Platební bilance čtvrtletní 2023


Platební bilance čtvrtletní (1033) v roce 2023. Poslední hodnoty ukazatelů Platební bilance čtvrtletní v roce 2023. Maxima, minima ukazatelů v roce 2023.
Název ukazatele Poslední hodnota 2023 Minimum 2023 Maximum 2023
1 Běžný účet, Saldo 4 641.73 -25 418.64 34 086.74
1 Běžný účet, Příjem 1 344 505.62 1 344 505.62 1 446 894.92
1 Běžný účet, Výdaj 1 339 863.90 1 339 863.90 1 472 313.56
1.1 Zboží a služby, Saldo 61 987.76 61 987.76 101 605.77
1.1 Zboží a služby, Příjem 1 209 304.27 1 209 304.27 1 327 690.39
1.1 Zboží a služby, Výdaj 1 147 316.51 1 147 316.51 1 227 926.17
1.1.1 Zboží, Saldo 38 277.78 38 277.78 80 072.07
1.1.1 Zboží, Příjem 995 557.03 995 557.03 1 128 369.02
1.1.1 Zboží, Výdaj 957 279.25 957 279.25 1 048 296.95
1.1.2 Služby, Saldo 23 709.98 19 692.15 23 709.98
1.1.2 Služby, Příjem 213 747.24 199 321.37 213 747.24
1.1.2 Služby, Výdaj 190 037.26 179 629.22 190 037.26
1.1.2.1 Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Saldo 12 387.57 12 374.77 12 558.29
1.1.2.1 Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Příjem 14 648.50 14 498.69 15 182.72
1.1.2.1 Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Výdaj 2 260.93 1 940.40 2 807.94
1.1.2.2 Opravy a údržba j.n ., Saldo 2 176.61 -377.59 2 176.61
1.1.2.2 Opravy a údržba j.n ., Příjem 5 856.87 4 375.30 5 856.87
1.1.2.2 Opravy a údržba j.n ., Výdaj 3 680.26 3 532.06 4 776.48
1.1.2.3 Doprava, Saldo 2 105.20 490.31 3 515.66
1.1.2.3 Doprava, Příjem 46 210.17 46 210.17 49 127.59
1.1.2.3 Doprava, Výdaj 44 104.97 43 228.45 48 637.28
1.1.2.4 Cestovní ruch, Saldo -1 868.00 -2 324.97 1 068.95
1.1.2.4 Cestovní ruch, Příjem 46 529.00 35 816.03 46 529.00
1.1.2.4 Cestovní ruch, Výdaj 48 397.00 34 747.08 48 397.00
1.1.2.5 Stavební práce, Saldo 2 984.39 1 643.60 2 984.39
1.1.2.5 Stavební práce, Příjem 4 174.83 2 706.82 4 174.83
1.1.2.5 Stavební práce, Výdaj 1 190.44 831.55 1 240.49
1.1.2.6 Pojišťovací služby a penzijní financování, Saldo -4 260.45 -11 081.53 -4 260.45
1.1.2.6 Pojišťovací služby a penzijní financování, Příjem 2 320.01 1 468.77 2 320.01
1.1.2.6 Pojišťovací služby a penzijní financování, Výdaj 6 580.46 6 580.46 12 550.30
1.1.2.7 Finanční služby, Saldo -404.73 -404.73 2.46
1.1.2.7 Finanční služby, Příjem 4 654.67 3 489.99 4 654.67
1.1.2.7 Finanční služby, Výdaj 5 059.40 3 811.03 5 059.40
1.1.2.8 Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Saldo -6 780.39 -6 780.39 -2 817.57
1.1.2.8 Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Příjem 4 780.09 3 950.40 5 117.51
1.1.2.8 Poplatky za využívání duševního vlastnictví j. n., Výdaj 11 560.47 7 604.49 11 560.47
1.1.2.9 Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Saldo 15 967.06 14 662.85 17 163.97
1.1.2.9 Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Příjem 37 618.74 37 618.74 39 122.00
1.1.2.9 Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, Výdaj 21 651.68 21 651.68 23 252.96
1.1.2.10 Ostatní podnikatelské služby, Saldo 3 016.33 3 016.33 5 676.01
1.1.2.10 Ostatní podnikatelské služby, Příjem 44 675.20 43 401.25 47 444.42
1.1.2.10 Ostatní podnikatelské služby, Výdaj 41 658.88 37 725.24 43 094.13
1.1.2.11 Osobní, kulturní a rekreační služby, Saldo -1 376.38 -1 376.38 -1 204.30
1.1.2.11 Osobní, kulturní a rekreační služby, Příjem 2 170.47 2 170.47 2 873.35
