průměr roku 2015 = 100, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat průměr roku 2015 = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 07 DOPRAVA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 09 REKREACE A KULTURA
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 10 VZDĚLÁVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
30.04.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Měsíční, 2015, Průměr bazického roku = 100, 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 0 ÚHRN
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 03 ODÍVÁNÍ A OBUV
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY
31.03.2024 Spotřebitelské ceny - data ČSÚ: Čtvrtletní, 2015, Průměr bazického roku = 100, 06 ZDRAVÍ

Graf hodnot, Index spotřebitelských cen (CPI)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu průměr roku 2015 = 100

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.04.2023 442.90 441.20 1.70 0.39% 398.50 44.40 11.14%
01.01.2023 441.20 412.70 28.50 6.91% 379.10 62.10 16.38%
01.10.2022 412.70 412.70 0.00 0.00 356.70 56.00 15.70%
01.07.2022 412.70 398.50 14.20 3.56% 351.00 61.70 17.58%
01.04.2022 398.50 379.10 19.40 5.12% 344.20 54.30 15.78%
01.01.2022 379.10 356.70 22.40 6.28% 340.80 38.30 11.24%
01.10.2021 356.70 351.00 5.70 1.62% 336.10 20.60 6.13%
01.07.2021 351.00 344.20 6.80 1.98% 337.10 13.90 4.12%
01.04.2021 344.20 340.80 3.40 1.00% 334.50 9.70 2.90%
01.01.2021 340.80 336.10 4.70 1.40% 333.50 7.30 2.19%
01.10.2020 336.10 337.10 -1.00 -0.30% 327.50 8.60 2.63%
01.07.2020 337.10 334.50 2.60 0.78% 326.30 10.80 3.31%
01.04.2020 334.50 333.50 1.00 0.30% 324.40 10.10 3.11%
01.01.2020 333.50 327.50 6.00 1.83% 321.90 11.60 3.60%
01.10.2019 327.50 326.30 1.20 0.37% 317.90 9.60 3.02%
01.07.2019 326.30 324.40 1.90 0.59% 317.30 9.00 2.84%
01.04.2019 324.40 321.90 2.50 0.78% 315.50 8.90 2.82%
01.01.2019 321.90 317.90 4.00 1.26% 313.40 8.50 2.71%
01.10.2018 317.90 317.30 0.60 0.19% 311.40 6.50 2.09%
01.07.2018 317.30 315.50 1.80 0.57% 309.90 7.40 2.39%
01.04.2018 315.50 313.40 2.10 0.67% 308.50 7.00 2.27%
01.01.2018 313.40 311.40 2.00 0.64% 307.70 5.70 1.85%
01.10.2017 311.40 309.90 1.50 0.48% 375.00 -63.60 -16.96%
01.07.2017 309.90 308.50 1.40 0.45% 373.40 -63.50 -17.01%
01.04.2017 308.50 307.70 0.80 0.26% 372.90 -64.40 -17.27%
01.01.2017 307.70 375.00 -67.30 -17.95% 371.20 -63.50 -17.11%
01.10.2016 375.00 373.40 1.60 0.43% 369.70 5.30 1.43%
01.07.2016 373.40 372.90 0.50 0.13% 371.50 1.90 0.51%
01.04.2016 372.90 371.20 1.70 0.46% 372.00 0.90 0.24%
01.01.2016 371.20 369.70 1.50 0.41% 369.50 1.70 0.46%
01.10.2015 369.70 371.50 -1.80 -0.48% 369.20 0.50 0.14%
01.07.2015 371.50 372.00 -0.50 -0.13% 370.00 1.50 0.41%
01.04.2015 372.00 369.50 2.50 0.68% 369.50 2.50 0.68%
01.01.2015 369.50 369.20 0.30 0.08% 369.10 0.40 0.11%
01.10.2014 369.20 370.00 -0.80 -0.22% 367.50 1.70 0.46%
01.07.2014 370.00 369.50 0.50 0.14% 367.80 2.20 0.60%
01.04.2014 369.50 369.10 0.40 0.11% 368.90 0.60 0.16%
01.01.2014 369.10 367.50 1.60 0.44% 368.40 0.70 0.19%
01.10.2013 367.50 367.80 -0.30 -0.08% 363.40 4.10 1.13%
01.07.2013 367.80 368.90 -1.10 -0.30% 363.30 4.50 1.24%
01.04.2013 368.90 368.40 0.50 0.14% 363.30 5.60 1.54%
