2.2. Investment certificates (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat 2.2. Investment certificates (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Obchodníci s CP - Počty subjektů: Čtvrtletní, Investiční společnosti s asset managementem
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Velké banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Celkem, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Malé banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Střední banky, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
31.12.2023 Banky - Rizikové expozice: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, 1.2.2.2. Expozice vůči institucím
30.09.2023 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
30.09.2023 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5.2.2.Změna reálné hodnotě ostatních nástrojů vykázaných v reálné hodnotě do OCI
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.12.2023 Pojišťovny - Výsledek technického účtu k životnímu pojištění: Čtvrtletní, 2.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Výsledek technického účtu k životnímu pojištění: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 2.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.12.2023 Pojišťovny - Výsledek technického účtu k životnímu pojištění: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 2.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, S dohodnutou splatností, CZK, Nad 2 roky
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - vklady v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, S dohodnutou splatností, CZK, Do 2 let

Graf hodnot, Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... 2.2. Investment certificates - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2019 12 843 055.00
Min 30.06.2013 2 537 281.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 10 739 136.00 12 843 055.00 -2 103 919.00 -16.38% 11 357 037.00 - 617 901.00 -5.44%
31.12.2019 12 843 055.00 11 798 044.00 1 045 011.00 8.86% 10 856 138.00 1 986 917.00 18.30%
30.09.2019 11 798 044.00 11 494 144.00 303 900.00 2.64% 10 942 289.00 855 755.00 7.82%
30.06.2019 11 494 144.00 11 357 037.00 137 107.00 1.21% 10 452 736.00 1 041 408.00 9.96%
31.03.2019 11 357 037.00 10 856 138.00 500 899.00 4.61% 9 903 454.00 1 453 583.00 14.68%
31.12.2018 10 856 138.00 10 942 289.00 -86 151.00 -0.79% 9 553 452.00 1 302 686.00 13.64%
30.09.2018 10 942 289.00 10 452 736.00 489 553.00 4.68% 9 694 978.00 1 247 311.00 12.87%
30.06.2018 10 452 736.00 9 903 454.00 549 282.00 5.55% 9 216 902.00 1 235 834.00 13.41%
31.03.2018 9 903 454.00 9 553 452.00 350 002.00 3.66% 9 227 315.00 676 139.00 7.33%
31.12.2017 9 553 452.00 9 694 978.00 - 141 526.00 -1.46% 8 845 719.00 707 733.00 8.00%
30.09.2017 9 694 978.00 9 216 902.00 478 076.00 5.19% 8 115 006.00 1 579 972.00 19.47%
30.06.2017 9 216 902.00 9 227 315.00 -10 413.00 -0.11% 7 411 278.00 1 805 624.00 24.36%
31.03.2017 9 227 315.00 8 845 719.00 381 596.00 4.31% 7 033 950.00 2 193 365.00 31.18%
31.12.2016 8 845 719.00 8 115 006.00 730 713.00 9.00% 6 525 510.00 2 320 209.00 35.56%
30.09.2016 8 115 006.00 7 411 278.00 703 728.00 9.50% 5 910 008.00 2 204 998.00 37.31%
30.06.2016 7 411 278.00 7 033 950.00 377 328.00 5.36% 5 771 731.00 1 639 547.00 28.41%
31.03.2016 7 033 950.00 6 525 510.00 508 440.00 7.79% 5 802 944.00 1 231 006.00 21.21%
31.12.2015 6 525 510.00 5 910 008.00 615 502.00 10.41% 4 961 782.00 1 563 728.00 31.52%
30.09.2015 5 910 008.00 5 771 731.00 138 277.00 2.40% 4 597 263.00 1 312 745.00 28.55%
30.06.2015 5 771 731.00 5 802 944.00 -31 213.00 -0.54% 4 325 231.00 1 446 500.00 33.44%
31.03.2015 5 802 944.00 4 961 782.00 841 162.00 16.95% 3 863 805.00 1 939 139.00 50.19%
31.12.2014 4 961 782.00 4 597 263.00 364 519.00 7.93% 3 764 510.00 1 197 272.00 31.80%
30.09.2014 4 597 263.00 4 325 231.00 272 032.00 6.29% 3 419 208.00 1 178 055.00 34.45%
30.06.2014 4 325 231.00 3 863 805.00 461 426.00 11.94% 2 537 281.00 1 787 950.00 70.47%
31.03.2014 3 863 805.00 3 764 510.00 99 295.00 2.64% 2 624 584.00 1 239 221.00 47.22%
31.12.2013 3 764 510.00 3 419 208.00 345 302.00 10.10% - - -
30.09.2013 3 419 208.00 2 537 281.00 881 927.00 34.76% - - -
30.06.2013 2 537 281.00 2 624 584.00 -87 303.00 -3.33% - - -
31.03.2013 2 624 584.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

2.2. Investment certificates - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
2.2. Investment certificates (Funds operated by pension management companies, total (in CZK thousands))
2.2. Investment certificates (Retirement funds (in CZK thousands))
2.2. Investment certificates (Transformed funds (in CZK thousands))
2.2. Investment certificates (Participating funds (in CZK thousands))
Investment funds (Statistics on other financial institutions)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.