SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - ekonomika ČNB

Aktualizace dat SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- SDDS Plus

SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 ASSETS 3 357 959.70 3 228 524.40 4.01% 2 799 720.30 19.94%
IND2 - direct investment 394 106.10 409 234.70 -3.70% 382 994.70 2.90%
IND3 - portfolio investment 570 054.40 542 678.80 5.04% 469 896.40 21.31%
IND4 equity 258 192.50 239 309.80 7.89% 193 464.30 33.46%
IND5 debt 311 861.90 303 369.00 2.80% 276 432.10 12.82%
IND6 - financial derivatives 67 894.00 58 869.70 15.33% 58 838.60 15.39%
IND7 - other investment 1 139 636.40 1 073 353.90 6.18% 1 022 285.20 11.48%
IND8 - reserve assets 1 186 268.90 1 144 387.30 3.66% 865 705.40 37.03%
IND9 LIABILITIES 5 018 397.00 4 931 770.80 1.76% 4 688 625.40 7.03%
IND10 - direct investment 2 760 733.10 2 717 663.10 1.58% 2 685 347.00 2.81%
IND11 - portfolio investment 971 015.50 1 024 145.60 -5.19% 902 666.80 7.57%
IND12 equity 169 705.00 171 102.20 -0.82% 136 654.00 24.19%
IND13 debt 801 310.50 853 043.40 -6.06% 766 012.80 4.61%
IND14 - financial derivatives 74 865.40 84 087.10 -10.97% 79 483.00 -5.81%
IND15 - other investment 1 211 783.00 1 105 875.00 9.58% 1 021 128.60 18.67%
IND16 NET INVESTMENT POSITION -1 660 437.30 -1 703 246.40 -2.51% -1 888 905.00 -12.10%

IND1 ASSETS

ObdobíHodnota
30.06.2014 3 357 959.70
31.03.2014 3 228 524.40
31.12.2013 3 181 209.00
30.09.2013 2 826 009.80
30.06.2013 2 799 720.30
31.03.2013 2 819 681.00
31.12.2012 2 696 171.90
30.09.2012 2 617 682.70
30.06.2012 2 647 744.80
31.03.2012 2 556 171.20
Další »
IND1 ASSETS,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND2 - direct investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 394 106.10
31.03.2014 409 234.70
31.12.2013 425 414.90
30.09.2013 388 336.40
30.06.2013 382 994.70
31.03.2013 368 642.10
31.12.2012 330 946.10
30.09.2012 311 897.00
30.06.2012 296 643.60
31.03.2012 279 382.20
Další »
IND2 - direct investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND3 - portfolio investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 570 054.40
31.03.2014 542 678.80
31.12.2013 524 366.20
30.09.2013 495 432.60
30.06.2013 469 896.40
31.03.2013 488 964.30
31.12.2012 490 767.60
30.09.2012 473 384.00
30.06.2012 466 097.30
31.03.2012 467 390.60
Další »
IND3 - portfolio investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND4 equity

ObdobíHodnota
30.06.2014 258 192.50
31.03.2014 239 309.80
31.12.2013 226 967.10
30.09.2013 213 654.80
30.06.2013 193 464.30
31.03.2013 201 884.60
31.12.2012 197 083.50
30.09.2012 187 870.30
30.06.2012 183 121.60
31.03.2012 187 488.00
Další »
IND4   equity,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND5 debt

ObdobíHodnota
30.06.2014 311 861.90
31.03.2014 303 369.00
31.12.2013 297 399.10
30.09.2013 281 777.80
30.06.2013 276 432.10
31.03.2013 287 079.70
31.12.2012 293 684.10
30.09.2012 285 513.70
30.06.2012 282 975.70
31.03.2012 279 902.60
Další »
IND5   debt,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND6 - financial derivatives

ObdobíHodnota
30.06.2014 67 894.00
31.03.2014 58 869.70
31.12.2013 55 658.10
30.09.2013 58 560.70
30.06.2013 58 838.60
31.03.2013 77 276.40
31.12.2012 93 994.70
30.09.2012 131 633.80
30.06.2012 120 839.00
31.03.2012 116 240.50
Další »
IND6 - financial derivatives,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND7 - other investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 139 636.40
31.03.2014 1 073 353.90
31.12.2013 1 057 390.30
30.09.2013 1 011 292.00
30.06.2013 1 022 285.20
31.03.2013 992 028.90
31.12.2012 925 212.40
30.09.2012 916 815.00
30.06.2012 960 359.50
31.03.2012 895 991.60
Další »
IND7 - other investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND8 - reserve assets

