IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Graf hodnot, SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2014 1 213 703.70
Min 31.01.1993 15 600.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 1 213 703.70 1 198 019.40 15 684.30 1.31% 894 757.40 318 946.30 35.65%
30.09.2014 1 198 019.40 1 199 296.50 -1 277.10 -0.11% 872 388.10 325 631.30 37.33%
31.08.2014 1 199 296.50 1 183 912.50 15 384.00 1.30% 870 745.20 328 551.30 37.73%
31.07.2014 1 183 912.50 1 186 268.90 -2 356.40 -0.20% 871 713.50 312 199.00 35.81%
30.06.2014 1 186 268.90 1 170 672.90 15 596.00 1.33% 865 835.60 320 433.30 37.01%
31.05.2014 1 170 672.90 1 158 377.60 12 295.30 1.06% 863 869.80 306 803.10 35.51%
30.04.2014 1 158 377.60 1 144 387.30 13 990.30 1.22% 883 914.70 274 462.90 31.05%
31.03.2014 1 144 387.30 1 133 161.00 11 226.30 0.99% 892 801.20 251 586.10 28.18%
28.02.2014 1 133 161.00 1 140 924.70 -7 763.70 -0.68% 884 823.20 248 337.80 28.07%
31.01.2014 1 140 924.70 1 118 379.50 22 545.20 2.02% 869 268.90 271 655.80 31.25%
31.12.2013 1 118 379.50 1 119 266.90 - 887.40 -0.08% 855 251.00 263 128.50 30.77%
30.11.2013 1 119 266.90 894 757.40 224 509.50 25.09% 862 225.90 257 041.00 29.81%
31.10.2013 894 757.40 872 388.10 22 369.30 2.56% 851 671.70 43 085.70 5.06%
30.09.2013 872 388.10 870 745.20 1 642.90 0.19% 783 952.80 88 435.30 11.28%
31.08.2013 870 745.20 871 713.50 - 968.30 -0.11% 788 266.30 82 478.90 10.46%
31.07.2013 871 713.50 865 835.60 5 877.90 0.68% 803 696.60 68 016.90 8.46%
30.06.2013 865 835.60 863 869.80 1 965.80 0.23% 803 805.30 62 030.30 7.72%
31.05.2013 863 869.80 883 914.70 -20 044.90 -2.27% 811 504.40 52 365.40 6.45%
30.04.2013 883 914.70 892 801.20 -8 886.50 -1.00% 816 624.10 67 290.60 8.24%
31.03.2013 892 801.20 884 823.20 7 978.00 0.90% 797 166.30 95 634.90 12.00%
28.02.2013 884 823.20 869 268.90 15 554.30 1.79% 797 321.00 87 502.20 10.97%
31.01.2013 869 268.90 855 251.00 14 017.90 1.64% 777 377.20 91 891.70 11.82%
31.12.2012 855 251.00 862 225.90 -6 974.90 -0.81% 803 393.40 51 857.60 6.45%
30.11.2012 862 225.90 851 671.70 10 554.20 1.24% 778 265.60 83 960.30 10.79%
31.10.2012 851 671.70 783 952.80 67 718.90 8.64% 747 082.70 104 589.00 14.00%
30.09.2012 783 952.80 788 266.30 -4 313.50 -0.55% 745 937.20 38 015.60 5.10%
31.08.2012 788 266.30 803 696.60 -15 430.30 -1.92% 715 928.30 72 338.00 10.10%
31.07.2012 803 696.60 803 805.30 - 108.70 -0.01% 730 395.60 73 301.00 10.04%
30.06.2012 803 805.30 811 504.40 -7 699.10 -0.95% 728 276.70 75 528.60 10.37%
31.05.2012 811 504.40 816 624.10 -5 119.70 -0.63% 734 864.80 76 639.60 10.43%
