- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat - General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.01.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, External Debt by Debtors in millions of EUR

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... External Debt by Debtors in millions of EUR - - General Government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 6 842.30
Min 31.12.1999 0.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2020 2 876.30 647.60 2 228.70 344.15% 1 273.50 1 602.80 125.86%
31.12.2019 647.60 573.90 73.70 12.84% 1 535.00 - 887.40 -57.81%
30.09.2019 573.90 878.90 - 305.00 -34.70% 3 306.90 -2 733.00 -82.65%
30.06.2019 878.90 1 273.50 - 394.60 -30.99% 4 387.50 -3 508.60 -79.97%
31.03.2019 1 273.50 1 535.00 - 261.50 -17.04% 6 842.30 -5 568.80 -81.39%
31.12.2018 1 535.00 3 306.90 -1 771.90 -53.58% 1 723.30 - 188.30 -10.93%
30.09.2018 3 306.90 4 387.50 -1 080.60 -24.63% 0.00 3 306.90 -
30.06.2018 4 387.50 6 842.30 -2 454.80 -35.88% 5 663.60 -1 276.10 -22.53%
31.03.2018 6 842.30 1 723.30 5 119.00 297.05% 2 612.60 4 229.70 161.90%
31.12.2017 1 723.30 0.00 1 723.30 - 179.40 1 543.90 860.59%
30.09.2017 0.00 5 663.60 -5 663.60 - 553.70 - 553.70 -
30.06.2017 5 663.60 2 612.60 3 051.00 116.78% 1 402.40 4 261.20 303.85%
31.03.2017 2 612.60 179.40 2 433.20 1 356.30% 1 328.90 1 283.70 96.60%
31.12.2016 179.40 553.70 - 374.30 -67.60% 1 684.60 -1 505.20 -89.35%
30.09.2016 553.70 1 402.40 - 848.70 -60.52% 2 458.90 -1 905.20 -77.48%
30.06.2016 1 402.40 1 328.90 73.50 5.53% 1 265.40 137.00 10.83%
31.03.2016 1 328.90 1 684.60 - 355.70 -21.11% 1 295.90 33.00 2.55%
31.12.2015 1 684.60 2 458.90 - 774.30 -31.49% 1 040.20 644.40 61.95%
30.09.2015 2 458.90 1 265.40 1 193.50 94.32% 1 056.00 1 402.90 132.85%
30.06.2015 1 265.40 1 295.90 -30.50 -2.35% 979.50 285.90 29.19%
31.03.2015 1 295.90 1 040.20 255.70 24.58% 893.20 402.70 45.09%
31.12.2014 1 040.20 1 056.00 -15.80 -1.50% 777.60 262.60 33.77%
30.09.2014 1 056.00 979.50 76.50 7.81% 609.00 447.00 73.40%
30.06.2014 979.50 893.20 86.30 9.66% 757.70 221.80 29.27%
31.03.2014 893.20 777.60 115.60 14.87% 591.40 301.80 51.03%
31.12.2013 777.60 609.00 168.60 27.68% 513.50 264.10 51.43%
30.09.2013 609.00 757.70 - 148.70 -19.63% 693.50 -84.50 -12.18%
30.06.2013 757.70 591.40 166.30 28.12% 700.20 57.50 8.21%
31.03.2013 591.40 513.50 77.90 15.17% 923.90 - 332.50 -35.99%
31.12.2012 513.50 693.50 - 180.00 -25.96% 912.00 - 398.50 -43.70%
30.09.2012 693.50 700.20 -6.70 -0.96% 629.30 64.20 10.20%
30.06.2012 700.20 923.90 - 223.70 -24.21% 706.60 -6.40 -0.91%
31.03.2012 923.90 912.00 11.90 1.30% 583.60 340.30 58.31%
31.12.2011 912.00 629.30 282.70 44.92% 562.20 349.80 62.22%
30.09.2011 629.30 706.60 -77.30 -10.94% 527.80 101.50 19.23%
30.06.2011 706.60 583.60 123.00 21.08% 62.90 643.70 1 023.37%
31.03.2011 583.60 562.20 21.40 3.81% 197.00 386.60 196.24%
31.12.2010 562.20 527.80 34.40 6.52% 181.00 381.20 210.61%
30.09.2010 527.80 62.90 464.90 739.11% 117.30 410.50 349.96%
30.06.2010 62.90 197.00 - 134.10 -68.07% 292.60 - 229.70 -78.50%
