Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2009 15 389.69
Min 31.12.2005 4 189.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2020 7 998.00 8 196.24 - 198.24 -2.42% 7 521.35 476.64 6.34%
30.09.2020 8 196.24 7 600.18 596.06 7.84% 7 647.71 548.53 7.17%
30.06.2020 7 600.18 7 475.18 125.00 1.67% 7 707.50 - 107.31 -1.39%
31.03.2020 7 475.18 7 521.35 -46.17 -0.61% 7 710.02 - 234.84 -3.05%
31.12.2019 7 521.35 7 647.71 - 126.36 -1.65% 7 601.83 -80.48 -1.06%
30.09.2019 7 647.71 7 707.50 -59.78 -0.78% 7 642.07 5.65 0.07%
30.06.2019 7 707.50 7 710.02 -2.52 -0.03% 7 317.80 389.69 5.33%
31.03.2019 7 710.02 7 601.83 108.19 1.42% 7 368.21 341.81 4.64%
31.12.2018 7 601.83 7 642.07 -40.23 -0.53% 7 219.11 382.72 5.30%
30.09.2018 7 642.07 7 317.80 324.26 4.43% 6 852.87 789.20 11.52%
30.06.2018 7 317.80 7 368.21 -50.41 -0.68% 6 369.86 947.94 14.88%
31.03.2018 7 368.21 7 219.11 149.10 2.07% 5 864.73 1 503.48 25.64%
31.12.2017 7 219.11 6 852.87 366.24 5.34% 5 654.00 1 565.11 27.68%
30.09.2017 6 852.87 6 369.86 483.01 7.58% 5 552.47 1 300.40 23.42%
30.06.2017 6 369.86 5 864.73 505.13 8.61% 5 334.80 1 035.06 19.40%
31.03.2017 5 864.73 5 654.00 210.73 3.73% 5 262.76 601.97 11.44%
31.12.2016 5 654.00 5 552.47 101.53 1.83% 5 277.86 376.14 7.13%
30.09.2016 5 552.47 5 334.80 217.67 4.08% 5 182.72 369.76 7.13%
30.06.2016 5 334.80 5 262.76 72.04 1.37% 5 023.62 311.19 6.19%
31.03.2016 5 262.76 5 277.86 -15.10 -0.29% 11 698.56 -6 435.79 -55.01%
31.12.2015 5 277.86 5 182.72 95.14 1.84% 11 585.17 -6 307.31 -54.44%
30.09.2015 5 182.72 5 023.62 159.10 3.17% 12 316.64 -7 133.93 -57.92%
30.06.2015 5 023.62 11 698.56 -6 674.94 -57.06% 12 282.69 -7 259.07 -59.10%
31.03.2015 11 698.56 11 585.17 113.39 0.98% 12 186.16 - 487.60 -4.00%
31.12.2014 11 585.17 12 316.64 - 731.47 -5.94% 11 966.73 - 381.56 -3.19%
30.09.2014 12 316.64 12 282.69 33.95 0.28% 12 058.38 258.26 2.14%
30.06.2014 12 282.69 12 186.16 96.53 0.79% 12 198.44 84.25 0.69%
31.03.2014 12 186.16 11 966.73 219.43 1.83% 12 153.90 32.26 0.27%
31.12.2013 11 966.73 12 058.38 -91.65 -0.76% 12 651.37 - 684.65 -5.41%
30.09.2013 12 058.38 12 198.44 - 140.06 -1.15% 12 444.66 - 386.29 -3.10%
30.06.2013 12 198.44 12 153.90 44.55 0.37% 12 422.16 - 223.72 -1.80%
31.03.2013 12 153.90 12 651.37 - 497.48 -3.93% 12 348.01 - 194.11 -1.57%
31.12.2012 12 651.37 12 444.66 206.71 1.66% 12 855.62 - 204.25 -1.59%
30.09.2012 12 444.66 12 422.16 22.50 0.18% 13 653.54 -1 208.88 -8.85%
30.06.2012 12 422.16 12 348.01 74.15 0.60% 13 271.50 - 849.34 -6.40%
31.03.2012 12 348.01 12 855.62 - 507.62 -3.95% 13 078.10 - 730.10 -5.58%
31.12.2011 12 855.62 13 653.54 - 797.92 -5.84% 12 428.04 427.58 3.44%
30.09.2011 13 653.54 13 271.50 382.04 2.88% 12 523.60 1 129.94 9.02%
30.06.2011 13 271.50 13 078.10 193.40 1.48% 12 691.37 580.13 4.57%
31.03.2011 13 078.10 12 428.04 650.06 5.23% 14 955.81 -1 877.71 -12.55%
31.12.2010 12 428.04 12 523.60 -95.56 -0.76% 15 389.69 -2 961.65 -19.24%
30.09.2010 12 523.60 12 691.37 - 167.77 -1.32% 14 639.50 -2 115.90 -14.45%
30.06.2010 12 691.37 14 955.81 -2 264.44 -15.14% 14 328.40 -1 637.03 -11.43%
31.03.2010 14 955.81 15 389.69 - 433.88 -2.82% 14 914.62 41.19 0.28%
31.12.2009 15 389.69 14 639.50 750.19 5.12% 14 040.85 1 348.84 9.61%
30.09.2009 14 639.50 14 328.40 311.11 2.17% 13 454.71 1 184.79 8.81%
30.06.2009 14 328.40 14 914.62 - 586.23 -3.93% 12 467.49 1 860.91 14.93%
31.03.2009 14 914.62 14 040.85 873.77 6.22% 10 995.49 3 919.14 35.64%
31.12.2008 14 040.85 13 454.71 586.14 4.36% 10 217.47 3 823.38 37.42%
30.09.2008 13 454.71 12 467.49 987.22 7.92% 8 998.81 4 455.90 49.52%
30.06.2008 12 467.49 10 995.49 1 472.00 13.39% 7 867.25 4 600.24 58.47%
31.03.2008 10 995.49 10 217.47 778.01 7.61% 6 707.31 4 288.17 63.93%
31.12.2007 10 217.47 8 998.81 1 218.66 13.54% 5 706.31 4 511.16 79.06%
30.09.2007 8 998.81 7 867.25 1 131.56 14.38% 5 847.25 3 151.56 53.90%
30.06.2007 7 867.25 6 707.31 1 159.93 17.29% 5 455.27 2 411.98 44.21%
31.03.2007 6 707.31 5 706.31 1 001.00 17.54% 4 459.40 2 247.92 50.41%
31.12.2006 5 706.31 5 847.25 - 140.94 -2.41% 4 189.70 1 516.61 36.20%
30.09.2006 5 847.25 5 455.27 391.98 7.19% - - -
30.06.2006 5 455.27 4 459.40 995.88 22.33% - - -
31.03.2006 4 459.40 4 189.70 269.69 6.44% - - -
31.12.2005 4 189.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých společnostmi finančního leasingu rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých společnostmi ostatního úvěrování rezidentům)
Půjčky domácnostem na spotřebu nad 5 let (Struktura půjček poskytnutých faktoringovými a forfaitingovými společnostmi rezidentům)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
P3 Výdaje na konečnou spotřebu (Výdaje na HDP, mil.Kč)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Na spotřebu (.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Na spotřebu (Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.