IND1 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat IND1 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Meziroční klouzavý průměr (míra inflace), 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
31.12.2016 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2005, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY

Graf hodnot, SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... IND1 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 59 018.40
Min 31.01.1993 545.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2014 54 730.50 54 821.70 -91.20 -0.17% 47 462.20 7 268.30 15.31%
30.09.2014 54 821.70 57 049.60 -2 227.90 -3.91% 45 785.00 9 036.70 19.74%
31.08.2014 57 049.60 57 452.00 - 402.40 -0.70% 44 779.90 12 269.70 27.40%
31.07.2014 57 452.00 59 018.40 -1 566.40 -2.65% 44 691.80 12 760.20 28.55%
30.06.2014 59 018.40 57 994.30 1 024.10 1.77% 43 638.70 15 379.70 35.24%
31.05.2014 57 994.30 58 421.30 - 427.00 -0.73% 43 698.20 14 296.10 32.72%
30.04.2014 58 421.30 57 504.00 917.30 1.60% 44 793.70 13 627.60 30.42%
31.03.2014 57 504.00 57 256.40 247.60 0.43% 44 479.90 13 024.10 29.28%
28.02.2014 57 256.40 56 076.10 1 180.30 2.10% 45 317.40 11 939.00 26.35%
31.01.2014 56 076.10 56 216.90 - 140.80 -0.25% 45 985.80 10 090.30 21.94%
31.12.2013 56 216.90 55 621.30 595.60 1.07% 44 883.30 11 333.60 25.25%
30.11.2013 55 621.30 47 462.20 8 159.10 17.19% 44 332.70 11 288.60 25.46%
31.10.2013 47 462.20 45 785.00 1 677.20 3.66% 44 150.90 3 311.30 7.50%
30.09.2013 45 785.00 44 779.90 1 005.10 2.24% 40 585.70 5 199.30 12.81%
31.08.2013 44 779.90 44 691.80 88.10 0.20% 40 013.50 4 766.40 11.91%
31.07.2013 44 691.80 43 638.70 1 053.10 2.41% 39 090.30 5 601.50 14.33%
30.06.2013 43 638.70 43 698.20 -59.50 -0.14% 39 477.70 4 161.00 10.54%
31.05.2013 43 698.20 44 793.70 -1 095.50 -2.45% 39 170.90 4 527.30 11.56%
30.04.2013 44 793.70 44 479.90 313.80 0.71% 43 395.90 1 397.80 3.22%
31.03.2013 44 479.90 45 317.40 - 837.50 -1.85% 43 041.20 1 438.70 3.34%
28.02.2013 45 317.40 45 985.80 - 668.40 -1.45% 43 147.40 2 170.00 5.03%
31.01.2013 45 985.80 44 883.30 1 102.50 2.46% 40 677.00 5 308.80 13.05%
31.12.2012 44 883.30 44 332.70 550.60 1.24% 40 290.50 4 592.80 11.40%
30.11.2012 44 332.70 44 150.90 181.80 0.41% 41 313.60 3 019.10 7.31%
31.10.2012 44 150.90 40 585.70 3 565.20 8.78% 42 172.30 1 978.60 4.69%
30.09.2012 40 585.70 40 013.50 572.20 1.43% 40 692.70 - 107.00 -0.26%
31.08.2012 40 013.50 39 090.30 923.20 2.36% 42 903.40 -2 889.90 -6.74%
31.07.2012 39 090.30 39 477.70 - 387.40 -0.98% 43 058.20 -3 967.90 -9.22%
30.06.2012 39 477.70 39 170.90 306.80 0.78% 43 234.00 -3 756.30 -8.69%
31.05.2012 39 170.90 43 395.90 -4 225.00 -9.74% 43 085.40 -3 914.50 -9.09%
