GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Typy celkem, CZK, Celkem
- Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Repa, CZK, Celkem
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Pohledávky z karet, CZK
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Jednodenní, CZK, Celkem

Graf hodnot, International Reserve Assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 3 659 601.00
Min 31.01.2012 779 725.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 3 486 280.20 3 615 321.00 - 129 040.80 -3.57% 3 337 488.20 148 792.00 4.46%
30.06.2020 3 615 321.00 3 637 391.50 -22 070.50 -0.61% 3 279 938.40 335 382.60 10.23%
31.05.2020 3 637 391.50 3 659 601.00 -22 209.50 -0.61% 3 311 163.60 326 227.90 9.85%
30.04.2020 3 659 601.00 3 614 410.10 45 190.90 1.25% 3 281 369.50 378 231.50 11.53%
31.03.2020 3 614 410.10 3 390 486.10 223 924.00 6.60% 3 285 318.40 329 091.70 10.02%
29.02.2020 3 390 486.10 3 376 146.20 14 339.90 0.42% 3 218 774.20 171 711.90 5.33%
31.01.2020 3 376 146.20 3 389 872.80 -13 726.60 -0.40% 3 230 239.10 145 907.10 4.52%
31.12.2019 3 389 872.80 3 405 498.00 -15 625.20 -0.46% 3 201 681.00 188 191.80 5.88%
30.11.2019 3 405 498.00 3 368 015.80 37 482.20 1.11% 3 230 066.80 175 431.20 5.43%
31.10.2019 3 368 015.80 3 408 854.50 -40 838.70 -1.20% 3 223 239.00 144 776.80 4.49%
30.09.2019 3 408 854.50 3 397 496.90 11 357.60 0.33% 3 167 035.40 241 819.10 7.64%
31.08.2019 3 397 496.90 3 337 488.20 60 008.70 1.80% 3 192 115.10 205 381.80 6.43%
31.07.2019 3 337 488.20 3 279 938.40 57 549.80 1.75% 3 160 962.50 176 525.70 5.58%
30.06.2019 3 279 938.40 3 311 163.60 -31 225.20 -0.94% 3 217 852.90 62 085.50 1.93%
31.05.2019 3 311 163.60 3 281 369.50 29 794.10 0.91% 3 194 203.60 116 960.00 3.66%
30.04.2019 3 281 369.50 3 285 318.40 -3 948.90 -0.12% 3 119 026.30 162 343.20 5.20%
31.03.2019 3 285 318.40 3 218 774.20 66 544.20 2.07% 3 090 497.60 194 820.80 6.30%
28.02.2019 3 218 774.20 3 230 239.10 -11 464.90 -0.35% 3 130 156.80 88 617.40 2.83%
31.01.2019 3 230 239.10 3 201 681.00 28 558.10 0.89% 3 085 964.20 144 274.90 4.68%
31.12.2018 3 201 681.00 3 230 066.80 -28 385.80 -0.88% 3 150 509.70 51 171.30 1.62%
30.11.2018 3 230 066.80 3 223 239.00 6 827.80 0.21% 3 133 717.70 96 349.10 3.07%
31.10.2018 3 223 239.00 3 167 035.40 56 203.60 1.77% 3 185 636.90 37 602.10 1.18%
30.09.2018 3 167 035.40 3 192 115.10 -25 079.70 -0.79% 3 229 126.80 -62 091.40 -1.92%
31.08.2018 3 192 115.10 3 160 962.50 31 152.60 0.99% 3 241 357.90 -49 242.80 -1.52%
31.07.2018 3 160 962.50 3 217 852.90 -56 890.40 -1.77% 3 243 102.80 -82 140.30 -2.53%
30.06.2018 3 217 852.90 3 194 203.60 23 649.30 0.74% 3 267 473.10 -49 620.20 -1.52%
31.05.2018 3 194 203.60 3 119 026.30 75 177.30 2.41% 3 276 471.10 -82 267.50 -2.51%
30.04.2018 3 119 026.30 3 090 497.60 28 528.70 0.92% 3 355 256.90 - 236 230.60 -7.04%
31.03.2018 3 090 497.60 3 130 156.80 -39 659.20 -1.27% 3 323 219.50 - 232 721.90 -7.00%
28.02.2018 3 130 156.80 3 085 964.20 44 192.60 1.43% 2 852 025.40 278 131.40 9.75%
