DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní devizová aktiva (specifikace), CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Devizové rezervy (v konvertibilních měnách), USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Stav devizových rezerv, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Cenné papíry, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, cenné papíry nezahrnuté do oficiálních rezervních aktiv, CZK
- Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, půjčky nebankovním subjektům nerezidentům, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Rezervní pozice u IMF, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Ostatní rezervní aktiva (specifikace), CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, finanční deriváty, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Depozita: , CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, u bank se sídlem v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, u bank se sídlem v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, SDR, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, depozita nezahrnutá do oficiálních rezervních aktiv, CZK

Graf hodnot, Stav devizových rezerv

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2022 3 947 497.20
Min 31.01.2012 779 725.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2023 3 083 977.90 3 021 585.10 62 392.80 2.06% 3 683 519.40 - 599 541.50 -16.28%
31.05.2023 3 021 585.10 2 989 214.30 32 370.80 1.08% 3 865 509.50 - 843 924.40 -21.83%
30.04.2023 2 989 214.30 3 048 539.80 -59 325.50 -1.95% 3 947 497.20 - 958 282.90 -24.28%
31.03.2023 3 048 539.80 2 990 540.20 57 999.60 1.94% 3 814 780.00 - 766 240.20 -20.09%
28.02.2023 2 990 540.20 3 134 144.70 - 143 604.50 -4.58% 3 915 559.70 - 925 019.50 -23.62%
31.01.2023 3 134 144.70 3 165 840.40 -31 695.70 -1.00% 3 806 355.20 - 672 210.50 -17.66%
31.12.2022 3 165 840.40 3 215 856.60 -50 016.20 -1.56% 3 810 979.50 - 645 139.10 -16.93%
30.11.2022 3 215 856.60 3 256 790.30 -40 933.70 -1.26% 3 827 159.60 - 611 303.00 -15.97%
31.10.2022 3 256 790.30 3 339 313.40 -82 523.10 -2.47% 3 812 603.80 - 555 813.50 -14.58%
30.09.2022 3 339 313.40 3 471 504.10 - 132 190.70 -3.81% 3 725 045.10 - 385 731.70 -10.36%
31.08.2022 3 471 504.10 3 597 326.50 - 125 822.40 -3.50% 3 692 231.40 - 220 727.30 -5.98%
31.07.2022 3 597 326.50 3 683 519.40 -86 192.90 -2.34% 3 597 743.80 - 417.30 -0.01%
30.06.2022 3 683 519.40 3 865 509.50 - 181 990.10 -4.71% 3 581 566.40 101 953.00 2.85%
31.05.2022 3 865 509.50 3 947 497.20 -81 987.70 -2.08% 3 537 374.80 328 134.70 9.28%
30.04.2022 3 947 497.20 3 814 780.00 132 717.20 3.48% 3 588 840.50 358 656.70 9.99%
31.03.2022 3 814 780.00 3 915 559.70 - 100 779.70 -2.57% 3 648 435.70 166 344.30 4.56%
28.02.2022 3 915 559.70 3 806 355.20 109 204.50 2.87% 3 582 062.90 333 496.80 9.31%
31.01.2022 3 806 355.20 3 810 979.50 -4 624.30 -0.12% 3 525 524.30 280 830.90 7.97%
31.12.2021 3 810 979.50 3 827 159.60 -16 180.10 -0.42% 3 552 663.80 258 315.70 7.27%
30.11.2021 3 827 159.60 3 812 603.80 14 555.80 0.38% 3 553 343.90 273 815.70 7.71%
31.10.2021 3 812 603.80 3 725 045.10 87 558.70 2.35% 3 661 985.40 150 618.40 4.11%
30.09.2021 3 725 045.10 3 692 231.40 32 813.70 0.89% 3 657 339.20 67 705.90 1.85%
31.08.2021 3 692 231.40 3 597 743.80 94 487.60 2.63% 3 507 435.20 184 796.20 5.27%
