Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na spotřebu
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Na bydlení
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně, Ostatní
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Roční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Měsíční míry růstu, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), S dohodnutou splatností
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok, CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu

Graf hodnot, Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2023 4 831.60 5 188.90 - 357.30 -6.89% 2 684.30 2 147.30 79.99%
01.01.2023 5 188.90 3 406.20 1 782.70 52.34% 3 788.40 1 400.50 36.97%
01.10.2022 3 406.20 2 980.20 426.00 14.29% 4 333.20 - 927.00 -21.39%
01.07.2022 2 980.20 2 684.30 295.90 11.02% 1 352.30 1 627.90 120.38%
01.04.2022 2 684.30 3 788.40 -1 104.10 -29.14% 1 700.10 984.20 57.89%
01.01.2022 3 788.40 4 333.20 - 544.80 -12.57% 2 478.70 1 309.70 52.84%
01.10.2021 4 333.20 1 352.30 2 980.90 220.43% 2 596.60 1 736.60 66.88%
01.07.2021 1 352.30 1 700.10 - 347.80 -20.46% 2 329.70 - 977.40 -41.95%
01.04.2021 1 700.10 2 478.70 - 778.60 -31.41% 2 966.50 -1 266.40 -42.69%
01.01.2021 2 478.70 2 596.60 - 117.90 -4.54% 4 089.20 -1 610.50 -39.38%
01.10.2020 2 596.60 2 329.70 266.90 11.46% 2 450.40 146.20 5.97%
01.07.2020 2 329.70 2 966.50 - 636.80 -21.47% 2 404.80 -75.10 -3.12%
01.04.2020 2 966.50 4 089.20 -1 122.70 -27.46% 3 103.40 - 136.90 -4.41%
01.01.2020 4 089.20 2 450.40 1 638.80 66.88% 5 920.80 -1 831.60 -30.93%
01.10.2019 2 450.40 2 404.80 45.60 1.90% 2 489.40 -39.00 -1.57%
01.07.2019 2 404.80 3 103.40 - 698.60 -22.51% 2 002.90 401.90 20.07%
01.04.2019 3 103.40 5 920.80 -2 817.40 -47.58% 2 621.60 481.80 18.38%
01.01.2019 5 920.80 2 489.40 3 431.40 137.84% 3 269.60 2 651.20 81.09%
01.10.2018 2 489.40 2 002.90 486.50 24.29% 974.90 1 514.50 155.35%
01.07.2018 2 002.90 2 621.60 - 618.70 -23.60% 662.60 1 340.30 202.28%
01.04.2018 2 621.60 3 269.60 - 648.00 -19.82% 819.80 1 801.80 219.79%
01.01.2018 3 269.60 974.90 2 294.70 235.38% 1 061.20 2 208.40 208.10%
01.10.2017 974.90 662.60 312.30 47.13% 2 017.90 -1 043.00 -51.69%
01.07.2017 662.60 819.80 - 157.20 -19.18% 1 230.80 - 568.20 -46.16%
01.04.2017 819.80 1 061.20 - 241.40 -22.75% 2 287.90 -1 468.10 -64.17%
01.01.2017 1 061.20 2 017.90 - 956.70 -47.41% 5 359.90 -4 298.70 -80.20%
01.10.2016 2 017.90 1 230.80 787.10 63.95% 2 858.60 - 840.70 -29.41%
01.07.2016 1 230.80 2 287.90 -1 057.10 -46.20% 2 279.40 -1 048.60 -46.00%
01.04.2016 2 287.90 5 359.90 -3 072.00 -57.31% 2 974.70 - 686.80 -23.09%
01.01.2016 5 359.90 2 858.60 2 501.30 87.50% 3 280.30 2 079.60 63.40%
01.10.2015 2 858.60 2 279.40 579.20 25.41% 2 089.40 769.20 36.81%
01.07.2015 2 279.40 2 974.70 - 695.30 -23.37% 1 368.10 911.30 66.61%
01.04.2015 2 974.70 3 280.30 - 305.60 -9.32% 2 307.80 666.90 28.90%
01.01.2015 3 280.30 2 089.40 1 190.90 57.00% 4 997.20 -1 716.90 -34.36%
01.10.2014 2 089.40 1 368.10 721.30 52.72% 1 895.30 194.10 10.24%