30.04.2012 43 395.90 43 041.20 354.70 0.82% 43 911.60 - 515.70 -1.17%
31.03.2012 43 041.20 43 147.40 - 106.20 -0.25% 42 401.20 640.00 1.51%
29.02.2012 43 147.40 40 677.00 2 470.40 6.07% 42 113.20 1 034.20 2.46%
31.01.2012 40 677.00 40 290.50 386.50 0.96% 41 416.20 - 739.20 -1.78%
31.12.2011 40 290.50 41 313.60 -1 023.10 -2.48% 42 492.60 -2 202.10 -5.18%
30.11.2011 41 313.60 42 172.30 - 858.70 -2.04% 41 418.10 - 104.50 -0.25%
31.10.2011 42 172.30 40 692.70 1 479.60 3.64% 44 155.40 -1 983.10 -4.49%
30.09.2011 40 692.70 42 903.40 -2 210.70 -5.15% 43 989.10 -3 296.40 -7.49%
31.08.2011 42 903.40 43 058.20 - 154.80 -0.36% 39 364.70 3 538.70 8.99%
31.07.2011 43 058.20 43 234.00 - 175.80 -0.41% 39 406.70 3 651.50 9.27%
30.06.2011 43 234.00 43 085.40 148.60 0.34% 37 695.20 5 538.80 14.69%
31.05.2011 43 085.40 43 911.60 - 826.20 -1.88% 37 777.10 5 308.30 14.05%
30.04.2011 43 911.60 42 401.20 1 510.40 3.56% 39 314.10 4 597.50 11.69%
31.03.2011 42 401.20 42 113.20 288.00 0.68% 39 706.50 2 694.70 6.79%
28.02.2011 42 113.20 41 416.20 697.00 1.68% 40 217.90 1 895.30 4.71%
31.01.2011 41 416.20 42 492.60 -1 076.40 -2.53% 41 172.00 244.20 0.59%
31.12.2010 42 492.60 41 418.10 1 074.50 2.59% 41 611.10 881.50 2.12%
30.11.2010 41 418.10 44 155.40 -2 737.30 -6.20% 42 482.00 -1 063.90 -2.50%
31.10.2010 44 155.40 43 989.10 166.30 0.38% 41 401.90 2 753.50 6.65%
30.09.2010 43 989.10 39 364.70 4 624.40 11.75% 41 098.50 2 890.60 7.03%
31.08.2010 39 364.70 39 406.70 -42.00 -0.11% 40 054.30 - 689.60 -1.72%
31.07.2010 39 406.70 37 695.20 1 711.50 4.54% 38 916.10 490.60 1.26%
30.06.2010 37 695.20 37 777.10 -81.90 -0.22% 38 447.80 - 752.60 -1.96%
31.05.2010 37 777.10 39 314.10 -1 537.00 -3.91% 38 594.90 - 817.80 -2.12%
30.04.2010 39 314.10 39 706.50 - 392.40 -0.99% 36 993.70 2 320.40 6.27%
31.03.2010 39 706.50 40 217.90 - 511.40 -1.27% 36 874.10 2 832.40 7.68%
28.02.2010 40 217.90 41 172.00 - 954.10 -2.32% 35 651.10 4 566.80 12.81%
31.01.2010 41 172.00 41 611.10 - 439.10 -1.06% 34 970.20 6 201.80 17.73%
31.12.2009 41 611.10 42 482.00 - 870.90 -2.05% 37 012.50 4 598.60 12.42%
30.11.2009 42 482.00 41 401.90 1 080.10 2.61% 34 495.90 7 986.10 23.15%
31.10.2009 41 401.90 41 098.50 303.40 0.74% 33 961.20 7 440.70 21.91%
30.09.2009 41 098.50 40 054.30 1 044.20 2.61% 36 304.10 4 794.40 13.21%
31.08.2009 40 054.30 38 916.10 1 138.20 2.92% 36 975.40 3 078.90 8.33%
31.07.2009 38 916.10 38 447.80 468.30 1.22% 37 929.50 986.60 2.60%
30.06.2009 38 447.80 38 594.90 - 147.10 -0.38% 38 086.00 361.80 0.95%
31.05.2009 38 594.90 36 993.70 1 601.20 4.33% 37 841.50 753.40 1.99%
30.04.2009 36 993.70 36 874.10 119.60 0.32% 38 325.10 -1 331.40 -3.47%
31.03.2009 36 874.10 35 651.10 1 223.00 3.43% 37 971.50 -1 097.40 -2.89%