31.01.2018 3 085 964.20 3 150 509.70 -64 545.50 -2.05% 2 610 226.20 475 738.00 18.23%
31.12.2017 3 150 509.70 3 133 717.70 16 792.00 0.54% 2 197 930.80 952 578.90 43.34%
30.11.2017 3 133 717.70 3 185 636.90 -51 919.20 -1.63% 2 174 647.50 959 070.20 44.10%
31.10.2017 3 185 636.90 3 229 126.80 -43 489.90 -1.35% 2 120 998.60 1 064 638.30 50.20%
30.09.2017 3 229 126.80 3 241 357.90 -12 231.10 -0.38% 1 983 209.30 1 245 917.50 62.82%
31.08.2017 3 241 357.90 3 243 102.80 -1 744.90 -0.05% 1 907 965.60 1 333 392.30 69.89%
31.07.2017 3 243 102.80 3 267 473.10 -24 370.30 -0.75% 1 848 753.60 1 394 349.20 75.42%
30.06.2017 3 267 473.10 3 276 471.10 -8 998.00 -0.27% 1 829 454.10 1 438 019.00 78.60%
31.05.2017 3 276 471.10 3 355 256.90 -78 785.80 -2.35% 1 822 580.00 1 453 891.10 79.77%
30.04.2017 3 355 256.90 3 323 219.50 32 037.40 0.96% 1 775 302.70 1 579 954.20 89.00%
31.03.2017 3 323 219.50 2 852 025.40 471 194.10 16.52% 1 740 725.70 1 582 493.80 90.91%
28.02.2017 2 852 025.40 2 610 226.20 241 799.20 9.26% 1 746 611.90 1 105 413.50 63.29%
31.01.2017 2 610 226.20 2 197 930.80 412 295.40 18.76% 1 680 996.20 929 230.00 55.28%
31.12.2016 2 197 930.80 2 174 647.50 23 283.30 1.07% 1 600 925.70 597 005.10 37.29%
30.11.2016 2 174 647.50 2 120 998.60 53 648.90 2.53% 1 590 572.20 584 075.30 36.72%
31.10.2016 2 120 998.60 1 983 209.30 137 789.30 6.95% 1 544 505.90 576 492.70 37.33%
30.09.2016 1 983 209.30 1 907 965.60 75 243.70 3.94% 1 529 044.30 454 165.00 29.70%
31.08.2016 1 907 965.60 1 848 753.60 59 212.00 3.20% 1 477 672.10 430 293.50 29.12%
31.07.2016 1 848 753.60 1 829 454.10 19 299.50 1.05% 1 390 621.40 458 132.20 32.94%
30.06.2016 1 829 454.10 1 822 580.00 6 874.10 0.38% 1 389 433.50 440 020.60 31.67%
31.05.2016 1 822 580.00 1 775 302.70 47 277.30 2.66% 1 361 929.50 460 650.50 33.82%
30.04.2016 1 775 302.70 1 740 725.70 34 577.00 1.99% 1 338 085.80 437 216.90 32.67%
31.03.2016 1 740 725.70 1 746 611.90 -5 886.20 -0.34% 1 341 536.10 399 189.60 29.76%
29.02.2016 1 746 611.90 1 680 996.20 65 615.70 3.90% 1 314 417.90 432 194.00 32.88%
31.01.2016 1 680 996.20 1 600 925.70 80 070.50 5.00% 1 295 660.80 385 335.40 29.74%
31.12.2015 1 600 925.70 1 590 572.20 10 353.50 0.65% 1 244 287.80 356 637.90 28.66%
30.11.2015 1 590 572.20 1 544 505.90 46 066.30 2.98% 1 211 857.00 378 715.20 31.25%
31.10.2015 1 544 505.90 1 529 044.30 15 461.60 1.01% 1 212 413.80 332 092.10 27.39%
30.09.2015 1 529 044.30 1 477 672.10 51 372.20 3.48% 1 198 019.40 331 024.90 27.63%
31.08.2015 1 477 672.10 1 390 621.40 87 050.70 6.26% 1 199 296.50 278 375.60 23.21%
31.07.2015 1 390 621.40 1 389 433.50 1 187.90 0.09% 1 183 912.50 206 708.90 17.46%
30.06.2015 1 389 433.50 1 361 929.50 27 504.00 2.02% 1 187 948.70 201 484.80 16.96%
31.05.2015 1 361 929.50 1 338 085.80 23 843.70 1.78% 1 171 813.90 190 115.60 16.22%
30.04.2015 1 338 085.80 1 341 536.10 -3 450.30 -0.26% 1 158 377.60 179 708.20 15.51%
