Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Equity funds balance sheet

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment fund shares/units - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 11 698.74
Min 31.12.2004 525.21

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 11 698.74 11 363.87 334.87 2.95% 4 341.55 7 357.19 169.46%
31.10.2014 11 363.87 10 997.81 366.06 3.33% 4 140.58 7 223.29 174.45%
30.09.2014 10 997.81 10 859.62 138.19 1.27% 3 970.14 7 027.68 177.01%
31.08.2014 10 859.62 10 348.86 510.76 4.94% 3 771.81 7 087.81 187.92%
31.07.2014 10 348.86 9 726.34 622.52 6.40% 3 839.74 6 509.12 169.52%
30.06.2014 9 726.34 9 423.13 303.21 3.22% 3 716.39 6 009.95 161.71%
31.05.2014 9 423.13 8 884.43 538.70 6.06% 3 793.57 5 629.56 148.40%
30.04.2014 8 884.43 8 271.70 612.73 7.41% 3 673.85 5 210.57 141.83%
31.03.2014 8 271.70 8 027.82 243.88 3.04% 3 679.97 4 591.73 124.78%
28.02.2014 8 027.82 7 740.24 287.58 3.72% 3 570.73 4 457.09 124.82%
31.01.2014 7 740.24 7 882.40 - 142.16 -1.80% 3 461.64 4 278.60 123.60%
31.12.2013 7 882.40 4 341.55 3 540.85 81.56% 3 339.00 4 543.40 136.07%
30.11.2013 4 341.55 4 140.58 200.97 4.85% 3 223.83 1 117.72 34.67%
31.10.2013 4 140.58 3 970.14 170.44 4.29% 3 368.74 771.84 22.91%
30.09.2013 3 970.14 3 771.81 198.33 5.26% 3 404.76 565.37 16.61%
31.08.2013 3 771.81 3 839.74 -67.93 -1.77% 3 287.38 484.43 14.74%
31.07.2013 3 839.74 3 716.39 123.35 3.32% 3 237.18 602.55 18.61%
30.06.2013 3 716.39 3 793.57 -77.19 -2.03% 3 190.62 525.76 16.48%
31.05.2013 3 793.57 3 673.85 119.72 3.26% 3 258.29 535.28 16.43%
30.04.2013 3 673.85 3 679.97 -6.12 -0.17% 3 731.99 -58.13 -1.56%
31.03.2013 3 679.97 3 570.73 109.23 3.06% 3 710.88 -30.91 -0.83%
28.02.2013 3 570.73 3 461.64 109.09 3.15% 3 678.74 - 108.01 -2.94%
31.01.2013 3 461.64 3 339.00 122.64 3.67% 3 733.41 - 271.77 -7.28%
31.12.2012 3 339.00 3 223.83 115.17 3.57% 3 370.60 -31.60 -0.94%
30.11.2012 3 223.83 3 368.74 - 144.91 -4.30% 3 265.47 -41.65 -1.28%
31.10.2012 3 368.74 3 404.76 -36.02 -1.06% 3 449.94 -81.20 -2.35%
30.09.2012 3 404.76 3 287.38 117.39 3.57% 3 017.59 387.17 12.83%
31.08.2012 3 287.38 3 237.18 50.19 1.55% 3 566.37 - 278.99 -7.82%
31.07.2012 3 237.18 3 190.62 46.56 1.46% 4 028.85 - 791.67 -19.65%
30.06.2012 3 190.62 3 258.29 -67.67 -2.08% 3 835.78 - 645.15 -16.82%
31.05.2012 3 258.29 3 731.99 - 473.70 -12.69% 3 874.53 - 616.24 -15.90%
30.04.2012 3 731.99 3 710.88 21.11 0.57% 3 855.71 - 123.73 -3.21%
31.03.2012 3 710.88 3 678.74 32.13 0.87% 4 238.74 - 527.86 -12.45%
29.02.2012 3 678.74 3 733.41 -54.66 -1.46% 4 491.06 - 812.31 -18.09%
31.01.2012 3 733.41 3 370.60 362.81 10.76% 4 379.84 - 646.43 -14.76%
31.12.2011 3 370.60 3 265.47 105.12 3.22% 4 453.73 -1 083.13 -24.32%
30.11.2011 3 265.47 3 449.94 - 184.46 -5.35% 4 256.02 - 990.54 -23.27%
31.10.2011 3 449.94 3 017.59 432.35 14.33% 4 043.03 - 593.10 -14.67%
30.09.2011 3 017.59 3 566.37 - 548.77 -15.39% 3 831.64 - 814.05 -21.25%
31.08.2011 3 566.37 4 028.85 - 462.48 -11.48% 3 752.43 - 186.06 -4.96%
31.07.2011 4 028.85 3 835.78 193.07 5.03% 3 791.27 237.58 6.27%
30.06.2011 3 835.78 3 874.53 -38.75 -1.00% 3 007.68 828.09 27.53%
31.05.2011 3 874.53 3 855.71 18.82 0.49% 3 050.45 824.08 27.01%
30.04.2011 3 855.71 4 238.74 - 383.03 -9.04% 3 213.80 641.91 19.97%
31.03.2011 4 238.74 4 491.06 - 252.32 -5.62% 3 078.57 1 160.17 37.69%