28.02.2009 35 651.10 34 970.20 680.90 1.95% 37 017.20 -1 366.10 -3.69%
31.01.2009 34 970.20 37 012.50 -2 042.30 -5.52% 36 060.30 -1 090.10 -3.02%
31.12.2008 37 012.50 34 495.90 2 516.60 7.30% 34 905.20 2 107.30 6.04%
30.11.2008 34 495.90 33 961.20 534.70 1.57% 34 517.90 -22.00 -0.06%
31.10.2008 33 961.20 36 304.10 -2 342.90 -6.45% 33 346.70 614.50 1.84%
30.09.2008 36 304.10 36 975.40 - 671.30 -1.82% 32 866.10 3 438.00 10.46%
31.08.2008 36 975.40 37 929.50 - 954.10 -2.52% 32 176.50 4 798.90 14.91%
31.07.2008 37 929.50 38 086.00 - 156.50 -0.41% 31 815.10 6 114.40 19.22%
30.06.2008 38 086.00 37 841.50 244.50 0.65% 31 291.90 6 794.10 21.71%
31.05.2008 37 841.50 38 325.10 - 483.60 -1.26% 31 444.40 6 397.10 20.34%
30.04.2008 38 325.10 37 971.50 353.60 0.93% 32 076.10 6 249.00 19.48%
31.03.2008 37 971.50 37 017.20 954.30 2.58% 31 733.70 6 237.80 19.66%
29.02.2008 37 017.20 36 060.30 956.90 2.65% 31 620.00 5 397.20 17.07%
31.01.2008 36 060.30 34 905.20 1 155.10 3.31% 31 376.00 4 684.30 14.93%
31.12.2007 34 905.20 34 517.90 387.30 1.12% 31 454.20 3 451.00 10.97%
30.11.2007 34 517.90 33 346.70 1 171.20 3.51% 31 558.70 2 959.20 9.38%
31.10.2007 33 346.70 32 866.10 480.60 1.46% 30 792.40 2 554.30 8.30%
30.09.2007 32 866.10 32 176.50 689.60 2.14% 30 764.90 2 101.20 6.83%
31.08.2007 32 176.50 31 815.10 361.40 1.14% 30 940.80 1 235.70 3.99%
31.07.2007 31 815.10 31 291.90 523.20 1.67% 30 690.20 1 124.90 3.67%
30.06.2007 31 291.90 31 444.40 - 152.50 -0.48% 30 412.10 879.80 2.89%
31.05.2007 31 444.40 32 076.10 - 631.70 -1.97% 30 750.20 694.20 2.26%
30.04.2007 32 076.10 31 733.70 342.40 1.08% 30 056.70 2 019.40 6.72%
31.03.2007 31 733.70 31 620.00 113.70 0.36% 29 741.10 1 992.60 6.70%
28.02.2007 31 620.00 31 376.00 244.00 0.78% 29 612.00 2 008.00 6.78%
31.01.2007 31 376.00 31 454.20 -78.20 -0.25% 29 752.40 1 623.60 5.46%
31.12.2006 31 454.20 31 558.70 - 104.50 -0.33% 29 555.10 1 899.10 6.43%
30.11.2006 31 558.70 30 792.40 766.30 2.49% 29 386.20 2 172.50 7.39%
31.10.2006 30 792.40 30 764.90 27.50 0.09% 29 607.50 1 184.90 4.00%
30.09.2006 30 764.90 30 940.80 - 175.90 -0.57% 29 909.40 855.50 2.86%
31.08.2006 30 940.80 30 690.20 250.60 0.82% 30 190.00 750.80 2.49%
31.07.2006 30 690.20 30 412.10 278.10 0.91% 29 874.70 815.50 2.73%
30.06.2006 30 412.10 30 750.20 - 338.10 -1.10% 30 057.50 354.60 1.18%
31.05.2006 30 750.20 30 056.70 693.50 2.31% 27 098.40 3 651.80 13.48%
30.04.2006 30 056.70 29 741.10 315.60 1.06% 27 828.60 2 228.10 8.01%
31.03.2006 29 741.10 29 612.00 129.10 0.44% 27 541.60 2 199.50 7.99%
28.02.2006 29 612.00 29 752.40 - 140.40 -0.47% 27 866.50 1 745.50 6.26%
31.01.2006 29 752.40 29 555.10 197.30 0.67% 27 790.80 1 961.60 7.06%
31.12.2005 29 555.10 29 386.20 168.90 0.57% 28 448.10 1 107.00 3.89%