31.07.2021 3 597 743.80 3 581 566.40 16 177.40 0.45% 3 488 606.40 109 137.40 3.13%
30.06.2021 3 581 566.40 3 537 374.80 44 191.60 1.25% 3 615 345.30 -33 778.90 -0.93%
31.05.2021 3 537 374.80 3 588 840.50 -51 465.70 -1.43% 3 637 391.50 - 100 016.70 -2.75%
30.04.2021 3 588 840.50 3 648 435.70 -59 595.20 -1.63% 3 659 601.00 -70 760.50 -1.93%
31.03.2021 3 648 435.70 3 582 062.90 66 372.80 1.85% 3 614 410.10 34 025.60 0.94%
28.02.2021 3 582 062.90 3 525 524.30 56 538.60 1.60% 3 390 486.10 191 576.80 5.65%
31.01.2021 3 525 524.30 3 552 663.80 -27 139.50 -0.76% 3 376 146.20 149 378.10 4.42%
31.12.2020 3 552 663.80 3 553 343.90 - 680.10 -0.02% 3 389 872.80 162 791.00 4.80%
30.11.2020 3 553 343.90 3 661 985.40 - 108 641.50 -2.97% 3 405 498.00 147 845.90 4.34%
31.10.2020 3 661 985.40 3 657 339.20 4 646.20 0.13% 3 368 015.80 293 969.60 8.73%
30.09.2020 3 657 339.20 3 507 435.20 149 904.00 4.27% 3 408 854.50 248 484.70 7.29%
31.08.2020 3 507 435.20 3 488 606.40 18 828.80 0.54% 3 397 496.90 109 938.30 3.24%
31.07.2020 3 488 606.40 3 615 345.30 - 126 738.90 -3.51% 3 337 488.20 151 118.20 4.53%
30.06.2020 3 615 345.30 3 637 391.50 -22 046.20 -0.61% 3 279 938.40 335 406.90 10.23%
31.05.2020 3 637 391.50 3 659 601.00 -22 209.50 -0.61% 3 311 163.60 326 227.90 9.85%
30.04.2020 3 659 601.00 3 614 410.10 45 190.90 1.25% 3 281 369.50 378 231.50 11.53%
31.03.2020 3 614 410.10 3 390 486.10 223 924.00 6.60% 3 285 318.40 329 091.70 10.02%
29.02.2020 3 390 486.10 3 376 146.20 14 339.90 0.42% 3 218 774.20 171 711.90 5.33%
31.01.2020 3 376 146.20 3 389 872.80 -13 726.60 -0.40% 3 230 239.10 145 907.10 4.52%
31.12.2019 3 389 872.80 3 405 498.00 -15 625.20 -0.46% 3 201 681.00 188 191.80 5.88%
30.11.2019 3 405 498.00 3 368 015.80 37 482.20 1.11% 3 230 066.80 175 431.20 5.43%
31.10.2019 3 368 015.80 3 408 854.50 -40 838.70 -1.20% 3 223 239.00 144 776.80 4.49%
30.09.2019 3 408 854.50 3 397 496.90 11 357.60 0.33% 3 167 035.40 241 819.10 7.64%
31.08.2019 3 397 496.90 3 337 488.20 60 008.70 1.80% 3 192 115.10 205 381.80 6.43%
31.07.2019 3 337 488.20 3 279 938.40 57 549.80 1.75% 3 160 962.50 176 525.70 5.58%
30.06.2019 3 279 938.40 3 311 163.60 -31 225.20 -0.94% 3 217 852.90 62 085.50 1.93%
31.05.2019 3 311 163.60 3 281 369.50 29 794.10 0.91% 3 194 203.60 116 960.00 3.66%
30.04.2019 3 281 369.50 3 285 318.40 -3 948.90 -0.12% 3 119 026.30 162 343.20 5.20%
31.03.2019 3 285 318.40 3 218 774.20 66 544.20 2.07% 3 090 497.60 194 820.80 6.30%
28.02.2019 3 218 774.20 3 230 239.10 -11 464.90 -0.35% 3 130 156.80 88 617.40 2.83%
31.01.2019 3 230 239.10 3 201 681.00 28 558.10 0.89% 3 085 964.20 144 274.90 4.68%
31.12.2018 3 201 681.00 3 230 066.80 -28 385.80 -0.88% 3 150 509.70 51 171.30 1.62%
30.11.2018 3 230 066.80 3 223 239.00 6 827.80 0.21% 3 133 717.70 96 349.10 3.07%
31.10.2018 3 223 239.00 3 167 035.40 56 203.60 1.77% 3 185 636.90 37 602.10 1.18%
30.09.2018 3 167 035.40 3 192 115.10 -25 079.70 -0.79% 3 229 126.80 -62 091.40 -1.92%
31.08.2018 3 192 115.10 3 160 962.50 31 152.60 0.99% 3 241 357.90 -49 242.80 -1.52%
31.07.2018 3 160 962.50 3 217 852.90 -56 890.40 -1.77% 3 243 102.80 -82 140.30 -2.53%
30.06.2018 3 217 852.90 3 194 203.60 23 649.30 0.74% 3 267 473.10 -49 620.20 -1.52%
31.05.2018 3 194 203.60 3 119 026.30 75 177.30 2.41% 3 276 471.10 -82 267.50 -2.51%
30.04.2018 3 119 026.30 3 090 497.60 28 528.70 0.92% 3 355 256.90 - 236 230.60 -7.04%