30.04.2012 816 624.10 797 166.30 19 457.80 2.44% 715 407.10 101 217.00 14.15%
31.03.2012 797 166.30 797 321.00 - 154.70 -0.02% 732 437.80 64 728.50 8.84%
29.02.2012 797 321.00 777 377.20 19 943.80 2.57% 741 107.70 56 213.30 7.58%
31.01.2012 777 377.20 803 393.40 -26 016.20 -3.24% 732 901.10 44 476.10 6.07%
31.12.2011 803 393.40 778 265.60 25 127.80 3.23% 796 778.80 6 614.60 0.83%
30.11.2011 778 265.60 747 082.70 31 182.90 4.17% 793 778.00 -15 512.40 -1.95%
31.10.2011 747 082.70 745 937.20 1 145.50 0.15% 783 934.20 -36 851.50 -4.70%
30.09.2011 745 937.20 715 928.30 30 008.90 4.19% 792 903.20 -46 966.00 -5.92%
31.08.2011 715 928.30 730 395.60 -14 467.30 -1.98% 771 352.10 -55 423.80 -7.19%
31.07.2011 730 395.60 728 276.70 2 118.90 0.29% 749 870.10 -19 474.50 -2.60%
30.06.2011 728 276.70 734 864.80 -6 588.10 -0.90% 789 602.20 -61 325.50 -7.77%
31.05.2011 734 864.80 715 407.10 19 457.70 2.72% 782 969.10 -48 104.30 -6.14%
30.04.2011 715 407.10 732 437.80 -17 030.70 -2.33% 755 144.90 -39 737.80 -5.26%
31.03.2011 732 437.80 741 107.70 -8 669.90 -1.17% 749 182.20 -16 744.40 -2.23%
28.02.2011 741 107.70 732 901.10 8 206.60 1.12% 769 408.90 -28 301.20 -3.68%
31.01.2011 732 901.10 796 778.80 -63 877.70 -8.02% 773 293.20 -40 392.10 -5.22%
31.12.2010 796 778.80 793 778.00 3 000.80 0.38% 764 312.10 32 466.70 4.25%
30.11.2010 793 778.00 783 934.20 9 843.80 1.26% 738 762.10 55 015.90 7.45%
31.10.2010 783 934.20 792 903.20 -8 969.00 -1.13% 740 390.10 43 544.10 5.88%
30.09.2010 792 903.20 771 352.10 21 551.10 2.79% 705 989.80 86 913.40 12.31%
31.08.2010 771 352.10 749 870.10 21 482.00 2.86% 712 245.20 59 106.90 8.30%
31.07.2010 749 870.10 789 602.20 -39 732.10 -5.03% 703 759.00 46 111.10 6.55%
30.06.2010 789 602.20 782 969.10 6 633.10 0.85% 704 287.30 85 314.90 12.11%
31.05.2010 782 969.10 755 144.90 27 824.20 3.68% 734 307.30 48 661.80 6.63%
30.04.2010 755 144.90 749 182.20 5 962.70 0.80% 744 350.80 10 794.10 1.45%
31.03.2010 749 182.20 769 408.90 -20 226.70 -2.63% 758 316.10 -9 133.90 -1.20%
28.02.2010 769 408.90 773 293.20 -3 884.30 -0.50% 793 059.10 -23 650.20 -2.98%
31.01.2010 773 293.20 764 312.10 8 981.10 1.18% 760 391.30 12 901.90 1.70%
31.12.2009 764 312.10 738 762.10 25 550.00 3.46% 716 044.30 48 267.80 6.74%
30.11.2009 738 762.10 740 390.10 -1 628.00 -0.22% 683 329.90 55 432.20 8.11%
31.10.2009 740 390.10 705 989.80 34 400.30 4.87% 644 956.70 95 433.40 14.80%
30.09.2009 705 989.80 712 245.20 -6 255.40 -0.88% 626 064.10 79 925.70 12.77%