30.11.2005 29 386.20 29 607.50 - 221.30 -0.75% 28 050.00 1 336.20 4.76%
31.10.2005 29 607.50 29 909.40 - 301.90 -1.01% 27 307.30 2 300.20 8.42%
30.09.2005 29 909.40 30 190.00 - 280.60 -0.93% 26 796.80 3 112.60 11.62%
31.08.2005 30 190.00 29 874.70 315.30 1.06% 26 487.40 3 702.60 13.98%
31.07.2005 29 874.70 30 057.50 - 182.80 -0.61% 26 346.00 3 528.70 13.39%
30.06.2005 30 057.50 27 098.40 2 959.10 10.92% 26 468.90 3 588.60 13.56%
31.05.2005 27 098.40 27 828.60 - 730.20 -2.62% 26 600.10 498.30 1.87%
30.04.2005 27 828.60 27 541.60 287.00 1.04% 26 264.20 1 564.40 5.96%
31.03.2005 27 541.60 27 866.50 - 324.90 -1.17% 26 988.30 553.30 2.05%
28.02.2005 27 866.50 27 790.80 75.70 0.27% 26 845.50 1 021.00 3.80%
31.01.2005 27 790.80 28 448.10 - 657.30 -2.31% 26 644.70 1 146.10 4.30%
31.12.2004 28 448.10 28 050.00 398.10 1.42% 26 955.40 1 492.70 5.54%
30.11.2004 28 050.00 27 307.30 742.70 2.72% 26 032.40 2 017.60 7.75%
31.10.2004 27 307.30 26 796.80 510.50 1.91% 25 619.20 1 688.10 6.59%
30.09.2004 26 796.80 26 487.40 309.40 1.17% 25 722.70 1 074.10 4.18%
31.08.2004 26 487.40 26 346.00 141.40 0.54% 24 653.60 1 833.80 7.44%
31.07.2004 26 346.00 26 468.90 - 122.90 -0.46% 25 196.10 1 149.90 4.56%
30.06.2004 26 468.90 26 600.10 - 131.20 -0.49% 25 475.30 993.60 3.90%
31.05.2004 26 600.10 26 264.20 335.90 1.28% 26 052.00 548.10 2.10%
30.04.2004 26 264.20 26 988.30 - 724.10 -2.68% 24 762.00 1 502.20 6.07%
31.03.2004 26 988.30 26 845.50 142.80 0.53% 24 743.50 2 244.80 9.07%
29.02.2004 26 845.50 26 644.70 200.80 0.75% 24 598.90 2 246.60 9.13%
31.01.2004 26 644.70 26 955.40 - 310.70 -1.15% 24 475.20 2 169.50 8.86%
31.12.2003 26 955.40 26 032.40 923.00 3.55% 23 709.00 3 246.40 13.69%
30.11.2003 26 032.40 25 619.20 413.20 1.61% 22 675.20 3 357.20 14.81%
31.10.2003 25 619.20 25 722.70 - 103.50 -0.40% 22 513.90 3 105.30 13.79%
30.09.2003 25 722.70 24 653.60 1 069.10 4.34% 22 484.00 3 238.70 14.40%
31.08.2003 24 653.60 25 196.10 - 542.50 -2.15% 21 771.80 2 881.80 13.24%
31.07.2003 25 196.10 25 475.30 - 279.20 -1.10% 21 526.70 3 669.40 17.05%
30.06.2003 25 475.30 26 052.00 - 576.70 -2.21% 21 441.40 4 033.90 18.81%
31.05.2003 26 052.00 24 762.00 1 290.00 5.21% 20 382.40 5 669.60 27.82%
30.04.2003 24 762.00 24 743.50 18.50 0.07% 16 205.00 8 557.00 52.80%
31.03.2003 24 743.50 24 598.90 144.60 0.59% 14 760.30 9 983.20 67.64%
28.02.2003 24 598.90 24 475.20 123.70 0.51% 14 650.30 9 948.60 67.91%
31.01.2003 24 475.20 23 709.00 766.20 3.23% 14 622.50 9 852.70 67.38%
31.12.2002 23 709.00 22 675.20 1 033.80 4.56% 14 464.00 9 245.00 63.92%
30.11.2002 22 675.20 22 513.90 161.30 0.72% 14 431.00 8 244.20 57.13%
31.10.2002 22 513.90 22 484.00 29.90 0.13% 14 773.00 7 740.90 52.40%