28.02.2011 4 491.06 4 379.84 111.22 2.54% 2 849.01 1 642.05 57.64%
31.01.2011 4 379.84 4 453.73 -73.89 -1.66% 2 939.31 1 440.53 49.01%
31.12.2010 4 453.73 4 256.02 197.72 4.65% 3 034.26 1 419.47 46.78%
30.11.2010 4 256.02 4 043.03 212.98 5.27% 2 773.51 1 482.51 53.45%
31.10.2010 4 043.03 3 831.64 211.39 5.52% 2 739.74 1 303.30 47.57%
30.09.2010 3 831.64 3 752.43 79.21 2.11% 2 640.34 1 191.30 45.12%
31.08.2010 3 752.43 3 791.27 -38.84 -1.02% 2 540.58 1 211.85 47.70%
31.07.2010 3 791.27 3 007.68 783.59 26.05% 2 358.05 1 433.22 60.78%
30.06.2010 3 007.68 3 050.45 -42.77 -1.40% 2 183.11 824.57 37.77%
31.05.2010 3 050.45 3 213.80 - 163.35 -5.08% 2 221.98 828.48 37.29%
30.04.2010 3 213.80 3 078.57 135.24 4.39% 2 126.49 1 087.31 51.13%
31.03.2010 3 078.57 2 849.01 229.56 8.06% 1 932.23 1 146.34 59.33%
28.02.2010 2 849.01 2 939.31 -90.30 -3.07% 1 902.75 946.26 49.73%
31.01.2010 2 939.31 3 034.26 -94.94 -3.13% 2 130.87 808.44 37.94%
31.12.2009 3 034.26 2 773.51 260.75 9.40% 2 084.00 950.26 45.60%
30.11.2009 2 773.51 2 739.74 33.77 1.23% 2 514.71 258.80 10.29%
31.10.2009 2 739.74 2 640.34 99.39 3.76% 2 514.71 225.03 8.95%
30.09.2009 2 640.34 2 540.58 99.77 3.93% 2 514.71 125.64 5.00%
31.08.2009 2 540.58 2 358.05 182.53 7.74% 2 760.66 - 220.08 -7.97%
31.07.2009 2 358.05 2 183.11 174.93 8.01% 2 760.66 - 402.61 -14.58%
30.06.2009 2 183.11 2 221.98 -38.86 -1.75% 2 760.66 - 577.54 -20.92%
31.05.2009 2 221.98 2 126.49 95.48 4.49% 2 851.18 - 629.20 -22.07%
30.04.2009 2 126.49 1 932.23 194.26 10.05% 2 851.18 - 724.69 -25.42%
31.03.2009 1 932.23 1 902.75 29.49 1.55% 2 851.18 - 918.95 -32.23%
28.02.2009 1 902.75 2 130.87 - 228.13 -10.71% 3 074.88 -1 172.13 -38.12%
31.01.2009 2 130.87 2 084.00 46.88 2.25% 3 074.88 - 944.00 -30.70%
31.12.2008 2 084.00 2 514.71 - 430.71 -17.13% 3 074.88 - 990.88 -32.23%
30.09.2008 2 514.71 2 760.66 - 245.95 -8.91% 3 127.68 - 612.97 -19.60%
30.06.2008 2 760.66 2 851.18 -90.52 -3.17% 3 012.75 - 252.09 -8.37%
31.03.2008 2 851.18 3 074.88 - 223.70 -7.27% 2 048.80 802.38 39.16%
31.12.2007 3 074.88 3 127.68 -52.80 -1.69% 1 802.05 1 272.83 70.63%
30.09.2007 3 127.68 3 012.75 114.92 3.81% 1 764.26 1 363.42 77.28%
30.06.2007 3 012.75 2 048.80 963.95 47.05% 1 769.23 1 243.52 70.29%
31.03.2007 2 048.80 1 802.05 246.75 13.69% 1 625.19 423.61 26.07%
31.12.2006 1 802.05 1 764.26 37.80 2.14% 1 301.04 501.01 38.51%
30.09.2006 1 764.26 1 769.23 -4.98 -0.28% 881.00 883.26 100.26%
30.06.2006 1 769.23 1 625.19 144.04 8.86% 738.73 1 030.50 139.50%
31.03.2006 1 625.19 1 301.04 324.15 24.91% 626.41 998.78 159.45%
31.12.2005 1 301.04 881.00 420.05 47.68% 525.21 775.83 147.72%
30.09.2005 881.00 738.73 142.27 19.26% 536.85 344.15 64.11%
30.06.2005 738.73 626.41 112.32 17.93% - - -
31.03.2005 626.41 525.21 101.20 19.27% - - -
31.12.2004 525.21 536.85 -11.63 -2.17% - - -
30.09.2004 536.85 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investment fund shares/units - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF))
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Real estate funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Other funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF) - flows)
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet - flows)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.