31.08.2009 712 245.20 703 759.00 8 486.20 1.21% 620 595.40 91 649.80 14.77%
31.07.2009 703 759.00 704 287.30 - 528.30 -0.07% 581 951.70 121 807.30 20.93%
30.06.2009 704 287.30 734 307.30 -30 020.00 -4.09% 577 268.90 127 018.40 22.00%
31.05.2009 734 307.30 744 350.80 -10 043.50 -1.35% 612 238.30 122 069.00 19.94%
30.04.2009 744 350.80 758 316.10 -13 965.30 -1.84% 621 670.60 122 680.20 19.73%
31.03.2009 758 316.10 793 059.10 -34 743.00 -4.38% 608 455.70 149 860.40 24.63%
28.02.2009 793 059.10 760 391.30 32 667.80 4.30% 615 521.80 177 537.30 28.84%
31.01.2009 760 391.30 716 044.30 44 347.00 6.19% 632 245.00 128 146.30 20.27%
31.12.2008 716 044.30 683 329.90 32 714.40 4.79% 631 016.20 85 028.10 13.47%
30.11.2008 683 329.90 644 956.70 38 373.20 5.95% 614 004.90 69 325.00 11.29%
31.10.2008 644 956.70 626 064.10 18 892.60 3.02% 622 549.20 22 407.50 3.60%
30.09.2008 626 064.10 620 595.40 5 468.70 0.88% 639 969.20 -13 905.10 -2.17%
31.08.2008 620 595.40 581 951.70 38 643.70 6.64% 650 866.70 -30 271.30 -4.65%
31.07.2008 581 951.70 577 268.90 4 682.80 0.81% 650 681.90 -68 730.20 -10.56%
30.06.2008 577 268.90 612 238.30 -34 969.40 -5.71% 665 203.00 -87 934.10 -13.22%
31.05.2008 612 238.30 621 670.60 -9 432.30 -1.52% 661 966.50 -49 728.20 -7.51%
30.04.2008 621 670.60 608 455.70 13 214.90 2.17% 663 109.60 -41 439.00 -6.25%
31.03.2008 608 455.70 615 521.80 -7 066.10 -1.15% 667 137.90 -58 682.20 -8.80%
29.02.2008 615 521.80 632 245.00 -16 723.20 -2.65% 677 364.00 -61 842.20 -9.13%
31.01.2008 632 245.00 631 016.20 1 228.80 0.19% 682 021.10 -49 776.10 -7.30%
31.12.2007 631 016.20 614 004.90 17 011.30 2.77% 656 637.70 -25 621.50 -3.90%
30.11.2007 614 004.90 622 549.20 -8 544.30 -1.37% 668 603.10 -54 598.20 -8.17%
31.10.2007 622 549.20 639 969.20 -17 420.00 -2.72% 684 421.60 -61 872.40 -9.04%
30.09.2007 639 969.20 650 866.70 -10 897.50 -1.67% 688 363.90 -48 394.70 -7.03%
31.08.2007 650 866.70 650 681.90 184.80 0.03% 679 304.50 -28 437.80 -4.19%
31.07.2007 650 681.90 665 203.00 -14 521.10 -2.18% 685 865.20 -35 183.30 -5.13%
30.06.2007 665 203.00 661 966.50 3 236.50 0.49% 681 625.70 -16 422.70 -2.41%
31.05.2007 661 966.50 663 109.60 -1 143.10 -0.17% 673 829.60 -11 863.10 -1.76%
30.04.2007 663 109.60 667 137.90 -4 028.30 -0.60% 681 625.70 -18 516.10 -2.72%
31.03.2007 667 137.90 677 364.00 -10 226.10 -1.51% 702 573.80 -35 435.90 -5.04%
28.02.2007 677 364.00 682 021.10 -4 657.10 -0.68% 706 246.20 -28 882.20 -4.09%
31.01.2007 682 021.10 656 637.70 25 383.40 3.87% 697 544.80 -15 523.70 -2.23%
31.12.2006 656 637.70 668 603.10 -11 965.40 -1.79% 726 702.00 -70 064.30 -9.64%
