00 1.20% - - -
01.07.2002 2 760 889.90 2 821 754.20 -60 864.30 -2.16% - - -
01.04.2002 2 821 754.20 2 808 530.90 13 223.30 0.47% - - -
01.01.2002 2 808 530.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.