Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Centrální banka - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Centrální banka - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní krátkodobé, Nad 1 rok, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní krátkodobé, Nad 1 rok, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní dlouhodobé, Do 1 roku včetně, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní dlouhodobé, Do 1 roku včetně, Transakce

Graf hodnot, Investment fund balance sheet (without MMF)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment fund shares/units - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 47 512.54
Min 30.09.2004 964.03

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 47 512.54 45 123.60 2 388.94 5.29% 25 355.38 22 157.16 87.39%
31.10.2014 45 123.60 42 172.71 2 950.89 7.00% 24 549.46 20 574.14 83.81%
30.09.2014 42 172.71 41 569.76 602.94 1.45% 23 507.14 18 665.56 79.40%
31.08.2014 41 569.76 39 717.25 1 852.52 4.66% 22 941.89 18 627.87 81.20%
31.07.2014 39 717.25 38 170.32 1 546.92 4.05% 22 881.04 16 836.20 73.58%
30.06.2014 38 170.32 36 149.92 2 020.41 5.59% 21 862.36 16 307.97 74.59%
31.05.2014 36 149.92 34 492.72 1 657.20 4.80% 21 905.29 14 244.63 65.03%
30.04.2014 34 492.72 32 812.54 1 680.18 5.12% 21 070.39 13 422.33 63.70%
31.03.2014 32 812.54 31 820.28 992.26 3.12% 20 786.44 12 026.10 57.86%
28.02.2014 31 820.28 30 623.52 1 196.77 3.91% 20 118.13 11 702.15 58.17%
31.01.2014 30 623.52 30 675.68 -52.16 -0.17% 19 634.56 10 988.95 55.97%
31.12.2013 30 675.68 25 355.38 5 320.30 20.98% 19 161.86 11 513.82 60.09%
30.11.2013 25 355.38 24 549.46 805.92 3.28% 18 313.71 7 041.67 38.45%
31.10.2013 24 549.46 23 507.14 1 042.31 4.43% 18 558.49 5 990.96 32.28%
30.09.2013 23 507.14 22 941.89 565.25 2.46% 18 766.86 4 740.28 25.26%
31.08.2013 22 941.89 22 881.04 60.85 0.27% 18 355.90 4 585.99 24.98%
31.07.2013 22 881.04 21 862.36 1 018.68 4.66% 17 554.05 5 326.99 30.35%
30.06.2013 21 862.36 21 905.29 -42.93 -0.20% 17 244.33 4 618.03 26.78%
31.05.2013 21 905.29 21 070.39 834.89 3.96% 17 550.88 4 354.41 24.81%
30.04.2013 21 070.39 20 786.44 283.95 1.37% 19 228.32 1 842.08 9.58%
31.03.2013 20 786.44 20 118.13 668.31 3.32% 19 164.77 1 621.67 8.46%
28.02.2013 20 118.13 19 634.56 483.57 2.46% 18 761.98 1 356.15 7.23%
31.01.2013 19 634.56 19 161.86 472.70 2.47% 18 246.52 1 388.05 7.61%
31.12.2012 19 161.86 18 313.71 848.15 4.63% 17 352.64 1 809.21 10.43%
30.11.2012 18 313.71 18 558.49 - 244.79 -1.32% 16 804.41 1 509.30 8.98%
31.10.2012 18 558.49 18 766.86 - 208.37 -1.11% 18 262.00 296.49 1.62%
30.09.2012 18 766.86 18 355.90 410.96 2.24% 16 913.19 1 853.68 10.96%
31.08.2012 18 355.90 17 554.05 801.85 4.57% 17 671.28 684.62 3.87%
31.07.2012 17 554.05 17 244.33 309.72 1.80% 20 202.31 -2 648.26 -13.11%
30.06.2012 17 244.33 17 550.88 - 306.55 -1.75% 19 794.12 -2 549.79 -12.88%
31.05.2012 17 550.88 19 228.32 -1 677.44 -8.72% 19 303.98 -1 753.11 -9.08%
30.04.2012 19 228.32 19 164.77 63.54 0.33% 18 950.94 277.38 1.46%
31.03.2012 19 164.77 18 761.98 402.79 2.15% 19 516.47 - 351.70 -1.80%
29.02.2012 18 761.98 18 246.52 515.47 2.83% 19 315.31 - 553.33 -2.86%
31.01.2012 18 246.52 17 352.64 893.87 5.15% 18 952.23 - 705.72 -3.72%
31.12.2011 17 352.64 16 804.41 548.23 3.26% 19 138.87 -1 786.23 -9.33%
30.11.2011 16 804.41 18 262.00 -1 457.59 -7.98% 18 459.68 -1 655.27 -8.97%
31.10.2011 18 262.00 16 913.19 1 348.82 7.97% 17 729.81 532.19 3.00%
30.09.2011 16 913.19 17 671.28 - 758.10 -4.29% 17 019.98 - 106.79 -0.63%
31.08.2011 17 671.28 20 202.31 -2 531.03 -12.53% 16 562.08 1 109.20 6.70%
31.07.2011 20 202.31 19 794.12 408.20 2.06% 15 861.92 4 340.39 27.36%
30.06.2011 19 794.12 19 303.98 490.13 2.54% 14 974.70 4 819.42 32.18%
31.05.2011 19 303.98 18 950.94 353.05 1.86% 15 213.56 4 090.43 26.89%