31.03.2010 197.00 181.00 16.00 8.84% 216.10 -19.10 -8.84%
31.12.2009 181.00 117.30 63.70 54.31% 102.60 78.40 76.41%
30.09.2009 117.30 292.60 - 175.30 -59.91% 13.10 104.20 795.42%
30.06.2009 292.60 216.10 76.50 35.40% 13.40 279.20 2 083.58%
31.03.2009 216.10 102.60 113.50 110.62% 30.10 186.00 617.94%
31.12.2008 102.60 13.10 89.50 683.21% 215.00 - 112.40 -52.28%
30.09.2008 13.10 13.40 -0.30 -2.24% 32.30 -19.20 -59.44%
30.06.2008 13.40 30.10 -16.70 -55.48% 21.60 -8.20 -37.96%
31.03.2008 30.10 215.00 - 184.90 -86.00% 25.40 4.70 18.50%
31.12.2007 215.00 32.30 182.70 565.63% 12.70 202.30 1 592.91%
30.09.2007 32.30 21.60 10.70 49.54% 16.60 15.70 94.58%
30.06.2007 21.60 25.40 -3.80 -14.96% 17.70 3.90 22.03%
31.03.2007 25.40 12.70 12.70 100.00% 31.30 -5.90 -18.85%
31.12.2006 12.70 16.60 -3.90 -23.49% 38.00 -25.30 -66.58%
30.09.2006 16.60 17.70 -1.10 -6.21% 95.30 -78.70 -82.58%
30.06.2006 17.70 31.30 -13.60 -43.45% 105.10 -87.40 -83.16%
31.03.2006 31.30 38.00 -6.70 -17.63% 147.80 - 116.50 -78.82%
31.12.2005 38.00 95.30 -57.30 -60.13% 109.50 -71.50 -65.30%
30.09.2005 95.30 105.10 -9.80 -9.32% 122.30 -27.00 -22.08%
30.06.2005 105.10 147.80 -42.70 -28.89% 94.60 10.50 11.10%
31.03.2005 147.80 109.50 38.30 34.98% 160.50 -12.70 -7.91%
31.12.2004 109.50 122.30 -12.80 -10.47% 21.90 87.60 400.00%
30.09.2004 122.30 94.60 27.70 29.28% 21.00 101.30 482.38%
30.06.2004 94.60 160.50 -65.90 -41.06% 26.30 68.30 259.70%
31.03.2004 160.50 21.90 138.60 632.88% 32.20 128.30 398.45%
31.12.2003 21.90 21.00 0.90 4.29% 24.10 -2.20 -9.13%
30.09.2003 21.00 26.30 -5.30 -20.15% 24.70 -3.70 -14.98%
30.06.2003 26.30 32.20 -5.90 -18.32% 27.10 -0.80 -2.95%
31.03.2003 32.20 24.10 8.10 33.61% 27.50 4.70 17.09%
31.12.2002 24.10 24.70 -0.60 -2.43% 14.50 9.60 66.21%
30.09.2002 24.70 27.10 -2.40 -8.86% 2.90 21.80 751.72%
30.06.2002 27.10 27.50 -0.40 -1.45% 2.20 24.90 1 131.82%
31.03.2002 27.50 14.50 13.00 89.66% 4.20 23.30 554.76%
31.12.2001 14.50 2.90 11.60 400.00% 60.30 -45.80 -75.95%
30.09.2001 2.90 2.20 0.70 31.82% 0.00 2.90 -
30.06.2001 2.20 4.20 -2.00 -47.62% 0.00 2.20 -
31.03.2001 4.20 60.30 -56.10 -93.03% 0.00 4.20 -
31.12.2000 60.30 0.00 60.30 - 0.20 60.10 30 050.00%
30.09.2000 0.00 0.00 0.00 - 3.60 -3.60 -
30.06.2000 0.00 0.00 0.00 - 3.60 -3.60 -
31.03.2000 0.00 0.20 -0.20 - 3.60 -3.60 -
31.12.1999 0.20 3.60 -3.40 -94.44% 3.60 -3.40 -94.44%
31.12.1998 3.60 221.10 - 217.50 -98.37% 221.10 - 217.50 -98.37%
31.12.1997 221.10 91.40 129.70 141.90% 91.40 129.70 141.90%
31.12.1996 91.40 476.20 - 384.80 -80.81% 476.20 - 384.80 -80.81%
31.12.1995 476.20 425.80 50.40 11.84% 425.80 50.40 11.84%
31.12.1994 425.80 0.00 425.80 - 0.00 425.80 -
31.12.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

- General Government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
- General Government (External Debt by Debtors in millions of EUR)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of USD)
- General Government (External Debt by Debtors in millions of CZK)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.