1.1.2.11 Osobní, kulturní a rekreační služby, Výdaj 3 546.85 3 470.68 4 077.65
1.1.2.12 Výrobky a služby vládních institucí j. n., Saldo -237.23 -284.59 -217.14
1.1.2.12 Výrobky a služby vládních institucí j. n., Příjem 108.70 89.50 111.82
1.1.2.12 Výrobky a služby vládních institucí j. n., Výdaj 345.93 328.96 374.09
1.1.2.13 Služby nezařazené, Saldo 0.00 0.00 0.81
1.1.2.13 Služby nezařazené, Příjem 0.00 0.00 0.81
1.1.2.13 Služby nezařazené, Výdaj 0.00 0.00 0.00
1.2 Prvotní důchody, Saldo -47 475.32 -121 883.24 -44 593.57
1.2 Prvotní důchody, Příjem 107 352.86 84 350.08 107 352.86
1.2 Prvotní důchody, Výdaj 154 828.18 128 943.64 214 790.86
1.2.1 Náhrady zaměstnancům, Saldo 6 932.00 3 320.00 6 932.00
1.2.1 Náhrady zaměstnancům, Příjem 21 156.00 16 826.00 21 156.00
1.2.1 Náhrady zaměstnancům, Výdaj 14 224.00 13 506.00 15 286.00
1.2.2 Důchody z investic, Saldo -52 540.45 -131 618.13 -52 540.45
1.2.2 Důchody z investic, Příjem 86 070.43 53 950.29 86 070.43
1.2.2 Důchody z investic, Výdaj 138 610.88 112 850.46 198 025.45
1.2.2.1 Důchody z přímých investic, Saldo -64 786.02 -143 022.97 -64 786.02
1.2.2.1 Důchody z přímých investic, Příjem 50 898.99 24 115.11 50 898.99
1.2.2.1 Důchody z přímých investic, Výdaj 115 685.01 92 765.76 171 612.11
1.2.2.2 Důchody z portfoliových investic, Saldo 117.43 -4 648.10 117.43
1.2.2.2 Důchody z portfoliových investic, Příjem 3 834.19 3 321.12 4 070.41
1.2.2.2 Důchody z portfoliových investic, Výdaj 3 716.76 3 716.76 8 718.51
1.2.2.3 Důchody z ostatních investic, Saldo -3 167.25 -4 256.42 -2 272.48
1.2.2.3 Důchody z ostatních investic, Příjem 16 041.86 13 438.40 16 041.86
1.2.2.3 Důchody z ostatních investic, Výdaj 19 209.11 15 839.71 19 209.11
1.2.2.4 Důchody z rezervních aktiv, Saldo 15 295.39 12 946.84 20 309.36
1.2.3 Ostatní prvotní důchody, Saldo -1 866.87 -1 866.87 10 986.60
1.2.3 Ostatní prvotní důchody, Příjem 126.42 126.42 13 573.79
1.2.3 Ostatní prvotní důchody, Výdaj 1 993.30 1 479.41 2 587.18
1.3 Druhotné důchody, Saldo -9 870.72 -21 083.91 -5 141.17
1.3 Druhotné důchody, Příjem 27 848.49 17 821.86 33 615.59
1.3 Druhotné důchody, Výdaj 37 719.21 37 719.21 38 905.77
2 Kapitálový účet, Saldo 4 090.28 4 090.28 50 456.47
2 Kapitálový účet, Příjem 7 718.84 7 718.84 143 306.06
2 Kapitálový účet, Výdaj 3 628.56 3 628.56 126 206.00
3 Finanční účet, Bilance -1 063.27 -1 063.27 74 084.96
3 Finanční účet, Aktiva 36 262.81 -61 188.75 36 262.81
3 Finanční účet, Pasiva 37 326.08 -135 273.71 37 326.08
3.1 Přímé investice, Bilance 31 856.53 -32 788.70 31 856.53
3.1 Přímé investice, Aktiva 55 705.46 -6 661.94 55 705.46
3.1 Přímé investice, Pasiva 23 848.93 23 848.93 36 509.51
3.1.1.1 Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Bilance 23 400.52 1 868.13 23 400.52
3.1.1.1 Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Aktiva 26 705.71 1 374.99 26 705.71
3.1.1.1 Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Pasiva 3 305.20 -1 579.53 3 305.20
3.1.1.2 Přímé investice - Reinvestice zisků, Bilance -8 930.47 -48 422.61 -2 977.78
3.1.1.2 Přímé investice - Reinvestice zisků, Aktiva 24 957.54 16 906.00 24 957.54
3.1.1.2 Přímé investice - Reinvestice zisků, Pasiva 33 888.00 19 883.78 66 240.21
3.1.2 Dluhové nástroje, Bilance 17 386.48 -13 793.69 17 386.48
3.1.2 Dluhové nástroje, Aktiva 4 042.21 -25 854.54 4 042.21
3.1.2 Dluhové nástroje, Pasiva -13 344.27 -38 533.92 15 725.92