30.04.2011 18 950.94 19 516.47 - 565.53 -2.90% 16 358.49 2 592.45 15.85%
31.03.2011 19 516.47 19 315.31 201.16 1.04% 16 189.81 3 326.66 20.55%
28.02.2011 19 315.31 18 952.23 363.08 1.92% 15 669.64 3 645.68 23.27%
31.01.2011 18 952.23 19 138.87 - 186.64 -0.98% 15 976.91 2 975.32 18.62%
31.12.2010 19 138.87 18 459.68 679.19 3.68% 16 022.99 3 115.89 19.45%
30.11.2010 18 459.68 17 729.81 729.87 4.12% 15 718.19 2 741.49 17.44%
31.10.2010 17 729.81 17 019.98 709.84 4.17% 15 999.42 1 730.40 10.82%
30.09.2010 17 019.98 16 562.08 457.89 2.76% 15 474.08 1 545.90 9.99%
31.08.2010 16 562.08 15 861.92 700.16 4.41% 15 342.64 1 219.45 7.95%
31.07.2010 15 861.92 14 974.70 887.22 5.92% 15 365.67 496.25 3.23%
30.06.2010 14 974.70 15 213.56 - 238.85 -1.57% 14 788.22 186.48 1.26%
31.05.2010 15 213.56 16 358.49 -1 144.93 -7.00% 15 468.18 - 254.62 -1.65%
30.04.2010 16 358.49 16 189.81 168.68 1.04% 15 386.82 971.67 6.31%
31.03.2010 16 189.81 15 669.64 520.17 3.32% 15 209.58 980.23 6.44%
28.02.2010 15 669.64 15 976.91 - 307.27 -1.92% 15 735.20 -65.57 -0.42%
31.01.2010 15 976.91 16 022.99 -46.08 -0.29% 16 878.49 - 901.58 -5.34%
31.12.2009 16 022.99 15 718.19 304.80 1.94% 16 875.08 - 852.09 -5.05%
30.11.2009 15 718.19 15 999.42 - 281.23 -1.76% 19 936.34 -4 218.15 -21.16%
31.10.2009 15 999.42 15 474.08 525.34 3.39% 19 936.34 -3 936.93 -19.75%
30.09.2009 15 474.08 15 342.64 131.44 0.86% 19 936.34 -4 462.26 -22.38%
31.08.2009 15 342.64 15 365.67 -23.03 -0.15% 20 470.18 -5 127.54 -25.05%
31.07.2009 15 365.67 14 788.22 577.45 3.90% 20 470.18 -5 104.51 -24.94%
30.06.2009 14 788.22 15 468.18 - 679.96 -4.40% 20 470.18 -5 681.96 -27.76%
31.05.2009 15 468.18 15 386.82 81.36 0.53% 20 740.42 -5 272.25 -25.42%
30.04.2009 15 386.82 15 209.58 177.24 1.17% 20 740.42 -5 353.61 -25.81%
31.03.2009 15 209.58 15 735.20 - 525.63 -3.34% 20 740.42 -5 530.85 -26.67%
28.02.2009 15 735.20 16 878.49 -1 143.29 -6.77% 22 265.66 -6 530.45 -29.33%
31.01.2009 16 878.49 16 875.08 3.42 0.02% 22 265.66 -5 387.17 -24.19%
31.12.2008 16 875.08 19 936.34 -3 061.27 -15.36% 22 265.66 -5 390.58 -24.21%
30.09.2008 19 936.34 20 470.18 - 533.84 -2.61% 19 818.53 117.81 0.59%
30.06.2008 20 470.18 20 740.42 - 270.25 -1.30% 19 034.44 1 435.74 7.54%
31.03.2008 20 740.42 22 265.66 -1 525.23 -6.85% 15 382.89 5 357.53 34.83%
31.12.2007 22 265.66 19 818.53 2 447.12 12.35% 14 549.20 7 716.45 53.04%
30.09.2007 19 818.53 19 034.44 784.10 4.12% 12 759.94 7 058.59 55.32%
30.06.2007 19 034.44 15 382.89 3 651.55 23.74% 11 498.49 7 535.95 65.54%
31.03.2007 15 382.89 14 549.20 833.69 5.73% 10 177.22 5 205.67 51.15%
31.12.2006 14 549.20 12 759.94 1 789.26 14.02% 6 871.57 7 677.64 111.73%
30.09.2006 12 759.94 11 498.49 1 261.46 10.97% 5 245.53 7 514.42 143.25%
30.06.2006 11 498.49 10 177.22 1 321.27 12.98% 4 400.27 7 098.22 161.31%
31.03.2006 10 177.22 6 871.57 3 305.66 48.11% 2 694.20 7 483.02 277.75%
31.12.2005 6 871.57 5 245.53 1 626.04 31.00% 2 617.02 4 254.55 162.57%
30.09.2005 5 245.53 4 400.27 845.26 19.21% 964.03 4 281.50 444.13%
30.06.2005 4 400.27 2 694.20 1 706.06 63.32% - - -
31.03.2005 2 694.20 2 617.02 77.18 2.95% - - -
31.12.2004 2 617.02 964.03 1 652.99 171.47% - - -
30.09.2004 964.03 - - - - - -

Graf jako obrázek

Investment fund shares/units - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF))
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Real estate funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Other funds balance sheet)
Investment fund shares/units (Investment fund balance sheet (without MMF) - flows)
Investment fund shares/units (Equity funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Bond funds balance sheet - flows)
Investment fund shares/units (Mixed funds balance sheet - flows)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.