Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, Bond funds balance sheet

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment fund shares/units - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 20 521.16
Min 30.09.2004 214.83

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 20 521.16 18 956.70 1 564.46 8.25% 12 246.24 8 274.92 67.57%
31.10.2014 18 956.70 18 025.43 931.27 5.17% 11 907.98 7 048.72 59.19%
30.09.2014 18 025.43 18 022.99 2.44 0.01% 11 336.59 6 688.84 59.00%
31.08.2014 18 022.99 17 229.24 793.75 4.61% 11 171.17 6 851.81 61.33%
31.07.2014 17 229.24 16 639.97 589.27 3.54% 11 079.75 6 149.48 55.50%
30.06.2014 16 639.97 15 565.35 1 074.62 6.90% 10 649.02 5 990.95 56.26%
31.05.2014 15 565.35 14 788.63 776.72 5.25% 10 269.81 5 295.54 51.56%
30.04.2014 14 788.63 14 179.80 608.82 4.29% 9 505.62 5 283.00 55.58%
31.03.2014 14 179.80 13 589.60 590.21 4.34% 9 335.60 4 844.21 51.89%
28.02.2014 13 589.60 13 004.34 585.25 4.50% 9 022.80 4 566.80 50.61%
31.01.2014 13 004.34 12 889.50 114.85 0.89% 8 845.55 4 158.80 47.02%
31.12.2013 12 889.50 12 246.24 643.26 5.25% 8 788.35 4 101.15 46.67%
30.11.2013 12 246.24 11 907.98 338.26 2.84% 8 443.10 3 803.14 45.04%
31.10.2013 11 907.98 11 336.59 571.39 5.04% 8 114.87 3 793.11 46.74%
30.09.2013 11 336.59 11 171.17 165.42 1.48% 8 154.50 3 182.09 39.02%
31.08.2013 11 171.17 11 079.75 91.42 0.83% 8 104.18 3 067.00 37.84%
31.07.2013 11 079.75 10 649.02 430.73 4.04% 7 563.06 3 516.69 46.50%
30.06.2013 10 649.02 10 269.81 379.21 3.69% 7 558.88 3 090.14 40.88%
31.05.2013 10 269.81 9 505.62 764.18 8.04% 7 820.67 2 449.14 31.32%
30.04.2013 9 505.62 9 335.60 170.03 1.82% 8 196.29 1 309.34 15.97%
31.03.2013 9 335.60 9 022.80 312.80 3.47% 8 277.41 1 058.19 12.78%
28.02.2013 9 022.80 8 845.55 177.25 2.00% 8 161.51 861.29 10.55%
31.01.2013 8 845.55 8 788.35 57.20 0.65% 7 772.26 1 073.29 13.81%
31.12.2012 8 788.35 8 443.10 345.25 4.09% 7 553.07 1 235.27 16.35%
30.11.2012 8 443.10 8 114.87 328.23 4.04% 7 277.06 1 166.04 16.02%
31.10.2012 8 114.87 8 154.50 -39.63 -0.49% 8 071.41 43.46 0.54%
30.09.2012 8 154.50 8 104.18 50.32 0.62% 7 438.65 715.86 9.62%
31.08.2012 8 104.18 7 563.06 541.12 7.15% 7 558.71 545.47 7.22%
31.07.2012 7 563.06 7 558.88 4.18 0.06% 8 681.22 -1 118.16 -12.88%
30.06.2012 7 558.88 7 820.67 - 261.79 -3.35% 8 370.72 - 811.84 -9.70%
31.05.2012 7 820.67 8 196.29 - 375.62 -4.58% 7 953.91 - 133.24 -1.68%
30.04.2012 8 196.29 8 277.41 -81.12 -0.98% 7 807.30 388.99 4.98%
31.03.2012 8 277.41 8 161.51 115.90 1.42% 7 954.08 323.33 4.06%
29.02.2012 8 161.51 7 772.26 389.25 5.01% 5 915.70 2 245.80 37.96%
31.01.2012 7 772.26 7 553.07 219.18 2.90% 5 878.67 1 893.58 32.21%
31.12.2011 7 553.07 7 277.06 276.01 3.79% 5 921.76 1 631.32 27.55%
30.11.2011 7 277.06 8 071.41 - 794.35 -9.84% 5 841.59 1 435.48 24.57%
31.10.2011 8 071.41 7 438.65 632.76 8.51% 5 673.05 2 398.36 42.28%
30.09.2011 7 438.65 7 558.71 - 120.06 -1.59% 5 533.01 1 905.63 34.44%
31.08.2011 7 558.71 8 681.22 -1 122.51 -12.93% 5 286.50 2 272.20 42.98%
31.07.2011 8 681.22 8 370.72 310.50 3.71% 4 535.57 4 145.65 91.40%
30.06.2011 8 370.72 7 953.91 416.81 5.24% 4 467.78 3 902.94 87.36%
31.05.2011 7 953.91 7 807.30 146.62 1.88% 4 437.90 3 516.01 79.23%
30.04.2011 7 807.30 7 954.08 - 146.78 -1.85% 5 141.62 2 665.68 51.85%
31.03.2011 7 954.08 5 915.70 2 038.38 34.46% 5 315.61 2 638.47 49.64%