30.11.2006 668 603.10 684 421.60 -15 818.50 -2.31% 722 312.70 -53 709.60 -7.44%
31.10.2006 684 421.60 688 363.90 -3 942.30 -0.57% 728 966.70 -44 545.10 -6.11%
30.09.2006 688 363.90 679 304.50 9 059.40 1.33% 733 887.40 -45 523.50 -6.20%
31.08.2006 679 304.50 685 865.20 -6 560.70 -0.96% 731 776.20 -52 471.70 -7.17%
31.07.2006 685 865.20 681 625.70 4 239.50 0.62% 744 655.70 -58 790.50 -7.89%
30.06.2006 681 625.70 673 829.60 7 796.10 1.16% 746 508.90 -64 883.20 -8.69%
31.05.2006 673 829.60 681 625.70 -7 796.10 -1.14% 667 271.40 6 558.20 0.98%
30.04.2006 681 625.70 702 573.80 -20 948.10 -2.98% 655 030.40 26 595.30 4.06%
31.03.2006 702 573.80 706 246.20 -3 672.40 -0.52% 636 211.80 66 362.00 10.43%
28.02.2006 706 246.20 697 544.80 8 701.40 1.25% 625 574.30 80 671.90 12.90%
31.01.2006 697 544.80 726 702.00 -29 157.20 -4.01% 642 467.50 55 077.30 8.57%
31.12.2005 726 702.00 722 312.70 4 389.30 0.61% 636 242.70 90 459.30 14.22%
30.11.2005 722 312.70 728 966.70 -6 654.00 -0.91% 653 762.30 68 550.40 10.49%
31.10.2005 728 966.70 733 887.40 -4 920.70 -0.67% 676 127.90 52 838.80 7.81%
30.09.2005 733 887.40 731 776.20 2 111.20 0.29% 683 641.20 50 246.20 7.35%
31.08.2005 731 776.20 744 655.70 -12 879.50 -1.73% 697 174.50 34 601.70 4.96%
31.07.2005 744 655.70 746 508.90 -1 853.20 -0.25% 693 636.20 51 019.50 7.36%
30.06.2005 746 508.90 667 271.40 79 237.50 11.87% 691 869.30 54 639.60 7.90%
31.05.2005 667 271.40 655 030.40 12 241.00 1.87% 689 581.80 -22 310.40 -3.24%
30.04.2005 655 030.40 636 211.80 18 818.60 2.96% 715 435.60 -60 405.20 -8.44%
31.03.2005 636 211.80 625 574.30 10 637.50 1.70% 724 879.00 -88 667.20 -12.23%
28.02.2005 625 574.30 642 467.50 -16 893.20 -2.63% 701 203.40 -75 629.10 -10.79%
31.01.2005 642 467.50 636 242.70 6 224.80 0.98% 716 502.90 -74 035.40 -10.33%
31.12.2004 636 242.70 653 762.30 -17 519.60 -2.68% 691 514.90 -55 272.20 -7.99%
30.11.2004 653 762.30 676 127.90 -22 365.60 -3.31% 696 651.90 -42 889.60 -6.16%
31.10.2004 676 127.90 683 641.20 -7 513.30 -1.10% 705 988.60 -29 860.70 -4.23%
30.09.2004 683 641.20 697 174.50 -13 533.30 -1.94% 702 976.60 -19 335.40 -2.75%
31.08.2004 697 174.50 693 636.20 3 538.30 0.51% 731 914.60 -34 740.10 -4.75%
31.07.2004 693 636.20 691 869.30 1 766.90 0.26% 717 484.90 -23 848.70 -3.32%
30.06.2004 691 869.30 689 581.80 2 287.50 0.33% 703 906.70 -12 037.40 -1.71%
31.05.2004 689 581.80 715 435.60 -25 853.80 -3.61% 690 247.80 - 666.00 -0.10%
30.04.2004 715 435.60 724 879.00 -9 443.40 -1.30% 699 799.00 15 636.60 2.23%