30.09.2002 22 484.00 21 771.80 712.20 3.27% 13 713.00 8 771.00 63.96%
31.08.2002 21 771.80 21 526.70 245.10 1.14% 13 472.00 8 299.80 61.61%
31.07.2002 21 526.70 21 441.40 85.30 0.40% 13 061.00 8 465.70 64.82%
30.06.2002 21 441.40 20 382.40 1 059.00 5.20% 12 819.00 8 622.40 67.26%
31.05.2002 20 382.40 16 205.00 4 177.40 25.78% 12 644.00 7 738.40 61.20%
30.04.2002 16 205.00 14 760.30 1 444.70 9.79% 13 099.00 3 106.00 23.71%
31.03.2002 14 760.30 14 650.30 110.00 0.75% 12 898.00 1 862.30 14.44%
28.02.2002 14 650.30 14 622.50 27.80 0.19% 13 199.00 1 451.30 11.00%
31.01.2002 14 622.50 14 464.00 158.50 1.10% 13 074.00 1 548.50 11.84%
31.12.2001 14 464.00 14 431.00 33.00 0.23% 13 139.00 1 325.00 10.08%
30.11.2001 14 431.00 14 773.00 - 342.00 -2.31% 12 399.00 2 032.00 16.39%
31.10.2001 14 773.00 13 713.00 1 060.00 7.73% 12 044.00 2 729.00 22.66%
30.09.2001 13 713.00 13 472.00 241.00 1.79% 12 559.00 1 154.00 9.19%
31.08.2001 13 472.00 13 061.00 411.00 3.15% 12 357.00 1 115.00 9.02%
31.07.2001 13 061.00 12 819.00 242.00 1.89% 13 074.00 -13.00 -0.10%
30.06.2001 12 819.00 12 644.00 175.00 1.38% 13 123.00 - 304.00 -2.32%
31.05.2001 12 644.00 13 099.00 - 455.00 -3.47% 12 941.00 - 297.00 -2.29%
30.04.2001 13 099.00 12 898.00 201.00 1.56% 12 725.00 374.00 2.94%
31.03.2001 12 898.00 13 199.00 - 301.00 -2.28% 12 678.00 220.00 1.74%
28.02.2001 13 199.00 13 074.00 125.00 0.96% 12 586.00 613.00 4.87%
31.01.2001 13 074.00 13 139.00 -65.00 -0.49% 12 719.00 355.00 2.79%
31.12.2000 13 139.00 12 399.00 740.00 5.97% 12 825.00 314.00 2.45%
30.11.2000 12 399.00 12 044.00 355.00 2.95% 12 690.00 - 291.00 -2.29%
31.10.2000 12 044.00 12 559.00 - 515.00 -4.10% 13 118.00 -1 074.00 -8.19%
30.09.2000 12 559.00 12 357.00 202.00 1.63% 11 950.00 609.00 5.10%
31.08.2000 12 357.00 13 074.00 - 717.00 -5.48% 11 884.00 473.00 3.98%
31.07.2000 13 074.00 13 123.00 -49.00 -0.37% 12 011.00 1 063.00 8.85%
30.06.2000 13 123.00 12 941.00 182.00 1.41% 11 705.00 1 418.00 12.11%
31.05.2000 12 941.00 12 725.00 216.00 1.70% 11 727.00 1 214.00 10.35%
30.04.2000 12 725.00 12 678.00 47.00 0.37% 11 855.00 870.00 7.34%
31.03.2000 12 678.00 12 586.00 92.00 0.73% 11 886.00 792.00 6.66%
29.02.2000 12 586.00 12 719.00 - 133.00 -1.05% 12 089.00 497.00 4.11%
31.01.2000 12 719.00 12 825.00 - 106.00 -0.83% 12 421.00 298.00 2.40%
31.12.1999 12 825.00 12 690.00 135.00 1.06% 12 617.00 208.00 1.65%
30.11.1999 12 690.00 13 118.00 - 428.00 -3.26% 12 364.00 326.00 2.64%
31.10.1999 13 118.00 11 950.00 1 168.00 9.77% 12 717.00 401.00 3.15%
30.09.1999 11 950.00 11 884.00 66.00 0.56% 12 358.00 - 408.00 -3.30%
31.08.1999 11 884.00 12 011.00 - 127.00 -1.06% 11 466.00 418.00 3.65%
31.07.1999 12 011.00 11 705.00 306.00 2.61% 11 447.00 564.00 4.93%
30.06.1999 11 705.00 11 727.00 -22.00 -0.19% 10 814.00 891.00 8.24%
