IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data), Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Graf hodnot, SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data)

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.10.2014 1 213 703.70 3 581 228.40 -2 367 524.70 -66.11% 3 132 403.80 -1 918 700.10 -61.25%
01.07.2014 3 581 228.40 3 515 319.40 65 909.00 1.87% 2 614 846.80 966 381.60 36.96%
01.04.2014 3 515 319.40 3 418 473.00 96 846.40 2.83% 2 613 620.10 901 699.30 34.50%
01.01.2014 3 418 473.00 3 132 403.80 286 069.20 9.13% 2 646 893.30 771 579.70 29.15%
01.10.2013 3 132 403.80 2 614 846.80 517 557.00 19.79% 2 569 148.60 563 255.20 21.92%
01.07.2013 2 614 846.80 2 613 620.10 1 226.70 0.05% 2 375 915.70 238 931.10 10.06%
01.04.2013 2 613 620.10 2 646 893.30 -33 273.20 -1.26% 2 431 933.80 181 686.30 7.47%
01.01.2013 2 646 893.30 2 569 148.60 77 744.70 3.03% 2 371 864.50 275 028.80 11.60%
01.10.2012 2 569 148.60 2 375 915.70 193 232.90 8.13% 2 328 741.70 240 406.90 10.32%
01.07.2012 2 375 915.70 2 431 933.80 -56 018.10 -2.30% 2 192 261.10 183 654.60 8.38%
01.04.2012 2 431 933.80 2 371 864.50 60 069.30 2.53% 2 178 548.60 253 385.20 11.63%
01.01.2012 2 371 864.50 2 328 741.70 43 122.80 1.85% 2 206 446.60 165 417.90 7.50%
01.10.2011 2 328 741.70 2 192 261.10 136 480.60 6.23% 2 374 491.00 -45 749.30 -1.93%
01.07.2011 2 192 261.10 2 178 548.60 13 712.50 0.63% 2 314 125.40 - 121 864.30 -5.27%
01.04.2011 2 178 548.60 2 206 446.60 -27 898.00 -1.26% 2 327 716.20 - 149 167.60 -6.41%
01.01.2011 2 206 446.60 2 374 491.00 - 168 044.40 -7.08% 2 291 884.30 -85 437.70 -3.73%
01.10.2010 2 374 491.00 2 314 125.40 60 365.60 2.61% 2 243 464.30 131 026.70 5.84%
01.07.2010 2 314 125.40 2 327 716.20 -13 590.80 -0.58% 2 121 994.00 192 131.40 9.05%
01.04.2010 2 327 716.20 2 291 884.30 35 831.90 1.56% 2 182 945.40 144 770.80 6.63%
01.01.2010 2 291 884.30 2 243 464.30 48 420.00 2.16% 2 311 766.50 -19 882.20 -0.86%
01.10.2009 2 243 464.30 2 121 994.00 121 470.30 5.72% 2 044 330.90 199 133.40 9.74%
01.07.2009 2 121 994.00 2 182 945.40 -60 951.40 -2.79% 1 828 611.20 293 382.80 16.04%
01.04.2009 2 182 945.40 2 311 766.50 - 128 821.10 -5.57% 1 811 177.80 371 767.60 20.53%
01.01.2009 2 311 766.50 2 044 330.90 267 435.60 13.08% 1 856 222.50 455 544.00 24.54%
01.10.2008 2 044 330.90 1 828 611.20 215 719.70 11.80% 1 867 570.30 176 760.60 9.46%
01.07.2008 1 828 611.20 1 811 177.80 17 433.40 0.96% 1 941 517.80 - 112 906.60 -5.82%
01.04.2008 1 811 177.80 1 856 222.50 -45 044.70 -2.43% 1 990 279.10 - 179 101.30 -9.00%