01.01.2013 368.40 363.40 5.00 1.38% 362.00 6.40 1.77%
01.10.2012 363.40 363.30 0.10 0.03% 353.40 10.00 2.83%
01.07.2012 363.30 363.30 0.00 0.00 351.70 11.60 3.30%
01.04.2012 363.30 362.00 1.30 0.36% 351.40 11.90 3.39%
01.01.2012 362.00 353.40 8.60 2.43% 349.20 12.80 3.67%
01.10.2011 353.40 351.70 1.70 0.48% 345.10 8.30 2.40%
01.07.2011 351.70 351.40 0.30 0.09% 345.60 6.10 1.76%
01.04.2011 351.40 349.20 2.20 0.63% 345.20 6.20 1.80%
01.01.2011 349.20 345.10 4.10 1.19% 343.20 6.00 1.75%
01.10.2010 345.10 345.60 -0.50 -0.14% 338.10 7.00 2.07%
01.07.2010 345.60 345.20 0.40 0.12% 339.10 6.50 1.92%
01.04.2010 345.20 343.20 2.00 0.58% 341.10 4.10 1.20%
01.01.2010 343.20 338.10 5.10 1.51% 340.90 2.30 0.67%
01.10.2009 338.10 339.10 -1.00 -0.29% 336.60 1.50 0.45%
01.07.2009 339.10 341.10 -2.00 -0.59% 338.60 0.50 0.15%
01.04.2009 341.10 340.90 0.20 0.06% 336.30 4.80 1.43%
01.01.2009 340.90 336.60 4.30 1.28% 333.80 7.10 2.13%
01.10.2008 336.60 338.60 -2.00 -0.59% 321.70 14.90 4.63%
01.07.2008 338.60 336.30 2.30 0.68% 317.70 20.90 6.58%
01.04.2008 336.30 333.80 2.50 0.75% 314.90 21.40 6.80%
01.01.2008 333.80 321.70 12.10 3.76% 310.80 23.00 7.40%
01.10.2007 321.70 317.70 4.00 1.26% 306.70 15.00 4.89%
01.07.2007 317.70 314.90 2.80 0.89% 309.60 8.10 2.62%
01.04.2007 314.90 310.80 4.10 1.32% 307.50 7.40 2.41%
01.01.2007 310.80 306.70 4.10 1.34% 306.10 4.70 1.54%
01.10.2006 306.70 309.60 -2.90 -0.94% 302.20 4.50 1.49%
01.07.2006 309.60 307.50 2.10 0.68% 300.70 8.90 2.96%
01.04.2006 307.50 306.10 1.40 0.46% 298.90 8.60 2.88%
01.01.2006 306.10 302.20 3.90 1.29% 297.60 8.50 2.86%
01.10.2005 302.20 300.70 1.50 0.50% 295.20 7.00 2.37%
01.07.2005 300.70 298.90 1.80 0.60% 295.30 5.40 1.83%
01.04.2005 298.90 297.60 1.30 0.44% 294.30 4.60 1.56%
01.01.2005 297.60 295.20 2.40 0.81% 292.90 4.70 1.60%
01.10.2004 295.20 295.30 -0.10 -0.03% 286.60 8.60 3.00%
01.07.2004 295.30 294.30 1.00 0.34% 286.30 9.00 3.14%
01.04.2004 294.30 292.90 1.40 0.48% 286.80 7.50 2.62%
01.01.2004 292.90 286.60 6.30 2.20% 286.20 6.70 2.34%
01.10.2003 286.60 286.30 0.30 0.10% 284.20 2.40 0.84%
01.07.2003 286.30 286.80 -0.50 -0.17% 286.50 -0.20 -0.07%
01.04.2003 286.80 286.20 0.60 0.21% 286.60 0.20 0.07%
01.01.2003 286.20 284.20 2.00 0.70% 287.30 -1.10 -0.38%
01.10.2002 284.20 286.50 -2.30 -0.80% 282.50 1.70 0.60%
01.07.2002 286.50 286.60 -0.10 -0.03% 284.40 2.10 0.74%
01.04.2002 286.60 287.30 -0.70 -0.24% 279.90 6.70 2.39%
01.01.2002 287.30 282.50 4.80 1.70% 276.70 10.60 3.83%
01.10.2001 282.50 284.40 -1.90 -0.67% 271.00 11.50 4.24%
01.07.2001 284.40 279.90 4.50 1.61% 269.80 14.60 5.41%
01.04.2001 279.90 276.70 3.20 1.16% 266.60 13.30 4.99%
01.01.2001 276.70 271.00 5.70 2.10% 265.90 10.80 4.06%
01.10.2000 271.00 269.80 1.20 0.44% - - -
01.07.2000 269.80 266.60 3.20 1.20% - - -
01.04.2000 266.60 265.90 0.70 0.26% - - -
01.01.2000 265.90 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
průměr roku 2015 = 100 (Index spotřebitelských cen (CPI))
průměr roku 2015 = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Původní splatnost do 1 roku a neterminováno (Úvěry domácnostem (stavy) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.