28.02.2011 5 915.70 5 878.67 37.03 0.63% 5 185.60 730.11 14.08%
31.01.2011 5 878.67 5 921.76 -43.09 -0.73% 5 267.23 611.45 11.61%
31.12.2010 5 921.76 5 841.59 80.17 1.37% 5 171.65 750.11 14.50%
30.11.2010 5 841.59 5 673.05 168.54 2.97% 5 003.16 838.42 16.76%
31.10.2010 5 673.05 5 533.01 140.03 2.53% 5 399.02 274.03 5.08%
30.09.2010 5 533.01 5 286.50 246.51 4.66% 5 166.21 366.80 7.10%
31.08.2010 5 286.50 4 535.57 750.93 16.56% 5 118.69 167.81 3.28%
31.07.2010 4 535.57 4 467.78 67.79 1.52% 5 080.13 - 544.56 -10.72%
30.06.2010 4 467.78 4 437.90 29.88 0.67% 4 777.64 - 309.86 -6.49%
31.05.2010 4 437.90 5 141.62 - 703.72 -13.69% 5 048.31 - 610.40 -12.09%
30.04.2010 5 141.62 5 315.61 - 173.99 -3.27% 4 959.73 181.89 3.67%
31.03.2010 5 315.61 5 185.60 130.01 2.51% 4 949.87 365.74 7.39%
28.02.2010 5 185.60 5 267.23 -81.63 -1.55% 5 106.36 79.24 1.55%
31.01.2010 5 267.23 5 171.65 95.58 1.85% 5 610.31 - 343.08 -6.12%
31.12.2009 5 171.65 5 003.16 168.48 3.37% 5 790.46 - 618.82 -10.69%
30.11.2009 5 003.16 5 399.02 - 395.86 -7.33% 7 611.64 -2 608.48 -34.27%
31.10.2009 5 399.02 5 166.21 232.81 4.51% 7 611.64 -2 212.62 -29.07%
30.09.2009 5 166.21 5 118.69 47.52 0.93% 7 611.64 -2 445.43 -32.13%
31.08.2009 5 118.69 5 080.13 38.56 0.76% 7 767.75 -2 649.06 -34.10%
31.07.2009 5 080.13 4 777.64 302.49 6.33% 7 767.75 -2 687.62 -34.60%
30.06.2009 4 777.64 5 048.31 - 270.66 -5.36% 7 767.75 -2 990.11 -38.49%
31.05.2009 5 048.31 4 959.73 88.58 1.79% 7 741.22 -2 692.91 -34.79%
30.04.2009 4 959.73 4 949.87 9.86 0.20% 7 741.22 -2 781.49 -35.93%
31.03.2009 4 949.87 5 106.36 - 156.49 -3.06% 7 741.22 -2 791.35 -36.06%
28.02.2009 5 106.36 5 610.31 - 503.95 -8.98% 8 063.07 -2 956.71 -36.67%
31.01.2009 5 610.31 5 790.46 - 180.16 -3.11% 8 063.07 -2 452.77 -30.42%
31.12.2008 5 790.46 7 611.64 -1 821.18 -23.93% 8 063.07 -2 272.61 -28.19%
30.09.2008 7 611.64 7 767.75 - 156.11 -2.01% 6 641.46 970.18 14.61%
30.06.2008 7 767.75 7 741.22 26.53 0.34% 6 040.25 1 727.50 28.60%
31.03.2008 7 741.22 8 063.07 - 321.85 -3.99% 5 839.13 1 902.09 32.57%
31.12.2007 8 063.07 6 641.46 1 421.61 21.41% 5 881.35 2 181.72 37.10%
30.09.2007 6 641.46 6 040.25 601.21 9.95% 5 604.68 1 036.78 18.50%
30.06.2007 6 040.25 5 839.13 201.12 3.44% 5 358.62 681.63 12.72%
31.03.2007 5 839.13 5 881.35 -42.22 -0.72% 4 621.46 1 217.67 26.35%
31.12.2006 5 881.35 5 604.68 276.67 4.94% 2 864.14 3 017.21 105.34%
30.09.2006 5 604.68 5 358.62 246.06 4.59% 2 188.29 3 416.39 156.12%
30.06.2006 5 358.62 4 621.46 737.16 15.95% 1 606.47 3 752.14 233.56%
31.03.2006 4 621.46 2 864.14 1 757.32 61.36% 1 032.60 3 588.86 347.55%
31.12.2005 2 864.14 2 188.29 675.85 30.88% 1 056.53 1 807.62 171.09%
30.09.2005 2 188.29 1 606.47 581.82 36.22% 214.83 1 973.46 918.60%
30.06.2005 1 606.47 1 032.60 573.87 55.58% - - -
31.03.2005 1 032.60 1 056.53 -23.92 -2.26% - - -
31.12.2004 1 056.53 214.83 841.69 391.79% - - -
30.09.2004 214.83 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investment fund shares/units - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF))
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Real estate funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Other funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF) - flows)
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet - flows)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.