3.2 Portfoliové investice, Bilance -39 331.20 -39 331.20 29 573.93
3.2 Portfoliové investice, Aktiva 2 632.92 2 632.92 32 678.24
3.2 Portfoliové investice, Pasiva 41 964.12 3 104.31 48 426.52
3.2.1 Portf. inv. - Účasti a podíly v investičních fondech, Bilance -11 047.77 -11 047.77 22 315.97
3.2.1 Portf. inv. - Účasti a podíly v investičních fondech, Aktiva -4 817.42 -4 817.42 25 893.33
3.2.1 Portf. inv. - Účasti a podíly v investičních fondech, Pasiva 6 230.35 3 577.35 6 230.35
3.2.2 Portf. inv. - Dluhové cenné papíry, Bilance -28 283.43 -42 726.09 7 257.96
3.2.2 Portf. inv. - Dluhové cenné papíry, Aktiva 7 450.34 2 054.23 7 450.34
3.2.2 Portf. inv. - Dluhové cenné papíry, Pasiva 35 733.77 -473.05 44 780.31
3.3 Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie, Bilance -5 448.38 -5 448.38 20 096.35
3.3 Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie, Aktiva -36 553.83 -43 474.81 -36 553.83
3.3 Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie, Pasiva -31 105.45 -63 571.16 -31 105.45
3.4 Ostatní investice, Bilance -23 543.16 -23 543.16 134 276.26
3.4 Ostatní investice, Aktiva -20 924.68 -20 924.68 33 546.46
3.4 Ostatní investice, Pasiva 2 618.47 -100 933.62 2 618.47
3.4.1 Ostatní investice - Ostatní účasti, Bilance 0.00 0.00 343.30
3.4.1 Ostatní investice - Ostatní účasti, Aktiva 0.00 0.00 343.30
3.4.1 Ostatní investice - Ostatní účasti, Pasiva 0.00 0.00 0.00
3.4.2 Ostatní investice - Oběživo a vklady, Bilance -14 172.27 -80 157.58 -3 016.67
3.4.2 Ostatní investice - Oběživo a vklady, Aktiva -13 441.71 -32 105.73 43 274.61
3.4.2 Ostatní investice - Oběživo a vklady, Pasiva 730.56 730.56 48 051.85
3.4.3 Ostatní investice - Půjčky, Bilance -1 867.72 -1 867.72 154 136.17
3.4.3 Ostatní investice - Půjčky, Aktiva 12 933.56 12 933.56 40 156.29
3.4.3 Ostatní investice - Půjčky, Pasiva 14 801.27 -113 979.88 14 801.27
3.4.4 Ostatní investice - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy, Bilance -1 066.00 -3 798.00 5 571.00
3.4.4 Ostatní investice - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy, Aktiva 0.00 0.00 1.00
3.4.4 Ostatní investice - Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy, Pasiva 1 066.00 -5 571.00 3 799.00
3.4.5 Ostatní investice - Obchodní úvěry a zálohy, Bilance -566.89 -28 241.52 62 816.35
3.4.5 Ostatní investice - Obchodní úvěry a zálohy, Aktiva -18 089.43 -22 983.34 23 723.62
3.4.5 Ostatní investice - Obchodní úvěry a zálohy, Pasiva -17 522.54 -39 092.73 5 258.18
3.4.6 Ostatní investice - Jiné pohledávky/závazky, Bilance -5 870.28 -8 432.98 -2 011.59
3.4.6 Ostatní investice - Jiné pohledávky/závazky, Aktiva -2 327.10 -2 327.10 1 225.16
3.4.6 Ostatní investice - Jiné pohledávky/závazky, Pasiva 3 543.18 1 095.68 9 658.14
3.4.7 Ostatní investice - Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků), Bilance 0.00 0.00 0.00
3.5 Rezervní aktiva, Bilance 35 402.94 -77 072.88 35 402.94
4.3 Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) běžného a kapitálového účtu, Saldo 8 732.01 8 732.01 51 186.80
4.4 Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) finančního účtu, Bilance -1 063.27 -1 063.27 74 084.96
4.5 Čisté chyby a opomenutí, Saldo -9 795.28 -22 686.88 22 898.17

Graf hodnot - Platební bilance čtvrtletní 2023

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V