31.03.2018 3 090 497.60 3 130 156.80 -39 659.20 -1.27% 3 323 219.50 - 232 721.90 -7.00%
28.02.2018 3 130 156.80 3 085 964.20 44 192.60 1.43% 2 852 025.40 278 131.40 9.75%
31.01.2018 3 085 964.20 3 150 509.70 -64 545.50 -2.05% 2 610 226.20 475 738.00 18.23%
31.12.2017 3 150 509.70 3 133 717.70 16 792.00 0.54% 2 197 930.80 952 578.90 43.34%
30.11.2017 3 133 717.70 3 185 636.90 -51 919.20 -1.63% 2 174 647.50 959 070.20 44.10%
31.10.2017 3 185 636.90 3 229 126.80 -43 489.90 -1.35% 2 120 998.60 1 064 638.30 50.20%
30.09.2017 3 229 126.80 3 241 357.90 -12 231.10 -0.38% 1 983 209.30 1 245 917.50 62.82%
31.08.2017 3 241 357.90 3 243 102.80 -1 744.90 -0.05% 1 907 965.60 1 333 392.30 69.89%
31.07.2017 3 243 102.80 3 267 473.10 -24 370.30 -0.75% 1 848 753.60 1 394 349.20 75.42%
30.06.2017 3 267 473.10 3 276 471.10 -8 998.00 -0.27% 1 829 454.10 1 438 019.00 78.60%
31.05.2017 3 276 471.10 3 355 256.90 -78 785.80 -2.35% 1 822 580.00 1 453 891.10 79.77%
30.04.2017 3 355 256.90 3 323 219.50 32 037.40 0.96% 1 775 302.70 1 579 954.20 89.00%
31.03.2017 3 323 219.50 2 852 025.40 471 194.10 16.52% 1 740 725.70 1 582 493.80 90.91%
28.02.2017 2 852 025.40 2 610 226.20 241 799.20 9.26% 1 746 611.90 1 105 413.50 63.29%
31.01.2017 2 610 226.20 2 197 930.80 412 295.40 18.76% 1 680 996.20 929 230.00 55.28%
31.12.2016 2 197 930.80 2 174 647.50 23 283.30 1.07% 1 600 925.70 597 005.10 37.29%
30.11.2016 2 174 647.50 2 120 998.60 53 648.90 2.53% 1 590 572.20 584 075.30 36.72%
31.10.2016 2 120 998.60 1 983 209.30 137 789.30 6.95% 1 544 505.90 576 492.70 37.33%
30.09.2016 1 983 209.30 1 907 965.60 75 243.70 3.94% 1 529 044.30 454 165.00 29.70%
31.08.2016 1 907 965.60 1 848 753.60 59 212.00 3.20% 1 477 672.10 430 293.50 29.12%
31.07.2016 1 848 753.60 1 829 454.10 19 299.50 1.05% 1 390 621.40 458 132.20 32.94%
30.06.2016 1 829 454.10 1 822 580.00 6 874.10 0.38% 1 389 433.50 440 020.60 31.67%
31.05.2016 1 822 580.00 1 775 302.70 47 277.30 2.66% 1 361 929.50 460 650.50 33.82%
30.04.2016 1 775 302.70 1 740 725.70 34 577.00 1.99% 1 338 085.80 437 216.90 32.67%
31.03.2016 1 740 725.70 1 746 611.90 -5 886.20 -0.34% 1 341 536.10 399 189.60 29.76%
29.02.2016 1 746 611.90 1 680 996.20 65 615.70 3.90% 1 314 417.90 432 194.00 32.88%
31.01.2016 1 680 996.20 1 600 925.70 80 070.50 5.00% 1 295 660.80 385 335.40 29.74%
31.12.2015 1 600 925.70 1 590 572.20 10 353.50 0.65% 1 244 287.80 356 637.90 28.66%
30.11.2015 1 590 572.20 1 544 505.90 46 066.30 2.98% 1 211 857.00 378 715.20 31.25%
31.10.2015 1 544 505.90 1 529 044.30 15 461.60 1.01% 1 212 413.80 332 092.10 27.39%
30.09.2015 1 529 044.30 1 477 672.10 51 372.20 3.48% 1 198 019.40 331 024.90 27.63%
31.08.2015 1 477 672.10 1 390 621.40 87 050.70 6.26% 1 199 296.50 278 375.60 23.21%
31.07.2015 1 390 621.40 1 389 433.50 1 187.90 0.09% 1 183 912.50 206 708.90 17.46%
30.06.2015 1 389 433.50 1 361 929.50 27 504.00 2.02% 1 187 948.70 201 484.80 16.96%
31.05.2015 1 361 929.50 1 338 085.80 23 843.70 1.78% 1 171 813.90 190 115.60 16.22%
30.04.2015 1 338 085.80 1 341 536.10 -3 450.30 -0.26% 1 158 377.60 179 708.20 15.51%
31.03.2015 1 341 536.10 1 314 417.90 27 118.20 2.06% 1 144 387.30 197 148.80 17.23%
28.02.2015 1 314 417.90 1 295 660.80 18 757.10 1.45% 1 133 161.00 181 256.90 16.00%
31.01.2015 1 295 660.80 1 244 287.80 51 373.00 4.13% 1 140 924.70 154 736.10 13.56%