31.05.1999 11 727.00 11 855.00 - 128.00 -1.08% 11 028.00 699.00 6.34%
30.04.1999 11 855.00 11 886.00 -31.00 -0.26% 11 123.00 732.00 6.58%
31.03.1999 11 886.00 12 089.00 - 203.00 -1.68% 10 653.00 1 233.00 11.57%
28.02.1999 12 089.00 12 421.00 - 332.00 -2.67% 10 438.00 1 651.00 15.82%
31.01.1999 12 421.00 12 617.00 - 196.00 -1.55% 9 890.00 2 531.00 25.59%
31.12.1998 12 617.00 12 364.00 253.00 2.05% 9 774.00 2 843.00 29.09%
30.11.1998 12 364.00 12 717.00 - 353.00 -2.78% 10 139.00 2 225.00 21.94%
31.10.1998 12 717.00 12 358.00 359.00 2.90% 11 003.00 1 714.00 15.58%
30.09.1998 12 358.00 11 466.00 892.00 7.78% 10 936.00 1 422.00 13.00%
31.08.1998 11 466.00 11 447.00 19.00 0.17% 11 221.00 245.00 2.18%
31.07.1998 11 447.00 10 814.00 633.00 5.85% 10 810.00 637.00 5.89%
30.06.1998 10 814.00 11 028.00 - 214.00 -1.94% 10 764.00 50.00 0.46%
31.05.1998 11 028.00 11 123.00 -95.00 -0.85% 10 025.00 1 003.00 10.00%
30.04.1998 11 123.00 10 653.00 470.00 4.41% 11 518.00 - 395.00 -3.43%
31.03.1998 10 653.00 10 438.00 215.00 2.06% 11 718.00 -1 065.00 -9.09%
28.02.1998 10 438.00 9 890.00 548.00 5.54% 11 715.00 -1 277.00 -10.90%
31.01.1998 9 890.00 9 774.00 116.00 1.19% 11 977.00 -2 087.00 -17.43%
31.12.1997 9 774.00 10 139.00 - 365.00 -3.60% 12 435.00 -2 661.00 -21.40%
30.11.1997 10 139.00 11 003.00 - 864.00 -7.85% 12 604.00 -2 465.00 -19.56%
31.10.1997 11 003.00 10 936.00 67.00 0.61% 12 722.00 -1 719.00 -13.51%
30.09.1997 10 936.00 11 221.00 - 285.00 -2.54% 12 691.00 -1 755.00 -13.83%
31.08.1997 11 221.00 10 810.00 411.00 3.80% 12 984.00 -1 763.00 -13.58%
31.07.1997 10 810.00 10 764.00 46.00 0.43% 12 974.00 -2 164.00 -16.68%
30.06.1997 10 764.00 10 025.00 739.00 7.37% 12 714.00 -1 950.00 -15.34%
31.05.1997 10 025.00 11 518.00 -1 493.00 -12.96% 12 772.00 -2 747.00 -21.51%
30.04.1997 11 518.00 11 718.00 - 200.00 -1.71% 12 931.00 -1 413.00 -10.93%
31.03.1997 11 718.00 11 715.00 3.00 0.03% 13 222.00 -1 504.00 -11.37%
28.02.1997 11 715.00 11 977.00 - 262.00 -2.19% 14 096.00 -2 381.00 -16.89%
31.01.1997 11 977.00 12 435.00 - 458.00 -3.68% 13 612.00 -1 635.00 -12.01%
31.12.1996 12 435.00 12 604.00 - 169.00 -1.34% 14 023.00 -1 588.00 -11.32%
30.11.1996 12 604.00 12 722.00 - 118.00 -0.93% 12 999.00 - 395.00 -3.04%
31.10.1996 12 722.00 12 691.00 31.00 0.24% 12 513.00 209.00 1.67%
30.09.1996 12 691.00 12 984.00 - 293.00 -2.26% 11 947.00 744.00 6.23%
31.08.1996 12 984.00 12 974.00 10.00 0.08% 11 176.00 1 808.00 16.18%
31.07.1996 12 974.00 12 714.00 260.00 2.04% 10 163.00 2 811.00 27.66%
30.06.1996 12 714.00 12 772.00 -58.00 -0.45% 9 241.00 3 473.00 37.58%
31.05.1996 12 772.00 12 931.00 - 159.00 -1.23% 9 238.00 3 534.00 38.26%
30.04.1996 12 931.00 13 222.00 - 291.00 -2.20% 8 645.00 4 286.00 49.58%