01.01.2008 1 856 222.50 1 867 570.30 -11 347.80 -0.61% 2 026 523.00 - 170 300.50 -8.40%
01.10.2007 1 867 570.30 1 941 517.80 -73 947.50 -3.81% 2 009 662.40 - 142 092.10 -7.07%
01.07.2007 1 941 517.80 1 990 279.10 -48 761.30 -2.45% 2 053 533.60 - 112 015.80 -5.45%
01.04.2007 1 990 279.10 2 026 523.00 -36 243.90 -1.79% 2 037 081.00 -46 801.90 -2.30%
01.01.2007 2 026 523.00 2 009 662.40 16 860.60 0.84% 2 106 364.80 -79 841.80 -3.79%
01.10.2006 2 009 662.40 2 053 533.60 -43 871.20 -2.14% 2 177 981.40 - 168 319.00 -7.73%
01.07.2006 2 053 533.60 2 037 081.00 16 452.60 0.81% 2 210 319.30 - 156 785.70 -7.09%
01.04.2006 2 037 081.00 2 106 364.80 -69 283.80 -3.29% 2 068 810.70 -31 729.70 -1.53%
01.01.2006 2 106 364.80 2 177 981.40 -71 616.60 -3.29% 1 904 253.60 202 111.20 10.61%
01.10.2005 2 177 981.40 2 210 319.30 -32 337.90 -1.46% 1 966 132.90 211 848.50 10.77%
01.07.2005 2 210 319.30 2 068 810.70 141 508.60 6.84% 2 074 451.90 135 867.40 6.55%
01.04.2005 2 068 810.70 1 904 253.60 164 557.10 8.64% 2 096 886.70 -28 076.00 -1.34%
01.01.2005 1 904 253.60 1 966 132.90 -61 879.30 -3.15% 2 142 585.30 - 238 331.70 -11.12%
01.10.2004 1 966 132.90 2 074 451.90 - 108 319.00 -5.22% 2 094 155.40 - 128 022.50 -6.11%
01.07.2004 2 074 451.90 2 096 886.70 -22 434.80 -1.07% 2 152 376.10 -77 924.20 -3.62%
01.04.2004 2 096 886.70 2 142 585.30 -45 698.60 -2.13% 2 093 953.50 2 933.20 0.14%
01.01.2004 2 142 585.30 2 094 155.40 48 429.90 2.31% 2 164 059.30 -21 474.00 -0.99%
01.10.2003 2 094 155.40 2 152 376.10 -58 220.70 -2.70% 2 122 583.30 -28 427.90 -1.34%
01.07.2003 2 152 376.10 2 093 953.50 58 422.60 2.79% 2 032 722.70 119 653.40 5.89%
01.04.2003 2 093 953.50 2 164 059.30 -70 105.80 -3.24% 1 840 438.30 253 515.20 13.77%
01.01.2003 2 164 059.30 2 122 583.30 41 476.00 1.95% 1 597 605.40 566 453.90 35.46%
01.10.2002 2 122 583.30 2 032 722.70 89 860.60 4.42% 1 612 932.00 509 651.30 31.60%
01.07.2002 2 032 722.70 1 840 438.30 192 284.40 10.45% 1 519 609.00 513 113.70 33.77%
01.04.2002 1 840 438.30 1 597 605.40 242 832.90 15.20% 1 513 255.00 327 183.30 21.62%
01.01.2002 1 597 605.40 1 612 932.00 -15 326.60 -0.95% 1 494 904.00 102 701.40 6.87%
01.10.2001 1 612 932.00 1 519 609.00 93 323.00 6.14% 1 487 385.00 125 547.00 8.44%
01.07.2001 1 519 609.00 1 513 255.00 6 354.00 0.42% 1 495 409.00 24 200.00 1.62%
01.04.2001 1 513 255.00 1 494 904.00 18 351.00 1.23% 1 496 409.00 16 846.00 1.13%
01.01.2001 1 494 904.00 1 487 385.00 7 519.00 0.51% 1 395 177.00 99 727.00 7.15%