31.03.2004 724 879.00 701 203.40 23 675.60 3.38% 725 406.00 - 527.00 -0.07%
29.02.2004 701 203.40 716 502.90 -15 299.50 -2.14% 725 324.10 -24 120.70 -3.33%
31.01.2004 716 502.90 691 514.90 24 988.00 3.61% 713 329.20 3 173.70 0.44%
31.12.2003 691 514.90 696 651.90 -5 137.00 -0.74% 714 611.70 -23 096.80 -3.23%
30.11.2003 696 651.90 705 988.60 -9 336.70 -1.32% 705 199.70 -8 547.80 -1.21%
31.10.2003 705 988.60 702 976.60 3 012.00 0.43% 702 771.90 3 216.70 0.46%
30.09.2003 702 976.60 731 914.60 -28 938.00 -3.95% 690 909.70 12 066.90 1.75%
31.08.2003 731 914.60 717 484.90 14 429.70 2.01% 674 099.40 57 815.20 8.58%
31.07.2003 717 484.90 703 906.70 13 578.20 1.93% 667 713.60 49 771.30 7.45%
30.06.2003 703 906.70 690 247.80 13 658.90 1.98% 629 239.30 74 667.40 11.87%
31.05.2003 690 247.80 699 799.00 -9 551.20 -1.36% 660 634.00 29 613.80 4.48%
30.04.2003 699 799.00 725 406.00 -25 607.00 -3.53% 550 565.00 149 234.00 27.11%
31.03.2003 725 406.00 725 324.10 81.90 0.01% 521 835.20 203 570.80 39.01%
28.02.2003 725 324.10 713 329.20 11 994.90 1.68% 535 146.30 190 177.80 35.54%
31.01.2003 713 329.20 714 611.70 -1 282.50 -0.18% 540 623.90 172 705.30 31.95%
31.12.2002 714 611.70 705 199.70 9 412.00 1.33% 524 458.00 190 153.70 36.26%
30.11.2002 705 199.70 702 771.90 2 427.80 0.35% 540 688.00 164 511.70 30.43%
31.10.2002 702 771.90 690 909.70 11 862.20 1.72% 547 786.00 154 985.90 28.29%
30.09.2002 690 909.70 674 099.40 16 810.30 2.49% 506 219.00 184 690.70 36.48%
31.08.2002 674 099.40 667 713.60 6 385.80 0.96% 507 494.00 166 605.40 32.83%
31.07.2002 667 713.60 629 239.30 38 474.30 6.11% 505 896.00 161 817.60 31.99%
30.06.2002 629 239.30 660 634.00 -31 394.70 -4.75% 504 775.00 124 464.30 24.66%
31.05.2002 660 634.00 550 565.00 110 069.00 19.99% 504 982.00 155 652.00 30.82%
30.04.2002 550 565.00 521 835.20 28 729.80 5.51% 503 498.00 47 067.00 9.35%
31.03.2002 521 835.20 535 146.30 -13 311.10 -2.49% 500 904.00 20 931.20 4.18%
28.02.2002 535 146.30 540 623.90 -5 477.60 -1.01% 498 908.00 36 238.30 7.26%
31.01.2002 540 623.90 524 458.00 16 165.90 3.08% 495 092.00 45 531.90 9.20%
31.12.2001 524 458.00 540 688.00 -16 230.00 -3.00% 496 819.00 27 639.00 5.56%
30.11.2001 540 688.00 547 786.00 -7 098.00 -1.30% 497 563.00 43 125.00 8.67%
31.10.2001 547 786.00 506 219.00 41 567.00 8.21% 493 003.00 54 783.00 11.11%
30.09.2001 506 219.00 507 494.00 -1 275.00 -0.25% 502 606.00 3 613.00 0.72%
31.08.2001 507 494.00 505 896.00 1 598.00 0.32% 491 030.00 16 464.00 3.35%
31.07.2001 505 896.00 504 775.00 1 121.00 0.22% 501 773.00 4 123.00 0.82%