01.07.2014 1 368.10 2 307.80 - 939.70 -40.72% 2 249.20 - 881.10 -39.17%
01.04.2014 2 307.80 4 997.20 -2 689.40 -53.82% 2 346.40 -38.60 -1.65%
01.01.2014 4 997.20 1 895.30 3 101.90 163.66% 1 882.30 3 114.90 165.48%
01.10.2013 1 895.30 2 249.20 - 353.90 -15.73% 1 889.30 6.00 0.32%
01.07.2013 2 249.20 2 346.40 -97.20 -4.14% 1 549.70 699.50 45.14%
01.04.2013 2 346.40 1 882.30 464.10 24.66% 1 875.30 471.10 25.12%
01.01.2013 1 882.30 1 889.30 -7.00 -0.37% 3 054.70 -1 172.40 -38.38%
01.10.2012 1 889.30 1 549.70 339.60 21.91% 2 598.50 - 709.20 -27.29%
01.07.2012 1 549.70 1 875.30 - 325.60 -17.36% 2 279.10 - 729.40 -32.00%
01.04.2012 1 875.30 3 054.70 -1 179.40 -38.61% 4 570.60 -2 695.30 -58.97%
01.01.2012 3 054.70 2 598.50 456.20 17.56% 3 113.70 -59.00 -1.89%
01.10.2011 2 598.50 2 279.10 319.40 14.01% 2 289.90 308.60 13.48%
01.07.2011 2 279.10 4 570.60 -2 291.50 -50.14% 1 662.40 616.70 37.10%
01.04.2011 4 570.60 3 113.70 1 456.90 46.79% 4 147.30 423.30 10.21%
01.01.2011 3 113.70 2 289.90 823.80 35.98% 6 470.10 -3 356.40 -51.88%
01.10.2010 2 289.90 1 662.40 627.50 37.75% 7 744.60 -5 454.70 -70.43%
01.07.2010 1 662.40 4 147.30 -2 484.90 -59.92% 2 600.20 - 937.80 -36.07%
01.04.2010 4 147.30 6 470.10 -2 322.80 -35.90% 3 520.30 627.00 17.81%
01.01.2010 6 470.10 7 744.60 -1 274.50 -16.46% 3 457.50 3 012.60 87.13%
01.10.2009 7 744.60 2 600.20 5 144.40 197.85% 992.80 6 751.80 680.08%
01.07.2009 2 600.20 3 520.30 - 920.10 -26.14% 484.40 2 115.80 436.79%
01.04.2009 3 520.30 3 457.50 62.80 1.82% 453.80 3 066.50 675.74%
01.01.2009 3 457.50 992.80 2 464.70 248.26% 496.20 2 961.30 596.80%
01.10.2008 992.80 484.40 508.40 104.95% 507.80 485.00 95.51%
01.07.2008 484.40 453.80 30.60 6.74% 264.30 220.10 83.28%
01.04.2008 453.80 496.20 -42.40 -8.54% 285.00 168.80 59.23%
01.01.2008 496.20 507.80 -11.60 -2.28% 302.30 193.90 64.14%
01.10.2007 507.80 264.30 243.50 92.13% 355.10 152.70 43.00%
01.07.2007 264.30 285.00 -20.70 -7.26% 556.40 - 292.10 -52.50%
01.04.2007 285.00 302.30 -17.30 -5.72% 134.00 151.00 112.69%
01.01.2007 302.30 355.10 -52.80 -14.87% 232.00 70.30 30.30%
01.10.2006 355.10 556.40 - 201.30 -36.18% 244.90 110.20 45.00%
01.07.2006 556.40 134.00 422.40 315.22% 44.10 512.30 1 161.68%
01.04.2006 134.00 232.00 -98.00 -42.24% 148.60 -14.60 -9.82%
01.01.2006 232.00 244.90 -12.90 -5.27% 261.60 -29.60 -11.31%
01.10.2005 244.90 44.10 200.80 455.33% 133.00 111.90 84.14%
01.07.2005 44.10 148.60 - 104.50 -70.32% 192.40 - 148.30 -77.08%
01.04.2005 148.60 261.60 - 113.00 -43.20% 124.80 23.80 19.07%
01.01.2005 261.60 133.00 128.60 96.69% 194.70 66.90 34.36%
01.10.2004 133.00 192.40 -59.40 -30.87% - - -
01.07.2004 192.40 124.80 67.60 54.17% - - -
01.04.2004 124.80 194.70 -69.90 -35.90% - - -
01.01.2004 194.70 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Objemy pro B1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (.1Q: Čtvrtletní úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (%))
Domácnosti a NISD (S.14+S.15) - s dohodnutou splatností nad 1 rok do 2 let včetně (Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.