01.10.2000 1 487 385.00 1 495 409.00 -8 024.00 -0.54% 1 365 000.00 122 385.00 8.97%
01.07.2000 1 495 409.00 1 496 409.00 -1 000.00 -0.07% 1 233 800.00 261 609.00 21.20%
01.04.2000 1 496 409.00 1 395 177.00 101 232.00 7.26% 1 260 000.00 236 409.00 18.76%
01.01.2000 1 395 177.00 1 365 000.00 30 177.00 2.21% 1 237 400.00 157 777.00 12.75%
01.10.1999 1 365 000.00 1 233 800.00 131 200.00 10.63% 1 122 000.00 243 000.00 21.66%
01.07.1999 1 233 800.00 1 260 000.00 -26 200.00 -2.08% 1 107 000.00 126 800.00 11.45%
01.04.1999 1 260 000.00 1 237 400.00 22 600.00 1.83% 1 097 800.00 162 200.00 14.78%
01.01.1999 1 237 400.00 1 122 000.00 115 400.00 10.29% 1 061 200.00 176 200.00 16.60%
01.10.1998 1 122 000.00 1 107 000.00 15 000.00 1.35% 1 048 800.00 73 200.00 6.98%
01.07.1998 1 107 000.00 1 097 800.00 9 200.00 0.84% 1 111 800.00 -4 800.00 -0.43%
01.04.1998 1 097 800.00 1 061 200.00 36 600.00 3.45% 1 029 800.00 68 000.00 6.60%
01.01.1998 1 061 200.00 1 048 800.00 12 400.00 1.18% 1 012 600.00 48 600.00 4.80%
01.10.1997 1 048 800.00 1 111 800.00 -63 000.00 -5.67% 1 023 000.00 25 800.00 2.52%
01.07.1997 1 111 800.00 1 029 800.00 82 000.00 7.96% 1 024 800.00 87 000.00 8.49%
01.04.1997 1 029 800.00 1 012 600.00 17 200.00 1.70% 1 065 100.00 -35 300.00 -3.31%
01.01.1997 1 012 600.00 1 023 000.00 -10 400.00 -1.02% 1 113 700.00 - 101 100.00 -9.08%
01.10.1996 1 023 000.00 1 024 800.00 -1 800.00 -0.18% 1 047 600.00 -24 600.00 -2.35%
01.07.1996 1 024 800.00 1 065 100.00 -40 300.00 -3.78% 881 600.00 143 200.00 16.24%
01.04.1996 1 065 100.00 1 113 700.00 -48 600.00 -4.36% 703 700.00 361 400.00 51.36%
01.01.1996 1 113 700.00 1 047 600.00 66 100.00 6.31% 596 200.00 517 500.00 86.80%
01.10.1995 1 047 600.00 881 600.00 166 000.00 18.83% 493 400.00 554 200.00 112.32%
01.07.1995 881 600.00 703 700.00 177 900.00 25.28% 463 700.00 417 900.00 90.12%
01.04.1995 703 700.00 596 200.00 107 500.00 18.03% 427 400.00 276 300.00 64.65%
01.01.1995 596 200.00 493 400.00 102 800.00 20.84% 389 800.00 206 400.00 52.95%
01.10.1994 493 400.00 463 700.00 29 700.00 6.41% 318 600.00 174 800.00 54.87%
01.07.1994 463 700.00 427 400.00 36 300.00 8.49% 256 800.00 206 900.00 80.57%
01.04.1994 427 400.00 389 800.00 37 600.00 9.65% 179 300.00 248 100.00 138.37%
01.01.1994 389 800.00 318 600.00 71 200.00 22.35% 72 000.00 317 800.00 441.39%
01.10.1993 318 600.00 256 800.00 61 800.00 24.07% - - -
01.07.1993 256 800.00 179 300.00 77 500.00 43.22% - - -
01.04.1993 179 300.00 72 000.00 107 300.00 149.03% - - -
01.01.1993 72 000.00 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.