30.06.2001 504 775.00 504 982.00 - 207.00 -0.04% 495 559.00 9 216.00 1.86%
31.05.2001 504 982.00 503 498.00 1 484.00 0.29% 500 242.00 4 740.00 0.95%
30.04.2001 503 498.00 500 904.00 2 594.00 0.52% 500 608.00 2 890.00 0.58%
31.03.2001 500 904.00 498 908.00 1 996.00 0.40% 472 277.00 28 627.00 6.06%
28.02.2001 498 908.00 495 092.00 3 816.00 0.77% 461 600.00 37 308.00 8.08%
31.01.2001 495 092.00 496 819.00 -1 727.00 -0.35% 461 300.00 33 792.00 7.33%
31.12.2000 496 819.00 497 563.00 - 744.00 -0.15% 461 400.00 35 419.00 7.68%
30.11.2000 497 563.00 493 003.00 4 560.00 0.92% 451 900.00 45 663.00 10.10%
31.10.2000 493 003.00 502 606.00 -9 603.00 -1.91% 451 700.00 41 303.00 9.14%
30.09.2000 502 606.00 491 030.00 11 576.00 2.36% 404 400.00 98 206.00 24.28%
31.08.2000 491 030.00 501 773.00 -10 743.00 -2.14% 416 200.00 74 830.00 17.98%
31.07.2000 501 773.00 495 559.00 6 214.00 1.25% 413 200.00 88 573.00 21.44%
30.06.2000 495 559.00 500 242.00 -4 683.00 -0.94% 414 300.00 81 259.00 19.61%
31.05.2000 500 242.00 500 608.00 - 366.00 -0.07% 423 700.00 76 542.00 18.07%
30.04.2000 500 608.00 472 277.00 28 331.00 6.00% 422 000.00 78 608.00 18.63%
31.03.2000 472 277.00 461 600.00 10 677.00 2.31% 426 100.00 46 177.00 10.84%
29.02.2000 461 600.00 461 300.00 300.00 0.07% 415 900.00 45 700.00 10.99%
31.01.2000 461 300.00 461 400.00 - 100.00 -0.02% 395 400.00 65 900.00 16.67%
31.12.1999 461 400.00 451 900.00 9 500.00 2.10% 376 700.00 84 700.00 22.48%
30.11.1999 451 900.00 451 700.00 200.00 0.04% 377 500.00 74 400.00 19.71%
31.10.1999 451 700.00 404 400.00 47 300.00 11.70% 367 800.00 83 900.00 22.81%
30.09.1999 404 400.00 416 200.00 -11 800.00 -2.84% 369 900.00 34 500.00 9.33%
31.08.1999 416 200.00 413 200.00 3 000.00 0.73% 383 600.00 32 600.00 8.50%
31.07.1999 413 200.00 414 300.00 -1 100.00 -0.27% 353 500.00 59 700.00 16.89%
30.06.1999 414 300.00 423 700.00 -9 400.00 -2.22% 361 400.00 52 900.00 14.64%
31.05.1999 423 700.00 422 000.00 1 700.00 0.40% 367 700.00 56 000.00 15.23%
30.04.1999 422 000.00 426 100.00 -4 100.00 -0.96% 368 700.00 53 300.00 14.46%
31.03.1999 426 100.00 415 900.00 10 200.00 2.45% 358 800.00 67 300.00 18.76%
28.02.1999 415 900.00 395 400.00 20 500.00 5.18% 356 500.00 59 400.00 16.66%
31.01.1999 395 400.00 376 700.00 18 700.00 4.96% 345 900.00 49 500.00 14.31%
31.12.1998 376 700.00 377 500.00 - 800.00 -0.21% 338 500.00 38 200.00 11.29%
30.11.1998 377 500.00 367 800.00 9 700.00 2.64% 348 400.00 29 100.00 8.35%
31.10.1998 367 800.00 369 900.00 -2 100.00 -0.57% 361 900.00 5 900.00 1.63%
