- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - General Government (External Debt by Debtors in millions of USD) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of USD

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of USD - - General Government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 8 429.80
Min 31.12.1999 0.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 3 151.00 727.40 2 423.60 333.19% 1 430.50 1 720.50 120.27%
31.12.2019 727.40 624.90 102.50 16.40% 1 757.70 -1 030.30 -58.62%
30.09.2019 624.90 1 000.00 - 375.10 -37.51% 3 871.10 -3 246.20 -83.86%
30.06.2019 1 000.00 1 430.50 - 430.50 -30.09% 5 115.30 -4 115.30 -80.45%
31.03.2019 1 430.50 1 757.70 - 327.20 -18.62% 8 429.80 -6 999.30 -83.03%
31.12.2018 1 757.70 3 871.10 -2 113.40 -54.59% 2 067.30 - 309.60 -14.98%
30.09.2018 3 871.10 5 115.30 -1 244.20 -24.32% 0.00 3 871.10 -
30.06.2018 5 115.30 8 429.80 -3 314.50 -39.32% 6 463.90 -1 348.60 -20.86%
31.03.2018 8 429.80 2 067.30 6 362.50 307.77% 2 793.20 5 636.60 201.80%
31.12.2017 2 067.30 0.00 2 067.30 - 189.10 1 878.20 993.23%
30.09.2017 0.00 6 463.90 -6 463.90 - 618.00 - 618.00 -
30.06.2017 6 463.90 2 793.20 3 670.70 131.42% 1 557.20 4 906.70 315.10%
31.03.2017 2 793.20 189.10 2 604.10 1 377.10% 1 513.40 1 279.80 84.56%
31.12.2016 189.10 618.00 - 428.90 -69.40% 1 834.00 -1 644.90 -89.69%
30.09.2016 618.00 1 557.20 - 939.20 -60.31% 2 754.20 -2 136.20 -77.56%
30.06.2016 1 557.20 1 513.40 43.80 2.89% 1 416.00 141.20 9.97%
31.03.2016 1 513.40 1 834.00 - 320.60 -17.48% 1 394.30 119.10 8.54%
31.12.2015 1 834.00 2 754.20 - 920.20 -33.41% 1 263.00 571.00 45.21%
30.09.2015 2 754.20 1 416.00 1 338.20 94.51% 1 328.90 1 425.30 107.25%
30.06.2015 1 416.00 1 394.30 21.70 1.56% 1 337.70 78.30 5.85%
31.03.2015 1 394.30 1 263.00 131.30 10.40% 1 231.60 162.70 13.21%
31.12.2014 1 263.00 1 328.90 -65.90 -4.96% 1 072.00 191.00 17.82%
30.09.2014 1 328.90 1 337.70 -8.80 -0.66% 822.50 506.40 61.57%
30.06.2014 1 337.70 1 231.60 106.10 8.61% 991.10 346.60 34.97%
31.03.2014 1 231.60 1 072.00 159.60 14.89% 758.30 473.30 62.42%
31.12.2013 1 072.00 822.50 249.50 30.33% 677.50 394.50 58.23%
30.09.2013 822.50 991.10 - 168.60 -17.01% 892.80 -70.30 -7.87%
30.06.2013 991.10 758.30 232.80 30.70% 881.70 109.40 12.41%
31.03.2013 758.30 677.50 80.80 11.93% 1 233.60 - 475.30 -38.53%
31.12.2012 677.50 892.80 - 215.30 -24.12% 1 180.00 - 502.50 -42.58%
30.09.2012 892.80 881.70 11.10 1.26% 849.90 42.90 5.05%
30.06.2012 881.70 1 233.60 - 351.90 -28.53% 1 021.10 - 139.40 -13.65%
31.03.2012 1 233.60 1 180.00 53.60 4.54% 829.10 404.50 48.79%
31.12.2011 1 180.00 849.90 330.10 38.84% 751.40 428.60 57.04%
30.09.2011 849.90 1 021.10 - 171.20 -16.77% 720.60 129.30 17.94%
30.06.2011 1 021.10 829.10 192.00 23.16% 77.10 944.00 1 224.38%
31.03.2011 829.10 751.40 77.70 10.34% 265.60 563.50 212.16%
31.12.2010 751.40 720.60 30.80 4.27% 260.70 490.70 188.22%