31.03.1996 13 222.00 14 096.00 - 874.00 -6.20% 8 321.00 4 901.00 58.90%
29.02.1996 14 096.00 13 612.00 484.00 3.56% 7 338.00 6 758.00 92.10%
31.01.1996 13 612.00 14 023.00 - 411.00 -2.93% 6 698.00 6 914.00 103.22%
31.12.1995 14 023.00 12 999.00 1 024.00 7.88% 6 243.00 7 780.00 124.62%
30.11.1995 12 999.00 12 513.00 486.00 3.88% 5 822.00 7 177.00 123.27%
31.10.1995 12 513.00 11 947.00 566.00 4.74% 5 662.00 6 851.00 121.00%
30.09.1995 11 947.00 11 176.00 771.00 6.90% 5 417.00 6 530.00 120.55%
31.08.1995 11 176.00 10 163.00 1 013.00 9.97% 5 641.00 5 535.00 98.12%
31.07.1995 10 163.00 9 241.00 922.00 9.98% 5 403.00 4 760.00 88.10%
30.06.1995 9 241.00 9 238.00 3.00 0.03% 5 170.00 4 071.00 78.74%
31.05.1995 9 238.00 8 645.00 593.00 6.86% 4 833.00 4 405.00 91.14%
30.04.1995 8 645.00 8 321.00 324.00 3.89% 4 777.00 3 868.00 80.97%
31.03.1995 8 321.00 7 338.00 983.00 13.40% 4 566.00 3 755.00 82.24%
28.02.1995 7 338.00 6 698.00 640.00 9.55% 4 290.00 3 048.00 71.05%
31.01.1995 6 698.00 6 243.00 455.00 7.29% 4 245.00 2 453.00 57.79%
31.12.1994 6 243.00 5 822.00 421.00 7.23% 3 872.00 2 371.00 61.23%
30.11.1994 5 822.00 5 662.00 160.00 2.83% 3 530.00 2 292.00 64.93%
31.10.1994 5 662.00 5 417.00 245.00 4.52% 3 305.00 2 357.00 71.32%
30.09.1994 5 417.00 5 641.00 - 224.00 -3.97% 3 247.00 2 170.00 66.83%
31.08.1994 5 641.00 5 403.00 238.00 4.40% 3 064.00 2 577.00 84.11%
31.07.1994 5 403.00 5 170.00 233.00 4.51% 2 472.00 2 931.00 118.57%
30.06.1994 5 170.00 4 833.00 337.00 6.97% 2 304.00 2 866.00 124.39%
31.05.1994 4 833.00 4 777.00 56.00 1.17% 2 145.00 2 688.00 125.31%
30.04.1994 4 777.00 4 566.00 211.00 4.62% 1 754.00 3 023.00 172.35%
31.03.1994 4 566.00 4 290.00 276.00 6.43% 1 265.00 3 301.00 260.95%
28.02.1994 4 290.00 4 245.00 45.00 1.06% 690.00 3 600.00 521.74%
31.01.1994 4 245.00 3 872.00 373.00 9.63% 545.00 3 700.00 678.90%
31.12.1993 3 872.00 3 530.00 342.00 9.69% - - -
30.11.1993 3 530.00 3 305.00 225.00 6.81% - - -
31.10.1993 3 305.00 3 247.00 58.00 1.79% - - -
30.09.1993 3 247.00 3 064.00 183.00 5.97% - - -
31.08.1993 3 064.00 2 472.00 592.00 23.95% - - -
31.07.1993 2 472.00 2 304.00 168.00 7.29% - - -
30.06.1993 2 304.00 2 145.00 159.00 7.41% - - -
31.05.1993 2 145.00 1 754.00 391.00 22.29% - - -
30.04.1993 1 754.00 1 265.00 489.00 38.66% - - -
31.03.1993 1 265.00 690.00 575.00 83.33% - - -
28.02.1993 690.00 545.00 145.00 26.61% - - -
31.01.1993 545.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

IND1 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
IND1 GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (SDDS - INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN CURRENCY LIQUIDITY)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.