31.12.2014 1 244 287.80 1 211 857.00 32 430.80 2.68% 1 118 379.50 125 908.30 11.26%
30.11.2014 1 211 857.00 1 212 413.80 - 556.80 -0.05% 1 119 266.90 92 590.10 8.27%
31.10.2014 1 212 413.80 1 198 019.40 14 394.40 1.20% 894 757.40 317 656.40 35.50%
30.09.2014 1 198 019.40 1 199 296.50 -1 277.10 -0.11% 876 169.70 321 849.70 36.73%
31.08.2014 1 199 296.50 1 183 912.50 15 384.00 1.30% 874 979.00 324 317.50 37.07%
31.07.2014 1 183 912.50 1 187 948.70 -4 036.20 -0.34% 879 504.50 304 408.00 34.61%
30.06.2014 1 187 948.70 1 171 813.90 16 134.80 1.38% 870 636.30 317 312.40 36.45%
31.05.2014 1 171 813.90 1 158 377.60 13 436.30 1.16% 863 869.80 307 944.10 35.65%
30.04.2014 1 158 377.60 1 144 387.30 13 990.30 1.22% 891 043.40 267 334.20 30.00%
31.03.2014 1 144 387.30 1 133 161.00 11 226.30 0.99% 896 171.90 248 215.40 27.70%
28.02.2014 1 133 161.00 1 140 924.70 -7 763.70 -0.68% 889 674.70 243 486.30 27.37%
31.01.2014 1 140 924.70 1 118 379.50 22 545.20 2.02% 873 070.10 267 854.60 30.68%
31.12.2013 1 118 379.50 1 119 266.90 - 887.40 -0.08% 858 977.00 259 402.50 30.20%
30.11.2013 1 119 266.90 894 757.40 224 509.50 25.09% 867 387.50 251 879.40 29.04%
31.10.2013 894 757.40 876 169.70 18 587.70 2.12% 851 671.70 43 085.70 5.06%
30.09.2013 876 169.70 874 979.00 1 190.70 0.14% 785 943.60 90 226.10 11.48%
31.08.2013 874 979.00 879 504.50 -4 525.50 -0.51% 792 409.70 82 569.30 10.42%
31.07.2013 879 504.50 870 636.30 8 868.20 1.02% 808 686.20 70 818.30 8.76%
30.06.2013 870 636.30 863 869.80 6 766.50 0.78% 812 862.80 57 773.50 7.11%
31.05.2013 863 869.80 891 043.40 -27 173.60 -3.05% 813 217.70 50 652.10 6.23%
30.04.2013 891 043.40 896 171.90 -5 128.50 -0.57% 819 278.60 71 764.80 8.76%
31.03.2013 896 171.90 889 674.70 6 497.20 0.73% 799 661.30 96 510.60 12.07%
28.02.2013 889 674.70 873 070.10 16 604.60 1.90% 797 321.00 92 353.70 11.58%
31.01.2013 873 070.10 858 977.00 14 093.10 1.64% 779 725.30 93 344.80 11.97%
31.12.2012 858 977.00 867 387.50 -8 410.50 -0.97% - - -
30.11.2012 867 387.50 851 671.70 15 715.80 1.85% - - -
31.10.2012 851 671.70 785 943.60 65 728.10 8.36% - - -
30.09.2012 785 943.60 792 409.70 -6 466.10 -0.82% - - -
31.08.2012 792 409.70 808 686.20 -16 276.50 -2.01% - - -
31.07.2012 808 686.20 812 862.80 -4 176.60 -0.51% - - -
30.06.2012 812 862.80 813 217.70 - 354.90 -0.04% - - -
31.05.2012 813 217.70 819 278.60 -6 060.90 -0.74% - - -
30.04.2012 819 278.60 799 661.30 19 617.30 2.45% - - -
31.03.2012 799 661.30 797 321.00 2 340.30 0.29% - - -
29.02.2012 797 321.00 779 725.30 17 595.70 2.26% - - -
31.01.2012 779 725.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv)
Statistical data (Time series database - ARAD)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%) (Assets)
Table B1.2: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech households - new business (Interest rates (harmonized))
Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%) (Interest rates (harmonized))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - total (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - floating rate and up to 1 year rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))
Non-financial corporations (S.11) - loans up to 7,5 mil. CZK - over 1 and up to 5 years rate fixation (Table B1.3: Bank interest rates on CZK-denominated loans by Czech non-financial corporations - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.