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 186 268.90
31.03.2014 1 144 387.30
31.12.2013 1 118 379.50
30.09.2013 872 388.10
30.06.2013 865 705.40
31.03.2013 892 769.30
31.12.2012 855 251.00
30.09.2012 783 952.80
30.06.2012 803 805.30
31.03.2012 797 166.30
Další »
IND8 - reserve assets,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND9 LIABILITIES

ObdobíHodnota
30.06.2014 5 018 397.00
31.03.2014 4 931 770.80
31.12.2013 4 952 990.90
30.09.2013 4 660 888.70
30.06.2013 4 688 625.40
31.03.2013 4 649 656.50
31.12.2012 4 571 709.30
30.09.2012 4 528 909.70
30.06.2012 4 528 057.50
31.03.2012 4 467 875.70
Další »
IND9 LIABILITIES,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND10 - direct investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 2 760 733.10
31.03.2014 2 717 663.10
31.12.2013 2 705 101.40
30.09.2013 2 688 661.20
30.06.2013 2 685 347.00
31.03.2013 2 663 897.30
31.12.2012 2 600 877.00
30.09.2012 2 551 695.60
30.06.2012 2 502 514.20
31.03.2012 2 470 873.00
Další »
IND10 - direct investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND11 - portfolio investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 971 015.50
31.03.2014 1 024 145.60
31.12.2013 980 852.50
30.09.2013 905 790.10
30.06.2013 902 666.80
31.03.2013 873 646.90
31.12.2012 867 305.60
30.09.2012 879 660.60
30.06.2012 859 644.20
31.03.2012 836 204.80
Další »
IND11 - portfolio investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND12 equity

ObdobíHodnota
30.06.2014 169 705.00
31.03.2014 171 102.20
31.12.2013 154 580.10
30.09.2013 148 068.30
30.06.2013 136 654.00
31.03.2013 153 920.40
31.12.2012 170 644.60
30.09.2012 190 717.80
30.06.2012 180 542.80
31.03.2012 194 350.80
Další »
IND12   equity,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND13 debt

ObdobíHodnota
30.06.2014 801 310.50
31.03.2014 853 043.40
31.12.2013 826 272.40
30.09.2013 757 721.80
30.06.2013 766 012.80
31.03.2013 719 726.50
31.12.2012 696 661.00
30.09.2012 688 942.80
30.06.2012 679 101.40
31.03.2012 641 854.00
Další »
IND13   debt,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND14 - financial derivatives

ObdobíHodnota
30.06.2014 74 865.40
31.03.2014 84 087.10
31.12.2013 85 229.50
30.09.2013 74 441.40
30.06.2013 79 483.00
31.03.2013 91 587.50
31.12.2012 105 958.40
30.09.2012 130 177.40
30.06.2012 128 844.70
31.03.2012 121 917.20
Další »
IND14 - financial derivatives,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND15 - other investment

ObdobíHodnota
30.06.2014 1 211 783.00
31.03.2014 1 105 875.00
31.12.2013 1 181 807.50
30.09.2013 991 995.90
30.06.2013 1 021 128.60
31.03.2013 1 020 524.80
31.12.2012 997 568.30
30.09.2012 967 376.00
30.06.2012 1 037 054.30
31.03.2012 1 038 880.70
Další »
IND15 - other investment,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

IND16 NET INVESTMENT POSITION

ObdobíHodnota
30.06.2014 -1 660 437.30
31.03.2014 -1 703 246.40
31.12.2013 -1 771 781.90
30.09.2013 -1 834 878.90
30.06.2013 -1 888 905.00
31.03.2013 -1 829 975.50
31.12.2012 -1 875 537.40
30.09.2012 -1 911 227.00
30.06.2012 -1 880 312.70
31.03.2012 -1 911 704.60
Další »
IND16 NET INVESTMENT POSITION,SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION (SDDS)
SDDS - INTERNATIONAL INVESTMENT POSITION (SDDS)
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Investment funds (Main indicators)
Investment fund balance sheet (without MMF) (Levels)
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF))
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Real estate funds balance sheet)
Indicator of concentration (Herfindahl-Hirschman Index) - investment funds (points) (Cross-sectional indicators)
Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF) (Cross-sectional indicators)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.