31.03.2015 1 341 536.10 1 314 417.90 27 118.20 2.06% 1 144 387.30 197 148.80 17.23%
28.02.2015 1 314 417.90 1 295 660.80 18 757.10 1.45% 1 133 161.00 181 256.90 16.00%
31.01.2015 1 295 660.80 1 244 287.80 51 373.00 4.13% 1 140 924.70 154 736.10 13.56%
31.12.2014 1 244 287.80 1 211 857.00 32 430.80 2.68% 1 118 379.50 125 908.30 11.26%
30.11.2014 1 211 857.00 1 212 413.80 - 556.80 -0.05% 1 119 266.90 92 590.10 8.27%
31.10.2014 1 212 413.80 1 198 019.40 14 394.40 1.20% 894 757.40 317 656.40 35.50%
30.09.2014 1 198 019.40 1 199 296.50 -1 277.10 -0.11% 876 169.70 321 849.70 36.73%
31.08.2014 1 199 296.50 1 183 912.50 15 384.00 1.30% 874 979.00 324 317.50 37.07%
31.07.2014 1 183 912.50 1 187 948.70 -4 036.20 -0.34% 879 504.50 304 408.00 34.61%
30.06.2014 1 187 948.70 1 171 813.90 16 134.80 1.38% 870 636.30 317 312.40 36.45%
31.05.2014 1 171 813.90 1 158 377.60 13 436.30 1.16% 863 869.80 307 944.10 35.65%
30.04.2014 1 158 377.60 1 144 387.30 13 990.30 1.22% 891 043.40 267 334.20 30.00%
31.03.2014 1 144 387.30 1 133 161.00 11 226.30 0.99% 896 171.90 248 215.40 27.70%
28.02.2014 1 133 161.00 1 140 924.70 -7 763.70 -0.68% 889 674.70 243 486.30 27.37%
31.01.2014 1 140 924.70 1 118 379.50 22 545.20 2.02% 873 070.10 267 854.60 30.68%
31.12.2013 1 118 379.50 1 119 266.90 - 887.40 -0.08% 858 977.00 259 402.50 30.20%
30.11.2013 1 119 266.90 894 757.40 224 509.50 25.09% 867 387.50 251 879.40 29.04%
31.10.2013 894 757.40 876 169.70 18 587.70 2.12% 851 671.70 43 085.70 5.06%
30.09.2013 876 169.70 874 979.00 1 190.70 0.14% 785 943.60 90 226.10 11.48%
31.08.2013 874 979.00 879 504.50 -4 525.50 -0.51% 792 409.70 82 569.30 10.42%
31.07.2013 879 504.50 870 636.30 8 868.20 1.02% 808 686.20 70 818.30 8.76%
30.06.2013 870 636.30 863 869.80 6 766.50 0.78% 812 862.80 57 773.50 7.11%
31.05.2013 863 869.80 891 043.40 -27 173.60 -3.05% 813 217.70 50 652.10 6.23%
30.04.2013 891 043.40 896 171.90 -5 128.50 -0.57% 819 278.60 71 764.80 8.76%
31.03.2013 896 171.90 889 674.70 6 497.20 0.73% 799 661.30 96 510.60 12.07%
28.02.2013 889 674.70 873 070.10 16 604.60 1.90% 797 321.00 92 353.70 11.58%
31.01.2013 873 070.10 858 977.00 14 093.10 1.64% 779 725.30 93 344.80 11.97%
31.12.2012 858 977.00 867 387.50 -8 410.50 -0.97% - - -
30.11.2012 867 387.50 851 671.70 15 715.80 1.85% - - -
31.10.2012 851 671.70 785 943.60 65 728.10 8.36% - - -
30.09.2012 785 943.60 792 409.70 -6 466.10 -0.82% - - -
31.08.2012 792 409.70 808 686.20 -16 276.50 -2.01% - - -
31.07.2012 808 686.20 812 862.80 -4 176.60 -0.51% - - -
30.06.2012 812 862.80 813 217.70 - 354.90 -0.04% - - -
31.05.2012 813 217.70 819 278.60 -6 060.90 -0.74% - - -
30.04.2012 819 278.60 799 661.30 19 617.30 2.45% - - -
31.03.2012 799 661.30 797 321.00 2 340.30 0.29% - - -
29.02.2012 797 321.00 779 725.30 17 595.70 2.26% - - -
31.01.2012 779 725.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
GROSS INTERNATIONAL RESERVES POSITION (Stock Data) (CZK) (International Reserve Assets)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.