30.09.2010 720.60 77.10 643.50 834.63% 171.80 548.80 319.44%
30.06.2010 77.10 265.60 - 188.50 -70.97% 413.50 - 336.40 -81.35%
31.03.2010 265.60 260.70 4.90 1.88% 287.80 -22.20 -7.71%
31.12.2009 260.70 171.80 88.90 51.75% 142.80 117.90 82.56%
30.09.2009 171.80 413.50 - 241.70 -58.45% 18.80 153.00 813.83%
30.06.2009 413.50 287.80 125.70 43.68% 21.10 392.40 1 859.72%
31.03.2009 287.80 142.80 145.00 101.54% 47.50 240.30 505.89%
31.12.2008 142.80 18.80 124.00 659.57% 316.60 - 173.80 -54.90%
30.09.2008 18.80 21.10 -2.30 -10.90% 45.70 -26.90 -58.86%
30.06.2008 21.10 47.50 -26.40 -55.58% 29.20 -8.10 -27.74%
31.03.2008 47.50 316.60 - 269.10 -85.00% 33.80 13.70 40.53%
31.12.2007 316.60 45.70 270.90 592.78% 16.80 299.80 1 784.52%
30.09.2007 45.70 29.20 16.50 56.51% 21.00 24.70 117.62%
30.06.2007 29.20 33.80 -4.60 -13.61% 22.50 6.70 29.78%
31.03.2007 33.80 16.80 17.00 101.19% 37.90 -4.10 -10.82%
31.12.2006 16.80 21.00 -4.20 -20.00% 44.80 -28.00 -62.50%
30.09.2006 21.00 22.50 -1.50 -6.67% 114.80 -93.80 -81.71%
30.06.2006 22.50 37.90 -15.40 -40.63% 127.10 - 104.60 -82.30%
31.03.2006 37.90 44.80 -6.90 -15.40% 191.60 - 153.70 -80.22%
31.12.2005 44.80 114.80 -70.00 -60.98% 149.10 - 104.30 -69.95%
30.09.2005 114.80 127.10 -12.30 -9.68% 151.80 -37.00 -24.37%
30.06.2005 127.10 191.60 -64.50 -33.66% 115.00 12.10 10.52%
31.03.2005 191.60 149.10 42.50 28.50% 196.20 -4.60 -2.34%
31.12.2004 149.10 151.80 -2.70 -1.78% 27.70 121.40 438.27%
30.09.2004 151.80 115.00 36.80 32.00% 24.50 127.30 519.59%
30.06.2004 115.00 196.20 -81.20 -41.39% 30.10 84.90 282.06%
31.03.2004 196.20 27.70 168.50 608.30% 35.10 161.10 458.97%
31.12.2003 27.70 24.50 3.20 13.06% 25.20 2.50 9.92%
30.09.2003 24.50 30.10 -5.60 -18.60% 24.40 0.10 0.41%
30.06.2003 30.10 35.10 -5.00 -14.24% 27.00 3.10 11.48%
31.03.2003 35.10 25.20 9.90 39.29% 24.00 11.10 46.25%
31.12.2002 25.20 24.40 0.80 3.28% 12.80 12.40 96.88%
30.09.2002 24.40 27.00 -2.60 -9.63% 2.70 21.70 803.70%
30.06.2002 27.00 24.00 3.00 12.50% 1.90 25.10 1 321.05%
31.03.2002 24.00 12.80 11.20 87.50% 3.70 20.30 548.65%
31.12.2001 12.80 2.70 10.10 374.07% 55.90 -43.10 -77.10%
30.09.2001 2.70 1.90 0.80 42.11% 0.00 2.70 -
30.06.2001 1.90 3.70 -1.80 -48.65% 0.00 1.90 -
31.03.2001 3.70 55.90 -52.20 -93.38% 0.00 3.70 -
31.12.2000 55.90 0.00 55.90 - 0.20 55.70 27 850.00%
30.09.2000 0.00 0.00 0.00 - 4.20 -4.20 -
30.06.2000 0.00 0.00 0.00 - 4.20 -4.20 -
31.03.2000 0.00 0.20 -0.20 - 4.20 -4.20 -
31.12.1999 0.20 4.20 -4.00 -95.24% 4.20 -4.00 -95.24%
31.12.1998 4.20 244.00 - 239.80 -98.28% 244.00 - 239.80 -98.28%
31.12.1997 244.00 113.40 130.60 115.17% 113.40 130.60 115.17%
31.12.1996 113.40 609.70 - 496.30 -81.40% 609.70 - 496.30 -81.40%
31.12.1995 609.70 518.70 91.00 17.54% 518.70 91.00 17.54%
31.12.1994 518.70 0.00 518.70 - 0.00 518.70 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- General Government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.