Loans to residents - General government, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Loans to residents - General government

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2015 135 462.50 196 706.30 -61 243.80 -31.13% 191 286.30 -55 823.80 -29.18%
01.01.2015 196 706.30 189 568.10 7 138.20 3.77% 180 822.90 15 883.40 8.78%
01.10.2014 189 568.10 196 730.20 -7 162.10 -3.64% 184 482.20 5 085.90 2.76%
01.07.2014 196 730.20 191 286.30 5 443.90 2.85% 182 519.40 14 210.80 7.79%
01.04.2014 191 286.30 180 822.90 10 463.40 5.79% 191 426.90 - 140.60 -0.07%
01.01.2014 180 822.90 184 482.20 -3 659.30 -1.98% 194 754.80 -13 931.90 -7.15%
01.10.2013 184 482.20 182 519.40 1 962.80 1.08% 183 656.10 826.10 0.45%
01.07.2013 182 519.40 191 426.90 -8 907.50 -4.65% 184 317.40 -1 798.00 -0.98%
01.04.2013 191 426.90 194 754.80 -3 327.90 -1.71% 199 419.10 -7 992.20 -4.01%
01.01.2013 194 754.80 183 656.10 11 098.70 6.04% 187 328.60 7 426.20 3.96%
01.10.2012 183 656.10 184 317.40 - 661.30 -0.36% 189 434.30 -5 778.20 -3.05%
01.07.2012 184 317.40 199 419.10 -15 101.70 -7.57% 184 651.20 - 333.80 -0.18%
01.04.2012 199 419.10 187 328.60 12 090.50 6.45% 197 264.60 2 154.50 1.09%
01.01.2012 187 328.60 189 434.30 -2 105.70 -1.11% 189 130.70 -1 802.10 -0.95%
01.10.2011 189 434.30 184 651.20 4 783.10 2.59% 193 956.10 -4 521.80 -2.33%
01.07.2011 184 651.20 197 264.60 -12 613.40 -6.39% 192 659.40 -8 008.20 -4.16%
01.04.2011 197 264.60 189 130.70 8 133.90 4.30% 196 618.60 646.00 0.33%
01.01.2011 189 130.70 193 956.10 -4 825.40 -2.49% 198 318.60 -9 187.90 -4.63%
01.10.2010 193 956.10 192 659.40 1 296.70 0.67% 192 133.10 1 823.00 0.95%
01.07.2010 192 659.40 196 618.60 -3 959.20 -2.01% 175 362.40 17 297.00 9.86%
01.04.2010 196 618.60 198 318.60 -1 700.00 -0.86% 168 969.20 27 649.40 16.36%
01.01.2010 198 318.60 192 133.10 6 185.50 3.22% 162 685.90 35 632.70 21.90%
01.10.2009 192 133.10 175 362.40 16 770.70 9.56% 162 208.70 29 924.40 18.45%
01.07.2009 175 362.40 168 969.20 6 393.20 3.78% 160 365.90 14 996.50 9.35%
01.04.2009 168 969.20 162 685.90 6 283.30 3.86% 165 623.30 3 345.90 2.02%
01.01.2009 162 685.90 162 208.70 477.20 0.29% 162 790.00 - 104.10 -0.06%
01.10.2008 162 208.70 160 365.90 1 842.80 1.15% 174 608.00 -12 399.30 -7.10%
01.07.2008 160 365.90 165 623.30 -5 257.40 -3.17% 187 898.20 -27 532.30 -14.65%
01.04.2008 165 623.30 162 790.00 2 833.30 1.74% 191 250.90 -25 627.60 -13.40%
01.01.2008 162 790.00 174 608.00 -11 818.00 -6.77% 194 884.70 -32 094.70 -16.47%
01.10.2007 174 608.00 187 898.20 -13 290.20 -7.07% 203 519.20 -28 911.20 -14.21%
01.07.2007 187 898.20 191 250.90 -3 352.70 -1.75% 206 850.20 -18 952.00 -9.16%
01.04.2007 191 250.90 194 884.70 -3 633.80 -1.86% 239 407.60 -48 156.70 -20.11%
01.01.2007 194 884.70 203 519.20 -8 634.50 -4.24% 262 613.40 -67 728.70 -25.79%
01.10.2006 203 519.20 206 850.20 -3 331.00 -1.61% 295 258.00 -91 738.80 -31.07%
01.07.2006 206 850.20 239 407.60 -32 557.40 -13.60% 313 512.70 - 106 662.50 -34.02%
01.04.2006 239 407.60 262 613.40 -23 205.80 -8.84% 329 350.60 -89 943.00 -27.31%
01.01.2006 262 613.40 295 258.00 -32 644.60 -11.06% 381 916.80 - 119 303.40 -31.24%
01.10.2005 295 258.00 313 512.70 -18 254.70 -5.82% 412 618.80 - 117 360.80 -28.44%
01.07.2005 313 512.70 329 350.60 -15 837.90 -4.81% 445 012.50 - 131 499.80 -29.55%
01.04.2005 329 350.60 381 916.80 -52 566.20 -13.76% 497 116.60 - 167 766.00 -33.75%
01.01.2005 381 916.80 412 618.80 -30 702.00 -7.44% 518 734.00 - 136 817.20 -26.38%
01.10.2004 412 618.80 445 012.50 -32 393.70 -7.28% 678 612.00 - 265 993.20 -39.20%
01.07.2004 445 012.50 497 116.60 -52 104.10 -10.48% 681 148.70 - 236 136.20 -34.67%
01.04.2004 497 116.60 518 734.00 -21 617.40 -4.17% 644 966.10 - 147 849.50 -22.92%
01.01.2004 518 734.00 678 612.00 - 159 878.00 -23.56% 628 520.30 - 109 786.30 -17.47%
01.10.2003 678 612.00 681 148.70 -2 536.70 -0.37% 630 473.40 48 138.60 7.64%
01.07.2003 681 148.70 644 966.10 36 182.60 5.61% 637 662.60 43 486.10 6.82%
01.04.2003 644 966.10 628 520.30 16 445.80 2.62% 657 143.70 -12 177.60 -1.85%
01.01.2003 628 520.30 630 473.40 -1 953.10 -0.31% 521 681.10 106 839.20 20.48%
01.10.2002 630 473.40 637 662.60 -7 189.20 -1.13% - - -
01.07.2002 637 662.60 657 143.70 -19 481.10 -2.96% - - -
01.04.2002 657 143.70 521 681.10 135 462.60 25.97% - - -
01.01.2002 521 681.10 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.