30.09.1998 369 900.00 383 600.00 -13 700.00 -3.57% 358 500.00 11 400.00 3.18%
31.08.1998 383 600.00 353 500.00 30 100.00 8.51% 379 200.00 4 400.00 1.16%
31.07.1998 353 500.00 361 400.00 -7 900.00 -2.19% 374 100.00 -20 600.00 -5.51%
30.06.1998 361 400.00 367 700.00 -6 300.00 -1.71% 345 000.00 16 400.00 4.75%
31.05.1998 367 700.00 368 700.00 -1 000.00 -0.27% 327 700.00 40 000.00 12.21%
30.04.1998 368 700.00 358 800.00 9 900.00 2.76% 357 100.00 11 600.00 3.25%
31.03.1998 358 800.00 356 500.00 2 300.00 0.65% 342 200.00 16 600.00 4.85%
28.02.1998 356 500.00 345 900.00 10 600.00 3.06% 337 200.00 19 300.00 5.72%
31.01.1998 345 900.00 338 500.00 7 400.00 2.19% 333 200.00 12 700.00 3.81%
31.12.1997 338 500.00 348 400.00 -9 900.00 -2.84% 339 900.00 -1 400.00 -0.41%
30.11.1997 348 400.00 361 900.00 -13 500.00 -3.73% 340 900.00 7 500.00 2.20%
31.10.1997 361 900.00 358 500.00 3 400.00 0.95% 342 200.00 19 700.00 5.76%
30.09.1997 358 500.00 379 200.00 -20 700.00 -5.46% 341 900.00 16 600.00 4.86%
31.08.1997 379 200.00 374 100.00 5 100.00 1.36% 338 100.00 41 100.00 12.16%
31.07.1997 374 100.00 345 000.00 29 100.00 8.43% 344 800.00 29 300.00 8.50%
30.06.1997 345 000.00 327 700.00 17 300.00 5.28% 351 000.00 -6 000.00 -1.71%
31.05.1997 327 700.00 357 100.00 -29 400.00 -8.23% 356 000.00 -28 300.00 -7.95%
30.04.1997 357 100.00 342 200.00 14 900.00 4.35% 358 100.00 -1 000.00 -0.28%
31.03.1997 342 200.00 337 200.00 5 000.00 1.48% 361 600.00 -19 400.00 -5.37%
28.02.1997 337 200.00 333 200.00 4 000.00 1.20% 380 700.00 -43 500.00 -11.43%
31.01.1997 333 200.00 339 900.00 -6 700.00 -1.97% 371 400.00 -38 200.00 -10.29%
31.12.1996 339 900.00 340 900.00 -1 000.00 -0.29% 373 000.00 -33 100.00 -8.87%
30.11.1996 340 900.00 342 200.00 -1 300.00 -0.38% 345 600.00 -4 700.00 -1.36%
31.10.1996 342 200.00 341 900.00 300.00 0.09% 329 000.00 13 200.00 4.01%
30.09.1996 341 900.00 338 100.00 3 800.00 1.12% 314 900.00 27 000.00 8.57%
31.08.1996 338 100.00 344 800.00 -6 700.00 -1.94% 302 800.00 35 300.00 11.66%
31.07.1996 344 800.00 351 000.00 -6 200.00 -1.77% 263 900.00 80 900.00 30.66%
30.06.1996 351 000.00 356 000.00 -5 000.00 -1.40% 241 400.00 109 600.00 45.40%
31.05.1996 356 000.00 358 100.00 -2 100.00 -0.59% 239 800.00 116 200.00 48.46%
30.04.1996 358 100.00 361 600.00 -3 500.00 -0.97% 222 500.00 135 600.00 60.94%
31.03.1996 361 600.00 380 700.00 -19 100.00 -5.02% 214 800.00 146 800.00 68.34%
29.02.1996 380 700.00 371 400.00 9 300.00 2.50% 197 100.00 183 600.00 93.15%
31.01.1996 371 400.00 373 000.00 -1 600.00 -0.43% 184 300.00 187 100.00 101.52%
31.12.1995 373 000.00 345 600.00 27 400.00 7.93% 175 100.00 197 900.00 113.02%
30.11.1995 345 600.00 329 000.00 16 600.00 5.05% 163 800.00 181 800.00 110.99%
31.10.1995 329 000.00 314 900.00 14 100.00 4.48% 154 500.00 174 500.00 112.94%
30.09.1995 314 900.00 302 800.00 12 100.00 4.00% 151 300.00 163 600.00 108.13%
31.08.1995 302 800.00 263 900.00 38 900.00 14.74% 159 900.00 142 900.00 89.37%
31.07.1995 263 900.00 241 400.00 22 500.00 9.32% 152 500.00 111 400.00 73.05%
30.06.1995 241 400.00 239 800.00 1 600.00 0.67% 146 200.00 95 200.00 65.12%
31.05.1995 239 800.00 222 500.00 17 300.00 7.78% 140 600.00 99 200.00 70.55%
30.04.1995 222 500.00 214 800.00 7 700.00 3.58% 140 600.00 81 900.00 58.25%
31.03.1995 214 800.00 197 100.00 17 700.00 8.98% 134 200.00 80 600.00 60.06%
28.02.1995 197 100.00 184 300.00 12 800.00 6.95% 128 100.00 69 000.00 53.86%
31.01.1995 184 300.00 175 100.00 9 200.00 5.25% 127 500.00 56 800.00 44.55%
31.12.1994 175 100.00 163 800.00 11 300.00 6.90% 116 000.00 59 100.00 50.95%
30.11.1994 163 800.00 154 500.00 9 300.00 6.02% 105 300.00 58 500.00 55.56%
31.10.1994 154 500.00 151 300.00 3 200.00 2.12% 97 300.00 57 200.00 58.79%
30.09.1994 151 300.00 159 900.00 -8 600.00 -5.38% 93 100.00 58 200.00 62.51%
31.08.1994 159 900.00 152 500.00 7 400.00 4.85% 89 800.00 70 100.00 78.06%
31.07.1994 152 500.00 146 200.00 6 300.00 4.31% 73 900.00 78 600.00 106.36%
30.06.1994 146 200.00 140 600.00 5 600.00 3.98% 68 300.00 77 900.00 114.06%
31.05.1994 140 600.00 140 600.00 0.00 0.00 61 300.00 79 300.00 129.36%
30.04.1994 140 600.00 134 200.00 6 400.00 4.77% 49 700.00 90 900.00 182.90%
31.03.1994 134 200.00 128 100.00 6 100.00 4.76% 36 500.00 97 700.00 267.67%
28.02.1994 128 100.00 127 500.00 600.00 0.47% 19 900.00 108 200.00 543.72%
31.01.1994 127 500.00 116 000.00 11 500.00 9.91% 15 600.00 111 900.00 717.31%
31.12.1993 116 000.00 105 300.00 10 700.00 10.16% - - -
30.11.1993 105 300.00 97 300.00 8 000.00 8.22% - - -
31.10.1993 97 300.00 93 100.00 4 200.00 4.51% - - -
30.09.1993 93 100.00 89 800.00 3 300.00 3.67% - - -
31.08.1993 89 800.00 73 900.00 15 900.00 21.52% - - -
31.07.1993 73 900.00 68 300.00 5 600.00 8.20% - - -
30.06.1993 68 300.00 61 300.00 7 000.00 11.42% - - -
31.05.1993 61 300.00 49 700.00 11 600.00 23.34% - - -
30.04.1993 49 700.00 36 500.00 13 200.00 36.16% - - -
31.03.1993 36 500.00 19 900.00 16 600.00 83.42% - - -
28.02.1993 19 900.00 15 600.00 4 300.00 27.56% - - -
31.01.1993 15 600.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND2 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.